“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF - Tác giả: Patrick King.

Cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” là một tác phẩm thú vị và cực kỳ cần thiết cho những người trăn trở với vấn đề liên quan đến việc đặt ra ranh giới cá nhân và thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Nếu bạn cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, bạn luôn phải làm việc nhiều nhất trong một nhóm hoặc bạn thường hành động theo ý muốn của người khác dù trái với trực giác của mình, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ được hướng dẫn cách đặt ra ranh giới cá nhân và thực hành việc này một cách hiệu quả để tránh những mối quan hệ độc hại. Tác giả sử dụng các kỹ thuật thực tế và các ví dụ cụ thể để giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đặt ra ranh giới và cách áp dụng chúng vào cuộc sống của mình.

Hãy đọc cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” ngay hôm nay để giúp mình trở thành người có sức mạnh đối đầu với những mối quan hệ độc hại và tạo ra một môi trường sống lý tưởng cho bản thân. Cuốn sách này được cung cấp dưới dạng PDF Ebook có thể tải xuống và đọc trực tiếp trên thiết bị của bạn.

Tải Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook của tác giả Tác giả Patrick King được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

DOWNLOAD “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

Tác giả: Patrick King.
Người dịch: Hạnh Phương.
Nhà xuất bản: Dân Trí.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 210gr.
Kích thước: 20 x 14.5 x 0.9 cm.
Số trang: 192 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 89.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” - Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF
Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại

Cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại, theo tôi là một cuốn sách rất bổ ích và cần thiết cho những ai đang gặp khó khăn trong việc đặt ra ranh giới cá nhân và thoát khỏi mối quan hệ độc hại.

Tôi thấy cuốn sách tập trung vào việc giúp người đọc nhận ra những vấn đề xưa nay họ đã đối mặt, như tiếng nói không được lắng nghe, áp lực làm việc quá nhiều trong một nhóm, và sự thiếu quyết đoán trong quyết định của mình. Cuốn sách đưa ra phương pháp và ví dụ thực tế để người đọc có thể cải thiện bản thân, và cung cấp kế hoạch hành động chi tiết trong 28 ngày để có thể mạnh dạn nói “không” và giành lại quyền kiểm soát trong cuộc sống.

Tác giả, Patrick King, là một chuyên gia tương tác xã hội và huấn luyện viên về kỹ năng giao tiếp. Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc đặt ra ranh giới cá nhân mà còn giúp độc giả hiểu biết và sử dụng EQ và kỹ năng giao tiếp để thành công trong các mối quan hệ xã hội.

Tôi cảm thấy cuốn sách rất thực tế và hữu ích trong việc giúp người đọc tự nhìn nhận lại bản thân, tìm hiểu giới hạn và giới hạn của mình, và hướng dẫn cách đặt ra ranh giới cần thiết để có được một cuộc sống cân bằng và tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng cuốn sách có thể không phù hợp cho mọi người và những tình huống cụ thể. Mỗi người có cách tiếp cận và quan điểm riêng về việc đặt ra ranh giới và thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Do đó, tôi khuyên bạn đọc nên đọc và áp dụng những lời khuyên

Tóm Tắt Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại

Cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” giúp đọc giả đặt ra giới hạn cá nhân và thoát khỏi các mối quan hệ độc hại. Nếu bạn cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, luôn là người phải làm việc nhiều nhất trong một nhóm hoặc hành động theo ý muốn của người khác dù trái với trực giác của mình, cuốn sách này sẽ giúp bạn để giải quyết vấn đề này. Bằng cách đặt ra ranh giới và sử dụng câu “Xin lỗi, tôi không thích”, bạn có thể tự gia tăng giá trị cho bản thân và thể hiện sự tự trọng. Cuốn sách cung cấp cho đọc giả một cách tiếp cận chi tiết với cách tạo mối quan hệ tốt và xây dựng lòng tin.

