Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF - Tác giả: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng.

Cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại là một cuốn sách lịch sử đặc biệt dành cho những người yêu lịch sử và đam mê khám phá về đất nước Việt Nam. Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về giai đoạn thời cận đại của Việt Nam, khi thực dân Pháp xâm lược đất nước và biến nó thành thuộc địa. Từ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về những thay đổi lớn trong đời sống của người Việt Nam từ kinh tế, chính trị đến văn hóa – xã hội. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những sự kiện lịch sử, mà còn giới thiệu về những nhân vật, sản phẩm, thành quả và câu chuyện có liên quan đến thời đại lịch sử đó, giúp cho bạn đọc có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Việt Nam. Với góc nhìn đa chiều và việc khắc họa thời đại lịch sử rối ren, cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá công bằng các hiện tượng, không sa vào thành kiến và phiến diện, từ đó để lại nhiều suy ngẫm về hiện tại.

Tải Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook của tác giả Tác giả Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng.

DOWNLOAD Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng.

Tác giả: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng.
Nhà xuất bản: Kim Đồng.
Năm xuất bản: 2022.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 250gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.2 cm.
Số trang: 232 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 64.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF
Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại

Cuốn sách “Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại” dẫn dắt người đọc trở lại quá khứ để xem xét những sự kiện, hành động, sản phẩm, thành quả, câu chuyện, nhân vật trong giai đoạn thực dân cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20. Sách nhấn mạnh hai khía cạnh đặc trưng của Hà Nội trong thời kỳ này là chất kinh kì và chất kẻ chợ. Cuốn sách mang đến một cái nhìn đa chiều về một thời đại lịch sử phức tạp, giúp độc giả trẻ hiểu một cách khách quan về các hiện tượng và không bị ảnh hưởng bởi thành kiến hay quan điểm một chiều.Đọc cuốn sách này sẽ khiến người đọc suy ngẫm về hiện tại và nhận thức được những thay đổi và tiến bộ của đất nước.

Tóm Tắt Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại

Cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại dẫn dắt độc giả lùi về quá khứ để thấy những thay đổi trong lịch sử Việt Nam khi bị thực dân Pháp xâm lược. Cuốn sách tập trung vào những sự kiện, hành động, sản phẩm, thành quả, câu chuyện và nhân vật trong giai đoạn nửa thực dân, nửa phong kiến khoảng cuối thế kỉ XIX – đầu thế XX. Cuốn sách nhấn mạnh hai khía cạnh đặc trưng của Thăng Long – Hà Nội kể từ thời Lê Trung hưng đến thời thuộc Pháp là chất kinh kì và chất kẻ chợ. Cuốn sách cung cấp cho độc giả những nhận thức khách quan, giúp đánh giá các hiện tượng bằng công bằng và đừng sa vào thành kiến, phiến diện, để lại nhiều suy ngẫm về hiện tại.

Đọc Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại Ebook Online

Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận ĐạiThời kì Cận đại của nước ta gắn với một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, biến nước ta thành thuộc địa. Đây là một giai đoạn diễn ra nhiều thay đổi nhất trong lịch sử đất nước, trên toàn bộ các phương diện của đời sống, từ kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, cho đến những khía cạnh trong cuộc sống đời thường.Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ – Hà Nội Thời Cận Đại dẫn dắt bạn đọc lùi về quá khứ, nhìn nhận lại những sự kiện, hành động, sản phẩm, thành quả, câu chuyện, nhân vật,… trong giai đoạn nửa thực dân, nửa phong kiến khoảng cuối thế kỉ XIX – đầu thế XX. Thông qua cuốn sách, nhóm tác giả muốn nêu bật lên hai khía cạnh đặc trưng của Thăng Long – Hà Nội kể từ thời Lê Trung hưng đến thời thuộc Pháp. Đó là chất kinh kì và chất kẻ chợ luôn song hành với đất và người Hà Nội dù ở vào bất kì giai đoạn lịch sử.Khắc họa thời đại lịch sử rối ren dưới góc nhìn đa chiều, những trang viết cô đọng của bộ sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ sẽ góp phần cung cấp cho bạn đọc trẻ tuổi những nhận thức khách quan, từ đó công bằng trong việc đánh giá các hiện tượng, không sa vào thành kiến, phiến diện, và để lại nhiều suy ngẫm về hiện tại.Mời các bạn tìm đọc trọn bộ sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ:- Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Thời Lê – Trịnh- Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Thời Tây Sơn Và Nhà Nguyễn- Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại

Review Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại

Cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại đưa ta quay về thời kì lịch sử đầy biến động của Việt Nam, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta và biến Việt Nam thành thuộc địa. Tác giả đã khắc họa rất tốt thời đại lịch sử này thông qua việc nhìn nhận lại những sự kiện, hành động, sản phẩm, thành quả, câu chuyện, nhân vật của thời kì đó.

