Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF - Tác giả: Hoàng Lại Giang.

Cuốn sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam là một bộ truyện lịch sử về một trong những nhân vật xuất sắc nhất của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm do tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn, đã tái hiện chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt – từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam.

Từ một cậu bé sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, đồng chí Võ Văn Kiệt đã vượt qua mọi khó khăn, trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, với tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo đặc biệt. Cuốn sách đã khắc họa đầy đủ cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí, đặc biệt là những giải pháp, quyết sách phù hợp với thực tế chiến trường, giúp góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Tây Nam Bộ.

Đồng thời, cuốn sách cũng tôn vinh những đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong giai đoạn thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập. Tác giả đã làm nổi bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng, giúp độc giả lấy cảm hứng và học hỏi.

Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Cuốn sách sẽ không chỉ giúp độc giả hiểu rõ hơn về cuộc đời và những đóng góp của nhà lãnh đạo tài ba này, mà còn truyền tải những bài học quý báu về tinh thần cách mạng, nỗ lực và sự sáng tạo trong cuộc sống.

Tải Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook của tác giả Tác giả Hoàng Lại Giang được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Hoàng Lại Giang.
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 280gr.
Kích thước: 20.5 x 15 x 1.2 cm.
Số trang: 256 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 84.600 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Võ Văn Kiệt - Trí Tuệ Và Sáng Tạo - Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF
Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam

Cuốn sách “Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam” do tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn, đã mô tả chi tiết cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt, từ thời thơ ấu khó khăn cho đến những vị trí lãnh đạo quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng như những đóng góp sáng tạo và trí tuệ của ông trong giai đoạn xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Cuốn sách này được chia làm 3 tập, và tập 1 tập trung vào giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp của Võ Văn Kiệt, từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cho đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ. Từ cuộc sống khó khăn và nhọc nhằn trong tuổi thơ, Võ Văn Kiệt đã phát triển bản lĩnh và ý chí cách mạng. Dù không có điều kiện học hành bài bản, ông đã học từ trường đời và nhưng được từ nhân dân, trở thành một nhà lãnh đạo “trí tuệ và sáng tạo”.

Cuốn sách cũng mô tả chi tiết về vai trò của Võ Văn Kiệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ việc chỉ huy quân đội, xây dựng căn cứ địa và đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc cách mạng. Sau chiến tranh, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong giai đoạn xây dựng đất nước, như Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Với bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo của mình, Võ Văn Kiệt đã đưa ra các giải pháp

Tóm Tắt Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam

Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam là cuốn sách tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo cách mạng ưu tú của Đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, đồng chí Võ Văn Kiệt trải qua một tuổi thơ đầy nhọc nhằn trước khi tham gia cách mạng khi mới 17 tuổi. Bằng sự học hỏi từ trường đời và bàn tay khéo léo, đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo “trí tuệ và sáng tạo” trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 đến Hiệp định Giơnevơ, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục đảm nhận nhiều chức vụ trong chính quyền và trở thành “Bí thư xé rào” đổi mới cơ chế quản lý để đem lại hiệu quả kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách là một bức tranh sinh động và sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của một người con của dân tộc, một nhà lãnh đạo kiệt xuất đã góp phần lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đọc Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam Ebook Online

Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt NamĐồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tuổi thơ nhọc nhằn, đồng chí phải đi ở đợ, làm thuê kiếm sống và phụ giúp gia đình. Chính từ cuộc sống khó khăn, vất vả đó đã hun đúc nên bản lĩnh, ý chí cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt. Sớm giác ngộ, hăng hái thực hiện các nhiệm vụ cách mạng được giao, năm 1939, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 17 tuổi. Từ đó, đồng chí Võ Văn Kiệt lấy mục tiêu phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân làm lẽ sống. Dù không được học hành ở trường lớp một cách bài bản nhưng đồng chí đã học được rất nhiều từ trường đời, học từ nhân dân, xuất phát từ thực tiễn để khái quát thành lý luận, qua đó làm giàu tri thức cho mình, trở thành nhà lãnh đạo “trí tuệ và sáng tạo”.Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, đồng chí chỉ huy một mũi đánh vào đồn Nước Xoáy. Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, để tránh sự truy bắt của địch, đồng chí xuống hoạt động ở vùng U Minh. Trong giai đoạn 1941-1945, với cương vị Ủy viên Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Rạch Giá, phụ trách khu vực căn cứ U Minh, đồng chí đã chỉ đạo xây dựng lực lượng quân sự, xây dựng căn cứ địa U Minh trở thành đầu não chỉ huy kháng chiến của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong giai đoạn 1945-1954, đồng chí Võ Văn Kiệt được phân công đảm nhiệm nhiều chức vụ như Ủy viên chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ, Bí thư Quận ủy Phước Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liê Bằng tài năng và nhiệt huyết cách mạng, sự linh hoạt, sáng tạo, đồng chí Võ Văn Kiệt đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Tây Nam Bộ.Sau khi Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết (7/1954), đồng chí Võ Văn Kiệt được phân công bí mật ở lại miền Nam để tiếp tục chỉ đạo phong trào cách mạng. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng gian khổ và ác liệt (1954-1975), đồng chí là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ như: Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Bộ kiêm Phó Bí thư Liên tỉnh ủy Cần Thơ, Bí thư Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, Bí thư Khu ủy Khu 9, Ủy viên thường vụ Trung ương Cục miền N Trong thời kỳ này, tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của đồng chí Võ Văn Kiệt càng được thể hiện trong những thời điểm ngặt nghèo của cuộc kháng chiến, với những giải pháp, quyết sách phù hợp với thực tế chiến trường, qua đó để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào, chiến sĩ miền Nam.Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí đảm nhiệm nhiều chức vụ như Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ)… Trong thời kỳ này, bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo, nhạy bén của đồng chí Võ Văn Kiệt càng được thể hiện rõ nét. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những giải pháp sáng tạo, linh hoạt “chạy gạo” để bảo đảm cái ăn cho người dân Thành phố. Đồng chí là “Bí thư xé rào” đổi mới cơ chế quản lý từ đó Thành phố xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần hình thành cơ sở thực tiễn để Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước mang đậm dấu ấn của các nhà lãnh đạo cách mạng ưu tú của Đảng, trong đó nổi bật là đồng chí Võ Văn Kiệt. Tổ quốc, nhân dân sẽ còn mãi nhớ đến vị “tổng công trình sư” của nhiều dự án lớn, táo bạo như: thủy điện Trị An, đường dây tải điện 500kV Bắc – Nam, nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài, đường Hồ Chí Minh…Ngày 11/6/2008, đồng chí Võ Văn Kiệt đột ngột từ trần. Đồng chí không còn nữa nhưng nhân cách, phẩm chất, bản lĩnh và trí tuệ của đồng chí sẽ mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, noi theo.Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo được tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt đã làm nổi bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cả trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập. Bộ sách được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt:Tập 1: Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký HIệp định Giơnevơ về Việt nam tái hiện chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt – từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam.

Review Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam

Cuốn sách “Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam” là một công trình nghiên cứu sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của một nhà lãnh đạo cách mạng ưu tú của Đảng và dân tộc Việt Nam – Võ Văn Kiệt. Tác giả đã tìm hiểu kỹ lưỡng các tài liệu chính thức, tư liệu gia đình và phỏng vấn các nhân chứng để xây dựng một hình ảnh đầy đủ và sâu sắc về Võ Văn Kiệt.

Cuốn sách không chỉ đưa chúng ta qua từng giai đoạn trong cuộc đời của Võ Văn Kiệt, mà còn giúp chúng ta hiểu tốt hơn về lịch sử và tình hình xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đó. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những nhận định, đánh giá về những đóng góp của Võ Văn Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như những nỗ lực của ông trong việc đổi mới đất nước.

Qua cuốn sách, ta thấy được sự thông minh, tài năng và bản lĩnh của Võ Văn Kiệt, cũng như sự cách mạng, bền bỉ và nhân văn của ông. Đây là một cuốn sách quan trọng không chỉ để hiểu về cuộc đời của Võ Văn Kiệt mà còn để hiểu rõ hơn về lịch sử và tinh thần của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách là một tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu, những người yêu sách và những ai muốn tìm hiểu thêm về một nhà lãnh đạo cách mạng tài ba của Việt Nam.

Bài Học Từ Sách Võ Văn Kiệt – Trí Tuệ Và Sáng Tạo – Tập 1: Từ Cuộc Khởi Nghiã Nam Kỳ Đến Ngày Ký Hiệp Định Giơnevơ Về Việt Nam

1. Bản lĩnh và ý chí cách mạng được hình thành từ cuộc sống khó khăn, vất vả.
2. Học hỏi từ trường đời, từ nhân dân, xuất phát từ thực tiễn để khái quát thành lý luận, làm giàu tri thức cho mình.
3. Sáng tạo, linh hoạt, tư duy đổi mới là những bản lĩnh và tài năng của đồng chí Võ Văn Kiệt.
4. Khả năng chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức và quản lý hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
5. Góp phần không nhỏ vào các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.
6. Xây dựng nhiều công trình lớn, đổi mới cơ chế quản lý, phát triển kinh tế và xã hội.

Tác giả: Minh Hằng.

Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX PDF

Cuốn sách Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX của nhà sử học Đào Duy Anh là một tác phẩm nghiên cứu đầy tính khai phá và có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng nền sử học Việt Nam hiện đại. Với bề dày kinh nghiệm và sự chăm chỉ [...]

May Mắn Có Những Phiền Não PDF

Cuốn sách May Mắn Có Những Phiền Não của Đại sư Khenpo Sodargye là một tác phẩm cảm động và sâu sắc về niềm tin Phật giáo và sự sống đầy ý nghĩa. Tác giả đã chia sẻ những trải nghiệm và quan điểm của mình về cuộc sống, để cho độc giả hiểu rõ [...]

