Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF - Tác giả: GS Grabooửi PG.

Cuốn sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung là một công trình khoa học chuyên môn sâu về kinh tế và quản lý bất động sản, với sự đóng góp của các nhà khoa học-giáo dục Liên bang Nga và các Giáo sư thuộc trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Tổng hợp Quốc gia xây dựng Moskva Liên bang Nga (MISI – MGSM). Cuốn sách đã được xuất bản lần thứ 2, được sửa chữa và bổ sung thêm các thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản.

Cuốn sách được chia thành 2 phần, mang đến một tài liệu đầy đủ và toàn diện về các vấn đề liên quan đến bất động sản, từ quản lý, đánh giá, phát triển đến giao dịch và tài chính. Đây là một tài liệu vô cùng cần thiết cho những ai đang tìm hiểu, làm việc hay quan tâm đến lĩnh vực bất động sản.

Với sự đóng góp của các nhà khoa học-giáo dục Liên bang Nga và các Giáo sư thuộc trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Tổng hợp Quốc gia xây dựng Moskva Liên bang Nga (MISI – MGSM), cuốn sách mang lại những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, giúp độc giả có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản.

Cuốn sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung là một tài liệu quý giá cho trí thức và cộng đồng kinh doanh, và được đánh giá là một trong những giáo trình hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản.

Tải Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook của tác giả Tác giả GS Grabooửi PG được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tài Chính.

DOWNLOAD Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tài Chính.

Tác giả: GS Grabooửi PG.
Người dịch: Đoàn Dương Hải.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tài Chính.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 1861gr.
Kích thước: 27 x 19 x 4.9 cm.
Số trang: 1031 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 695.130 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản - Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF
Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung

Cuốn sách “Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung” là một công trình khoa học hết sức đáng chú ý và hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản. Được biên soạn bởi các nhà khoa học-giáo dục nổi tiếng từ Liên bang Nga, cuốn sách sẽ mang đến cho người đọc một cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực này.

Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là những thành quả nghiên cứu khoa học được tổng hợp trong giáo trình, giúp người đọc hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản và các quy trình quản lý trong lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản. Phần tiếp theo là giới thiệu kinh nghiệm và các bài học của các giáo sư thuộc trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Tổng hợp Quốc gia xây dựng Moskva Liên bang Nga, mang đến cho người đọc những ví dụ và thực tế ứng dụng trong thực tế.

Cuốn sách được biên soạn một cách rõ ràng và logic, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và tiếp thu kiến thức. Dịch thuật từ tiếng Nga sang tiếng Việt cũng được thực hiện một cách chính xác và rành mạch, không gây khó khăn cho người đọc.

Từ cuốn sách, tôi nhận thấy sự tận tâm và nỗ lực của các tác giả trong việc mang đến kiến thức chuyên sâu và công cụ cần thiết để nắm bắt và áp dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản. Cuốn sách không chỉ là nguồn tài liệu hữu ích cho những người quan tâm đến lĩnh vực này, mà còn là một tài liệu tham khảo quan trọng cho các chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý bất động sản.

Tổng kết

Tóm Tắt Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung

Cuốn sách “Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản” là một giáo trình chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản được dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt, xuất bản lần thứ hai sau khi được sửa chữa và bổ sung. Đây là một công trình tập thể của các nhà khoa học Liên bang Nga và các giáo sư thuộc trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Tổng hợp Quốc gia xây dựng Moskva Liên bang Nga (MISI – MGSM). Cuốn sách bao gồm 2 phần, tập trung vào cung cấp thông tin về kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản.

Đọc Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung Ebook Online

Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ SungTôi rất vinh dự được viết lời giới thiệu một công trình khoa học, một giáo trình chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản với bạn đọc Việt Nam. Đây là:- Một công trình tập thể của các nhà khoa học-giáo dục Liên bang Nga dưới sự chủ biên của GS Grabooửi PG.- Những thành quả nghiên cứu khoa học, tổng hợp thành giáo trình oà giới thiệu kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản của tập thể các Giáo sư thuộc trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Đại học Tổng hợp Quốc gia xây dựng Moskva Liên bang Nga (MISI – MGSM).Cuốn sách gồm 2 phần:Phần I: Kinh tế bất động sản, trình bày những vấn đề thuộc cơ sở lý luận tổng quát về bất động sản nội dung phân tích kinh tế bất động sản cũng như định giá bất động sản.Phần II: Quản lý bất động sản:- Trình bày cơ sở khoa học về quản lý bất động sản;- Tổ chức công tác quản lý bất động sản;- Tổ chức đầu tư bất động sản;- Quản lý bất động sản thương mại: kinh doanh, giao dịch trên thị trường bất động sản;Đây là một cuốn sách biên soạn công phu, chất lượng cao, vừa có tính khoa học vừa có tính sư phạm, được khuyến cáo dùng làm sách giáo khoa cho sinh viên các trường đại học theo học ngành Xây dựng. Các tác giả đã triển khai cách tiếp cận hệ thống, logic một cách đầy đủ, từ các vấn đề chung của kinh tế bất động sản đến những vấn đề tác nghiệp trong lập dự án đầu tư phát triển bất động sản. Đi từ cơ sở khoa học quản lý nói chung, đến những vấn đề tổ chức đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản thương mại (kinh doanh, giao dịch trên thị trường, với kinh nghiệm của nước Nga và một số nước tiên tiến trong lĩnh vực bất động sản trên thế giới.