Cuốn sách đưa ra hai khía cạnh đặc trưng của Thăng Long – Hà Nội kể từ thời Lê Trung hưng đến thời thuộc Pháp, đó là chất kinh kì và chất kẻ chợ, luôn song hành với đất và người Hà Nội dù ở vào bất kì giai đoạn lịch sử nào. Tác giả đã trình bày rất cô đọng và rõ ràng, giúp cho người đọc có được những nhận thức khách quan về thời kì lịch sử này.

Tổng quan, cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại cung cấp cho người đọc một cái nhìn chân thật về thời kì lịch sử đầy biến động của Việt Nam, giúp ta có được cái nhìn trung thực, cân bằng và rõ ràng hơn về một phần lịch sử quan trọng trong quá khứ đất nước.

Bài Học Từ Sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại

Qua cuốn sách Thăng Long Kinh Kì – Kẻ Chợ: Hà Nội Thời Cận Đại, chúng ta học được những bài học sau:

1. Lịch sử đất nước Việt Nam có nhiều biến động, nhưng Thăng Long – Hà Nội luôn giữ vững được chất kinh kì và chất kẻ chợ như hai đặc trưng văn hóa, xã hội đặc sắc không thể thiếu.

2. Thời đại lịch sử rối ren chứa đựng nhiều mặt trái ngược, phức tạp, đòi hỏi ta phải có góc nhìn đa chiều, công bằng để đánh giá các hiện tượng.

3. Có những người, sự kiện, thành quả đã góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Thăng Long – Hà Nội, cần được tôn vinh và kế thừa.

4. Bằng việc tìm hiểu lịch sử, chúng ta hiểu rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của đất nước, giúp ta có những suy ngẫm, định hướng đúng đắn về tương lai.

Tác giả: Minh Hằng.

Võ Thị Sáu – Con Người Và Huyền Thoại PDF

Cuốn sách “Võ Thị Sáu – Con Người Và Huyền Thoại” của tác giả Nguyễn Đình Thống là một tác phẩm về cuộc đời và chiến đấu của người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu – một tấm gương sáng cho các thế hệ Việt Nam phấn đấu, học tập trong đấu tranh cũng [...]

Nam Kỳ Và Cư Dân Các Tỉnh Miền Tây PDF

Nam Kỳ Và Cư Dân Các Tỉnh Miền Tây là một bộ sách đầy đủ, đồ sộ về vùng đất Nam kỳ cuối thế kỷ XIX. Tác giả Baurac là bác sĩ thuộc địa hạng nhất, có thời gian sống và làm việc lâu năm tại vùng đất này, đồng thời cả thấu hiểu dân [...]

Những Ngày Cuối Của Dòng Mekong Hùng Vĩ PDF

Những Ngày Cuối Của Dòng Mekong Hùng Vĩ là một chuyến phiêu lưu kì thú giúp người đọc tìm hiểu về dòng sông Mekong từ thượng đến hạ nguồn và những người phụ thuộc vào tài nguyên của nó. Tác giả Brian Eyler đã trải qua thời gian làm việc tại các trung tâm du [...]

Muôn Kiếp Nhân Sinh – Many Times, Many Lives – Tập 2 – Ấn Bản Giới Hạn PDF

Cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh – Many Times, Many Lives – Tập 2 – Ấn Bản Giới Hạn PDF Ebook sẽ là món quà tuyệt vời dành cho những nhà sưu tầm sách quý. Cuốn sách vén bức màn bí ẩn về hành trình bất tận của những linh hồn qua muôn vàn kiếp [...]

Hương Ước Cổ Làng Xã Đồng Bằng Bắc Bộ PDF

Cuốn sách “Hương Ước Cổ Làng Xã Đồng Bằng Bắc Bộ” là kết quả của một nghiên cứu sâu sắc và hệ thống về hương ước cổ, đặc biệt là phần lệ làng thành văn của làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ. Dựa trên giáo lí Nho gia và vai trò của hương ước, [...]