Đọc Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại Ebook Online

“Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc HạiNếu bạn đang cảm thấy:- Tiếng nói của mình không được lắng nghe- Trong một nhóm, bạn luôn là người phải làm việc nhiều nhất- Bạn thường hành động theo ý muốn của người khác dù trái với trực giác của mìnhNhiều khả năng bạn đã mắc phải một “căn bệnh” mang tên THIẾU QUYẾT ĐOÁN, khiến bạn mãi luẩn quẩn trong vai diễn “người tốt”, không dám ưu tiên nhu cầu của bản thân, dần dần sức khỏe thể chất và tinh thần bị bào mòn.Những vấn đề tưởng chừng rất phức tạp đôi khi được giải quyết nhanh gọn chỉ bằng năm từ đơn giản: “Xin lỗi, tôi không thích.” Cuốn sách tập trung vào giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra những phương pháp và ví dụ thực tế giúp bạn có thể nhìn nhận lại bản thân và cung cấp cho bạn kế hoạch hành động chi tiết trong 28 ngày để bạn có thể mạnh dạn LÊN TIẾNG – NÓI “KHÔNG” – GIÀNH LẠI QUYỀN KIỂM SOÁT.Hãy tự đặt ra ranh giới của bản thân và lấy lại vị thế cân bằng trong các mối quan hệ. Đơn giản chỉ vì: Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.Một số trích dẫn từ sách:“Hãy nhớ, bạn không có quyền ngăn người khác ngừng yêu cầu điều gì, nhưng bạn luôn có quyền nói ‘Không.’”“Nhiều người trong số chúng ta coi xin lỗi thành bản năng. Xin lỗi vì một lỗi lầm hay hành động sai trái không phải chuyện đáng xấu hổ, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi xin lỗi trở thành một phản ứng tự động trước bất cứ chuyện gì làm bạn thấy khó chịu dù chỉ là đôi chút?”“Bất cứ kẻ to mồm nào cũng có thể ‘thắng’ trong một cuộc tranh luận. Để là người chiến thắng thật sự, mục tiêu của bạn phải là đôi bên cùng có lợi.”Về tác giảPatrick King là chuyên gia tương tác xã hội và là huấn luyện viên về kỹ năng giao tiếp hiện đang sống tại San Francisco, California (Hoa Kỳ).Bên cạnh đó, Patrick cũng là tác giả nổi tiếng của những đầu sách bán chạy về giao tiếp và những mối quan hệ xã hội trên Amazon, tập trung vào việc sử dụng EQ và sự hiểu biết về tương tác giữa con người với nhau để phá bỏ những rào cản cảm xúc, khơi dậy sự tự tin và trang bị cho mọi người những công cụ cần thiết để thành công. Anh không dùng ngôn từ bóng bẩy hay chiêu trò quảng cáo, chỉ đơn giản là nắm vững tâm lý con người một cách thấu đáo và truyền tải qua những câu chuyện gần gũi với đời sống. Anh luôn có khả năng nhìn thấy ưu điểm tiềm ẩn của mọi người và khuyến khích họ phát triển.

Review “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại

Cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” của tác giả Patrick King là một cuốn sách rất hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề về thiếu quyết đoán trong các mối quan hệ. Tác giả cung cấp những phương pháp và ví dụ thực tế giúp bạn nhìn lại bản thân và có kế hoạch hành động chi tiết để đưa ra được quyết định của mình. Cuốn sách cũng rất dễ hiểu và đáp ứng những câu hỏi như làm thế nào để nói “không” một cách lịch sự và cách thức giải quyết một cuộc tranh luận một cách lợi ích cho cả hai bên. Bên cạnh đó, tác giả cũng giúp bạn nhận ra giá trị về chính mình và tự đặt ra ranh giới cá nhân. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp nhiều người thoát khỏi mối quan hệ độc hại và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Tôi rất khuyến khích mọi người đọc cuốn sách này.

