Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF - Tác giả: Thales S. Teixeira, Greg Piechota.

Cuốn sách “Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh” là một tài liệu hữu ích cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và các doanh nghiệp muốn đổi mới mô hình kinh doanh. Cuốn sách chứa đầy đủ các phương pháp để xác định mắt xích yếu trong chuỗi hoạt động khách hàng, tính toán lượng rò rỉ giá trị trong chuỗi hoạt động khách hàng và xác định sự thay đổi lớn trong hành vi khách hàng ở tương lai bằng cách nhìn vào dữ liệu quá khứ. Cuốn sách cũng đưa ra những lời khuyên để các doanh nghiệp áp dụng chiến lược phá xích để tấn công mắt xích có lợi nhất cho doanh nghiệp và tạo ra mô hình kinh doanh mới hiệu quả. Với cuốn sách này, các doanh nghiệp có thể mở khóa chuỗi giá trị khách hàng và cạnh tranh bằng đổi mới mô hình kinh doanh.

Tải Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook của tác giả Tác giả Thales S. Teixeira, Greg Piechota được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh.

DOWNLOAD Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh.

Tác giả: Thales S. Teixeira, Greg Piechota.
Người dịch: Nguyễn Hưởng, Hạo Nhiên.
Nhà xuất bản: Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 408gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.8 cm.
Số trang: 356 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 162.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chiến Lược Phá Xích - Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng - Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF
Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh

Cuốn sách “Chiến lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh” là một tài liệu rất hữu ích và đáng đọc về chiến lược kinh doanh. Đọc sách này, tôi có được cái nhìn rõ hơn về sự thay đổi trong cách các công ty kinh doanh và tương tác với khách hàng.

Cuốn sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn về khái niệm “phá xích” và tầm quan trọng của việc nắm bắt mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi giá trị khách hàng. Tác giả đã phân tích các trường hợp thực tế và giới thiệu các phương pháp và công cụ để triển khai chiến lược phá xích hiệu quả.

Qua việc đọc sách, tôi đã nhận thấy rằng việc cạnh tranh không chỉ dừng lại ở sản phẩm hay dịch vụ, mà còn ở cách công ty tương tác và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ đó, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc thay đổi mô hình kinh doanh để thu hút và giữ chân khách hàng.

Cuốn sách rất dễ hiểu và có cách trình bày logic. Tác giả đã sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa ý tưởng và giúp người đọc dễ dàng áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, sách cũng trình bày các bước thực hiện chiến lược phá xích và cung cấp các gợi ý để tăng cường sự cạnh tranh của công ty.

Tuy nhiên, một điểm yếu của cuốn sách là nó tập trung quá nhiều vào các ví dụ và phương pháp của các công ty công nghệ và công nghiệp khởi nghiệp. Điều này có thể làm mất đi sự áp dụng của sách đối với các công ty truyền thống hoặc trong lĩnh vực không cùng quy mô và tính chất với các công ty được đề cập trong sách.

Tổng quan, cuốn sách “Chiến lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Ph

Tóm Tắt Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh

Cuốn sách “Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh” giúp giải thích về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng và giới thiệu chiến lược phá xích, một chiến lược độc đáo để cải thiện kết quả kinh doanh. Bằng cách đột phá kĩ thuật số, các công ty đột phá số có thể cướp lấy mắt xích có lợi nhất trong chuỗi giá trị khách hàng để tối đa hóa lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu. Cuốn sách cung cấp các phương pháp và kinh nghiệm để áp dụng chiến lược phá xích vào công ty của bạn để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đọc Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh Ebook Online

Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh DoanhĐể thỏa mãn một nhu cầu, trong quá khứ, khách hàng sẽ chọn một công ty và thực hiện toàn bộ quá trình mua và tiêu thụ sản phẩm với công ty đó. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các công ty lâu đời bắt đầu chứng kiến một sự thay đổi lớn: Tuy khách hàng vẫn đi cùng họ trong hầu hết chuỗi hoạt động mua sắm, nhưng ở những mắt xích quan trọng nhất, các công ty mới nổi lại cướp những khách hàng ấy đi. Khách hàng vẫn đến cửa hàng xem sản phẩm, nhưng lại mua trên mạng từ một công ty khác. Khách hàng vẫn đăng kí thuê bao điện thoại từ hãng viễn thông, nhưng lại gọi điện bằng ứng dụng trò chuyện của hãng khác…Sự thay đổi đó là kết quả của CHIẾN LƯỢC PHÁ XÍCH, một chiến lược độc đáo đi liền với sự đổi mới mô hình kinh doanh mà các công ty đột phá kĩ thuật số đang ngày càng ứng dụng nhiều. Các công ty đột phá số nhìn vào chuỗi hành trình của khách hàng, cướp lấy mắt xích có lợi nhất, và để lại những mắt xích tốn nhiều chi phí cho công ty cố cựu. Khách hàng vẫn ở đó với công ty cũ, nhưng lợi nhuận đã bị lấy đi mất.Và sự thật về chiến lược phá xích, cũng như cách ứng dụng chiến lược độc đáo này vào chính công ty của bạn sẽ được giáo sư Teixeira hé lộ trong quyển sách mà bạn đang cầm trên tay.Trong quyển sách này, bạn sẽ biết phương pháp để:… xác định mắt xích yếu trong chuỗi hoạt động khách hàng để tấn công.… tính toán lượng rò rỉ giá trị trong chuỗi hoạt động khách hàng để xây dựng mô hình kinh doanh mới.… xác định sự thay đổi lớn trong hành vi khách hàng ở tương lai bằng cách nhìn vào dữ liệu quá khứ.Chiến lược phá xích là một chiến lược vô cùng hiệu quả. Khi đối phương nhận ra, thì thường là đã quá muộn.

