Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF - Tác giả: Bộ Nội Vụ, TS Nguyễn Trọng Thừa.

Cuốn sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook là một tài liệu quan trọng cho các nhà quản lý, chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhà khoa học về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng, cải cách nền hành chính tại Việt Nam. Với hơn 20 bài viết của các tác giả có uy tín, cuốn sách tập trung phản ánh tầm quan trọng và tầm nhìn của việc đẩy mạnh xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, có khả năng kiến tạo và phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Cuốn sách hứa hẹn mang lại những giá trị đáng giá cho người đọc và đóng góp tích cực cho sự phát triển quốc gia.

Tải Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook của tác giả Tác giả Bộ Nội Vụ, TS Nguyễn Trọng Thừa được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Nội Vụ, TS Nguyễn Trọng Thừa.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 617gr.
Kích thước: 24 x 16 x 2.2 cm.
Số trang: 457 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 164.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Xây Dựng Nền Hành Chính - Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF
Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân

Cuốn sách “Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân” đánh giá cao bằng cách tập hợp hơn 20 bài viết từ các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và nhà khoa học uy tín. Cuốn sách tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và cải cách nền hành chính ở Việt Nam.

Theo thông tin được cung cấp, cuốn sách có chủ đề quan trọng và linh hoạt, đặc trưng của những gì một chính phủ và hệ thống hành chính nên có. Cuốn sách đề cập đến các yếu tố quan trọng như dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân.

Cuốn sách có thể cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan và chi tiết về các vấn đề hành chính hiện tại ở Việt Nam và cách tiến hành cải cách để cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống.

Ngoài ra, việc tập trung vào những nguồn tài nguyên uy tín cũng cho thấy cuốn sách có thể cung cấp các góc nhìn và phân tích đáng tin cậy từ các chuyên gia chuyên môn và nhà khoa học. Điều này làm tăng tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của cuốn sách.

Tóm lại, dựa trên thông tin được cung cấp, cuốn sách “Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân” có thể đáng để đọc để hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và cải cách hệ thống hành chính ở Việt Nam.

Tóm Tắt Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân

Cuốn sách “Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân” gồm hơn 20 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và nhà khoa học có uy tín để trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, với mục đích tạo ra một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân.

Đọc Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân Ebook Online

Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân DânCuốn sách gồm hơn 20 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam

Review Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân

Cuốn sách “Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân” là một tài liệu bổ ích và cần thiết cho những ai quan tâm tới việc cải cách và nâng cao hiệu quả của hệ thống hành chính Việt Nam. Với hơn 20 bài viết từ các nhà lãnh đạo, quản lý và chuyên gia có uy tín, cuốn sách giúp đưa ra những giải pháp lý thuyết và thực tiễn để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Nội dung sách được viết rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ thông tin cần thiết. Tổng thể, đây là một cuốn sách rất đáng đọc và trân trọng.

Bài Học Từ Sách Xây Dựng Nền Hành Chính – Dân Chủ, Chuyên Nghiệp, Hiện Đại, Tinh Gọn, Hiệu Lực, Hiệu Quả, Có Năng Lực Kiến Tạo Phát Triển, Liêm Chính, Phục Vụ Nhân Dân

Dựa vào thông tin trên, chúng ta học được các bài học sau:

1. Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại là tiếp tục công cuộc cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thẩm mỹ của hành chính.

2. Việc xây dựng nền hành chính cần phải tập trung vào các điểm mạnh để tối ưu hóa các tiêu chí như tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng lực kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

3. Cuốn sách có hơn 20 bài viết của các lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và nhà khoa học, cho thấy nỗ lực của chính phủ và các chuyên gia đối với việc cải cách và xây dựng nền hành chính hiện đại.

4. Xây dựng nền hành chính dân chủ là một điểm yếu vì nhiều vấn đề pháp lý, đạo đức và nhân phẩm khác nhau của các nhà quản lý, cán bộ Đảng, các quan chức, v.v.

5. Việc cải cách và xây dựng nền hành chính không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ, mà còn là trách nhiệm của toàn bộ xã hội, bao gồm công đoàn, các tổ chức xã hội và các cá nhân.

Tác giả: Minh Hằng.

Đường Hồ Chí Minh Trong Tâm PDF

“Đường Hồ Chí Minh Trong Tâm” là cuốn sách nói về tình yêu thương và lòng nhân ái của Bác Hồ đối với con người Việt Nam. Bản năng yêu thương của Bác Hồ đã trở thành một tín ngưỡng văn hóa của dân tộc ta, và qua đó giúp đất nước chúng ta vượt [...]

Chủ Nghĩa Dân Túy Trong Đời Sống Chính Trị Thế Giới Và Gợi Ý Tham Khảo Đối Với Việt Nam PDF

Cuốn sách “Chủ Nghĩa Dân Túy Trong Đời Sống Chính Trị Thế Giới Và Gợi Ý Tham Khảo Đối Với Việt Nam” là một tài liệu nghiên cứu tham khảo đầy giá trị về chủ nghĩa dân túy – một vấn đề đang đặt ra nhiều thách thức và nguy cơ trong đời sống chính [...]

Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam PDF

“Cạnh Tranh Mỹ – Trung Trong Các Tổ Chức Quản Trị Toàn Cầu, Khu Vực Và Một Số Hàm Ý Đối Sách Của Việt Nam” là một cuốn sách cấp thiết về thực trạng quản trị toàn cầu, khu vực hiện nay trên thế giới. Cuốn sách được chủ biên bởi TS. Mai Thị Hồng [...]

Sổ Nhi Đồng PDF

Sổ Nhi Đồng PDF Ebook là cuốn sách bắt buộc dành cho chi đội trưởng mỗi chi đội trong công tác hoạt động và được biên soạn bởi Hội đồng đội Trung ương. Đây là cuốn sách cần thiết để thống nhất hoạt động trên toàn quốc. Sổ Nhi Đồng PDF Ebook sẽ giúp cho [...]

Câu Chuyện Pháp Luật Và Hình Phạt Theo Dòng Thời Gian PDF

Cuốn sách “Câu Chuyện Pháp Luật Và Hình Phạt Theo Dòng Thời Gian” là một tài liệu quý giá về lịch sử thi hành công lý từ thời Trung cổ đến hiện đại. Tác phẩm mang tính giáo dục cao, giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự đau đớn và giằng xé trong quá [...]

Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành Đại Diện Tranh Tụng Trong Vụ Án Hình Sự Dành Cho Sinh Viên, Học Viên PDF

Cuốn sách Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành Đại Diện Tranh Tụng Trong Vụ Án Hình Sự Dành Cho Sinh Viên, Học Viên được biên soạn bởi những chuyên gia, luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Với kiến thức và kỹ năng được trình bày một cách khoa học, [...]

Thời Hoa Lửa PDF

Cuốn sách ảnh Thời Hoa Lửa là bản tái bản nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2021) do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. Được tập hợp từ nguồn tư liệu của Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hãng [...]

Tôi Tư Duy, Vậy Thì Tôi Vẽ PDF

Cuốn sách “Tôi Tư Duy, Vậy Thì Tôi Vẽ” là một cuốn sách mang tính giải trí nhưng không kém phần sâu sắc của hai tác giả Thomas Cathcart và Daniel Klein. Với những trang sách được tô điểm bằng những hình ảnh vui nhộn, tài năng của các họa sĩ thiên tài, cuốn sách [...]

Tư Duy Hậu Socrates PDF

Cuốn sách “Tư Duy Hậu Socrates” của Edward De Bono là một hệ thống tư duy hoàn toàn khác biệt, kế thừa những đúc kết của các triết gia cổ xưa vừa có tính ứng dụng cao trong bối cảnh hiện nay. Cuốn sách vén màn những phương pháp brainstorm độc nhất và tìm đến [...]

Tư Bản – Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị – Tập Thứ Nhất – Quyển I: Quá Trình Sản Xuất Của Tư Bản PDF

Cuốn sách Tư Bản – Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị – Tập Thứ Nhất – Quyển I: Quá Trình Sản Xuất Của Tư Bản là một trong những tác phẩm vĩ đại của danh nhân C. Mác, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm đặc trưng nhất của chủ nghĩa Mác. [...]

Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Vấn Đề Dân Tộc Và Vấn Đề Giai Cấp Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam Hiện Nay PDF

Cuốn sách “Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Vấn Đề Dân Tộc Và Vấn Đề Giai Cấp Trong Sự Nghiệp Đổi Mới Ở Việt Nam Hiện Nay” là một tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, và những người quan tâm đến tư [...]

Hồ Chí Minh – Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ PDF

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ” là một tác phẩm quan trọng về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về công tác cán bộ. Tác giả đã phân tích và trình bày chi tiết về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm [...]

Di Sản Hồ Chí Minh – Vĩ Đại Một Con Người PDF

Cuốn sách Di Sản Hồ Chí Minh – Vĩ Đại Một Con Người PDF Ebook là tập hợp những bài viết của Giáo sư Trần Văn Giàu và nhà báo Trần Bạch Đằng về một trong những nhân vật vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Hồ Chí Minh. Tác giả đã rất thành [...]

Soi Gương Bằng Người PDF

Tải Sách Soi Gương Bằng Người PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Soi Gương Bằng Người PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Soi Gương Bằng Người PDF Ebook của tác giả Tác giả Việt Linh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất [...]

Combo Pháp Môn Hạnh Phúc PDF

Tải Sách Combo Pháp Môn Hạnh Phúc PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Combo Pháp Môn Hạnh Phúc PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Combo Pháp Môn Hạnh Phúc PDF Ebook của tác giả Tác giả Đại sư Tinh Vân được xuất bản bởi [...]