10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF - Tác giả: Fareed Zakaria.

Cuốn sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World của tác giả Fareed Zakaria là một bản tóm tắt khách quan về đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu, đánh giá đúng đắn ưu-khuyết của hệ thống thế giới đang vận hành. Tác giả đã miêu tả chi tiết về một thế giới mở toang, tốc độ nhanh và không ổn định và giới thiệu mười bài học súc tích cho thế giới hậu đại dịch. Từ các chủ đề rủi ro tự nhiên và sinh học đến trật tự thế giới lưỡng cực mới nổi, zakaria giúp người đọc bắt đầu suy nghĩ xa hơn những tác động của COVID-19 trong trước mắt. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cục diện thế giới hiện tại, các vấn đề đang đối mặt và những giải pháp cần được đưa ra. Nếu bạn đang quan tâm đến tương lai của thế giới, đây là một cuốn sách bạn không thể bỏ qua.

Tải Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook của tác giả Tác giả Fareed Zakaria được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Trẻ.

DOWNLOAD 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Trẻ.

Tác giả: Fareed Zakaria.
Người dịch: Huy Minh.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 350gr.
Kích thước: 23 x 15.5 cm.
Số trang: 336 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 171.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch - Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF
Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World

Từ thông tin trên, cuốn sách “10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch” của tác giả Fareed Zakaria được đánh giá là một cuốn sách trình bày khách quan về đại dịch Covid-19 và đánh giá đúng đắn về hệ thống thế giới hiện tại. Tác giả truyền tải một cái nhìn tổng quan về thế giới đang hình thành sau đại dịch, với sự mở toang và tốc độ nhanh nhưng không ổn định. Cuốn sách mang đến 10 bài học cụ thể về các chủ đề như rủi ro tự nhiên, cuộc sống kỹ thuật số, và trật tự thế giới mới, giúp người đọc suy nghĩ xa hơn về tác động của Covid-19. Đồng thời, cuốn sách cũng nhấn mạnh về vấn đề bất bình đẳng và tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong giai đoạn này. Cuốn sách được đan xen giữa các lĩnh vực như kinh tế, chính trị và xã hội, và được viết trong văn phong hấp dẫn. Một cảm nhận cá nhân về cuốn sách này là nó mang đến một cái nhìn sâu sắc và cung cấp cho người đọc một góc nhìn rộng hơn về cuộc sống sau đại dịch.

Tóm Tắt Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World

Cuốn sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch là tác phẩm của nhà báo Fareed Zakaria. Tác giả miêu tả Covid-19 đang thúc đẩy các xu hướng toàn cầu hiện có, tăng tốc lịch sử và đang làm tăng sự không ổn định của hệ thống thế giới. Cuốn sách cung cấp 10 bài học về một thế giới đang bị đe dọa bởi sự phát triển với tốc độ quá nhanh, trong đó Zakaria nhắc nhở về tác động của đại dịch làm tăng bất bình đẳng. Tác giả lập luận rằng chúng ta cần phát triển con người bền vững hơn và ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Cuốn sách này có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về tác động của Covid-19 và truyền tải một câu chuyện rộng như vậy theo một định dạng rất dễ đọc. 10 bài học bao gồm các chủ đề từ rủi ro tự nhiên và sinh học đến cuộc sống kỹ thuật số lên ngôi và trật tự thế giới lưỡng cực mới nổi. Cuốn sách cung cấp chiêm nghiệm lâu dài về cuộc sống đầu thế kỷ 21 và giúp người đọc hiểu biết sáng suốt hơn về chủ nghĩa tư bản và các thách thức của thế giới hậu đại dịch.

