Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF - Tác giả: Học viện Trung y Nam Kinh.

Cuốn sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook là một tài liệu cơ bản về Trung y học, bao gồm những khái niệm và kiến thức chính về nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Tập sách này được tập trung vào lý luận cơ bản và kiến thức lâm sàng trong Trung y học. Cuốn sách này có tác dụng giới thiệu những kiến thức căn bản và cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về Trung y để có thể tiếp cận với các khóa học và tài liệu chuyên sâu hơn. Cuốn sách bao gồm mười một chương, đi từ chương khái niệm về nội khoa và châm cứu đến các chương khái yếu về các lĩnh vực khác của Trung y.

Tải Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook của tác giả Tác giả Học viện Trung y Nam Kinh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Học viện Trung y Nam Kinh.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Trọng lượng: 387gr.
Kích thước: 19 x 27.
Số trang: 328 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 225.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF
Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ

Cuốn sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook được viết dựa trên những khái niệm cơ bản về các chuyên ngành trong y học Trung Quốc như nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Sách chia thành hai tập, với tập trên là lý thuyết cơ bản và tập dưới là kiến thức lâm sàng.

Đối với người học mới, cuốn sách này là một cầu nối giúp họ có cái nhìn tổng quan về Trung Y học. Nội dung chính của sách gồm 11 chương, mỗi chương tập trung vào một chuyên ngành khác nhau, với những gì cần biết cơ bản về từng chuyên ngành đó.

Dựa vào những thông tin trên, cá nhân tôi cảm nhận rằng cuốn sách rất có giá trị với những người quan tâm đến y học Trung Quốc. Nó cung cấp kiến thức cơ bản và giúp hiểu rõ hơn về các chuyên ngành trong Trung y học. Tuy nhiên, có thể cuốn sách chỉ mang tính chất tổng quan và chưa đủ chi tiết để áp dụng vào thực tế. Nhưng với mục đích ban đầu là giới thiệu và làm quen với Trung Y học, cuốn sách này là một tài liệu hữu ích.

Tóm Tắt Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ

Cuốn sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook dựa vào các khái niệm về nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Tập này là lý luận cơ bản trong khi tập dưới là kiến thức về lâm sàng của Trung y. Cuốn sách này có 11 chương với trọng điểm chính là nội khoa và châm cứu. Đây là sách cơ bản chỉ cung cấp thông tin khái quát để làm cầu nối cho những người mới học trong lĩnh vực Trung y. Các chương trong sách bao gồm các khái yếu của các khoa như phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, án ma và hộ lý.

Đọc Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ Ebook Online

Trung y học khái luận (Quyển Hạ)Trung y học khái luận  (tập hạ) lại dựa vào những điều khái niệm về: nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Trong đó lấy nội khoa và châm cứu làm trọng điểm. Nói tóm lại, tập trên là lý luận cơ bản, tập dưới là kiến thức về lâm sàng của Trung y. Sách này đối với toàn bộ của Trung y học chỉ mới trình bày một cách khái quát để làm cái cầu cho những người mới học. Nội dung chính gồm có XI chương: + Chương I Nội khoa khái yếu + Chương II Châm cứu khái yếu + Chương III Phụ khoa khái yếu + Chương IV Nhi khoa khái yếu + Chương V Ngoại khoa khái yếu + Chương VI Thương khoa khái yếu + Chương VII Nhãn khoa khái yếu + Chương VIII Hầu khoa khái yếu + Chương IX Khí công khái yếu + Chương X Án ma khái yếu + Chương XI Hộ lý (chăm sóc)

Review Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ

Cuốn sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ PDF Ebook là một tài liệu cơ bản cần thiết cho những người mới bắt đầu học tập về Trung Y Học. Cuốn sách được chia thành 11 chương bao gồm các khái niệm về nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Trong đó, nội khoa và châm cứu được tập trung và đặt làm trọng điểm. Cuốn sách làm rõ các khái niệm và nội dung lâm sàng liên quan đến các bệnh lý của các khoa khác nhau. Tuy nhiên, do chắc hẳn không thể đưa toàn bộ kiến thức của Trung Y Học vào một quyển sách nhỏ gọn như vậy, nên sách chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quan về các môn học trong ngành. Tóm lại, cuốn sách là tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về Trung Y Học và là tài liệu tối thiểu đối với việc học tập và nghiên cứu ngành này.

Bài Học Từ Sách Trung Y Học Khái Luận Quyển Hạ

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những kiến thức cơ bản về trung y học, bao gồm: nội khoa, châm cứu khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, thương khoa, nhãn khoa, hầu khoa, khí công, thoa bóp và hộ lý. Cuốn sách tập trung vào hai trọng điểm là nội khoa và châm cứu, đồng thời cũng cung cấp các kiến thức về lâm sàng của trung y. Cuốn sách này làm cái cầu cho những người mới học trung y, giúp họ có được cái nhìn tổng quan về chuyên ngành này. Cuốn sách bao gồm 11 chương, mỗi chương tập trung vào một lĩnh vực cụ thể của trung y học.

Tác giả: Minh Hằng.

Lời Khuyên Dành Cho Thầy Cô PDF

Cuốn sách “Lời Khuyên Dành Cho Thầy Cô” được viết bởi giáo sư John Vu – nhà khoa học và giảng viên của nhiều trường đại học danh tiếng. Với mong muốn giúp các thầy cô giáo trẻ đối mặt với những thách thức trong giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục, cuốn [...]

