Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF - Tác giả: Tren Griffin.

Charlie Munger là vị Phó Chủ tịch có tầm nhìn xa trông rộng của Berkshire Hathaway, cùng với Warren Buffett đã tạo nên đế chế Berkshire Hathaway vĩ đại. Với phương pháp đầu tư giá trị, ông đã nhiều lần đánh bại thị trường và tin rằng bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể làm được điều này. Cuốn sách “Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị” trình bày các yếu tố cơ bản trong chiến lược đầu tư của Munger, với trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn, bài phát biểu, bài viết và thư gửi cổ đông, kết hợp với bình luận từ các nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư giá trị và các nhà nghiên cứu lịch sử thị trường. Phương pháp đơn giản của Munger hoàn toàn phù hợp để nhà đầu tư bình thường có thể áp dụng, từ đó thu được lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách này là bí quyết đánh bại thị trường của một thiên tài đầu tư hàng đầu thế giới.

Tải Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook của tác giả Tác giả Tren Griffin được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động.

DOWNLOAD Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động.

Tác giả: Tren Griffin.
Người dịch: Từ Uyển Linh.
Nhà xuất bản: Lao Động.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 350gr.
Kích thước: 20.5 x 13 cm.
Số trang: 320 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 152.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Charlie Munger - Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF
Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị

Cuốn sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị được mô tả là một tài liệu rất hữu ích và giá trị cho nhà đầu tư. Tác giả đã chọn lọc và trích dẫn những tài liệu quan trọng từ Charlie Munger để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư của ông.

Theo nhận định của tôi, cuốn sách có thể mang lại những kiến thức quan trọng và chân thành từ một nhà đầu tư hàng đầu như Charlie Munger. Phương pháp đầu tư giá trị đã được chứng minh là thành công trong suốt sự nghiệp của ông, vì vậy tôi tin rằng những nguyên tắc và ý kiến trong cuốn sách sẽ có giá trị thực tế cho nhà đầu tư bình thường.

Dựa trên những gì đã được mô tả về cuốn sách, tôi có ấn tượng rằng nó sẽ có phong cách viết hướng dẫn và giải thích dễ hiểu, không chỉ dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư mà còn dành cho những người mới bắt đầu. Tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp người đọc áp dụng phương pháp đầu tư giá trị của Charlie Munger và đạt được lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, để có được cái nhìn toàn diện về cuốn sách này, tôi cũng muốn đọc những nhận xét và đánh giá từ những người đã đọc qua nó.

Tóm Tắt Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị

Cuốn sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook giới thiệu về phương pháp đầu tư giá trị của Charlie Munger, phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway – một trong những thiên tài đầu tư hàng đầu thế giới. Với phương pháp này, Munger đã đánh bại thị trường trong gần 60 năm sự nghiệp đầu tư của mình. Cuốn sách trình bày các yếu tố cơ bản trong chiến lược đầu tư của Munger, dựa trên trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn, bài phát biểu, bài viết và thư gửi cổ đông, kết hợp với bình luận từ các chuyên gia đầu tư. Phương pháp đơn giản của Munger phù hợp với nhà đầu tư bình thường áp dụng để thu được lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán.

