Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF - Tác giả: Can Xuân Tùng.

Cuốn sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại là một tài liệu quý giá giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về đất nước và văn hóa Trung Quốc. Tác giả đã tập trung phân tích, giải thích và hệ thống hóa các phương diện của văn hóa Trung Quốc từ nguồn gốc, diễn biến của văn minh Trung Hoa, chế độ, tư tưởng, giá trị, nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc đến chia sẻ “kinh nghiệm Trung Quốc”, “lý luận Trung Quốc” và “chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài. Cuốn sách là một nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm đến đất nước và văn hóa Trung Quốc.

Tải Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook của tác giả Tác giả Can Xuân Tùng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Can Xuân Tùng.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 450gr.
Kích thước: 24 x 16 cm.
Số trang: 434 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 160.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF
Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại là một tài liệu rất hữu ích và phong phú về đất nước và văn hoá Trung Quốc. Tôi rất ấn tượng với cách mà sách kết hợp giữa lịch sử và hiện tại để giúp độc giả hiểu rõ về nền văn minh Trung Quốc.

Tác giả đã phân chia cuốn sách thành năm chương khác nhau, mỗi chương đi sâu vào một khía cạnh cụ thể của văn hóa Trung Quốc như nguồn gốc, chế độ, tư tưởng, nghệ thuật và giao lưu văn hóa với thế giới bên ngoài. Việc này giúp tôi có cái nhìn tổng thể về văn hóa Trung Quốc.

Cuốn sách cung cấp thông tin chi tiết và mạch lạc về lịch sử và diễn biến của văn minh Trung Hoa, từ những phát hiện khảo cổ cho đến tư tưởng và giá trị trong xã hội Trung Quốc. Tôi cũng rất thích cách tác giả chia sẻ các “kinh nghiệm Trung Quốc”, “lý luận Trung Quốc” và “chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài. Điều này cho thấy cuốn sách không chỉ tập trung vào lịch sử mà còn cung cấp cái nhìn đầy đủ về văn hóa và tư tưởng Trung Quốc hiện đại.

Tôi cảm thấy rằng cuốn sách này thực sự là một nguồn tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và muốn hiểu sâu hơn về đất nước này. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về lịch sử, tư tưởng, nghệ thuật và giao lưu văn hóa của Trung Quốc, đồng thời cung cấp cái nhìn hoàn chỉnh về cuộc sống và giá trị của người dân Trung Quốc.

Tôi rất khuyến khích mọi người đọc cuốn sách này nếu họ quan t

Tóm Tắt Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại của Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc được dịch và xuất bản bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu và cái nhìn tổng thể về đất nước và văn hóa Trung Quốc. Cuốn sách giải thích nội dung chính của văn hóa Trung Quốc từ các phương diện nguồn gốc, diễn biến văn minh Trung Hoa, chế độ, tư tưởng, giá trị, nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc. Cuối cùng, cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm, lý luận và chế độ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài qua năm chương khác nhau. Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng giúp độc giả hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Quốc và giúp tăng cường giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

Đọc Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại Ebook Online

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu và có cái nhìn tổng thể về đất nước và văn hóa Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại của Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc. Cuốn sách lấy bối cảnh là nền văn minh Trung Quốc và phương Tây giao lưu học hỏi lẫn nhau để giải thích nội dung chính của văn hóa Trung Quốc một cách vừa giản lược, vừa hệ thống từ các phương diện nguồn gốc, diễn biến của văn minh Trung Hoa, chế độ, tư tưởng, giá trị, cũng như nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc và cuối cùng là chia sẻ “kinh nghiệm Trung Quốc”, “lý luận Trung Quốc”, “chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài qua năm chương khác nhau:Chương 1: Phát hiện khảo cổ và nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa;Chương 2: Thiên hạ quốc gia và chế độ lễ nghi;Chương 3: Tư tưởng và tín ngưỡng;Chương 4: Nghệ thuật và thẩm mỹ;Chương 5: Giao lưu văn hóa Trung Quốc với nước ngoài và Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Review Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại là một tài liệu quý giá giúp ta hiểu rõ hơn về đất nước và văn hóa Trung Quốc. Cuốn sách thể hiện được sự điềm tĩnh, sáng suốt đánh giá của người Trung Quốc về lịch sử và văn hóa của đất nước mình. Với nhiều thông tin bổ ích, tái hiện lại cuộc giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây, cuốn sách này không chỉ là một công cụ học tập mà còn là một nguồn tư liệu quan trọng để các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về Trung Quốc, sẽ cần các tài liệu phụ trợ để hiểu rõ hơn các khái niệm và sự kiện liên quan đến đất nước này. Tóm lại, cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại là một cuốn sách hay, giúp tăng cường kiến thức về đất nước và văn hóa Trung Quốc, đáng để đọc và nghiên cứu.