Đọc Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World Ebook Online

Tác giả người Mỹ gốc Ấn Độ Fareed Zakaria là nhà báo truyền hình, dẫn chương trình “Fareed Zakaria GPS” về các vấn đề quốc tế hàng đầu của CNN, đồng thời phụ trách chuyên mục hằng tuần cho The Washington Post. Là nhà báo, ông viết cuốn sách này với tư liệu thu thập, dẫn chứng sự kiện và số liệu xác đáng, văn phong hấp dẫn. Là người Ấn Độ nhập cư vào Mỹ, với xuất phát điểm “Giấc mơ Mỹ” mà đến nay ít nhiều tác giả đã thực hiện được, giờ đây ông chứng kiến những sự vỡ mộng, không chỉ của cá nhân ông. Vì vậy, trong chừng mực đó, 10 bài học cho thế giới hậu đại dịch (Ten Lessons for a Post-Pandemic World) là cuốn sách trình bày khách quan hết mức về đại dịch Covid-19 mà toàn cầu đang trải qua, đánh giá đúng đắn ưu-khuyết của hệ thống thế giới đang vận hành. Covid-19 đang làm tăng tốc lịch sử, nhưng tăng thế nào? Giả thuyết của tác giả rất đơn giản: Covid-19 đang hoạt động như một chất xúc tác thúc đẩy các xu hướng toàn cầu hiện có. Vì vậy, “đây không phải là cuốn sách nói về đại dịch, mà là về thế giới đang dần hình thành.” Tác giả miêu tả chi tiết cho thấy “thế giới chúng ta đang sống là mở toang, tốc độ nhanh — và do đó, theo định nghĩa, hầu như là không ổn định. Thật khó mà làm cho bất cứ thứ gì năng động và mở toang thông thống như vậy ổn định được. … hiểu đơn giản là: nếu mọi thứ đều mở và chuyển động nhanh, hệ thống có thể mất kiểm soát một cách nguy hiểm.” Ông vẽ nên bức tranh về một thế giới trong đó con người đã được hưởng lợi rất nhiều từ toàn cầu hóa nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự phát triển với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm. Ông ví loài người như chiếc xe hơi nhanh nhất từng được sản xuất nhưng không có các tính năng an toàn. Là một người lạc quan có lý lẽ, tác giả lập luận rằng trong thời kỳ hỗn loạn như thế này, chúng ta phải nhớ khả năng xảy ra thay đổi tích cực là nhiều hơn. Ông ủng hộ một sự phát triển con người bền vững hơn được vạch ra qua mười bài học súc tích. Cuốn sách cho chúng ta hiểu Covid đang thách thức kinh tế chính thống thế nào và thị trường không giải quyết được mọi vấn đề. Trong chương đen tối nhất cuốn sách, Zakaria nhắc nhở chúng ta tác động của đại dịch làm cho hố sâu bất bình đẳng sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Covid cho thấy nhu cầu về chủ nghĩa đa phương tăng lên chứ không giảm đi, nhưng Tổng thống Trump đã đưa nước Mỹ ra khỏi nhiều hiệp ước, thể chế và hiệp định hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử. Câu chuyện “vỡ trận Covid” của nước Mỹ, do một tổng thống lấy phiếu cử tri bằng chủ nghĩa dân túy điều hành, có nền y tế thuộc hàng tân tiến nhất thế giới nhưng là một ngành kinh doanh vận hành đúng nghĩa “trả tiền mới chữa” phơi bày trong sách một bánh răng rất lớn của hệ thống thế giới vận hành lỗi ra sao. Chủ nghĩa hiện thực lý tưởng của Zakaria thật mới mẻ. Tuy nhiên, tác giả đã nắm bắt được bức tranh toàn cảnh và truyền tải một câu chuyện rộng như vậy theo một định dạng rất dễ đọc đáng khen ngợi. 10 bài học, bao gồm các chủ đề từ rủi ro tự nhiên và sinh học đến “cuộc sống kỹ thuật số” lên ngôi đến trật tự thế giới lưỡng cực mới nổi, Zakaria giúp người đọc bắt đầu suy nghĩ xa hơn những tác động của COVID-19 trong trước mắt. 10 bài học cho thế giới hậu đại dịch nói đến quá khứ, hiện tại và tương lai, vừa khẩn trương vừa đúng lúc, chắc chắn sẽ trở thành chiêm nghiệm lâu dài về cuộc sống đầu thế kỷ 21. Bạn đọc Việt Nam đọc cuốn sách này trong ánh sáng của khoa học và lý luận, để biết trân trọng và đánh giá đúng những thành tựu an sinh xã hội mà chúng ta đang có, hiểu biết sáng suốt hơn về chủ nghĩa tư bản (cũng như nền dân chủ) kiểu Mỹ không mang lại thiên đường như người ta vẫn tưởng, và như nước Mỹ vẫn rao giảng. Và hiểu toàn cảnh cục diện thế giới hậu đại dịch, trong đó một Trung Quốc nổi lên sẽ mang lại những gì.

