Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF - Tác giả: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan.

Cuốn sách “Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số” là một cẩm nang vô cùng quan trọng đối với những người làm tiếp thị trong thời đại số ngày nay. Chính tác giả, cha đẻ của ngành tiếp thị hiện đại, cùng hai đồng tác giả lãnh đạo của công ty MarkPlus, đã xây dựng nên quyển sách để giúp bạn nắm bắt những thay đổi của khách hàng và kết nối với họ một cách hiệu quả để thu hút nhiều khách hàng hơn, xây dựng thương hiệu mạnh mẽ hơn và kinh doanh thành công hơn. Với quan điểm rằng khách hàng ngày nay có rất ít thời gian và sự chú ý dành cho thương hiệu của bạn, cuốn sách sẽ giúp bạn tách khỏi đám đông và nổi bật hơn trong cuộc chiến tranh thương hiệu. Chỉ cần áp dụng những nguyên tắc tiếp thị mới nhất, bạn cũng có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn và khiến họ trở nên trung thành hơn với thương hiệu của bạn. Quyển sách cung cấp cho bạn những kiến thức sâu rộng về tiếp thị, giúp bạn trở thành một chuyên gia tiếp thị hàng đầu ngày nay. Nếu bạn đang quan tâm về tiếp thị và muốn trở thành một chuyên gia tiếp thị đầy tiềm năng, thì cuốn sách này chắc chắn là một tài liệu không thể bỏ qua.

Tải Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook của tác giả Tác giả Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Trẻ.

DOWNLOAD Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Trẻ.

Tác giả: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan.
Người dịch: Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như.
Nhà xuất bản: Trẻ.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 300gr.
Kích thước: 20.5 x 13 cm.
Số trang: 264 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 103.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF
Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Cuốn sách “Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số” có sự kết hợp giữa hai tác giả là cha đẻ ngành tiếp thị hiện đại và hai lãnh đạo của công ty MarkPlus. Đây là một quyển cẩm nang vô cùng cần thiết cho những người làm tiếp thị trong thời đại số.

Từ thông tin trên, tôi cảm thấy cuốn sách này sẽ mang lại giá trị lớn đối với người đọc. Cuốn sách hướng dẫn người đọc cách lèo lái trong thế giới không ngừng kết nối và khách hàng không ngừng thay đổi. Nó giúp người đọc có thể có được nhiều khách hàng hơn, xây dựng thương hiệu hiệu quả hơn và kinh doanh thành công hơn.

Cuốn sách nhấn mạnh rằng trong thời đại ngày nay, khách hàng không có nhiều thời gian và sự chú ý dành cho thương hiệu của bạn. Nên bạn phải tìm cách tách khỏi đám đông, nổi trội và gây sự chú ý đối với khách hàng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tận dụng tâm lý thay đổi của khách hàng để tiếp cận và gắn bó họ với thương hiệu của bạn.

Cuốn sách sẽ giúp bạn có kiến thức sâu rộng để thành công trong thế giới tiếp thị ngày nay. Nó giới thiệu những nguyên tắc mới trong tiếp thị, cách nổi bật và tạo ra những khoảnh khắc WOW, xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và có tiếng nói, và nhận biết ai sẽ định hình tương lai của các chọn lựa của khách hàng.

Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần đầu tiên nói về quan sát về thế giới chúng ta đang sống, với ba thay đổi lớn đang định hình thế giới. Phần thứ hai thảo luận về cách gia tăng hiệu suất tiếp thị bằng cách tìm hiểu hành trình khách hàng trong thời đại số. Cuối cùng, phần thứ ba miêu tả chi tiết về các chiến thuật

Tóm Tắt Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Cuốn sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số PDF Ebook là một quyển cẩm nang đầy kiến thức về tiếp thị trong thời đại số. Tác giả là những người chuyên nghiên cứu và làm việc trong ngành tiếp thị hiện đại. Quyển sách giúp người đọc hiểu được nhiều nguyên tắc mới trong tiếp thị và cách xây dựng thương hiệu hiệu quả hơn. Nó giúp người đọc tận dụng tâm lý thay đổi của khách hàng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và kinh doanh thành công hơn. Cuốn sách có ba phần với nội dung bao gồm khám phá những thay đổi lớn đang định hình thế giới, cách gia tăng hiệu suất bằng cách tìm hiểu hành trình khách hàng và cách áp dụng phương thức tiếp thị tích hợp đa kênh nhằm tăng doanh thu. Cuốn sách là một tài liệu quan trọng cho những người làm tiếp thị hiện đại.

