Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF - Tác giả: Nguyễn Anh Dũng.

Cuốn sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV là tài liệu quý giá giúp độc giả hiểu rõ hơn về cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp quân sự với kinh tế. Cuốn sách cũng giải thích tầm nhìn chiến lược về phương thức và nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân” của cha ông ta. Chính sách “Ngụ binh ư nông” được đưa ra nhằm tạo ra một binh thế mạnh và thế chiến lược vững chắc cho chiến tranh giữ nước. Bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử và quân sự của Việt Nam đều cần đọc cuốn sách này để hiểu rõ hơn về thời kỳ Lý, Trần và Lê Sơ, và những chính sách quan trọng được đưa ra trong thời gian đó. Cuốn sách có đầy đủ thông tin về chính sách “Ngụ binh ư nông” và giúp độc giả thấy rõ sự quan trọng của nguyên tắc toàn dân làm lính và khả năng tự cung ứng hậu cần trong chiến tranh. Sách cũng cung cấp cho độc giả những bài học quan trọng về nghệ thuật huy động lực lượng vũ trang trong một cuộc chiến tranh. Cuốn sách là tài liệu không thể thiếu cho những ai yêu thích lịch sử và quân sự, và tìm hiểu về quá trình chống lại xâm lược của những thế lực cổ đại đối với quê hương Việt Nam.

Tải Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook của tác giả Tác giả Nguyễn Anh Dũng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Khoa Học Xã Hội.

DOWNLOAD Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Khoa Học Xã Hội.

Tác giả: Nguyễn Anh Dũng.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội.
Năm xuất bản: 2020.
Trọng lượng: 231gr.
Kích thước: 20 x 14 x 1 cm.
Số trang: 210 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 107.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý - Trần - Lê Sơ Thế Kỷ XI - XV PDF
Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV

Cuốn sách “Chính sách Ngụ binh ư nông các thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV” là một tác phẩm quan trọng trong việc hiểu về cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong quân sự và quốc phòng. Tác giả đã trình bày rõ ràng về việc xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp với kinh tế, và tầm quan trọng của việc huy động toàn dân trong chiến tranh.

Cuốn sách cũng giúp làm sáng tỏ về phương thức và nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân” của cha ông ta. Tác giả chỉ ra rằng trong một cuộc chiến tranh, nghệ thuật huy động lực lượng vũ trang là một yếu tố quan trọng, và chính sách “Ngụ binh ư nông” là một cách thực hiện toàn dân làm lính.

Đọc cuốn sách này, tôi nhận thấy rằng chính sách “Ngụ binh ư nông” giúp tạo ra lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, tinh nhuệ và cơ động, đồng thời có khả năng tự cung ứng hậu cần. Nhờ đó, đất nước có thể có lực lượng chiến đấu tại mọi nơi và thời điểm, tạo nên một binh thế mạnh và thế chiến lược vững chắc trong chiến tranh giữ nước.

Tổng kết lại, “Chính sách Ngụ binh ư nông các thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV” là một cuốn sách đáng đọc để hiểu về cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong quân sự và quốc phòng, cũng như tầm quan trọng của việc huy động toàn dân trong chiến tranh. Cuốn sách này cung cấp những thông tin quan trọng và hữu ích về nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân” và cách thực hiện chính sách Ngụ binh ư nông.

Tóm Tắt Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV

Cuốn sách “Chính sách Ngụ binh ư nông các thời: Lý – Trần – Lê sơ thế kỷ XI – XV” tập trung vào cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp quân sự với kinh tế. Cuốn sách cũng làm rõ tầm nhìn chiến lược về phương thức và nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân” của cha ông ta. Chính sách “Ngụ binh ư nông” nhằm thực hiện mục tiêu toàn dân làm lính và tạo ra một binh thế mạnh, thế chiến lược vững chắc của chiến tranh giữ nước. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ cơ chế động viên và sử dụng nhân lực, từ đó giúp tạo ra một lực lượng chiến đấu tốt, vừa cơ động, vừa khả năng tự cung ứng hậu cần.