Bài Học Từ Sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

– Cuốn sách giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về lịch sử và văn hóa của Trung Quốc, từ nguồn gốc, diễn biến văn minh đến các giá trị, tư tưởng, nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc.
– Cuốn sách cũng đề cập đến chế độ và tín ngưỡng của Trung Quốc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị và tôn giáo của đất nước này.
– Cuốn sách cũng giới thiệu về giao lưu văn hóa Trung Quốc với các nước ngoài và Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, cho thấy sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên nền văn hóa thế giới.
– Cuốn sách là tài liệu quan trọng giúp chúng ta hiểu biết và đánh giá đúng đắn về đất nước và văn hóa Trung Quốc, đặc biệt khi đang có sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc trên sân khấu thế giới.

Tác giả: Minh Hằng.

Bộ Sách Sự Suy Tàn Và Sụp Đổ Của Đế Chế La Mã PDF

Tải Sách Bộ Sách Sự Suy Tàn Và Sụp Đổ Của Đế Chế La Mã PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Bộ Sách Sự Suy Tàn Và Sụp Đổ Của Đế Chế La Mã PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Bộ Sách Sự Suy [...]

Đà Nẵng Ngày Tháng Cũ Và Những Câu Chuyện Miền Nam Giai Đoạn 1954-1975 PDF

Đà Nẵng Ngày Tháng Cũ Và Những Câu Chuyện Miền Nam Giai Đoạn 1954-1975 là một cuốn sách đầy thú vị của tác giả Võ Hà. Cuốn sách giúp độc giả khám phá những câu chuyện kỳ thú về lịch sử văn hóa của thành phố biển Đà Nẵng, không chỉ đóng khung ở một [...]

Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 4 – Tư Tưởng Và Tín Ngưỡng PDF

“Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 4 – Tư Tưởng Và Tín Ngưỡng” là một trong những cuốn sách quý giá nhất về lịch sử và văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Được biên soạn một cách nghiêm túc, khái quát và có hệ thống, cuốn sách cung cấp [...]

Combo Sài Gòn Một Thuở Chưa Xa: Tập 1 2 3 Bộ 3 Tập PDF

Combo Sài Gòn Một Thuở Chưa Xa là bộ 3 tập sách đầy cảm xúc của tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên. Tập sách nói về Sài Gòn, vùng đất tác giả lớn lên từ nhỏ. Bằng cách miêu tả những góc phố, người dân và những sự kiện đã từng xảy ra ở Sài [...]

Lịch Sử Bóng Đá Bằng Tranh – Ngôi Đền Huyền Thoại PDF

Cuốn sách Lịch Sử Bóng Đá Bằng Tranh – Ngôi Đền Huyền Thoại PDF Ebook của tác giả David Squires sẽ đưa bạn đọc vào một cuộc hành trình khám phá những kẻ nổi loạn, các người tiên phong và những người hùng được tôn sùng trong thế giới bóng đá. Qua những bức tranh [...]

Nhật Tụng Thiền Môn – Bìa Cứng PDF

Nhật Tụng Thiền Môn – Bìa Cứng PDF Ebook là một cuốn sách vô cùng quý giá và đáng để sở hữu. Được soạn tập, phiên dịch và xây dựng trong suốt mười lăm năm, sách này mang đến cho chúng ta những kinh điển tiêu biểu và căn bản, cùng với những bài kệ [...]