Bài Học Từ Sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” – Đặt Ra Ranh Giới Cá Nhân Và Thoát Khỏi Mối Quan Hệ Độc Hại

Từ cuốn sách “Xin Lỗi, Tôi Không Thích” chúng ta học được những bài học về:

1. Thiếu quyết đoán và lấy lại quyền kiểm soát: Nếu ta luôn đồng ý với mọi yêu cầu của người khác và không đặt ra ranh giới cá nhân, ta sẽ không còn quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Tác giả tập trung vào việc giúp người đọc nhận ra giới hạn của mình và lấy lại quyền kiểm soát bằng cách nói “không”.

2. Nói “không” sao cho lịch sự và hiệu quả: Việc nói “không” thường khiến ta cảm thấy bất tiện và khó xử. Cuốn sách đưa ra những phương pháp để nói không sao cho lịch sự và hiệu quả, đồng thời trang bị cho người đọc những kỹ năng giao tiếp để họ tự tin khi đặt ra ranh giới cá nhân.

3. Không sợ chỉ trích: Một trong những nguyên tắc quan trọng để tạo ra một mối quan hệ lành mạnh là dám thẳng thắn chỉ trích. Tuy nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh rằng cần phải chỉ trích một cách tế nhị và lịch sự, tránh gây tổn thương cho người khác.

4. Sử dụng EQ trong tương tác xã hội: EQ (trí tuệ cảm xúc) là khả năng nhận ra, thấu hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân và người khác. Tác giả khuyến khích người đọc phát triển EQ để thể hiện sự đồng cảm và tôn trọng đối tác trong mối quan hệ.

5. Lấy lại sự tự tin và phát triển: Cuốn sách không chỉ giúp người đọc đặt ra ranh giới cá nhân, mà còn giúp họ phát triển sự tự tin thông qua các kỹ năng giao tiếp và tình cảm đồng cảm với người khác. Tác giả cũng khuyến khích người đọc trang bị cho mình những công cụ cần thiết để thành công trong cuộc sống.

Tác giả: Minh Hằng.

Peak – Giải Mã Bí Ẩn Của Những Thiên Tài PDF

Peak – Giải Mã Bí Ẩn Của Những Thiên Tài là cuốn sách của tác giả Anders Ericsson và Robert Pool, nó đưa ra câu trả lời cho câu hỏi “tại sao một số người lại có thể giỏi một cách kỳ diệu đến vậy trong công việc của họ?” cuốn sách phân tích kỹ [...]

A Year Of Positive Thinking PDF

Cuốn sách A Year of Positive Thinking là một hành trình thú vị đưa bạn tới sự thay đổi tư duy và động lực để thay đổi cuộc sống tích cực. Với những lời khuyên hằng ngày, từ tháng 1 đến tháng 12, cuốn sách này sẽ giúp bạn trở nên dũng cảm hơn, mạnh [...]

10 Nghịch Lý Cuộc Sống PDF

Cuốn sách 10 Nghịch Lý Cuộc Sống của Tiến sĩ Kent Keith đã trở thành một tác phẩm kinh điển được nhiều người yêu thích vì sự độc đáo và thẳng thắn trong trải nghiệm cuộc sống. Với những ý nghĩa sâu sắc và thực tế, cuốn sách đã tác động đến nhiều đối tượng [...]

Kiểm Soát Tài Chính – Quản Lý Chi Tiêu Trong Thế Giới Thực PDF

Cuốn sách Kiểm Soát Tài Chính – Quản Lý Chi Tiêu Trong Thế Giới Thực là một bộ công cụ quản lý tài chính hoàn toàn mới, giúp bạn hiểu sâu hơn về lực lượng kinh tế đang định hình các cuộc đấu tranh tài chính của bạn và cách để bạn vượt qua chúng. [...]

Học Gì Để Không Thất Nghiệp? PDF

Cuốn sách “Học gì để không thất nghiệp?” là một tài liệu quan trọng cho những ai đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học và muốn tìm hiểu về những kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp. Từ việc đánh giá giá trị đầu tư vào việc học đại học cho đến [...]

