Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF - Tác giả: Trần Diên Tiên.

Cuốn sách “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” là tuyển tập những câu chuyện về đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những câu chuyện này, độc giả sẽ được tìm hiểu về tầm quan trọng của đạo đức trong cuộc sống và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã trở thành một trong những biểu tượng đạo đức của dân tộc Việt Nam.

Phần thứ nhất của cuốn sách là các lời dạy về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đạo đức trong cuộc sống và cách thức để phát triển đạo đức trong bản thân. Phần thứ hai là những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho thấy sự tuyệt vời của ông không chỉ trong lãnh đạo đất nước mà còn trong các hoạt động thường ngày.

Cuốn sách là một tài liệu quý giá về đạo đức và lịch sử của dân tộc, mang đến cho độc giả những bài học sống bổ ích và giúp tôn vinh những giá trị đạo đức cao đẹp của người Việt Nam.

Tải Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook của tác giả Tác giả Trần Diên Tiên được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Trần Diên Tiên.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2020.
Trọng lượng: 143gr.
Kích thước: 18 x 12 x 0.9 cm.
Số trang: 206 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 42.300 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF
Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” mang đến cho độc giả nhiều cảm nhận đáng giá về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người về đạo đức.

Phần thứ nhất của cuốn sách là những lời dạy của Chủ tịch về đạo đức. Đọc qua những lời dạy này, ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ ra là một người có đạo đức cao, tầm nhìn xã hội sâu sắc và nhân văn. Những lời dạy này không chỉ giúp con người hiểu rõ về mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống, mà còn khuyến khích mỗi người đóng góp vào xã hội theo cách của mình. Suy ngẫm về những lời dạy này, ta cảm nhận được sự tôn trọng và yêu thương Chủ tịch dành cho nhân dân và sự cam kết của Người trong việc xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.

Phần thứ hai của sách là những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện này mang đến cho chúng ta những ví dụ thực tế về lòng yêu nước, tình cảm nhân nhượng, trí tuệ và tầm nhìn của Chủ tịch. Chúng là những mẩu chuyện nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, cho ta thấy sự tận tâm và lòng trắc ẩn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và nhân dân. Đọc qua những mẩu chuyện này, ta cảm nhận được tấm lòng và tinh thần sống cao đẹp cũng như lời dạy của Chủ tịch về sự đoàn kết và sự thấu hiểu giữa mọi người.

Tổng cộng, cuốn sách “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” là một nguồn tư liệu quý giá, giúp ta hiể

Tóm Tắt Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cuốn sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được chia thành hai phần. Phần thứ nhất gồm các lời dạy về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần thứ hai chứa những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của người lãnh đạo này. Cuốn sách là một tài liệu quý giá giúp độc giả hiểu hơn về con người và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Ebook Online

LỜI NHÀ XUẤT BẢNPhần thứ nhất – NHỮNG LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨCPhần thứ hai – NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Review Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” là một tuyển tập những câu chuyện về đạo đức và tấm gương để lại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu chuyện đơn giản như việc đón tiếp các đoàn khách quan, đến những câu chuyện về việc giúp đỡ những người khó khăn, cuốn sách đưa ta đến với hình ảnh của một vị lãnh đạo tốt bụng, tận tâm và luôn đặt đạo đức lên hàng đầu. Ngoài ra, cuốn sách còn chứa đựng những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, giúp cho người đọc có thể học hỏi và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Với nội dung thiết thực và ý nghĩa sâu sắc, cuốn sách xứng đáng là một trong những tài liệu quý giá về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài Học Từ Sách Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đầu tiên, chúng ta học được rất nhiều bài học về đạo đức từ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông luôn đặt đạo đức lên hàng đầu trong mọi hoạt động của mình và khuyến khích mọi người phải có đạo đức trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng đạo đức là nền tảng để phát triển nền kinh tế, xã hội và là điều kiện cần thiết để xây dựng một đất nước văn minh, giàu mạnh và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thứ hai, chúng ta học được rất nhiều từ những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, chúng ta hiểu rõ hơn về những phẩm chất đạo đức mà người lãnh đạo vĩ đại này mang trong mình, chẳng hạn như sự tin tưởng, can đảm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần tự giác và ham muốn học hỏi.

Cuốn sách Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF Ebook cung cấp cho chúng ta rất nhiều bài học quý báu về đạo đức và sự lãnh đạo, giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đạo đức trong cuộc sống và công việc của mình.

Tác giả: Minh Hằng.

Giáo Sư Trần Văn Khê Những Câu Chuyện Để Lại PDF

Cuốn sách “Giáo Sư Trần Văn Khê Những Câu Chuyện Để Lại” là tác phẩm tuyệt vời mà người đọc không thể bỏ qua. Được viết bởi một trong những nhân vật đáng kính của nền nhạc Việt Nam – giáo sư Trần Văn Khê, sách mang đến cho bạn những câu chuyện đầy say [...]