Đọc Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị Ebook Online

“Bí quyết đánh bại thị trường của thiên tài đầu tư hàng đầu thế giới, cánh tay phải đã cùng Warren Buffett tạo nên đế chế Berkshire Hathaway vĩ đại”Tren Griffin  -“Charlie Munger, vị phó Chủ tịch có tầm nhìn xa trông rộng của Berkshire Hathaway và là cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett, đã nhiều lần đánh bại thị trường và tin rằng bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể làm được điều này.Nền tảng cơ bản mang lại thành công cho Munger là phương pháp đầu tư giá trị, phương pháp đã giúp ông đánh bại thị trường trong suốt sự nghiệp trải dài gần sáu thập kỷ. Cuốn sách này trình bày các yếu tố cơ bản trong chiến lược đầu tư của Munger, với trích dẫn từ các cuộc phỏng vấn, bài phát biểu, bài viết và thư gửi cổ đông, kết hợp với bình luận từ các nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư giá trị và các nhà nghiên cứu lịch sử thị trường. Phương pháp đơn giản của Munger hoàn toàn phù hợp để nhà đầu tư bình thường có thể áp dụng, từ đó thu được lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán.”Về tác giảTren Griffin là giám đốc điều hành tại Microsoft. Trước khi gia nhập Microsoft, ông là đối tác của Eagle River, công ty chuyên đầu tư vào lĩnh vực viễn thông và các công ty khởi nghiệp. Ông cũng từng đảm nhận vai trò cố vấn tại các tập đoàn của Australia và Hàn Quốc.Nhận xét của người nổi tiếng:“Charlie Munger thường được xem là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới. Trí tuệ phi phàm của ông – mạng lưới hiểu biết về các lĩnh vực riêng biệt – là một cách hiệu quả để đạt được kết quả đầu tư vượt trội. Nếu không có nó, việc đạt được thành công trên thị trường – hay bất cứ nơi nào khác – cũng chỉ là một sự may mắn ngắn ngủi.”- Robert Hagstrom, tác giả của cuốn The Warren Buffett Way (Phương pháp đầu tư Warren Buffett) và Investing: The Last Liberal Art (tạm dịch: Đầu tư: Môn nghệ thuật tự do cuối cùng).“Griffin đã tóm gọn các ý tưởng cơ bản của Munger, tổng hợp lại những bình luận mà ông đã đưa ra ở nhiều nguồn khác nhau trong suốt nhiều năm. Đầy trí tuệ, chuyên sâu và bổ ích – đồng thời cũng mang lại niềm vui cho người đọc.”- Lawrence Cunningham, tác giả của cuốn Berkshire Beyond Buffett: The Enduring Value of Values (tạm dịch: Berkshire ngoài Buffett: Giá trị lâu bền của các giá trị)“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới cũng là một trong những tác giả và nhà tư tưởng xuất sắc nhất trong lĩnh vực này? Và điều gì sẽ xảy ra nếu có một cuốn sách bao hàm tất cả những bình luận sâu sắc nhất của ông, được tổng hợp lại thành những bài học mà chúng ta đều có thể nắm bắt? Tôi rất vui mừng được nói với bạn rằng cuốn Charlie Munger của Tren Griffin chính là một tác phẩm như vậy.”- Joshua M. Brown, Giám đốc điều hành của Ritholtz Wealth Management, tác giả của cuốn Backstage Wall Street (tạm dịch: Cửa hậu của phố Wall).- Trích dẫn hay:- Những người có chỉ số IQ rất cao có thể lại là những kẻ hoàn toàn vô dụng – và điều đó đúng với rất nhiều người.- Rất nhiều người có chỉ số IQ cao lại là những nhà đầu tư tồi tệ vì họ có tính khí nóng nảy.- Mọi người đều muốn trở thành một nhà quản lý đầu tư, huy động số tiền tối đa, điên cuồng giao dịch với nhau và sau đó là chỉ cần thu phí. Tôi biết một anh chàng cực kỳ thông minh và là một nhà đầu tư rất có năng lực. Tôi hỏi cậu ta, ‘Cậu nói với khách hàng rằng mình sẽ mang về cho họ khoản lợi nhuận là bao nhiêu?’ Cậu ta nói, ‘20%.’ Tôi không thể nào tin nổi, và cậu ta cũng biết điều đó là không thể. Nhưng cậu ta nói, ‘Charlie, nếu tôi cho họ một con số thấp hơn, họ sẽ không cho tôi bất kỳ khoản tiền nào để đầu tư cả!’ Ngành kinh doanh quản lý đầu tư thật sự điên rồ như vậy đấy.