Kỹ Năng Giao Tiếp Đỉnh Cao PDF

Cuốn sách Kỹ Năng Giao Tiếp Đỉnh Cao PDF Ebook là một tài liệu hoàn hảo giúp bạn trở thành một người làm chủ được khả năng giao tiếp, thăng tiến trong sự nghiệp và có được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Với những kỹ năng lắng nghe đúng cách, [...]

Nhắm Mắt – Mở Tim: 400 Câu Hỏi Bắt Mạch Tình Yêu PDF

Cuốn sách Nhắm Mắt – Mở Tim: 400 Câu Hỏi Bắt Mạch Tình Yêu là một cuốn sổ tay đặc biệt chứa đầy những câu hỏi bắt mạch tình yêu để giúp các cặp đôi hiểu nhau hơn, tạo dựng mối quan hệ sâu sắc và bền chặt hơn. Với từng câu hỏi và lời [...]

Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo PDF

Cuốn sách Giáo Dục Stem/Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo là một tài liệu cần thiết cho giáo viên và phụ huynh muốn giúp con em mình có những năng lực mang tính chất nền tảng liên ngành về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Với những [...]

Tinh Hoa Phái Đẹp PDF

Cuốn sách Tinh Hoa Phái Đẹp PDF Ebook là một tác phẩm đầy cảm hứng dành cho mọi phụ nữ trên thế giới. Với những thông điệp sâu sắc và những lời khuyên hữu ích, cuốn sách sẽ giúp các cô gái tự tin và kiên định trên con đường chinh phục cuộc đời của [...]

Vươn Mình – Lean Out PDF

Cuốn sách Vươn Mình – Lean Out của tác giả Marissa Orr đưa ra những suy nghĩ chân thật và sâu sắc nhất về chủ nghĩa nữ quyền trong môi trường doanh nghiệp hiện đại. Thay vì khuyến khích phụ nữ phải hành xử giống như cánh đàn ông, cuốn sách này giúp phụ nữ [...]

Thế Giới Trong Bạn – The World Within PDF

“Thế giới trong bạn” (tựa gốc: “The World Within”) là cuốn sách tuyệt vời của triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng Jiddu Krishnamurti. Cuốn sách tổng hợp các cuộc hỏi đáp giữa Krishnamurti với những người tìm đến ông để tìm hiểu về đời sống, tình yêu, nuôi dạy con cái, bế tắc [...]

Nam Nữ Bình Quyền PDF

Cuốn sách “Nam nữ bình quyền” của tác giả Đặng Văn Bảy đã phát hành năm 1928, mang đến một tiếng nói quan trọng về vấn đề bình đẳng giới tại Việt Nam. Với tư tưởng tiến bộ và sâu sắc, tác giả đã vận dụng và soi chiếu một cách dung dị tư tưởng [...]

Overthinking – Kẻ Nghĩ Nhiều PDF

Cuốn sách “Overthinking – Kẻ Nghĩ Nhiều” giúp bạn vượt qua căn bệnh suy nghĩ quá nhiều và biến những suy nghĩ của mình thành hành động. Tác giả Jon Acuff không chỉ phát hiện ra chướng ngại cản trở thành công của chúng ta mà còn tạo ra một kế hoạch để vượt qua [...]

7 Chiến Lược Để Sống Sung Túc Và Hạnh Phúc PDF

Cuốn sách “7 Chiến Lược Để Sống Sung Túc Và Hạnh Phúc” là một tác phẩm vô cùng đặc biệt của Jim Rohn – một doanh nhân nổi tiếng. Bằng cách đúc kết từ những triết lý sống thông thái của người thầy Earl Shoaff, tác giả đã tạo ra một tài liệu vô giá [...]

Đắc Nhân Tâm – Bí Quyết Để Thành Công PDF

Đắc Nhân Tâm – Bí Quyết Để Thành Công: How to win friends & influence people của Dale Carnegie là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, được xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cuốn sách này sẽ giúp bạn có thêm các kỹ năng để thành công [...]