Đàm Đạo Với Khổng Tử PDF

Cuốn sách “Đàm đạo với Khổng Tử” là một tác phẩm văn học đặc biệt, đưa người đọc đến gần với tư tưởng và triết lí của giảng sư, triết gia lỗi lạc của văn hóa phương Đông – Khổng Tử. Cuốn sách xoay quanh những câu chuyện đối đáp thú vị giữa tác giả [...]

Pháp Lệnh Trình Tự Thủ Tục Tòa Án Nhân Dân Xem Xét, Quyết Định Việc Đưa Người Nghiện Ma Túy Từ Đủ 12 Tuổi Đến Dưới 18 Tuổi Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc PDF

Pháp Lệnh Trình Tự Thủ Tục Tòa Án Nhân Dân Xem Xét, Quyết Định Việc Đưa Người Nghiện Ma Túy Từ Đủ 12 Tuổi Đến Dưới 18 Tuổi Vào Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc là cuốn sách mới nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua ngày 24 tháng 3 [...]

Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2023 PDF

Cuốn sách Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2023 là tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến vấn đề xuất, nhập cảnh ở Việt Nam. Cuốn sách tập trung trình bày và giải thích các quy định của Luật Xuất Cảnh, [...]

Đường Dài Hạnh Phúc PDF

Cuốn tiểu thuyết Đường Dài Hạnh Phúc kể về cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của bốn nhân vật chính, là những người bạn đại học đã trải qua những khó khăn để tìm được giá trị trong cuộc sống. Đồng thời, cuốn sách còn lồng vào đó câu chuyện của cô con gái [...]

Sổ Chi Đội PDF

Cuốn sách Sổ Chi Đội được biên soạn bởi Hội đồng đội Trung ương và là cuốn sổ bắt buộc dành cho chi đội trưởng trong công tác hoạt động của đội. Cuốn sách thống nhất trên toàn quốc và cung cấp các thông tin cần thiết về quản lý và hoạt động của các [...]

Thuyết Âm Mưu Và Chủ Nghĩa Dân Túy – Chính Trị Học Về Thông Tin Sai Lệch PDF

Cuốn sách Thuyết Âm Mưu Và Chủ Nghĩa Dân Túy – Chính Trị Học Về Thông Tin Sai Lệch là một tác phẩm chính trị xã hội đầy cảm hứng, phản ánh sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy và thuyết âm mưu trên các diễn đàn chính trị ở nhiều quốc gia từ [...]

Luật Thi Hành Án Hình Sự Hiện Hành PDF

Cuốn sách Luật Thi Hành Án Hình Sự (Hiện Hành) là tài liệu quan trọng về quy định nguyên tắc, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, [...]

Luật Nhà Ở Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020, 2022 PDF

Cuốn sách Luật Nhà Ở Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020, 2022 PDF Ebook là tài liệu quan trọng và cần thiết cho các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu, phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở tại Việt Nam. Với toàn văn của Luật Nhà ở được hợp [...]

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự 2015 – Phần 2 Các Tội Phạm – Chương XV – Các Tội Xâm Phạm Quyền Tự Do Của Con Người Chương XXIII Các Tội Xâm Phạm Về Chức Vụ PDF

Cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai – Các tội phạm)” chia làm hai phần, phần một là các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và phần hai bao gồm các tội phạm xâm phạm quyền tự do [...]

Quyền Lực Mềm – Ý Niệm Mới Về Thành Công Trong Chính Trị Thế Giới 2017 PDF

Cuốn sách “Quyền Lực Mềm – Ý Niệm Mới Về Thành Công Trong Chính Trị Thế Giới” năm 2017 là một tác phẩm của giáo sư Joseph S. Nye, nhà phân tích và chính trị gia hàng đầu thế giới, đưa ra khái niệm “Quyền lực mềm” và khẳng định rằng đây là công cụ [...]

Vững Bước Trên Con Đường Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đã Chọn PDF

Với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân nước ta, cả trong quá khứ và hiện tại. Cuốn sách Vững Bước Trên Con Đường Chủ Tịch Hồ Chí Minh [...]

Một Nghiên Cứu Về Giác Tính Con Người – An Enquiry Concerning Human Understanding PDF

Cuốn “Một Nghiên Cứu Về Giác Tính Con Người” của tác giả David Hume là một tác phẩm triết học đầy tầm nhìn. Thông qua sách, Hume cố gắng khám phá bản chất hoạt động của bộ óc con người và đưa ra các phân tích tâm lý học, lý giải cách thức hoạt động [...]

Luật Giao Dịch Điện Tử PDF

Cuốn sách Luật Giao Dịch Điện Tử PDF Ebook là tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm và làm việc trong lĩnh vực giao dịch điện tử. Sách bao gồm 7 chương và 54 điều, với những điểm mới so với luật hiện hành. Cuốn sách chỉ quy định việc thực hiện giao [...]

Dương Văn Nội PDF

Cuốn sách “Dương Văn Nội – Chiến sĩ anh dũng của cách mạng Việt Nam” là một tác phẩm tuyệt vời về một người con của dân tộc Việt Nam đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dương Văn Nội sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động tại [...]