Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF - Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh là một tài liệu quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo về tư tưởng Hồ Chí Minh cho các bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. Với sự đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo, cuốn sách được biên soạn dựa trên nhiều kết quả nghiên cứu mới nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn liền với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được chia thành 6 chương, trình bày những vấn đề cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh như cơ sở, quá trình hình thành và phát triển, tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, và về văn hóa và con người.

Với những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách sẽ giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nội dung cơ bản, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Cuốn sách là một nguồn tư liệu quý giá giúp nâng cao kiến thức và nâng cao ý thức cho học sinh đại học hệ không chuyên lý luận chính trị.

Tải Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 320gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1.2 cm.
Số trang: 272 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 54.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách “Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh” là một tài liệu quan trọng và hữu ích để nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào tạo đã được thể hiện rõ trong cách biên soạn của cuốn sách. Điều này giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận và hiểu sâu hơn về tư tưởng của Người.

Cuốn sách được chia thành 6 chương, tập trung vào các vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ việc giới thiệu về môn học và ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng này. Cuốn sách còn khám phá các khía cạnh khác của tư tưởng Hồ Chí Minh như độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại đoàn kết toàn dân tộc và quốc tế, và văn hóa con người.

Điều tôi đánh giá cao trong cuốn sách là cách tiếp cận toàn diện và sáng tạo của tác giả. Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc giới thiệu và phân tích về tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn liên kết các nội dung này với thực tiễn học tập và xây dựng nhân cách. Việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế học tập và rèn luyện nhân cách giúp đọc giả hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của tư tưởng này.

Tổng quan, cuốn sách “Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh” là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho việc nghiên cứu và hiểu sâu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách giúp người đọc vận dụng và áp dụng tư tưởng này vào thực tế, từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng đất n

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh là cuốn sách dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị được biên soạn bởi tập thể nhà nghiên cứu và giáo dục có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cuốn sách thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới và gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gồm 6 chương, cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp người đọc hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Đọc Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị)Giáo trình do tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS.TS. Mạch Quang Thắng làm chủ biên; được biên soạn theo quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Giáo trình thể hiện nhiều kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Giáo trình được kết cấu gồm 6 chương, trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 1 đề cập những vấn đề chung nhất của môn học (khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh); Chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chương còn lại gồm các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người.Giáo trình góp phần giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Review Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu quý giá và cần thiết cho các sinh viên học về chính trị. Cuốn sách được biên soạn bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, nên việc trình bày các nội dung cũng rất dễ hiểu và gần gũi. Những nội dung được nêu bật rõ ràng và phù hợp với các khối kiến thức căn bản và cơ bản về tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng và các giá trị của người lãnh đạo tài ba này. Cuốn sách không chỉ có giá trị học thuật mà còn cung cấp cho người đọc thông tin cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và giúp họ phát triển tư duy lý luận, để có thể áp dụng vào thực tế nghề nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, đây là một cuốn sách đáng để đọc và trau dồi kiến thức.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook cung cấp cho chúng ta những bài học sau:

1. Hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, vị trí và vai trò của ông trong lịch sử dân tộc và thế giới.

2. Nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và khả năng áp dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách để trở thành công dân tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

3. Tìm hiểu sâu sắc về các khái niệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

4. Hiểu được sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành của ông.

5. Nắm được tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của Hồ Chí Minh.

6. Nắm được tư tưởng về văn hóa và con người, gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng quan, cuốn sách Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Ebook là một tài liệu quan trọng giúp cho người đọc có được một cái nhìn toàn diện hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản và áp dụng vào thực tế.

Tác giả: Minh Hằng.

Di Sản Hồ Chí Minh – Vĩ Đại Một Con Người PDF

Cuốn sách Di Sản Hồ Chí Minh – Vĩ Đại Một Con Người PDF Ebook là tập hợp những bài viết của Giáo sư Trần Văn Giàu và nhà báo Trần Bạch Đằng về một trong những nhân vật vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Hồ Chí Minh. Tác giả đã rất thành [...]

Những Nhà Tư Tưởng Lớn – Wittgenstein In 60 Minuten – Wittgenstein Trong 60 Phút PDF

Bạn muốn nắm vững triết lý của một trong những nhà tư tưởng lớn nhất thế kỷ 20 trong chỉ 60 phút? Quyển sách “Những Nhà Tư Tưởng Lớn – Wittgenstein In 60 Minuten – Wittgenstein Trong 60 Phút” là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Với sự khởi đầu của sự biến chuyển [...]

Chính Trị – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn – Bìa Cứng PDF

Cuốn sách Chính Trị – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn – Bìa Cứng là một tập hợp những bài viết ngắn gọn về các tư tưởng lớn về chính trị. Tác giả đã dùng văn phong dễ hiểu và sáng sủa, đồng thời sử dụng các sơ đồ từng bước giúp làm sáng tỏ [...]