Review 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World

10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch của tác giả Fareed Zakaria là một cuốn sách khá đáng đọc, tập trung vào khả năng thích ứng của con người trước cuộc khủng hoảng Covid-19. Với kiến thức và sự thông thái của một nhà báo truyền hình hàng đầu, tác giả Zakaria lập luận rất thuyết phục về những vấn đề toàn cầu đang diễn ra và nghĩ ra các giải pháp khả thi cho tương lai. Cuốn sách không chỉ đặt ra các câu hỏi cần đối mặt với thế giới hiện tại mà còn chỉ ra sự tương quan giữa các vấn đề toàn cầu với nhau, cho chúng ta thấy rằng hành động của một quốc gia này có thể ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, sách không quá lạc quan và không chê trách quá nhiều, tận dụng được yếu tố tích cực và tiềm năng của thế giới hiện tại, đánh giá một cách khách quan và hợp lý. Tóm lại, 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch là một cuốn sách tiên tiến, tốt cho những người muốn tìm hiểu về sự đổi mới và thay đổi trong thế giới hậu Covid-19.

Bài Học Từ Sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch – Ten Lessons For A Post-Pandemic World

Từ cuốn sách 10 Bài Học Cho Thế Giới Hậu Đại Dịch, chúng ta học được những bài học sau:

1. Covid-19 đang hoạt động như một chất xúc tác thúc đẩy các xu hướng toàn cầu hiện có.
2. Thế giới đang dần hình thành một cách mở toang và tốc độ nhanh, tạo ra sự không ổn định và nguy hiểm.
3. Chúng ta cần phải chú ý đến khả năng xảy ra thay đổi tích cực trong thời kỳ hỗn loạn này.
4. Covid-19 đang thách thức kinh tế chính thống và thị trường không giải quyết được mọi vấn đề.
5. Hố sâu bất bình đẳng sẽ càng trở nên tồi tệ hơn với tác động của đại dịch.
6. Chủ nghĩa đa phương đang trở nên quan trọng hơn và cần được ưu tiên hơn.
7. Tổng thống Trump đã đưa nước Mỹ ra khỏi nhiều hiệp ước, thể chế và hiệp định, khiến cho nước Mỹ trở thành một bánh răng lớn của hệ thống thế giới vận hành lỗi ra sao.
8. Dân chủ kiểu Mỹ không mang lại thiên đường như người ta vẫn tưởng và như nước Mỹ vẫn rao giảng.
9. Cần phải có sự phát triển con người bền vững hơn và tốt hơn.
10. Cần hiểu toàn cảnh cục diện thế giới hậu đại dịch, trong đó một Trung Quốc nổi lên sẽ mang lại những gì.

Tác giả: Minh Hằng.

Có Cán Bộ Tốt, Việc Gì Cũng Xong PDF

Cuốn sách “Có Cán Bộ Tốt, Việc Gì Cũng Xong” là một tài liệu giá trị về công tác cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Đây là một trong những chủ đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đưa ra những quan điểm, phương pháp cụ thể để đảm bảo [...]

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền PDF

Cuốn sách “Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền” không chỉ dành cho những người trong nghề, mà còn hữu ích cho những ai muốn có kiến thức cơ bản về pháp luật để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Với bảy phần đầu tiên, cuốn sách giúp người đọc dễ dàng [...]

Quan Hệ Ấn Độ – Hoa Kỳ 1947 – 1991 PDF

Cuốn sách “Quan Hệ Ấn Độ – Hoa Kỳ 1947-1991” là một tài liệu nghiên cứu đáng giá về mối quan hệ giữa hai quốc gia lớn trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Với các dẫn chứng, cứ liệu tham khảo chính xác và chi tiết, cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ hơn về [...]

