Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF - Tác giả: Frank Minirth, MD.

Cuốn sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn được viết bởi Tiến sĩ Frank Minirth, với mong muốn giúp độc giả duy trì sự tập trung, trí nhớ và sức mạnh não bộ ở mọi lứa tuổi. Trong cuốn sách, tác giả đưa ra những kiến thức khoa học đáng tin cậy, những đánh giá hữu ích để đo lường sự sắc bén của trí óc và những phương pháp đã được kiểm chứng để duy trì sự tập trung và trí nhớ. Mỗi chương trong sách đều bao gồm các công cụ tăng cường trí não, bài tập và thử thách. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được tại sao phải luôn huấn luyện não và học được những chiến lược chống lão hóa cho bộ não của chính mình. Bộ não là cơ quan quản lý mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, do đó, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc nó để có một cuộc sống tốt đẹp và thông minh hơn.

Tải Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook của tác giả Tác giả Frank Minirth, MD được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

DOWNLOAD Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Frank Minirth, MD.
Người dịch: Lê Trúc Anh.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 370gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 1.7 cm.
Số trang: 356 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 196.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo - Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF
Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn

Đọc thông tin về cuốn sách này, tôi cảm thấy rất hứng thú và quan tâm đến việc chăm sóc não bộ của mình. Cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức khoa học mà còn đưa ra những phương pháp thực tế và kiểm chứng để duy trì sự sắc bén của trí óc. Việc giữ cho bộ não luôn hoạt động hiệu quả không chỉ giúp tôi tăng cường trí nhớ mà còn giúp tôi duy trì sự tập trung và sức mạnh não bộ ở mọi lứa tuổi. Tôi tin rằng việc áp dụng những chiến lược chống lão hóa não bộ từ cuốn sách này sẽ giúp tôi phát triển và phục hồi trí óc một cách hiệu quả.

Tóm Tắt Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn

Cuốn sách “Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn” của tác giả Frank Minirth, MD là một tài liệu nhằm giúp độc giả có các chiến lược cần thiết để giữ trí óc luôn minh mẫn, tỉnh táo. Cuốn sách bao gồm hai phần, phần thứ nhất bàn về các nguy cơ đe dọa đến bộ não của bạn, ví dụ như sự lão hóa, căng thẳng, lo lắng và sa sút và bàn về khoa học não bộ. Phần thứ hai làm rõ cách bảo vệ trí tuệ của bạn bằng cách sử dụng các phương pháp bảo tồn trí não, bài tập dành cho cuộc sống và bài tập về từ ngữ. Mỗi chương đều chứa nhiều bài tập thú vị để kích thích trí não và nâng cao khả năng nhận thức của bạn. Cuốn sách cung cấp kiến thức khoa học đáng tin cậy và các đánh giá hữu ích để đo lường sự sắc bén của trí óc và những phương pháp đã được kiểm chứng để duy trì sự tập trung, trí nhớ và sức mạnh não bộ ở mọi lứa tuổi.

Đọc Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn Ebook Online

Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn

Vì sao phải luôn huấn luyện não?

Cách bộ não vận hành là cách quyết định mọi khía cạnh. Bộ não điều khiển mọi suy nghĩ, cảm giác, cử động, lời nói và sự vận động. Bộ não luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Dù bạn không nghe thấy, nhìn thấy, chạm thấy, nó nằm ngoài tầm nhìn, ngoài tầm cảm nhận. Đừng hoài phí những năm tháng tuổi trẻ để chợt thấy trí óc mình dần trở nên nhạt nhòa. Đừng để bộ não chỉ thực hiện những chức năng đơn thuần, bạn xứng đáng nhận được điều tuyệt vời hơn thế. Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để chăm sóc bộ não của mình, để rồi nó có thể chăm sóc lại bạn.

Và chắc hẳn, bạn từng rơi vào trường hợp này: Các từ đã ở trên đầu lưỡi, nhưng lại không thể nhớ ra mình định nói gì. Bạn đã đến địa điểm đó hàng trăm lần, vậy tại sao vẫn rẽ nhằm hướng? Có một tin xấu, đó là sự suy giảm tinh thần có thể bắt đầu ngay từ tuổi 30 và nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người vào một thời điểm nào đó. Tỷ lệ sa sút trí tuệ ngày càng tăng đang diễn ra nghiêm trọng và các rủi ro cá nhân, rủi ro tài chính và rủi ro xã hội đều cao.