Quân Dân Nam Kỳ Kháng Pháp Trên Mặt Trận Quân Sự Và Văn Chương 1859-1885 – PDF

Cuốn sách “Quân Dân Nam Kỳ Kháng Pháp Trên Mặt Trận Quân Sự Và Văn Chương 1859-1885” PDF Ebook là một tài liệu quý giá về sự đấu tranh của quân dân Nam kỳ trong một thời kỳ đầy khó khăn và hiểm trở. Trong 26 năm (1859-1885), nhân dân Nam kỳ đã chống lại [...]

Phi Châu Thịnh Vượng – Lịch Sử 5.000 Năm Của Sự Giàu Có, Tham Vọng Và Nỗ Lực PDF

Cuốn sách Phi Châu Thịnh Vượng của tác giả Martin Meredith là một tác phẩm nghiên cứu đầy thú vị về lịch sử phát triển của châu Phi trong suốt 5.000 năm qua, từ thời pharaoh cho đến kỷ nguyên độc lập và đến thời điểm hiện tại. Cuốn sách khảo sát những nguồn tài [...]

Đệ Nhị Thế Chiến – World War II – 1939.1945 PDF

Cuốn sách Đệ Nhị Thế Chiến – World War II – 1939.1945 PDF Ebook của tác giả Abraham Rothberg là một tác phẩm lịch sử đầy chân thực, sống động và đầy cảm xúc về cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Tác giả đã trình bày khía cạnh khác biệt [...]

Lưới Trời Ai Dệt? PDF

Cuốn sách Lưới Trời Ai Dệt? của Nguyễn Tường Bách là một tác phẩm đầy thú vị và đầy tính thuyết phục về sự giao thoa giữa vật lý lượng tử và cốt tủy tư tưởng Phật giáo. Với cách diễn giải sáng rõ và ngôn ngữ uyên bác của tác giả, những khái niệm [...]

Những Biên Bản Cuối Cùng Của Nhà Trắng: Phút Sụp Đổ Của Việt Nam Cộng Hòa Xuất Bản Lần Thứ Hai PDF

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức xuất bản cuốn sách Những Biên Bản [...]

Di Sản Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc Và Vụ Án Hồng Kông Năm 1931 PDF

Cuốn sách “Di Sản Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc Và Vụ Án Hồng Kông Năm 1931” là một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả Nguyễn Văn Khoan đã tham khảo nhiều tài liệu lưu trữ và [...]

Combo Sách Tác Giả Thích Nhật Từ PDF

Combo sách Tác giả Thích Nhật Từ (Bộ 3 cuốn) là món quà tinh thần dành cho những ai muốn tìm hiểu về nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc. Trong đó, cuốn sách “Tháo dây oán trái” tập hợp những bài giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về [...]

Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng PDF

Cuốn sách Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng PDF Ebook là tác phẩm của sư ông Thích Phước An, một nhà văn và nhà giáo đến từ đồi Trại Thủy. Với các chương trình phương pháp học tập, của một người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhà văn này cũng đã [...]

Việt Nam Thế Kỷ XVII PDF

Cuốn sách “Việt Nam Thế Kỷ XVII” PDF Ebook là một công trình nghiên cứu cận cơ bản về thời kỳ lịch sử này, với tập hợp các thông tin và mô tả về hai Đàng – Đàng Trong và Đàng Ngoài – được trình bày từ các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh của [...]

Biên Niên Lịch Sử Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam – Tập 2 PDF

Biên Niên Lịch Sử Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam – Tập 2 là một cuốn sách tuyệt vời khám phá hành trình lịch sử của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam – một tổ chức hàng đầu trong cuộc chiến giành quyền bình đẳng cho phụ nữ tại Việt Nam. Cuốn sách [...]

An Tĩnh Xưa PDF

An Tĩnh Xưa là một công trình nghiên cứu lịch sử về vùng Nghệ An-Hà Tĩnh xưa, được soạn thảo bởi tác giả H. Le Breton trong thời gian giảng dạy và làm hiệu trưởng tại trường Quốc học Vinh. Đây là một tác phẩm đồ sộ về tư liệu và khoa học về phương [...]

Chiến Quốc Sách – Nguyễn Hiến Lê PDF

Cuốn sách Chiến Quốc Sách – Nguyễn Hiến Lê PDF Ebook là một tác phẩm lịch sử đặc biệt của Trung Quốc, nó giới thiệu về thời kỳ Chiến Quốc và những cuộc chiến giữa các nước vương triều vào thời đại này. Cuốn sách cung cấp cho độc giả cái nhìn sâu sắc về [...]

Cẩm Nang Cầu Nguyện Bồ Tát Quan Âm PDF

Cuốn sách “Cẩm Nang Cầu Nguyện Bồ Tát Quan Âm PDF” được viết bởi tác giả Cư Sĩ Minh Huệ. Đây là một tựa sách hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu và cầu nguyện đến Bồ Tát Quan Âm – vị thần linh được xem là vị thần của lòng nhân ái, [...]