Đọc Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số Ebook Online

Quyển cẩm nang vô cùng cần thiết cho những người làm tiếp thị trong thời đại số. Được viết bởi cha đẻ ngành tiếp thị hiện đại, cùng hai đồng tác giả là lãnh đạo của công ty MarkPlus, quyển sách sẽ giúp bạn lèo lái thế giới không ngừng kết nối và khách hàng không ngừng thay đổi để có được nhiều khách hàng hơn, xây dựng thương hiệu hiệu quả hơn, và cuối cùng kinh doanh thành công hơn. Ngày nay khách hàng không có nhiều thời gian và sự chú ý dành cho thương hiệu của bạn – và họ còn bị bao quanh bởi vô số các chọn lựa. Bạn phải tách khỏi đám đông, phải nổi trội, để gây sự chú ý và truyền đạt thông điệp mà khách hàng muốn nghe. “Tiếp thị 4.0” tận dụng tâm lý thay đổi của khách hàng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và khiến họ gắn bó với thương hiệu hơn bao giờ hết. Quyển sách cho bạn kiến thức sâu rộng để bạn thành công trong thế giới tiếp thị ngày nay: Khám phá những nguyên tắc mới trong tiếp thị; Nổi bật và tạo ra những khoảnh khắc WOW; Xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và có tiếng nói; và Biết ai sẽ là người định hình tương lai của các chọn lựa của khách hàng… Quyển sách gồm ba phần, với các nội dung: “Phần đầu tiên của cuốn sách là kết quả quan sát của chúng tôi về thế giới chúng ta đang sinh sống. Chúng tôi bắt đầu bằng cách bám sát ba thay đổi lớn đang định hình thế giới chúng ta. Chúng tôi đi vào chi tiết hơn để khám phá xem khả năng kết nối đã thay đổi cơ bản cuộc sống của con người như thế nào. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi đi sâu hơn vào một số nhóm tiểu văn hóa chính trong kỷ nguyên số – đó là giới trẻ, phụ nữ và công dân mạng, hứa hẹn sẽ là nền tảng cho một thế hệ khách hàng mới. Phần thứ hai cũng là phần trọng tâm của cuốn sách, sẽ thảo luận về cách người làm tiếp thị có thể gia tăng hiệu suất bằng cách tìm hiểu về hành trình khách hàng trong kỷ nguyên số. Phần này sẽ giới thiệu một hệ thống mới các chỉ số tiếp thị và cách nhìn hoàn toàn mới về cách đánh giá hoạt động tiếp thị của chúng ta. Chúng tôi cũng đào sâu hơn vào một số ngành quan trọng và cách áp dụng những ý tưởng từ “Tiếp thị 4.0” vào các ngành này. Cuối cùng, phần thứ ba miêu tả chi tiết về các chiến thuật chủ đạo của “Tiếp thị 4.0”. Chúng tôi bắt đầu với hoạt động tiếp thị lấy con người làm trung tâm với mục tiêu nhân cách hóa thương hiệu với các giá trị của con người. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận chuyên sâu về tiếp thị nội dung nhằm tạo ra thảo luận giữa các khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn mô tả những cách giúp người làm tiếp thị có thể áp dụng phương thức tiếp thị tích hợp đa kênh nhằm tăng doanh thu cao hơn. Sau cùng, chúng tôi đào sâu vào các khái niệm về sự gắn kết với khách hàng ở kỷ nguyên số.”

Review Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Nếu bạn đang là người làm tiếp thị, thì quyển sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số chắc chắn là một cuốn sách cần thiết để bạn nắm bắt những xu hướng mới nhất và đưa ra các chiến lược hiệu quả hơn trong thế giới tiếp thị ngày nay. Từ việc khám phá những nguyên tắc mới trong tiếp thị, đến xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và sáng tạo ra những khoảnh khắc WOW, quyển sách cung cấp rất nhiều kiến thức và chiến lược thực tế, hỗ trợ bạn trong việc tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn với khách hàng và kinh doanh thành công hơn. Bên cạnh đó, việc đào sâu vào nhóm tiểu văn hóa chính trong kỷ nguyên số (giới trẻ, phụ nữ và công dân mạng) sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng của khách hàng và áp dụng các chiến lược phù hợp. Tóm lại, đây là một cuốn sách đáng đọc dành cho những ai đang tìm kiếm giải pháp để tiếp cận nhiều khách hàng hơn và xây dựng thương hiệu hiệu quả trong thời đại số.