Moonshot Kỳ Tích Pfizer PDF

Moonshot Kỳ Tích Pfizer là cuốn sách kể về chuyến hành trình của Pfizer trong việc chế tạo vaccine phòng Covid-19, một trong những kỳ tích của thời đại. Cuốn sách mô tả những thách thức khó khăn mà Pfizer đã phải đối mặt và những bài học quý giá về lãnh đạo và quản [...]

Aristotle Và Lý Tưởng Giáo Dục Hy Lạp Cổ Đại PDF

“Aristotle Và Lý Tưởng Giáo Dục Hy Lạp Cổ Đại” là một tác phẩm nghiên cứu về những lý tưởng giáo dục trong các thời kỳ trước, trong và sau thời kỳ của Aristotle. Tác giả Thomas Davidson phân tích khá rõ ràng và cặn kẽ về các yếu tố xã hội đã ảnh hưởng [...]

Cẩm Nang Khám Phá Siêu Nhiên PDF

Cuốn sách Cẩm Nang Khám Phá Siêu Nhiên là bộ sưu tập các sự kiện kỳ lạ và siêu nhiên được đăng tải trên toàn thế giới. Đảm bảo sẽ làm bạn cảm thấy kinh ngạc và hồi hộp khi tìm hiểu về UFO, ma ám hay những siêu năng lực đặc biệt. Chắc chắn [...]

Để Sống Trẻ Lâu Hơn PDF

Cuốn sách “Để Sống Trẻ Lâu Hơn” của tác giả Bác sĩ Y khoa Stephen Kopecky mang đến sáu thói quen đơn giản để giúp cho chúng ta sống khỏe và kéo dài tuổi thọ. Từ việc ăn uống và tập thể dục đúng cách đến quản lý căng thẳng và giấc ngủ, những hành [...]

Bấm Huyệt Bàn Chân PDF

Cuốn sách Bấm Huyệt Bàn Chân PDF Ebook là một tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến sức khỏe và muốn áp dụng phương pháp này để chăm sóc cơ thể mình một cách tự nhiên, đơn giản và an toàn. Với những thông tin cập nhật về các huyệt đạo trong [...]

Chiến Lược Dinh Dưỡng Cho Các Vận Động Viên Sức Bền PDF

Cuốn sách “Chiến lược dinh dưỡng cho các vận động viên sức bền” là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn rèn luyện sức bền và cải thiện thể lực. Cuốn sách này cung cấp tám bài tập căn bản giúp bạn định hình việc ăn uống, cân nặng cũng như cung cấp [...]

Đồ Giải Huyệt Vị Cơ Thể PDF

Cuốn sách Đồ Giải Huyệt Vị Cơ Thể là một tài liệu cực kỳ hữu ích cho những người quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Cuốn sách cung cấp cho độc giả kiến thức về huyệt vị trên cơ thể con người và công dụng chữa bệnh của chúng. Với [...]

Bộ Sách Các Kỹ Năng Sơ Cứu Cơ Bản PDF

Bộ sách Các Kỹ Năng Sơ Cứu Cơ Bản là tài liệu hữu ích giúp bạn trang bị những kỹ năng cần thiết để xử lý những tình huống y tế khẩn cấp. Chỉ cần tham khảo cuốn sách này, bạn sẽ biết cách sơ cứu cho người bị thương do va chạm, tai nạn, [...]

Lập, Thẩm Định Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lần Thứ 1, Có Sửa Chữa Bổ Sung PDF

Cuốn sách “Lập, Thẩm Định Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng” là tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai quan tâm đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. Với việc nâng cao chất lượng quản lý dự án, sách cung cấp những kiến thức [...]

Sâu Thẳm Sự Sống PDF

Sâu Thẳm Sự Sống là một cuốn sách nhỏ nhưng rất ý nghĩa, được tái bản lần thứ hai vào năm 2015 và bổ sung thêm vào năm 2022. Tập sách này tập trung trình bày những điều cơ bản về sự sống và con người, được gom góp từ nhiều nguồn tin và những [...]

Tối Ưu Toàn Diện Website Doanh Nghiệp – Phiên Bản Thứ 2 PDF

Cuốn sách Tối Ưu Toàn Diện Website Doanh Nghiệp – Phiên Bản Thứ 2 là một hướng dẫn chi tiết và rõ ràng nhất về cách tăng doanh số bán hàng trực tuyến. Tác giả đã chi tiết từng bước, từ cách tối ưu website cho đến cách quản lý kinh doanh online để đưa [...]

Bào Chế Đông Nam Dược Bìa Cứng PDF

Cuốn sách “Bào Chế Đông Nam Dược” là một tác phẩm đặc biệt, được viết ra để giúp các thầy thuốc Đông y nắm vững và áp dụng các phương pháp bào chế thuốc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Với sự cập nhật mới nhất về các phương pháp và công nghệ bào [...]

Ăn Gì Khi Nào – Chiến Lược Cải Thiện Sức Khỏe Và Đời Sống Bằng Thực Phẩm PDF

Cuốn sách “Ăn Gì Khi Nào” là một bản hướng dẫn chi tiết và toàn diện về cách ăn uống tối ưu để cải thiện sức khỏe và đời sống bằng thực phẩm. Tác giả đã thực hiện phân tích tỉ mỉ về cách thức những thực phẩm lành mạnh nhất tương tác với cơ [...]

Hệ Thống Điện – Điện Tử Trên Ô Tô Lý Thuyết – Thực Hành PDF

Cuốn sách Hệ Thống Điện – Điện Tử Trên Ô Tô (Lý Thuyết – Thực Hành) là tài liệu hữu ích dành cho những ai mong muốn tìm hiểu về hệ thống Điện-Điện tử trên ô tô. Với 8 chương và 432 trang, sách cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về [...]