Review Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị

Cuốn sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF Ebook là một tài liệu hữu ích và bổ ích cho các nhà đầu tư và những ai muốn tìm hiểu về chiến lược đầu tư thành công của Charlie Munger – một trong những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới và là cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett. Tren Griffin đã thực hiện việc tổng hợp lại các ý tưởng cơ bản của Munger từ các cuộc phỏng vấn, bài phát biểu, bài viết và thư gửi cổ đông, kết hợp với bình luận từ các nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư giá trị và các nhà nghiên cứu lịch sử thị trường. Cuốn sách này dễ hiểu và phù hợp cho nhà đầu tư bình thường áp dụng để đạt lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách cũng được đánh giá cao bởi các nhà đầu tư giá trị hàng đầu và được giới thiệu bởi các tác giả nổi tiếng như Robert Hagstrom, Lawrence Cunningham và Joshua M. Brown.

Bài Học Từ Sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị

Từ cuốn sách Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị, chúng ta học được những bài học quan trọng sau:

1. Phương pháp đầu tư giá trị là cách tiếp cận hiệu quả để đánh bại thị trường trong dài hạn.
2. Trí tuệ và kiến thức chuyên môn không đảm bảo sự thành công trong đầu tư chứng khoán.
3. Chỉ số IQ cao không đảm bảo sự thành công trong đầu tư chứng khoán.
4. Các nhà quản lý quỹ thường huy động số tiền tối đa của khách hàng để giao dịch và thu phí, thay vì tập trung vào đầu tư giá trị và tạo ra lợi nhuận cho khách hàng.
5. Việc nhìn xa trông rộng và hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau là cách hiệu quả để đạt được kết quả đầu tư vượt trội.
6. Cản trở lớn nhất đối với đầu tư giá trị là cảm xúc và tính khí nóng nảy của nhà đầu tư.
7. Đối với nhà đầu tư bình thường, phương pháp đầu tư giá trị của Charlie Munger là đơn giản và có thể áp dụng để đạt được lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán.

Tác giả: Minh Hằng.

Lãnh Đạo Phục Vụ PDF

Cuốn sách Lãnh Đạo Phục Vụ PDF Ebook là một tuyển tập những bài tiểu luận được kiểm duyệt kỹ lưỡng của hơn 40 tác giả là những chuyên gia về lãnh đạo phục vụ và cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách trong lĩnh vực này. Cuốn sách này sẽ giúp bạn [...]

Người Hùng Ý Tưởng PDF

Cuốn sách “Người Hùng Ý Tưởng” là một bức chân dung tuyệt vời về Paul Allen – một doanh nhân đa tài và biểu tượng của tinh thần sáng tạo. Từ công nghệ đến khoa học, từ âm nhạc đến hàng không, từ đầu tư đến thể thao và từ thiện, Paul Allen đã có [...]

Doanh Nhân Part-Time – The 10 Percent Entrepreneur PDF

Cuốn sách “Doanh Nhân Part-Time – The 10 Percent Entrepreneur” là một nguồn cảm hứng về khởi nghiệp kinh doanh bán thời gian cho những ai muốn tìm kiếm những cơ hội tài chính và sự đa dạng trong sự nghiệp của mình. Tác giả Patrick J. McGinnis đã chia sẻ những kinh nghiệm và [...]

Kiến Tạo Chiến Lược Hình Ảnh Thương Hiệu PDF

Cuốn sách Kiến Tạo Chiến Lược Hình Ảnh Thương Hiệu là một nguồn tài liệu quý giá dành cho những ai muốn tạo nên sự khác biệt cho hệ thống nhận diện thương hiệu của mình. Với sự trưởng thành và phát triển của công nghệ, việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu toàn [...]

Chiến Lược Phát Triển Nhân Viên PDF

Cuốn sách “Chiến lược phát triển nhân viên” của Glenn Elliott và Debra Corey đưa ra những bí mật tối ưu để gắn kết nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc và tối ưu hóa năng lực nhân sự. Tác giả vạch ra những cạm bẫy và đúc rút bài học từ việc thách [...]