Tin tốt là, giống như chế độ ăn uống và tập thể dục có thể giữ cho cơ thể khỏe mạnh hơn, thì chế độ tinh thần phù hợp có thể làm chậm sự suy giảm này. Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Frank Minirth mang đến cho độc giả những kiến thức khoa học đáng tin cậy, những đánh giá hữu ích để đo lường sự sắc bén của trí óc và những phương pháp đã được kiểm chứng để duy trì sự tập trung, trí nhớ và sức mạnh não bộ ở mọi lứa tuổi. Mỗi chương bao gồm các công cụ tăng cường trí não, bài tập và thử thách.

Nội dung cuốn sách Trí nhớ minh mẫn, tư duy sắc sảo

Cuốn sách giúp bạn có được những hành động cần thiết để giữ trí óc mình luôn minh mẫn, tỉnh táo. Nó được thiết lập để bạn đọc đi đọc lại nhiều lần, bởi nhận thức con người thường được ghi sâu trong não bộ thông qua việc lặp đi lặp lại cùng một hành động. Hoạt động mở mang kiến thức sẽ khơi gọi và tăng cường khả năng ghi nhớ thông tin. Hãy lặp lại các bài tập đó cho đến khi thành thục, phản ứng nhanh nhạy và độ chính xác cao.

Cuốn sách với hai phần nội dung:

Phần 1: Những nguy cơ đe dọa đến bộ não của bạn

Trong phần này, tác giả trình bày những thứ khiến bộ não không còn minh mẫn, sáng tạo, lão hóa và cách rèn luyện và loại bỏ những thứ này.

Sự lão hóa: Thời gian trôi nhanh hơn, xong tốc độ tư duy dần chậm loại, rất nhiều những thứ khiến bộ não của bạn dần giảm chức năng.

Sự căng thẳng đối với bộ não của bạn: Căng thẳng mang tính chất mãn tính có thể làm thay đổi các tế bào não, cấu trúc và chức năng não bộ. Bộ não của chúng ta không bao giờ thích nghi với sự căng thẳng, nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực cuộc sống. Hãy để bộ não được nghỉ ngơi thông qua những phương pháp được tác giả trình bày trong cuốn sách.

Sự lo lắng và bộ não của bạn: Thực tế cho thấy hiện đại con người điều trị chứng lo âu, nếu bạn không cố gắng kiểm soát nó, nó sẽ kiểm soát bạn. Lo lắng là một cảm giác bên trong, của sự e ngại hoặc sợ hãi. Đôi khi các triệu chứng chỉ có thể là phần nổi của tảng băng chìm, nhiều thứ trở nên mất kiểm soát. Tác giả giúp bạn xác định được cấp độ lo lắng để xử lý phù hợp, tìm hiểu nguyên nhân phát bệnh, những công cụ tạm thời khống chế và xây dựng kế hoạch lâu dài.

Sự sa sút và bàn về khoa học não bộ: Bất kỳ ai trên 30 tuổi đều có nguy cơ bị sa sút tinh thần, đến từ các yếu tố rủi ro (xã hội, tâm lý, văn hóa) và yếu tố cá nhân (Tính cách, hành vi, giáo dục, di truyền, thể chất, sinh hoạt), tác giả đưa ra cái nhìn và tìm hiểu các nghiên cứu các loại bệnh, các nghiên cứu, khoa học chứng minh để làm rõ các vấn đề về bệnh não bộ

Phần 2: Làm thế nào để bảo vệ trí tuệ của bạn

Bảo tồn trí não: Chúng ta thường bận tâm nhiều đến trình trạng tim, phổi da dẻ, vì chúng quan trọng với sức khỏe và ngoại hình, nhưng ít chú ý đến chăm sóc cơ quan quan trọng bậc nhất của mình là bộ não. Hãy nghĩ về sự phát triển hiện đại đã làm gì với bộ não chúng ta. Những bài tập giúp bạn nuôi dưỡng và vỗ về não bộ của bạn, lựa chọn các bài tập phù hợp với trí não.

Bài tập dành cho cuộc sống: Việc học tập suốt đời không chỉ mang lại nhiều điều thú vị mà nó còn kích thích trí nhớ và tăng khả năng nhận thức, bằng cách lôi kéo các trung tâm não bộ liên quan đến thị giác, sự tập trung chú ý, cảm xúc, tư duy logic, bản năng, sức mạnh cơ bắp và ngôn ngữ. Ở mọi lứa tuổi, bộ não luôn ưa thích thông tin mới mẻ, những điều mới lạ và đa dạng. Bạn hãy cố gắng cung cấp cho nó những gì nó muốn.

Bài tập về từ ngữ: Chúng ta suy nghĩ bằng lời nói. Giao tiếp bằng lời nói, bộ nhớ chủ yếu được lưu trữ dưới dạng các từ ngữ, suy nghĩ biến thành lời nói và lời nói trở thành hành động. Ngôn ngữ định hình cách chúng ta tư duy và xác định những điều ta có thể tư duy. Hãy học từ ngữ vì lợi ích của bộ não bạn. Đọc tiếp thêm ngôn ngữ có thể giúp bạn thông minh và thành công hơn.

