Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF - Tác giả: Quí Lâm.

Cuốn sách “Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp” là tài liệu quan trọng giúp các doanh nghiệp cập nhật những quy định mới nhất về hoạt động quản lý doanh nghiệp và đầu tư. Cuốn sách cung cấp các nội dung chính gồm Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới với những điểm mới nổi bật như bổ sung, thay đổi và bãi bỏ quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài. Cuốn sách còn cung cấp các mẫu văn bản thông dụng mới nhất dành cho doanh nghiệp giúp người đọc hiểu rõ và áp dụng một cách chính xác các quy định pháp luật. Cuốn sách là tài liệu hữu ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho các chuyên gia luật, sinh viên ngành luật và tất cả mọi người quan tâm đến lĩnh vực này.

Tải Sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook của tác giả Tác giả Quí Lâm được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

DOWNLOAD Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Quí Lâm.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 370gr.
Kích thước: 27 x 19 x 1.7 cm.
Số trang: 356 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 382.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Luật Doanh Nghiệp - Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách “Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp” có vẻ là một nguồn tài liệu giá trị với nhiều thông tin mới nhất về luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Cuốn sách được chia thành nhiều phần, bao gồm phần giới thiệu luật mới, phần kỹ thuật soạn thảo văn bản trong công tác quản lý doanh nghiệp, và phần các mẫu văn bản thông dụng dành cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không có đủ thông tin để đưa ra đánh giá chi tiết về nội dung của cuốn sách. Đánh giá cuốn sách có giá trị thực tiễn hay không còn phụ thuộc vào sự cập nhật và độ chi tiết của thông tin được cung cấp.

Tóm Tắt Sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách “Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV và các mẫu văn bản thông dụng mới nhất dành cho doanh nghiệp” là tài liệu hướng dẫn về quản lý doanh nghiệp và đầu tư sau khi Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được thông qua. Cuốn sách bao gồm hai phần chính là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư với các điểm mới như bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp, ban hành luật riêng cho 50 triệu hộ kinh doanh, bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư và bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các mẫu văn bản thông dụng như hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, bảng lương, sổ chi tiết công nợ, sổ quỹ tiền mặt… cho doanh nghiệp tham khảo.

Đọc Sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp Ebook Online

Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh NghiệpLuật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17-6-2020 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Trong đó Luật Doanh nghiệp có một số điểm mới nổi bật như: Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; Sẽ ban hành Luật riêng cho 50 triệu hộ kinh doanh; Bổ sung thêm 01 đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự; Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, cụ thể bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ… Và Luật Đầu tư cũng đã được sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài như: “Khai tử” dịch vụ đòi nợ thuê; Bãi bỏ nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư: Giáo dục đại học, bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế…, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Bổ sung quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt… Nhằm mục đích, góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách mới nhất về hoạt động quản lý doanh nghiệp và đầu tư cũng như hướng dẫn chi tiết những biểu mẫu văn bản sử dụng trong doanh nghiệp. Nhà xuất bản Hồng Đức, xuất bản cuốn sách: “LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, KHÓA XIV VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP”.Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:- PHẦN I. LUẬT DOANH NGHIỆP ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, KHÓA XIV;- PHẦN II. LUẬT ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, KHÓA XIV;- PHẦN III. KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP;- PHẦN IV. KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH;- PHẦN V. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP;- PHẦN VI. KỸ THUẬT SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG VÀ VẤN ĐỀ KÝ KẾT, THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG;- PHẦN VII. BỘ MẪU VĂN BẢN THÔNG DỤNG DÙNG TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP VÀ TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH;- PHẦN VIII. CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG MỚI NHẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC; PHẦN IX. KỸ THUẬT SOẠN THẢO, KÝ BAN HÀNH, QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU.Nội dung cuốn sách được có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với giám đốc điều hành doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Review Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách “Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp” của Nhà xuất bản Hồng Đức là một tài liệu rất hữu ích cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc những người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp. Cuốn sách giới thiệu chi tiết về hai luật mới được Quốc hội thông qua là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, đi kèm với đó là các mẫu văn bản thông dụng trong hoạt động doanh nghiệp.

Nội dung của cuốn sách được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, giúp người đọc nắm vững những điều mới nhất trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn của cuốn sách chính là sự hướng dẫn chi tiết về các biểu mẫu văn bản sử dụng trong doanh nghiệp, giúp đối tượng của cuốn sách có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Một điểm cộng đáng kể của cuốn sách là việc đưa ra các điểm mới trong Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, giúp người đọc nắm bắt kịp thời và đáp ứng tốt hơn trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu các ngành, nghề kinh doanh được ưu đãi đầu tư, giúp đối tượng của cuốn sách xác định được các lĩnh vực tiềm năng và đầu tư hiệu quả.

Tóm lại, cuốn sách “Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp” là một tài liệu hữu ích cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc những người qu

Bài Học Từ Sách Luật Doanh Nghiệp – Luật Đầu Tư Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 9 Khóa XIV Và Các Mẫu Văn Bản Thông Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những điểm mới nổi bật trong Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, như bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng, sẽ ban hành Luật riêng cho 50 triệu hộ kinh doanh, bổ sung thêm 01 đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp, thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư… Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các mẫu văn bản thông dụng dành cho doanh nghiệp, từ kỹ thuật soạn thảo văn bản trong công tác lãnh đạo, quản lý đến kỹ thuật soạn thảo hợp đồng và vấn đề ký kết, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng, cùng các mẫu văn bản hành chính thông dụng của nhà nước. Cuốn sách này là tài liệu hữu ích cho giám đốc điều hành doanh nghiệp và chủ đầu tư để nắm bắt những chính sách mới nhất về hoạt động quản lý doanh nghiệp và đầu tư.