Chánh Niệm, Hỷ Lạc Và Giác Ngộ PDF

Chánh Niệm, Hỷ Lạc Và Giác Ngộ là một cuốn sách hướng dẫn hành thiền cực kỳ tinh tế và hữu ích. Được viết bởi một nhà sư Phật giáo uyên thâm và giàu kinh nghiệm, Thiền sư Ajahn Brahm, cuốn sách này mang đến cho chúng ta những giáo lý quan trọng và giúp [...]

Osho – Sự Hiểu Biết PDF

Cuốn sách Osho – Sự Hiểu Biết PDF Ebook giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm sự hiểu biết và tri thức. Tác giả cho rằng sự hiểu biết là kết quả của quá trình phát triển khả năng nhận thức trong con người. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thấy được sự khác [...]

Suối Nguồn Tâm Linh PDF

Suối Nguồn Tâm Linh PDF Ebook là một cuốn sách mang lại những kiến thức quý giá về tâm linh và giúp cho người đọc tìm hiểu về con đường tu hành để giải thoát khỏi ràng buộc của cuộc sống. Cuốn sách này được lấy cảm hứng từ các tác phẩm của bậc thầy [...]

Lịch Sử Israel – Câu Chuyện Về Sự Hồi Sinh Của Một Dân Tộc PDF

Cuốn sách Lịch Sử Israel – Câu Chuyện Về Sự Hồi Sinh Của Một Dân Tộc là một câu chuyện thú vị về nỗ lực của người Do Thái để tạo ra một dân tộc mới, một thế giới quan mới và một tổ quốc mới. Cuốn sách dựa trên nhiều năm nghiên cứu đáng [...]

Bộ Sách A History Of Vietnam In Pictures In Colour – Phiên Bản Tiếng Anh Bộ Hộp 8 Cuốn PDF

A History of Vietnam in Pictures (In colour) – phiên bản tiếng Anh là bộ sách được đầu tư vô cùng công phu, với 8 cuốn sách cùng nhiều hình ảnh đẹp mắt và đầy màu sắc. Tác phẩm này được thực hiện bởi nhóm họa sĩ truyện tranh Nguyễn Thùy Linh, giúp cho việc [...]

Thế Giới Phật Giáo PDF

Cuốn sách Thế Giới Phật Giáo là một tuyển tập các bài viết về văn hóa và tu hành Phật giáo trên toàn thế giới. Tác giả John Powers, Giáo sư Nghiên cứu Châu Á tại Đại học Quốc gia Australia, đã khảo sát và cập nhật các thông tin mới nhất về Nghiên cứu [...]

Khúc Hát Những Dòng Sông PDF

“Khúc Hát Những Dòng Sông” là một cuốn sách đầy cảm xúc và ý nghĩa về những chân dung và câu chuyện về con người xứ Nghệ và xứ Huế trong giai đoạn lịch sử đầy biến động. Tác giả đã dùng lao động nghệ thuật nghiêm túc để sưu tầm và phác họa nên [...]

Lời Khuyên Chân Thành Của Đạo Sư PDF

Cuốn sách Lời Khuyên Chân Thành Của Đạo Sư là một tài liệu tuyệt vời cho những người đang tu tập Phật giáo, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chủ đề căn bản nhất của Phật giáo. Với phân đoạn ngắn gọn, dễ hiểu, đạo sư Lama Dudjom Dorjee đưa người đọc [...]

Lên Đồng – Hành Trình Của Thần Linh Và Thân Phận PDF

“Lên Đồng – Hành Trình Của Thần Linh Và Thân Phận” là cuốn sách đầy thú vị và độc đáo của giáo sư Ngô Đức Thịnh. Cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu rõ bản chất của hiện tượng lên đồng mà còn tìm hiểu các khía cạnh tâm sinh lý và trị liệu [...]