Kiến thức càng bao la thì bộ não càng nhạy bén: Bộ não được lập trình bằng kiến thức, kiến thức càng bao la thì não bộ càng tư duy và ghi nhớ tốt hơn, đồng thời nó tự điều chỉnh một cách nhạy bén để đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống.

Điều đặc biệt trong cuốn sách này là mỗi chương và phần đều chứa rất nhiều các bài tập thú vị, xen kẽ những kiến thức từ âm nhạc, lịch sự, và bạn sẽ không thất vọng về những thứ này đâu. Chẳng hạn, bạn có muốn thử nhớ tên 45 vị tổng thống mỹ theo thứ tự nhiệm kỳ của họ không? Bộ não của bạn sẽ cải thiện đáng kể.

Hãy phòng bệnh, đừng chỉ chữa bệnh, ngay bây giờ, dù bạn còn trẻ hay đã già, luyện não là điều không thể bỏ qua. Hãy bắt đầu với cuốn sách “Trí nhớ minh mẫn, tư duy sắc sảo”

Review Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn

Cuốn sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo là một tài liệu quý giá giúp độc giả bảo vệ và cải thiện chức năng não bộ. Tác giả Frank Minirth đã trình bày những kiến thức khoa học đáng tin cậy và đánh giá hữu ích để đo lường sự sắc bén của trí óc và những phương pháp đã được kiểm chứng để duy trì sự tập trung, trí nhớ và sức mạnh não bộ ở mọi lứa tuổi. Cuốn sách được tổ chức cặn kẽ và bao gồm nhiều bài tập giúp bạn bảo vệ và nuôi dưỡng bộ não của mình. Ngoài ra, cuốn sách còn thú vị khi chứa đầy các bài tập từ âm nhạc, lịch sự, giúp độc giả giải trí mà vẫn có lợi cho tư duy của mình. Tóm lại, đây là một cuốn sách đáng đọc đối với những ai muốn duy trì sự sắc bén của bộ não và chống lại sự sa sút tinh thần.

Bài Học Từ Sách Trí Nhớ Minh Mẫn, Tư Duy Sắc Sảo – Các Chiến Lược Chống Lão Hóa Cho Bộ Não Của Bạn

Cuốn sách này giúp đưa ra các chiến lược chống lão hóa cho bộ não của bạn, bằng cách cung cấp kiến thức đáng tin cậy về cách bộ não vận hành, những nguy cơ đe dọa đến bộ não của bạn như sự lão hóa, sự căng thẳng, sự lo lắng và cách bảo tồn trí não. Cuốn sách cũng cung cấp các bài tập và thử thách để tăng cường trí não, bao gồm bài tập về cuộc sống, bài tập về ngôn ngữ và các bài tập trí tuệ khác. Cuốn sách cũng khuyến khích học tập suốt đời và khai thác kiến thức mới để nuôi dưỡng và vỗ về bộ não của bạn. Cuối cùng, cuốn sách nhấn mạnh rằng phòng bệnh là cách tốt nhất để bảo vệ trí tuệ của bạn và luyện não là một việc làm quan trọng không thể bỏ qua.

Tác giả: Minh Hằng.

Teamwork – Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Chuyên Nghiệp PDF

Teamwork – Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Chuyên Nghiệp là một cuốn sách hữu ích giúp bạn phát triển kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp. Cuốn sách giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình phối hợp, tương tác và cộng tác với đồng nghiệp trong cùng một tổ chức, qua đó đạt được [...]

Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp PDF

Cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử Dành Cho Phái Đẹp PDF Ebook không chỉ là một quyển sách khích lệ người đọc, mà còn là một tài liệu vô cùng hữu ích giúp phụ nữ vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Tác giả đã truyền đạt cho bạn những chiến thuật của Tôn [...]

Ngôn Từ Thay Đổi Tư Duy PDF

Cuốn sách “Ngôn Từ Thay Đổi Tư Duy” PDF Ebook sẽ giúp bạn trở thành một người thuyết phục, có động lực và đưa ra quyết định thông minh hơn. Bạn sẽ học được cách sử dụng ngôn từ phù hợp với đúng người, vượt qua “Bức tường giao tiếp” và không bị thao túng [...]

Hạnh Phúc Ngay Năm Nay PDF

Cuốn sách Hạnh Phúc Ngay Năm Nay là một tuyệt phẩm đầy cảm hứng của tác giả Will Bowen, nó là hướng dẫn thiết thực cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. Việc đạt được cái gì đó không phải là điều quan trọng trong cuộc sống, thay [...]