Tác giả: Minh Hằng.

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam PDF

Cuốn sách Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất của quốc gia Việt Nam. Với 11 chương, 120 điều, sách quy định về chế độ chính trị, quyền con người, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa [...]

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2022 PDF

Cuốn sách “Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020, 2022” là tài liệu quan trọng và thiết yếu cho những ai quan tâm đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Cuốn sách cung cấp các quy định chung, cách xử phạt vi phạm hành chính, [...]

Cuộc Đối Đầu Không Cân Sức PDF

Cuộc Đối Đầu Không Cân Sức là một cuốn sách kinh điển về chiến tranh kháng chiến chống Mỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác giả Trung tướng Phan Thu đã mô tả chân thực và sinh động về cuộc đối đầu ấn tượng giữa Phòng không – Không quân Việt Nam với [...]

Triết Học Ứng Dụng PDF

Cuốn sách Triết Học Ứng Dụng PDF Ebook là một tài liệu vô cùng hữu ích và giải đáp những vấn đề triết học khó hiểu của cuộc sống. Tác giả thông qua cách trình bày dí dỏm, ngôn từ sáng tạo, hình ảnh minh họa sống động đã giúp độc giả thấy được sự [...]

Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam – Logic – Đổi Mới Và Phát Triển PDF

Tải Sách Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam – Logic – Đổi Mới Và Phát Triển PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam – Logic – Đổi Mới Và Phát Triển PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Chủ Nghĩa [...]

Combo Sách Một Lý Thuyết Về Công Lý Về Pháp Quyền PDF

Tải Sách Một Lý Thuyết Về Công Lý Về Pháp Quyền PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Một Lý Thuyết Về Công Lý Về Pháp Quyền PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Một Lý Thuyết Về Công Lý Về Pháp Quyền PDF Ebook của [...]

Các Văn Bản Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa Xv Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021-2026 PDF

Cuốn sách Các Văn Bản Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XV Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021-2026 PDF Ebook là tài liệu quan trọng và hữu ích cho cán bộ, công chức trong việc tổ chức và phục vụ cuộc bầu cử, cung [...]

Luật Thi Hành Án Dân Sự Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018, 2020, 2022 PDF

Cuốn sách Luật Thi Hành Án Dân Sự Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018, 2020, 2022 PDF Ebook là toàn văn Luật Thi hành án dân sự được hợp nhất từ nhiều luật sửa đổi, bổ sung khác nhau. Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một văn bản luật hoàn [...]

Tuyển Tập 100 Bài Viết Đăng Trên Tạp Chí Chuyên Ngành Luật Của Tác Giả Đỗ Văn Chỉnh PDF

Cuốn sách Tuyển tập 100 bài viết đăng trên Tạp chí chuyên ngành Luật của tác giả Đỗ Văn Chỉnh là một ấn phẩm quý giá dành cho Thẩm phán, những người làm công tác thực tiễn, giảng dạy và nghiên cứu pháp luật. Tác giả Đỗ Văn Chỉnh là một cây đại thụ trong [...]

Chết Bởi Văn Minh – Cái Giá Của Sự Tiến Bộ – Civilized To Death: The Price Of Progress PDF

Cuốn sách “Chết Bởi Văn Minh – Cái Giá Của Sự Tiến Bộ – Civilized To Death: The Price Of Progress” của tác giả Christopher Ryan thách thức niềm tin phổ biến rằng đời sống con người chưa văn minh chỉ là cuộc đấu tranh tuyệt vọng để sinh tồn. Bằng cách tiếp cận vấn [...]

Chính Trị Luận PDF

Cuốn sách Chính Trị Luận được viết bởi Aristotle, là một tác phẩm kinh điển về các khái niệm quan trọng trong chính trị, đặc biệt là về các định chế và cách điều hành chính phủ. Tác phẩm này đã định hình nền tảng cho khoa học chính trị hiện đại và được xem [...]

Tư Bản – Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị – Tập Thứ Nhất – Quyển I: Quá Trình Sản Xuất Của Tư Bản PDF

Cuốn sách Tư Bản – Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị – Tập Thứ Nhất – Quyển I: Quá Trình Sản Xuất Của Tư Bản là một trong những tác phẩm vĩ đại của danh nhân C. Mác, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm đặc trưng nhất của chủ nghĩa Mác. [...]

Rắc Rối Giới – Gender Trouble PDF

Gender Trouble (Rắc Rối Giới) được xem là một trong những công trình nghiên cứu về nữ quyền và lệch pha được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử. Tác giả của cuốn sách này là Judith Butler, một nhà triết học và nhà lí thuyết giới người Mỹ. Gender Trouble đã thách thức các [...]

Nữ Quyền – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn PDF

Cuốn sách Nữ Quyền – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn là một cuốn sách nghiên cứu về phong trào nữ quyền, khám phá cuộc đấu tranh vì bình đẳng đã kéo dài suốt hàng thế kỷ. Với văn phong dễ hiểu cùng những kiến giải súc tích cho các thuật ngữ, những biểu đồ [...]

Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng – Theo Sự Chỉ Dẫn Của Tư Tưởng Hồ Chí Minh PDF

Cuốn sách Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng – Theo Sự Chỉ Dẫn Của Tư Tưởng Hồ Chí Minh là một tài liệu quý giá, gồm các bài viết, diễn văn và chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cuốn sách [...]