Bài Học Từ Sách Tiếp Thị 4.0 – Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Cuốn sách Tiếp Thị 4.0 giúp người đọc hiểu được những thay đổi lớn đang xảy ra trong thế giới tiếp thị hiện đại và cách áp dụng các phương pháp tiếp thị mới để tạo ra nhiều khách hàng hơn và xây dựng thương hiệu hiệu quả hơn. Các bài học từ cuốn sách bao gồm:

1. Khám phá các nguyên tắc mới trong tiếp thị để nổi bật và tạo ra những khoảnh khắc WOW.

2. Xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và có tiếng nói, bằng cách hiểu rõ hành trình khách hàng trong kỷ nguyên số.

3. Áp dụng phương thức tiếp thị tích hợp đa kênh để tăng doanh thu cao hơn.

4. Tìm hiểu về sự gắn kết với khách hàng ở kỷ nguyên số, để đưa ra các chiến thuật chủ đạo của Tiếp Thị 4.0.

5. Đào sâu vào các chi tiết về tiếp thị nội dung nhằm tạo ra thảo luận giữa các khách hàng.

6. Hiểu rõ hơn về các nhóm tiểu văn hóa chính trong kỷ nguyên số, đó là giới trẻ, phụ nữ và công dân mạng, để tạo nền tảng cho một thế hệ khách hàng mới.

Cuốn sách Tiếp Thị 4.0 là một cẩm nang vô cùng cần thiết cho những người làm tiếp thị trong thời đại số, giúp họ nâng cao kỹ năng và hiểu rõ hơn về thế giới tiếp thị hiện đại để có thể đưa ra các chiến lược hiệu quả và thành công trong kinh doanh.

Tác giả: Minh Hằng.

Vương Kiện Lâm Và Đế Chế Vạn Đạt PDF

Cuốn sách “Vương Kiện Lâm và đế chế Vạn Đạt” tái hiện con đường sự nghiệp đầy kỳ tích của tỷ phú Vương Kiện Lâm – người sáng lập Tập đoàn Vạn Đạt, và giúp độc giả tìm hiểu về cách ông đã từ những khởi đầu nhỏ bé biến Vạn Đạt trở thành một [...]

Trump – Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc PDF

Cuốn sách “Trump – Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc” là tác phẩm của doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới này, đã được tái bản vào năm 2022. Trong cuốn sách này, ông thẳng thắn chia sẻ những thử thách to lớn nhất, những giây phút tệ hại nhất và những cuộc chiến khốc liệt [...]

Dốc Hết Trái Tim 2018 PDF

Dốc Hết Trái Tim 2018 PDF Ebook là một cuốn sách tuyệt vời dành cho các doanh nhân và lãnh đạo công ty, nó được viết bởi ông Howard Schultz – người sáng lập thương hiệu Starbucks. Cuốn sách chia sẻ những câu chuyện cảm hứng về cuộc đời của ông từ khi còn học [...]

Sức Mạnh Thuyết Phục PDF

Sức Mạnh Thuyết Phục là cuốn sách không thể thiếu trong hành trang của bất kỳ ai muốn làm chủ kỹ năng thuyết phục. Với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, chuyên gia Kurt W. Mortensen đã cung cấp cho độc giả những kỹ năng gây ảnh hưởng hiệu quả và mạnh [...]

Fibonacci Trading PDF

Cuốn sách Fibonacci Trading là một tài liệu phi thường cho những ai yêu thích thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và forex. Với sự xuất hiện của người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật – Carolyn Boroden, sách cung cấp cho bạn một phương pháp giao dịch sáng tạo [...]

