Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF - Tác giả: Peter M Senge.

Cuốn sách Tổ Chức Học Tập là một trong năm quyển sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại, được tạp chí nổi tiếng The Financial Times vinh danh. Với hơn 30 năm tồn tại, những gì mà “Tổ chức học tập” mang lại cho chúng ta vẫn cực kì hữu dụng tới ngày nay. Quyển sách dạy chúng ta cách phát huy những tư duy mới, làm việc tập thể và tạo ra kết quả mà chúng ta thật sự mong muốn. Nhờ đó, chúng ta có thể bắc cầu cho tinh thần làm việc tập thể chuyển thành sáng tạo tập thể, giải phóng khỏi việc bị cầm tù trong các giả định và thành kiến, tập trung tối đa vào mục tiêu và giải quyết vấn đề hiệu quả. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giúp chấm dứt sự xung đột giữa thời gian cho công việc và thời gian riêng tư, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Với những giá trị như vậy, Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook thực sự là một cuốn sách không thể bỏ qua đối với những ai đang muốn nâng cao khả năng quản lý và phát triển doanh nghiệp của mình.

Tải Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook của tác giả Tác giả Peter M Senge được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Peter M Senge.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 560gr.
Kích thước: 16 x 24 cm x 2.6.
Số trang: 558 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 224.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tổ Chức Học Tập - Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF
Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp là một trong những quyển sách kinh doanh đáng đọc nhất mọi thời đại, theo tạp chí The Financial Times. Từ khi được xuất bản vào năm 1990, sách vẫn mang lại những giá trị hữu ích và áp dụng được cho thời đại ngày nay.

Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ về các khía cạnh quan trọng trong việc tổ chức và quản lý học tập. Nó giúp thu hẹp khoảng cách giữa tinh thần làm việc tập thể và tinh thần sáng tạo tập thể. Cuốn sách cũng đưa ra những phương pháp để chúng ta thoát khỏi các giả định và thành kiến cũ, giúp chúng ta tập trung vào mục tiêu và đạt được thành công.

Qua cuốn sách này, chúng ta được hướng dẫn cách nhìn nhận cả một hệ thống lớn và từng cái cây riêng lẻ, áp dụng nguyên tắc này để giải quyết vấn đề và đạt được thành công cá nhân. Cuốn sách cũng giúp chấm dứt xung đột giữa công việc và thời gian riêng tư, giúp chúng ta cân bằng cuộc sống và công việc.

Từ những gì đã được miêu tả, cuốn sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp được cho là một nguồn tri thức quan trọng và hữu ích cho những ai quan tâm đến quản lý và phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh doanh.

Tóm Tắt Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách Tổ Chức Học Tập là một trong năm quyển sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại, giúp đưa tinh thần làm việc tập thể thành sáng tạo tập thể, giải phóng khỏi các giả định và thành kiến, tập trung vào mục tiêu và giải quyết vấn đề bằng cách nhìn cả khu rừng và từng cái cây riêng lẻ. Cuốn sách cũng giúp chấm dứt xung đột giữa thời gian cho công việc và thời gian riêng tư, và là bí quyết giúp kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Đọc Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp Ebook Online

Tổ Chức Học Tập được tạp chí nổi tiếng The Financial Times vinh danh là một trong năm quyển sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại. Ra đời từ năm 1990 nhưng những gì mà “Tổ chức học tập” mang lại cho chúng ta vẫn cực kì hữu dụng tới ngày nay. Quyển sách dạy chúng ta cách phát huy những tư duy mới, làm việc tập thể và tạo ra kết quả mà chúng ta thật sự mong muốn.Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh NghiệpHiểu cặn kẽ nội dung cuốn sách sẽ giúp chúng ta:Bắc cầu cho tinh thần làm việc tập thể chuyển thành sáng tạo tập thểGiải phóng khỏi việc bị cầm tù trong các giả định và thành kiếnMỗi cá nhân sẽ biết cách tập trung tối đa vào mục tiêuDạy chúng ta cách nhìn cả khu rừng lẫn từng cái cây riêng lẻ, áp dụng nguyên tắc này sẽ giúp cá nhân thành công trong giải quyết vấn đềChấm dứt sự xung đột giữa thời gian cho công việc và thời gian riêng tư.