Đọc Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV Ebook Online

Cuốn sách CHÍNH SÁCH NGỤ BINH Ư NÔNG CÁC THỜI LÝ – TRẦN – LÊ SƠ (THẾ KỶ XI – THẾ KỶ XV) không chỉ giúp người đọc hiểu rõ được cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp quân sự với kinh tế, mà còn làm sáng tỏ được tầm nhìn chiến lược về phương thức và nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân” của cha ông ta.Trong một cuộc chiến tranh, thế chiến lược của mỗi bên tham chiến mạnh hay yếu tùy thuộc ở nhiều nhân tố, trong đó có một nhân tố quan trọng là “nghệ thuật” huy động lực lượng vũ trang. Chính sách “Ngụ binh ư nông” nhằm thực hiện toàn dân làm lính, cả nước đánh giặc, đâu đâu cũng có lực lượng chiến đấu tại chỗ, vừa tinh nhuệ cơ động, vừa có khả năng tự cung ứng hậu cần. Đó chính là một cơ sở để tạo nên một binh thế mạnh, một thế chiến lược vững chắc của chiến tranh giữ nước.

Review Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV

Cuốn sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV là một tài liệu đáng quý về lịch sử quân sự Việt Nam. Tác giả đã trình bày một cách rõ ràng cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp quân sự với kinh tế. Nhờ đó, người đọc có thể nắm bắt được tầm nhìn chiến lược của cha ông ta trong phương thức và nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân”. Cuốn sách đưa ra chính sách “Ngụ binh ư nông” nhằm thực hiện toàn dân làm lính, cả nước đánh giặc, và chỉ ra cơ sở để tạo nên một binh thế mạnh, một thế chiến lược vững chắc của chiến tranh giữ nước. Với niềm đam mê với lịch sử và quân sự, cuốn sách này sẽ là một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Bài Học Từ Sách Chính Sách Ngụ Binh Ư Nông Các Thời: Lý – Trần – Lê Sơ Thế Kỷ XI – XV

?

1. Cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp quân sự với kinh tế
2. Tầm nhìn chiến lược về phương thức và nghệ thuật “Chiến tranh nhân dân”
3. Nhân tố quan trọng trong chiến tranh là “nghệ thuật” huy động lực lượng vũ trang
4. Chính sách “Ngụ binh ư nông” nhằm thực hiện toàn dân làm lính, cả nước đánh giặc, đâu đâu cũng có lực lượng chiến đấu tại chỗ, vừa tinh nhuệ cơ động, vừa có khả năng tự cung ứng hậu cần
5. Tạo nên một binh thế mạnh, một thế chiến lược vững chắc của chiến tranh giữ nước.

Tác giả: Minh Hằng.

Điện Biên Phủ – Thời Gian Và Không Gian PDF

Cuốn sách “Điện Biên Phủ – Thời Gian Và Không Gian” của tác giả Hữu Mai là một tác phẩm vô cùng quan trọng và đáng đọc về chiến thắng lịch sử của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với lời kể và hướng dẫn tham quan [...]

Trang Tử Tinh Hoa PDF

Cuốn sách Trang Tử Tinh Hoa PDF Ebook là một tác phẩm vô cùng đặc biệt về triết lý Đạo học Đông phương. Với sự dịch thuật tài tình của Nguyễn Duy Cần, những hệ thống tư tưởng cốt lõi của Trang Tử được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ và sâu sắc. [...]

Combo Sách Lịch Sử Thế Giới Qua Truyện Tranh Tiểu Sử Các Quốc Gia Qua Góc Nhìn Lầy Lội PDF

Combo Sách Lịch Sử Thế Giới Qua Truyện Tranh + Tiểu Sử Các Quốc Gia Qua Góc Nhìn Lầy Lội là một bộ 2 cuốn sách đặc sắc và thú vị về lịch sử nhân loại. Cuốn sách Lịch Sử Thế Giới Qua Truyện Tranh gồm hơn 60 câu chuyện kể về 15.000 năm lịch [...]

Sài Gòn Đẹp Xưa PDF

Cuốn sách Sài Gòn Đẹp Xưa là một tác phẩm đầy tình cảm của tác giả Phạm Công Luận, là kết quả của nhiều năm tìm hiểu và khảo sát về lịch sử Sài Gòn. Trong đó, tác giả đưa ra những chia sẻ, trải nghiệm và ký ức cá nhân, có giá trị lịch [...]

Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi PDF

“Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi” là cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, giám mục, nhà sư và là một nhà văn sống tại Pháp. Trong cuốn sách này, Thầy Nhất Hạnh đưa ra một khái niệm mới về cuộc đời, không như những gì chúng ta vẫn tin tưởng, rằng cuộc [...]

Combo Sách Liễu Phàm Tứ Huấn – Tích Tập Phúc Đức, Cải Tạo Vận Mệnh Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi PDF

Combo Sách Liễu Phàm Tứ Huấn – Tích Tập Phúc Đức, Cải Tạo Vận Mệnh và Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi là bộ sách tuyệt vời dành cho những ai đang tìm kiếm sự giải thoát và sự hiểu biết về cuộc sống và cái chết. Bộ sách gồm hai cuốn sách, một [...]

Osho – Niềm Vui Sướng PDF

Cuốn sách “Osho – Niềm Vui Sướng” là một tác phẩm tâm lý học đầy sức hấp dẫn của nhà trị liệu nổi tiếng Osho. Tác giả lấy cảm hứng từ triết lý nhằm giúp đọc giả hiểu rõ hơn về chính họ và tìm kiếm niềm đam mê trong cuộc sống. Qua cuốn sách [...]

Bán Đảo Ả Rập – Tinh Thần Hồi Giáo Và Thảm Kịch Dầu Mỏ 2018 PDF

Cuốn sách “Bán Đảo Ả Rập – Tinh Thần Hồi Giáo và Thảm Kịch Dầu Mỏ (Tái Bản 2018)” là một tài liệu quan trọng để hiểu rõ hơn về lịch sử và tình hình hiện đại của bán đảo Ả Rập. Với việc liên kết chặt chẽ giữa Hồi giáo và Dầu lửa, bán [...]

Kinh Thánh – Tân Ước PDF

Tải Sách Kinh Thánh – Tân Ước PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Kinh Thánh – Tân Ước PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Kinh Thánh – Tân Ước PDF Ebook của tác giả Tác giả Linh mục Nguyễn Thế Thuấn được xuất bản [...]

Sách Quan Chế – Des Titres Civils Et Militaires Francais Avec Leur Traduction En Quốc Ngữ PDF

Sách Quan Chế là một tác phẩm được sáng tác bởi Paulus Của (hay Huỳnh Tịnh Của) vào năm 1888. Cuốn sách ghi lại các chức vụ trong bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Nam Kỳ, bao gồm cả chức vụ của quan lại Annam và quan chức người Pháp. Với những [...]

Những Điều Cần Biết Về Quản Lý Tài Nguyên Môi Trường Biển Và Hải Đảo PDF

Cuốn sách “Những Điều Cần Biết Về Quản Lý Tài Nguyên Môi Trường Biển Và Hải Đảo” PDF Ebook là tài liệu tham khảo quan trọng cho những ai quan tâm đến việc bảo vệ và quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Cuốn sách cung cấp kiến ​​thức chi tiết về [...]

Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam Dưới Các Vua Triều Nguyễn PDF

Cuốn sách “Kinh Tế Và Xã Hội Việt Nam Dưới Các Vua Triều Nguyễn” là một tác phẩm tiên phong trong việc khai thác các vấn đề kinh tế và xã hội trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX. Tác giả chủ yếu tập trung vào cơ cấu kinh tế của Việt Nam, quy [...]

Nam Bộ Vài Nét Lịch Sử – Văn Hóa Tập 3 PDF

Cuốn sách Nam Bộ Vài Nét Lịch Sử – Văn Hóa Tập 3 được viết bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học Trần Thuận, sinh năm 1957 tại Thừa Thiên Huế. Cuốn sách mang đến những tài liệu lịch sử và văn hóa đặc sắc của khu vực Nam Bộ, đóng góp đáng kể [...]

Hòa Thượng Nói Với Doanh Nhân PDF

Cuốn sách “Hòa Thượng Nói Với Doanh Nhân” là một tài liệu đáng quý cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và doanh nghiệp. Tác giả là một vị Hòa Thượng có sự hiểu biết sâu sắc về Phật giáo và tư duy kinh doanh, những kiến thức mà ông chia [...]

Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 1 – Lịch Sử PDF

Cuốn sách Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 1 – Lịch Sử là bộ sách đầu tiên trong lịch sử Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn một cách nghiêm túc và khái quát đầy đủ về diện mạo văn hóa của thành phố qua ba thế [...]