Review Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh

Cuốn sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh là một tuyệt phẩm về chiến lược kinh doanh đã giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc về sự thay đổi của khách hàng và cách làm sao để tận dụng những cơ hội đó. Giáo sư Teixeira đã truyền tải rất rõ ràng và chi tiết về chiến lược phá xích, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách để tấn công mắt xích yếu trong chuỗi hoạt động khách hàng và tính toán lượng rò rỉ giá trị để xây dựng mô hình kinh doanh mới. Nếu bạn muốn đột phá kinh doanh, tận dụng triệt để tiềm năng thị trường, đây chắc chắn là cuốn sách không thể bỏ qua.

Bài Học Từ Sách Chiến Lược Phá Xích – Mở Khóa Chuỗi Giá Trị Khách Hàng – Phương Pháp Cạnh Tranh Bằng Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh

Từ cuốn sách Chiến Lược Phá Xích, chúng ta học được các bài học như sau:

1. Khách hàng được xem là trung tâm của mỗi chuỗi giá trị và các công ty cần phải xây dựng chiến lược của họ dựa trên nhu cầu và hành trình của khách hàng.

2. Các công ty cũ cần thay đổi và đổi mới mô hình kinh doanh của mình để cạnh tranh với các công ty đột phá kĩ thuật số và cải thiện hiệu quả chi phí.

3. Chiến lược phá xích là chìa khóa để cạnh tranh bằng đổi mới mô hình kinh doanh và cải thiện hiệu quả chi phí. Các công ty cần hiểu rõ những mắt xích quan trọng nhất của chuỗi giá trị và tập trung cải thiện chúng.

4. Các công ty cần phải sử dụng các công nghệ kĩ thuật số để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và tối đa hóa tiềm năng của các mắt xích hiệu quả.

5. Các công ty cần đổi mới liên tục để duy trì sự cạnh tranh và vượt xa các đối thủ cũ cũng như các công ty mới nổi trong ngành.

Với các bài học về chiến lược phá xích và đổi mới mô hình kinh doanh từ cuốn sách này, các công ty có thể tăng cường cạnh tranh và tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng của mình.

Tác giả: Minh Hằng.

Bitcoin – Bong Bóng Tài Chính Hay Tương Lai Của Tiền Tệ PDF

Cuốn sách “Bitcoin – Bong Bóng Tài Chính Hay Tương Lai Của Tiền Tệ” của tác giả Mark Gates là một nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ và toàn diện về đồng tiền số này. Với việc đưa ra những thông tin và hiểu biết chính xác và cập nhật mới nhất, cuốn sách [...]

Bộ Sách Lãnh Đạo Kỷ Nguyên 4.0 PDF

Bộ sách “Lãnh Đạo Kỷ Nguyên 4.0” là bộ 4 cuốn sách cung cấp cho đọc giả những kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược lãnh đạo cần thiết để vượt qua thách thức trong thời đại mới. Cuốn sách đầu tiên trong bộ là “Lựa Chọn Thông Minh Trong Kinh Doanh”, được viết bởi [...]

The Little Book – Chiến Lược Giao Dịch Forex PDF

“The Little Book: Chiến lược giao dịch forex” is a concise guide to help you understand the basics of trading in the foreign exchange market. Formerly dominated by global banks, hedge funds, and multinational corporations, the forex market has changed with the advent of the Internet and the emergence of online forex brokers. Now, hundreds [...]

Sức Mạnh Của Đạo Đức Trong Kinh Doanh: Cách Tạo Nên Những Nhân Viên Hạnh Phúc Nhất PDF

Cuốn sách Sức Mạnh Của Đạo Đức Trong Kinh Doanh: Cách Tạo Nên Những Nhân Viên Hạnh Phúc Nhất PDF Ebook là một cuốn sách thú vị về triết lý kinh doanh của Akio Shibata – Giám đốc khách sạn Associate ở ga cuối Nagoya – Khách sạn ấm cúng nhất Nhật Bản. Nhân vật [...]