Review Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung

Cuốn sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung là một tài liệu giáo dục chuyên môn sâu và chất lượng cao về kinh tế và quản lý bất động sản. Các nội dung được tổng hợp và triển khai một cách logic, đầy đủ từ cơ sở lý luận đến ứng dụng thực tiễn. Cuốn sách không chỉ có tính khoa học mà còn có tính sư phạm cao, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của sinh viên các trường đại học. Việc bổ sung và sửa chữa lần thứ 2 của cuốn sách giúp nâng cao độ tin cậy và giá trị của tài liệu. Với những ai quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, đây là một tài liệu quý giá và không thể bỏ qua.

Bài Học Từ Sách Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản – Giáo Trình Dịch Từ Tiếng Nga Sang Tiếng Việt Xuất Bản Lần Thứ 2, Sửa Chữa Và Bổ Sung

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học quan trọng về kinh tế và quản lý bất động sản, bao gồm:

1. Cơ sở lý luận tổng quát về bất động sản, định giá bất động sản và phân tích kinh tế bất động sản.

2. Cơ sở khoa học về quản lý bất động sản và cách tổ chức công tác quản lý bất động sản.

3. Kiến thức về tổ chức đầu tư bất động sản và quản lý bất động sản thương mại, kinh doanh và giao dịch trên thị trường bất động sản.

4. Bài học về kinh nghiệm của Nga và các nước tiên tiến trong việc quản lý và phát triển bất động sản trên thế giới.

5. Cách tiếp cận hệ thống và logic để tìm hiểu các vấn đề chung và tác nghiệp trong lĩnh vực kinh tế và quản lý bất động sản.

Qua đó, chúng ta có thể áp dụng những bài học trên để hiểu sâu hơn về lĩnh vực này và đưa ra các quyết định phù hợp trong quản lý và đầu tư bất động sản. Đặc biệt là đối với sinh viên các trường đại học ngành Xây dựng, cuốn sách này còn là tài liệu tham khảo hữu ích giúp củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tác giả: Minh Hằng.

Đường Đến Kho Báu – Con Đường Dẫn Đến Kho Báu Của Bạn PDF

“Đường Đến Kho Báu – Con Đường Dẫn Đến Kho Báu Của Bạn” là cuốn sách của tác giả Mai Thanh Tùng, hướng dẫn đọc giả đến với con đường thành công và giàu có. Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc giải đáp những câu hỏi về tấm gương thành công mà còn [...]

Khi Khách Hàng Lên Tiếng PDF

Tải Sách Khi Khách Hàng Lên Tiếng PDF Ebook Miễn Phí Tác giả: Janelle Barlow. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Năm xuất bản: 2016. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Trọng lượng: 450gr. Kích thước: 20.5 x 14.5 x 0.5 cm. Số trang: 382 trang. Hình thức: Bìa Mềm. Đọc sách Khi Khách [...]

Thành Công Trong Kinh Doanh Nhờ NLP PDF

Cuốn sách Thành công trong kinh doanh nhờ NLP là một tài liệu đáng đọc dành cho những người đang làm việc trong các tổ chức. NLP là viết tắt của Lập trình Ngôn ngữ Tư duy, một công nghệ tâm lý học đang được áp dụng rộng rãi để giúp chúng ta hiểu những [...]

108 Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch PDF

Cuốn sách “108 Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch” của tác giả Lê Thị Lan là một cẩm nang vô cùng quý giá trong ngành kinh doanh theo mạng. Với nhiều năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực này, tác giả đã chia sẻ những tâm huyết, đam mê và kinh [...]