Review Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách Tổ Chức Học Tập được xem là một trong năm quyển sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại và vẫn rất hữu dụng cho ngày nay. Đây là một tài liệu bổ ích giúp chúng ta phát triển tư duy mới, tạo ra sự sáng tạo tập thể và tối đa hóa kết quả của công việc. Qua các bài học từ cuốn sách, chúng ta còn học được cách giải phóng bản thân khỏi các giả định và thành kiến, giúp chúng ta vượt qua các trở ngại và xây dựng sự cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. Tóm lại, Tổ Chức Học Tập là một cuốn sách đáng đọc và đánh giá cao trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Bài Học Từ Sách Tổ Chức Học Tập – Bí Mật Kiến Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững Cho Doanh Nghiệp

Từ cuốn sách Tổ Chức Học Tập, chúng ta học được những bài học quan trọng như:

1. Phát triển tư duy sáng tạo và học hỏi liên tục: Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách phát triển tư duy mới và cách học hỏi liên tục nhằm duy trì sự cạnh tranh trên thị trường kinh doanh.

2. Tầm quan trọng của làm việc tập thể: Cuốn sách khuyến khích việc làm việc tập thể và tạo ra một môi trường làm việc tích cực, tạo ra sự đoàn kết và trách nhiệm chung giữa các thành viên trong đội ngũ.

3. Xóa bỏ thành kiến và giả định: Cuốn sách khuyến khích chúng ta phải xóa bỏ các thành kiến và giả định không còn đúng đắn trong môi trường kinh doanh để có thể đổi mới và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

4. Khả năng thích nghi với thị trường: Cuốn sách khuyến khích việc có khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

5. Tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững: Cuốn sách giúp chúng ta hiểu và áp dụng những bí quyết và chiến lược giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường kinh doanh.

Tác giả: Minh Hằng.

Giải Thoát Thân Tâm PDF

Cuốn sách Giải Thoát Thân Tâm PDF Ebook sẽ giúp bạn tìm ra cách để chuyển hóa mọi nỗi đau khổ trong cuộc sống thành niềm an lạc. Dựa trên lời dạy của Đức Phật, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu được rằng chúng sinh đều đau khổ và mọi nỗi khổ đều có [...]

Là Gia Đình Nhưng Cũng Là Người Lạ PDF

Cuốn sách Là Gia Đình Nhưng Cũng Là Người Lạ là một tác phẩm đầy tình cảm và sâu sắc. Với những câu chuyện cảm động và những suy nghĩ tuyệt vời, tác giả đã thể hiện khát khao của một đứa trẻ về một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Cuốn sách sẽ [...]

Kĩ Năng Vàng Cho Teen Thế Kỉ 21 – Bí Kíp Làm Chủ Môn Văn PDF

Cuốn sách “Kĩ năng vàng cho teen thế kỉ 21 – Bí kíp làm chủ môn Văn” giúp các bạn trẻ tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và quan trọng trong cuộc sống cũng như trong học tập. Tác giả tập trung vào những vấn đề mà các bạn trẻ hay gặp phải để [...]

Người Thanh Công Làm Gì Vào Buổi Sáng PDF

Cuốn sách “Người Thành Công Làm Gì Vào Buổi Sáng?” là một tài liệu quan trọng đối với những ai muốn thay đổi cuộc sống của mình và đạt được thành công vượt trội. Tác giả đã tập trung vào những thói quen buổi sáng của những nhân vật thành công nhất trong lịch sử [...]

Tối Ưu Hóa Trí Nhớ Bằng Phương Pháp Hình Ảnh PDF

Cuốn sách Tối Ưu Hóa Trí Nhớ Bằng Phương Pháp Hình Ảnh là một tài liệu hướng dẫn đầy thú vị dành cho những ai muốn nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kí ức. Với hơn 200 bài tập đơn giản và gần gũi với đời sống hằng ngày, cuốn sách sử [...]

30s Tony Robins Thay Đổi Bạn Mỗi Ngày PDF

Cuốn sách 30s Tony Robins Thay Đổi Bạn Mỗi Ngày PDF Ebook mang đến cho bạn chìa khóa vạn năng để thay đổi trạng thái cảm xúc một cách tích cực, tìm lối thoát, thấy con đường và hoạch định tương lai. Với sức mạnh của ngôn từ, các bậc vĩ nhân đã truyền dẫn [...]