Chỉ Có Niềm Đam Mê – 20 Điều Chia Sẻ Cùng Người Khởi Nghiệp PDF

Cuốn sách “Chỉ Có Niềm Đam Mê – 20 Điều Chia Sẻ Cùng Người Khởi Nghiệp” của tác giả Lý Quí Trung là một tài liệu hữu ích cho những ai đang trên con đường khởi nghiệp. Tác giả chia sẻ về trải nghiệm của mình khi bắt đầu lại từ đầu để thành lập [...]

Doanh Nghiệp Tự Hành – Clock Work PDF

Cuốn sách Doanh Nghiệp Tự Hành – Clock Work PDF Ebook của Mike Michalowicz là một bộ công cụ cần thiết cho những chủ doanh nghiệp muốn đạt được mục đích của mình mà không phải hy sinh sự tự do và gia đình. Với sự trải nghiệm và nghiên cứu trong suốt 6 năm, [...]

Mẹ Bỉm Sữa Kinh Doanh – Venture Mom: From Idea To Income In Just 12 Weeks PDF

Cuốn sách Mẹ Bỉm Sữa Kinh Doanh – Venture Mom: From Idea To Income In Just 12 Weeks PDF Ebook là ấn phẩm tuyệt vời dành cho các phụ nữ hiện đại, những ai muốn tự do về tài chính và định hướng cho bản thân. Cuốn sách này giúp các phụ nữ có thể [...]

Nghề Thuyết Phục – Chuyện Đời – Chuyện Nghề Của Bậc Thầy PR PDF

Cuốn sách Nghề Thuyết Phục – Chuyện Đời – Chuyện Nghề Của Bậc Thầy PR PDF Ebook của Harold Burson là một cuốn hồi ký đầy cảm hứng và giàu thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của người được PRWeek mô tả là “nhân vật nhiều ảnh hưởng nhất của ngành PR trong [...]

Bất Động Sản Cho Thế Hệ Tương Lai – Chuẩn Bị Cuộc Sống Giàu Có Bền Vững Cho Gia Đình PDF

Cuốn sách Bất Động Sản Cho Thế Hệ Tương Lai – Chuẩn Bị Cuộc Sống Giàu Có Bền Vững Cho Gia Đình sẽ giúp bạn xác định được bối cảnh tài chính hiện tại và tương lai, đồng thời hướng dẫn bạn lên kế hoạch sáng suốt cho cuộc sống và tương lai của bạn [...]

Vượt Qua Phản Đối: Nghệ Thuật Và Khoa Học Thương Thảo Trong Bán Hàng PDF

Cuốn sách “Vượt Qua Phản Đối: Nghệ Thuật Và Khoa Học Thương Thảo Trong Bán Hàng” là một hướng dẫn thực tiễn về cách vượt qua những phản đối trong bán hàng để đạt được thành công vượt trội. Với tựa đề đầy hứa hẹn, cuốn sách này sẽ giúp bạn trở nên miễn nhiễm [...]

Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp PDF

Cuốn sách Truyền Thông Nội Bộ: Linh Hồn Của Doanh Nghiệp PDF Ebook là một nguồn cảm hứng vô tận cho những ai đang quan tâm đến quản lý truyền thông trong doanh nghiệp. Những câu chuyện thực tế được chia sẻ trong sách này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp nội [...]

Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì PDF

Cuốn sách “Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì” của Herb Cohen là một tuyển tập những kinh nghiệm và bài học quý giá về đàm phán từ một chuyên gia đàm phán hàng đầu với hơn 40 năm kinh nghiệm. Cuốn sách không chỉ giúp bạn nắm được các yếu tố cơ [...]

Quản Trị Học PDF

Cuốn sách Quản Trị Học PDF Ebook là một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến lĩnh vực quản trị và công việc của người quản trị. Cuốn sách này đưa ra những khái niệm cơ bản về quản trị và giải thích vai trò của người quản trị trong việc thực [...]

Khởi Nghiệp Không Đợi Tuổi PDF

Cuốn sách “Khởi nghiệp không đợi tuổi” của tác giả Swish Goswami và Quinn Underwood là một hướng dẫn toàn diện giúp bạn bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Với những lời khuyên thực tế và sự truyền cảm hứng từ các câu chuyện thực tế, cuốn sách giúp bạn loại bỏ những [...]

Hướng Dẫn Bài Bản Tối Ưu Hóa Website Dành Cho Doanh Nghiệp – Ultimate Guide Series PDF

Cuốn sách Hướng Dẫn Bài Bản Tối Ưu Hóa Website Dành Cho Doanh Nghiệp là bảo bối không thể thiếu đối với các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa trang web của mình để thu hút khách hàng một cách hiệu quả. Với nội dung chất lượng và cập nhật những kỹ thuật mới nhất, [...]