Những Nội Dung Cơ Bản Và Mới Trong Các Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Khóa Xii PDF

Cuốn sách “Những Nội Dung Cơ Bản Và Mới Trong Các Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bộ Chính Trị Khóa Xii” là tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai quan tâm đến sự phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam. Tài liệu này giới thiệu những [...]

Luật Thống Kê PDF

Cuốn sách Luật Thống Kê PDF Ebook là tài liệu quan trọng cho các chuyên gia về thống kê cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII, Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm [...]

Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF

Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài liệu quý giá, ghi lại những suy nghĩ, tư tưởng và lời dạy của Người để lại cho các thế hệ sau. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã trở thành điểm hội tụ của cả nước trong cuộc thực hiện Di [...]

Hồ Chí Minh – Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ PDF

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Về Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ” là một tác phẩm quan trọng về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về công tác cán bộ. Tác giả đã phân tích và trình bày chi tiết về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm [...]

Một Số Vần Đề Lý Luận Chính Trị Ở Việt Nam PDF

Một Số Vần Đề Lý Luận Chính Trị Ở Việt Nam là cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về các vấn đề lý luận chính trị đang được quan tâm tại Việt Nam. Tác giả đã phân tích những vấn đề đó qua các khía cạnh khác nhau như lịch sử, xã hội, [...]

Chuyện Về Kì Họp Thứ Nhất Tập 2 PDF

Cuốn sách Chuyện Về Kì Họp Thứ Nhất Tập 2 PDF Ebook là một tuyển tập những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống của các nhân vật trong học đường. Tác giả sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với độc giả trẻ, làm cho những tình huống trong truyện trở nên [...]

Lời Của Nietzsche Cho Người Trẻ – Tập 2: Tri Thức – Nghệ Thuật – Lối Sống PDF

Cuốn sách Lời Của Nietzsche Cho Người Trẻ – Tập 2: Tri Thức – Nghệ Thuật – Lối Sống là tuyển tập những lời giản dị và thiết thực của triết gia Nietzsche, được biên soạn và tuyển chọn bởi Shiratori Haruhiko – một nhà phê bình xứ sở của Thiền định. Cuốn sách không [...]

Những Nguy Hiểm Từ Thiên Nhiên PDF

Cuốn sách “Những Nguy Hiểm Từ Thiên Nhiên” là một tài liệu hữu ích cho những ai yêu thích khám phá thế giới tự nhiên và muốn tránh những rủi ro tiềm tàng từ thiên nhiên. Từ những loài thực vật, động vật đọc hại đến những loài sinh vật trong nước có thể gây [...]

Di Sản Hồ Chí Minh – Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ – Bìa Cứng Tập Ảnh & Tư Liệu PDF

Cuốn sách Di Sản Hồ Chí Minh – Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ – Bìa Cứng Tập Ảnh & Tư Liệu PDF Ebook là một tác phẩm đặc biệt, nó truyền tải tình cảm và lòng kính trọng đối với người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm [...]

Bản Sắc – Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ PDF

Cuốn sách Bản Sắc – Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ của Francis Fukuyama là một tác phẩm cần thiết và cấp thiết, đưa ra một lời cảnh báo sắc sảo về tình trạng hiện tại của chính trị thế giới. Với sự xuất hiện của các thế lực phi chính trị [...]

Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi PDF

Cuốn sách “Biển Đông Trong Tầm Nhìn Chiến Lược Của Trung Quốc 10 Năm Nhìn Lại 2012-2022 – Từ Chính Sách Đến Thực Thi” là một tài liệu quan trọng giúp độc giả hiểu rõ hơn về vị trí và vai trò của Biển Đông trong cuộc đua quyền lực của Trung Quốc trên toàn [...]

Nguyên Lý Thường Nhật – 366 Suy Ngẫm Về Quyền Lực, Quyến Rũ, Làm Chủ, Chiến Lược, Và Bản Chất Con Người PDF

Cuốn sách Nguyên Lý Thường Nhật – 366 Suy Ngẫm Về Quyền Lực, Quyến Rũ, Làm Chủ, Chiến Lược, Và Bản Chất Con Người của triết gia nổi tiếng Robert Greene là nguồn tài liệu quý giá cho những ai muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn và làm chủ đời sống của [...]