Nghĩ Như Một Chú Chó – Loài Chó Dạy Ta Sống Hạnh Phúc Và Thành Công PDF

Cuốn sách “Nghĩ Như Một Chú Chó – Loài Chó Dạy Ta Sống Hạnh Phúc Và Thành Công” của CEO Scott MacDonald và chó hoang được cứu Sadie là một cuốn sách đầy cảm hứng về những bài học quan trọng mà chú chó có thể dạy cho con người. Chúng ta đã biết rằng [...]

Nếu Đã Hiểu Nhau Rồi, Sao Trông Anh Lạ Thế? PDF

Cuốn sách Nếu Đã Hiểu Nhau Rồi, Sao Trông Anh Lạ Thế? PDF Ebook là một tài liệu giúp bạn phát triển khả năng thấu cảm và tăng cường kỹ năng giao tiếp hiệu quả với mọi người. Tác giả Alan Alda đã trải qua một hành trình dài và khám phá những cách mới [...]

Omoiyari – Nghệ Thuật Đối Nhân Xử Thế Của Người Nhật PDF

Cuộc sống thật khó khăn đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi và tìm kiếm lời khuyên và sự đồng cảm từ người khác. Cuốn sách Omoiyari – Nghệ Thuật Đối Nhân Xử Thế Của Người Nhật PDF Ebook là nguồn cảm hứng để chúng ta học cách đối nhân xử thế một cách tốt [...]

Hành Trình Vạn Dặm Bắt Đầu Từ Một Bước Chân PDF

Cuốn sách Hành Trình Vạn Dặm Bắt Đầu Từ Một Bước Chân là một nguồn động lực đầy cảm hứng cho những ai đang đối mặt với những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Tác giả đã xoáy sâu vào những nỗi đau và những thách thức mà chúng ta đều phải đối mặt [...]

Bách Khoa Thư Dành Cho Phụ Nữ – Phụ Nữ Mạnh Mẽ Để Thanh Tao PDF

Cuốn sách Bách Khoa Thư Dành Cho Phụ Nữ – Phụ Nữ Mạnh Mẽ Để Thanh Tao là một tài liệu vô cùng bổ ích cho những phụ nữ đang tìm kiếm sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Việc yêu bản thân chính là bước đầu tiên để yêu người khác, và [...]

Sống Đẹp – Cuộc Sống Là Yêu Thương Và Tha Thứ PDF

Cuốn sách Sống Đẹp – Cuộc Sống Là Yêu Thương Và Tha Thứ PDF Ebook là một tác phẩm tuyệt vời từ những câu chuyện chia sẻ của cộng đồng trên mạng Internet. Đây là những câu chuyện đầy tình cảm và nỗi niềm tâm sự sẻ chia của đông đảo bạn bè trên thế [...]

Trò Chuyện Với Lục Bình PDF

Cuốn sách Trò Chuyện Với Lục Bình PDF Ebook của Võ Diệu Thanh là một tác phẩm tản văn đầy cảm xúc về những kỷ niệm và trải nghiệm trong cuộc sống. Tác giả không chỉ đem đến một góc nhìn khác về miền Tây với những cảm nhận sâu sắc về đất trời, con [...]

Học Cho Ai? Học Để Làm Gì? Tập 2 PDF

Cuốn sách Học Cho Ai? Học Để Làm Gì? Tập 2 PDF Ebook là một tác phẩm giáo dục đầy ý nghĩa, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc học và tầm quan trọng của việc sử dụng tri thức để thay đổi cuộc đời. Tác giả đã [...]

Hạnh Phúc Dẫn Lối Thành Công PDF

Cuốn sách Hạnh Phúc Dẫn Lối Thành Công là một tác phẩm của nhóm tác giả tiên phong tại Việt Nam trong việc áp dụng Tâm lý học Tích cực vào giáo dục học sinh, đặc biệt là lứa tuổi đầu đời. Cuốn sách được chia thành 3 chương, mỗi chương đề cập đến một [...]