B2B Tinh Gọn – Xây Dựng Sản Phẩm Mà Các Doanh Nghiệp Muốn PDF

Cuốn sách B2B Tinh Gọn – Xây Dựng Sản Phẩm Mà Các Doanh Nghiệp Muốn là một nguồn tài liệu bổ ích cho các startup đang hoạt động trong lĩnh vực mua sắm doanh nghiệp. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm thấy những bước đi quan trọng để tránh các rủi ro và [...]

Vị Giám Đốc Một Phút PDF

Cuốn sách “Vị giám đốc một phút” là một trong những quyển sách quản lý thành công nhất mọi thời đại. Với hàng triệu bản được bán ra, cuốn sách này kể về quá trình tìm kiếm và tích lũy những kinh nghiệm quản lý của một chàng trai trẻ. Nhờ áp dụng những bí [...]

Nhà Lãnh Đạo Nhạy Bén – Cách Để Tạo Ra Một Doanh Nghiệp Nhạy Bén Trong Kỷ Nguyên Kỹ Thuật Số PDF

Cuốn sách “Nhà Lãnh Đạo Nhạy Bén – Cách Để Tạo Ra Một Doanh Nghiệp Nhạy Bén Trong Kỷ Nguyên Kỹ Thuật Số” của tác giả Simon Hayward là một nguồn tài liệu rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về cách tạo ra một tổ chức nhạy bén hơn trong thời đại [...]

30 Ngày Giải Mã Chiến Lược Marketing Online Thành Công PDF

Cuốn sách 30 Ngày Giải Mã Chiến Lược Marketing Online Thành Công PDF Ebook là một công cụ vô cùng hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân đang muốn tìm hiểu về marketing và PR online. Với những lời khuyên và kinh nghiệm của tác giả Gail Martin, bạn sẽ được hướng [...]

Nghệ Thuật Quản Lý Tài Chính Cá Nhân PDF

Cuốn sách “Nghệ thuật quản lý tài chính cá nhân” sẽ giúp bạn khám phá sức mạnh của tiền bạc và đưa ra những cách thức cơ bản để quản lý tài chính cá nhân của bạn một cách thông minh và hiệu quả nhất. Từ việc kiếm tiền, chi tiêu đến đầu tư, tác [...]

Dạy Con Làm Giàu 13 – Nâng Cao Chỉ Số Iq Tài Chính PDF

Cuốn sách Dạy Con Làm Giàu 13 – Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính PDF Ebook là một tài liệu hữu ích trong việc nâng cao kiến thức về tài chính của chúng ta. Tác giả đã trình bày một cách rõ ràng, đơn giản những khái niệm cơ bản về tài chính, giúp [...]

Công Ty Thông Thái – Bí Quyết Đổi Mới Không Ngừng PDF

Cuốn sách “Công Ty Thông Thái – Bí Quyết Đổi Mới Không Ngừng” là một tài liệu không thể thiếu đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Tác giả sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về trí tuệ và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển [...]

Metaverse Handbook PDF

Cuốn sách “Metaverse Handbook” là nguồn tài nguyên độc nhất vô nhị dành cho những người muốn khám phá chi tiết về một thế giới ảo thực tế, được đặt tên là Metaverse. Với hơn 120 người sáng tạo và chuyên gia kỹ thuật số, cuốn sách này cung cấp các bước cần thiết để [...]

Các Phương Pháp Giao Dịch Ngắn Hạn Hiệu Quả Trên Thị Trường Forex – Day Trading And Swing Trading The Currency Market PDF

Cuốn sách “Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả trên thị trường Forex” là một tài liệu quan trọng cho những người mới bắt đầu và những ai đang tìm kiếm chiến lược thành công trong thị trường ngoại hối phức tạp này. Được viết bởi Kathy Lien – một trong những nhà [...]

Combo Tôi Lựa Chọn Chính Mình Ông Chủ Nghèo Khó Hay Nhân Viên Giàu Có PDF

Combo Tôi Lựa Chọn Chính Mình + Ông Chủ Nghèo Khó Hay Nhân Viên Giàu Có sẽ giúp bạn tìm kiếm lối đi đến sự giàu có và hạnh phúc mà không phải làm chủ doanh nghiệp. Đó chính là những tư duy và kinh nghiệm của một nhân viên giàu có. Bạn sẽ hiểu [...]

Triệu Phú Bất Động Sản Tự Thân: Định Hướng Đầu Tư Mua Đâu Lãi Đó PDF

Cuốn sách Triệu Phú Bất Động Sản Tự Thân: Định Hướng Đầu Tư Mua Đâu Lãi Đó sẽ giúp bạn trở thành triệu phú bất động sản chỉ trong vài bước đơn giản. Tác giả David Bach đã cung cấp những khái niệm khoa học và phương pháp tiếp cận thực tiễn trong lĩnh vực [...]