Biệt Đội Giữ Bình Yên “Đất Lửa” PDF

Cuốn sách Biệt Đội Giữ Bình Yên “Đất Lửa” kể lại câu chuyện của những chàng trai, cô gái trong đội rà phá bom mìn trên vùng đất Quảng Trị, nơi từng chứng kiến những trận chiến ác liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam. Với sự tham gia của tổ chức NPA/RENEW, họ đã [...]

Những Người Thầy Trong Sử Việt – Tập 2 PDF

Cuốn sách “Những Người Thầy Trong Sử Việt – Tập 2” mang đến cho độc giả những câu chuyện về những người thầy đã để lại dấu ấn trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Từ những gương mặt quen thuộc đến những người có đóng góp to lớn nhưng ít được biết đến, cuốn [...]

Trường Pháp Ở Việt Nam 1945 -1975 PDF

“Trường Pháp Ở Việt Nam 1945 -1975” là cuốn sách do tiến sỹ Giáo dục Nguyễn Thụy Phương viết, bắt nguồn từ luận án tiến sỹ của tác giả. Cuốn sách này miêu tả và phân tích hệ thống giáo dục Pháp tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam sau 1945 ở những bình [...]

Hồ Dương – Tâp 1 – Ngày Về Gia Định PDF

Cuốn tiểu thuyết Hồ Dương – Tập 1 – Ngày Về Gia Định của nữ nhà văn Trường An là một bức tranh toàn cảnh về cuộc nội chiến Tây Sơn – Nhà Nguyễn và những đau thương, mất mát khôn tả của con người và đất nước. Tác giả đã đưa ra một góc [...]

Các Nhân Vật Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Qua Truyện Tranh PDF

Cuốn sách “Các Nhân Vật Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Qua Truyện Tranh” PDF Ebook lần này sẽ đưa bạn đọc trẻ đến thuật lại những câu chuyện kịch tính về cuộc đời của những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử. Từ Alexander Đại Đế, Marco Polo cho đến Charles Darwin và Thomas [...]

Giới Luật Bậc Tỳ – Kheo PDF

Cuốn sách Giới Luật Bậc Tỳ – Kheo là một tác phẩm mang tính lịch sử của văn hóa Phật giáo Trung Hoa. Tác giả Đàm-vô-đức bô, ngài Đàm-đế đã soạn bản Hán văn vào năm 254. Cuốn sách này là những bài giảng về giới luật, đặc biệt là giới sư và giới tỳ-kheo [...]

Hoạt Động Của Bộ Công Dưới Đời Vua Tự Đức Qua Các Châu Bản Nhà Nguyễn PDF

Cuốn sách “Hoạt động của bộ Công dưới đời vua Tự Đức qua các châu bản nhà Nguyễn” là một tài liệu quý giá về tổ chức và hoạt động của bộ Công trong triều đình nhà Nguyễn. Các hoạt động xây dựng, bảo tồn các công trình kiến trúc cổ kính, giữ gìn và [...]

Thiên Chúa Giáo Và Khoa Học Kĩ Thuật Phương Tây Trong Xã Hội Việt Nam – Trung Quốc Thế Kỉ XVI-XVIII Sách Chuyên Khảo PDF

Cuốn sách Thiên Chúa Giáo Và Khoa Học Kĩ Thuật Phương Tây Trong Xã Hội Việt Nam – Trung Quốc Thế Kỉ XVI-XVIII Sách Chuyên Khảo là một tài liệu nghiên cứu quan trọng về quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa Đông – Tây trong lịch sử Viễn Đông. Tác giả TS. [...]

Báo Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam 1963 – 1975 PDF

Cuốn sách “Báo Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam 1963 – 1975” là một tài liệu quý giá trong việc tìm hiểu về cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam. Với hơn 300 số báo được xuất bản trong hơn 10 năm hoạt động, những trang giấy kể lại những hoàn cảnh đầy [...]

Đi Gặp Mùa Xuân – Hành Trạng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh PDF

“Đi Gặp Mùa Xuân – Hành Trạng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh” là một cuốn sách đầy ý nghĩa về hành trạng cuộc đời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh – một bậc danh Tăng có sức ảnh hưởng lớn đến Phật giáo không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Với phong [...]