Những Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Cộng Sản PDF

Cuốn sách Những Nguyên Lý Của Chủ Nghĩa Cộng Sản là một tài liệu nghiên cứu giá trị trong lĩnh vực chủ nghĩa xã hội khoa học và chủ nghĩa cộng sản. Được viết bởi Ph. Ăngghen với lối diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, cuốn sách này phác họa những đặc trưng bản chất [...]

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF

Cuốn sách Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản PDF Ebook của tác giả Quốc Hội là một tài liệu quan trọng và cần thiết giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia trong lĩnh vực bất động sản. Được Quốc hội nước Cộng hòa [...]

Người Lính Điện Biên Kể Chuyện PDF

Cuốn sách Người Lính Điện Biên Kể Chuyện PDF Ebook của tác giả Đỗ Ca Sơn là một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu quý lịch sử và quan tâm đến cuộc chiến Điện Biên Phủ năm 1954. Thông qua những mẩu chuyện của những người lính trong Trung đoàn 174 của Đại [...]

Sửa Đổi Lối Làm Việc – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn PDF

Cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn là tài liệu tham khảo quý giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay nâng cao kỹ năng lãnh đạo và sức chiến đấu. Sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung liên quan [...]

5 Tác Phẩm Bảo Vật Quốc Gia PDF

Cuốn sách “5 Tác Phẩm Bảo Vật Quốc Gia” là một tài liệu quý giá và đáng giá để hiểu sâu sắc về tầm vóc và ý nghĩa của 5 tác phẩm bảo vật quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được biên soạn bởi Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại [...]

Chiến Lược Biển – Từ Tầm Nhìn Của Tướng Giáp Đến Trách Nhiệm Của Người Lính Nơi “Đầu Sóng, Ngọn Gió” PDF

Cuốn sách Chiến Lược Biển – Từ Tầm Nhìn Của Tướng Giáp Đến Trách Nhiệm Của Người Lính Nơi “Đầu Sóng, Ngọn Gió” PDF Ebook là tài liệu tư liệu vô cùng quý giá về quan điểm, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về công tác biển, đảo [...]

Những Ý Tưởng Lớn Của Lý Quang Diệu PDF

Tải Sách Những Ý Tưởng Lớn Của Lý Quang Diệu PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Những Ý Tưởng Lớn Của Lý Quang Diệu PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Những Ý Tưởng Lớn Của Lý Quang Diệu PDF Ebook của tác giả Tác [...]

Quốc Hội Khóa 6 – Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 4 PDF

Cuốn sách Quốc Hội Khóa 6 – Chuyện Về Ngày Bầu Cử Tập 4 PDF Ebook là tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai quan tâm đến chính trị và cuộc sống xã hội của đất nước. Với sự đầu tư công phu và tâm huyết của tác giả, cuốn sách này [...]

Đường Tới Quộc Hội Của Nữ Nghị Sĩ Pháp Gốc Việt Đầu Tiên – Phần 1: Tiểu Sử PDF

Cuốn sách “Đường Tới Quốc Hội Của Nữ Nghị Sĩ Pháp Gốc Việt Đầu Tiên – Phần 1: Tiểu Sử” là một câu chuyện cảm động về hành trình cống hiến và đấu tranh của Nghị sĩ Stéphanie Do. Sinh ra tại Việt Nam nhưng chị đã cùng gia đình di cư sang Pháp khi [...]

Nhân Học PDF

Cuốn sách Nhân Học PDF Ebook là một tài liệu cực kỳ hữu ích để bạn hiểu rõ hơn về con người và cách đối nhân xử thế. Sách không chỉ giải thích những đặc trưng nội tâm và bề ngoài của con người mà còn đưa ra những nguyên tắc và mưu lược để [...]

330 Câu Hỏi – Đáp Về Nghiệp Vụ Quản Lý Đất Đai, Bồi Thường Hỗ Trợ Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất PDF

Cuốn sách 330 Câu Hỏi – Đáp Về Nghiệp Vụ Quản Lý Đất Đai, Bồi Thường Hỗ Trợ Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất là một tài liệu quan trọng giúp người đọc nắm vững kiến thức pháp luật về quản lý đất đai và các chính sách bồi thường hỗ trợ [...]

Di Sản Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh – Sự Hình Thành Một Nhân Cách Lớn 2024 PDF

Cuốn sách “Di Sản Hồ Chí Minh – Hồ Chí Minh – Sự Hình Thành Một Nhân Cách Lớn 2024 PDF” của tác giả Trần Thái Bình là một tác phẩm đầy cảm hứng về cuộc đời của vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những trang [...]