Nhà Lãnh Đạo Dám Phục Vụ – Cách Đạt Được Kết Quả Tốt Hơn Nhờ Phục Vụ Người Khác PDF

Cuốn sách “Nhà Lãnh Đạo Dám Phục Vụ – Cách Đạt Được Kết Quả Tốt Hơn Nhờ Phục Vụ Người Khác” là một tác phẩm đặc biệt, không chỉ giúp bạn trở thành một lãnh đạo xuất sắc mà còn là một người phục vụ tuyệt vời. Tác giả đã truyền cảm hứng cho chúng [...]

Chuyển Đổi Số – Digital Transformation PDF

Cuốn sách Chuyển Đổi Số – Digital Transformation PDF Ebook của tác giả Tom Siebel là một tài liệu quan trọng không thể thiếu đối với các lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ. Tác giả phân tích và giải thích một cách tường tận về chuyển đổi số – một trong những rủi ro [...]

America Shark Tank: Bùng Nổ Bán Hàng Cùng Shark Robert Herjavec PDF

Cuốn sách “America Shark Tank: Bùng Nổ Bán Hàng Cùng Shark Robert Herjavec PDF” là một tài liệu hữu ích cho những ai đang muốn tìm hiểu về bí quyết để thành công trong lĩnh vực bán hàng. Được viết bởi tỷ phú Robert Herjavec – một trong những “cá mập” nổi tiếng nhất của [...]

Tiếp Thị Di Động – Chuyện Bây Giờ Mới Kể PDF

Cuốn sách Tiếp Thị Di Động – Chuyện Bây Giờ Mới Kể PDF Ebook sẽ đưa bạn vào thế giới tiếp thị di động – một lĩnh vực đang là xu hướng tại Việt Nam. Tác giả sẽ giúp bạn tìm hiểu về các kênh thông tin di động và cách sử dụng chúng để [...]

Đọc Vị Tâm Lý Khách Hàng – Giải Mã Hành Vi Mua Hàng PDF

Cuốn sách “Đọc vị tâm lý khách hàng – Giải mã hành vi mua hàng” là một cuốn sách bán hàng hoàn toàn mới, giúp bạn không chỉ bán bất kỳ thứ gì cho bất kỳ ai mà còn giúp bạn hiểu rõ hành vi của khách hàng. Tác giả Oren Klaff, một chuyên gia [...]

108 Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch PDF

Cuốn sách “108 Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch” của tác giả Lê Thị Lan là một cẩm nang vô cùng quý giá trong ngành kinh doanh theo mạng. Với nhiều năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực này, tác giả đã chia sẻ những tâm huyết, đam mê và kinh [...]

Content Và Nghệ Thuật Story Telling PDF

Cuốn sách Content Và Nghệ Thuật Story Telling PDF Ebook sẽ đưa bạn đến những chuyến phiêu lưu tuyệt vời, khiến bạn chạm đến những điều sâu kín nhất của tâm thức và đánh đổi giá để hiểu rõ bản thân hơn. Hành trình này sẽ mang đến cho bạn niềm vui lớn và chiến [...]

Lên Gác Rút Thang PDF

Lên Gác Rút Thang là một cuốn sách nghiên cứu sâu sắc về sự phát triển kinh tế của các quốc gia đang phát triển trong bối cảnh áp lực từ các nước đã phát triển và các yêu cầu của chính sách phát triển quốc tế. Cuốn sách phân tích các chính sách và [...]

Sức Mạnh Của Đạo Đức Trong Kinh Doanh: Cách Tạo Nên Những Nhân Viên Hạnh Phúc Nhất PDF

Cuốn sách Sức Mạnh Của Đạo Đức Trong Kinh Doanh: Cách Tạo Nên Những Nhân Viên Hạnh Phúc Nhất PDF Ebook là một cuốn sách thú vị về triết lý kinh doanh của Akio Shibata – Giám đốc khách sạn Associate ở ga cuối Nagoya – Khách sạn ấm cúng nhất Nhật Bản. Nhân vật [...]

Happy Organizations PDF

Happy Organizations là cuốn sách của tác giả TS Hà Vĩnh Thọ, nhà sáng lập ELI – Học Viện Eurasia vì Hạnh phúc & An lạc, kiêm Chủ tịch Quỹ Eurasia. Tác phẩm bao gồm các nghiên cứu trường hợp và hiểu biết mới trong việc tích hợp các nguyên tắc của Tổng Hạnh phúc [...]