Tâm Hồn Giản Dị PDF

Cuốn sách “Tâm Hồn Giản Dị” của tác giả Courtney Carver là một hướng dẫn tuyệt vời giúp cho bạn tìm về cuộc sống đơn giản và tối giản trong nhiều khía cạnh về vật chất và tâm hồn. Với những trải nghiệm sâu sắc và chân thành, tác giả Courtney Carver chia sẻ về [...]

Mỗi Ngày Dôi Thêm Một Giờ – Tuyệt Chiêu Quản Lý Thời Gian Cho Công Việc Thuận Lợi Và Cuộc Đời Thong Dong PDF

Cuốn sách “Mỗi Ngày Dôi Thêm Một Giờ – Tuyệt Chiêu Quản Lý Thời Gian Cho Công Việc Thuận Lợi Và Cuộc Đời Thong Dong” là một cẩm nang vô cùng hữu ích cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cách quản lý thời gian hiệu quả. Với nhiều tình huống khác nhau, bạn sẽ [...]

Hoá Giải Giận Dữ PDF

Cuốn sách Hoá Giải Giận Dữ PDF Ebook là một tài liệu hướng dẫn thực tiễn, giúp bạn hiểu rõ bản chất của cơn giận và những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Qua việc phân tích các tình huống thực tế, cuốn sách sẽ giúp bạn tìm ra những cách giải quyết một [...]

Hùng Biện Kiểu Ted 2 – Bí Quyết Làm Nên Những Bài Diễn Thuyết Hứng Khởi Nhất Thế Giới 2018 PDF

Hùng Biện Kiểu Ted 2 – Bí Quyết Làm Nên Những Bài Diễn Thuyết Hứng Khởi Nhất Thế Giới 2018 là cuốn sách hữu ích không chỉ cho những ai muốn trau dồi kỹ năng hùng biện của mình mà còn cả cho những ai muốn thể hiện bản thân trong các cuộc họp, bài [...]

Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh – Tớ Có Thể Đạt Điểm 10 PDF

Cuốn sách “Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh – Tớ Có Thể Đạt Điểm 10” của nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Hiểu Linh Đinh Đang là bộ sách gồm 5 cuốn dành cho các bạn học sinh từ 6-15 tuổi. Với những câu chuyện gần gũi cùng nhiều bài học ý nghĩa, cuốn sách [...]

Đơn Giản Hóa Việc Học PDF

Cuốn sách Đơn Giản Hóa Việc Học PDF Ebook là tài liệu hữu ích cho những ai đang đối mặt với việc học tập, từ bài kiểm tra cho đến luận án. Cuốn sách giúp đơn giản hóa cơ chế học của bạn, không chỉ đơn giản hóa cách tiếp cận việc học mà còn [...]

Quý Cô Khởi Nghiệp PDF

Cuốn sách “Quý Cô Khởi Nghiệp” là cẩm nang đỉnh cao dành cho những quý cô đầy khát vọng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ được khám phá bí quyết của những người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm trong việc khởi nghiệp và đạt được thành công mà mình mong muốn. Từ cách xây [...]

Tư Duy Sâu, Ý Tưởng Bén, Sáng Tạo Thần Sầu PDF

Cuốn sách “Tư Duy Sâu, Ý Tưởng Bén, Sáng Tạo Thần Sầu” PDF Ebook giúp độc giả khám phá cách nghĩ sáng tạo và truyền đạt ý tưởng hiệu quả. Tác giả sẽ giúp bạn tìm thấy cách để tạo ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo và dễ dàng truyền đạt cho người [...]

Lost Connections – Mất Kết Nối PDF

Lost Connections – Mất Kết Nối là cuốn sách đầy cảm hứng của tác giả Johann Hari, nghiên cứu về căn bệnh trầm cảm và những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng này. Cuốn sách mang đến những câu chuyện động lòng, những nhân vật đầy thú vị và những câu hỏi đáng suy [...]

Mái Ấm Gia Đình – Tập 4 PDF

“Mái Ấm Gia Đình – Tập 4” là cuốn sách đầy cảm hứng và ý nghĩa về gia đình, được viết bởi tác giả nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh. Tập sách này tiếp nối những câu chuyện trong “Mái Ấm Gia Đình – Tập 1, 2, 3” và sẽ đưa bạn đọc đến với những [...]

Tư Duy Như Mandela PDF

Cuốn sách Tư Duy Như Mandela mang đến cho độc giả cảm hứng từ một trong những nhân vật tiêu biểu nhất trong 50 năm qua. Qua trang sách này, bạn sẽ được hướng dẫn để phát triển hệ tư tưởng và vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Cuốn sách kể lại câu [...]