Fibonacci Trading PDF

Cuốn sách Fibonacci Trading là một tài liệu phi thường cho những ai yêu thích thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và forex. Với sự xuất hiện của người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật – Carolyn Boroden, sách cung cấp cho bạn một phương pháp giao dịch sáng tạo [...]

Traffic Secrets – Bí Mật Traffic PDF

Bạn đang tìm cách gia tăng lượt truy cập vào các trang web và kênh bán hàng của mình? Vậy thì cuốn sách Traffic Secrets – Bí Mật Traffic PDF Ebook chính là giải pháp cho bạn. Tác giả Russell Brunson đã chia sẻ các chiến lược và bí quyết đã được chứng minh để [...]

Bán Hàng Là Cuộc Chơi Của Các Tiểu Tiết – Nâng Cấp Bán Hàng Từ Tốt Thành Xuất Sắc PDF

Cuốn sách Bán Hàng Là Cuộc Chơi Của Các Tiểu Tiết là một hướng dẫn bán hàng chi tiết và hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà hàng, bán lẻ và bán hàng qua điện thoại. Tác giả đã phân tích đúng đắn các yếu tố quyết định sự thành bại trong [...]

101 Điều Content Creator Không Kể Bạn Nghe PDF

Cuốn sách 101 Điều Content Creator Không Kể Bạn Nghe là một tài liệu đầy hữu ích cho những ai đang làm nghề Content Creator hoặc muốn trở thành một Content Creator chuyên nghiệp. Với đầy đủ những kiến thức về nghề, cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về thế giới của Content [...]

Karmic Marketing PDF

Cuốn sách Karmic Marketing PDF Ebook của tác giả Joe Vitale là hướng dẫn chi tiết về phương pháp tiếp thị mới nhất trong kỷ nguyên công nghệ kỹ thuật số. Với cuốn sách này, bạn sẽ nắm được những nguyên tắc cốt lõi của phương thức marketing mới nhất và bí quyết để quảng [...]

Nhảy Lên Đường Cong Chữ S PDF

Nhảy Lên Đường Cong Chữ S của tác giả Paul Nunes và Tim Breene là một cuốn sách hướng dẫn cách tạo ra và duy trì kết quả cao trong lĩnh vực kinh doanh. Qua phân tích dữ liệu, cuốn sách đã đưa ra một kiểu mẫu để mô tả tại sao một số công [...]

Chuyên Gia Kinh Tế Bước Vào Nhà Thổ Và Những Nơi Không Ngờ Khác Để Hiểu Về Rủi Ro PDF

Cuốn sách Chuyên Gia Kinh Tế Bước Vào Nhà Thổ Và Những Nơi Không Ngờ Khác Để Hiểu Về Rủi Ro (tên gốc: An Economist Walks into a Brothel: And Other Unexpected Places to Understand Risk) của Tiến sĩ kinh tế Allison Schrager là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn hiểu rõ [...]

Tài Chính Cho Nhà Quản Lý PDF

Cuốn sách “Tài Chính Cho Nhà Quản Lý” là một tài liệu cần thiết cho những nhà quản lý muốn nắm bắt cơ hội và đưa ra các quyết định chiến lược trong thị trường tài chính thay đổi nhanh chóng. Cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý tài chính và [...]

Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng PDF

Cuốn sách Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng được viết bởi tác giả Danny Võ, một người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, tốt nghiệp ngành Visual Communication tại New Zealand và hiện đang sinh sống và khởi nghiệp ngành Quảng cáo & Thương hiệu tại Đảo quốc Singapore. Với tư cách nhà sáng [...]

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Trong 30 Ngày PDF

Cuốn sách “Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày” sẽ giúp bạn thay đổi tư duy về tiền bạc và định hình lại cách chi tiêu của mình. Nếu bạn đang gặp vấn đề về tài chính cá nhân, đang không biết làm thế nào để tiết [...]