Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF - Tác giả: Jim Rohn.

Cuốn sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn của tác giả Jim Rohn là một tài liệu hữu ích cho những ai đang tìm kiếm sự phát triển bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống. Tác giả đã trình bày những quan điểm sai lầm và tư duy cố hữu về tham vọng, đồng thời cung cấp cho độc giả 6 nguyên tắc để nuôi dưỡng tham vọng chính đáng và khai thác nó để biến đổi cuộc sống. Những nguyên tắc này bao gồm: Tự định hướng, Tự lực, Kỷ luật tự giác, Tự làm chủ, Làm việc với người khác và Tự đánh giá cao bản thân. Cuốn sách cũng giúp độc giả khám phá những hiểu biết sâu sắc và chiến lược để đạt được thành tích cao nhất bằng cách khai thác sức mạnh của tham vọng cá nhân. Với nội dung hấp dẫn và giá trị cảm hứng, Tham Vọng Vĩ Đại là một cuốn sách nên đọc cho những ai muốn thành công trong cuộc sống.

Tải Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook của tác giả Tác giả Jim Rohn được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

DOWNLOAD Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Jim Rohn.
Người dịch: Phúc Chi.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 280gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 1.3 cm.
Số trang: 260 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 158.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Tham Vọng Vĩ Đại - 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF
Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Cuốn sách “Tham Vọng Vĩ Đại” của tác giả Jim Rohn là một nguồn cảm hứng lớn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Tác giả không chỉ đưa ra những nguyên tắc cụ thể để định hướng tham vọng mà còn giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc có một mục tiêu rõ ràng và không ngừng phấn đấu để đạt được nó.

Đọc sách này, tôi nhận ra rằng thành công không đến dễ dàng và có thể đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và ý chí mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta biết rõ mục tiêu của mình và tuân thủ những nguyên tắc đã được tác giả chia sẻ, chúng ta sẽ có cơ hội hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn và thực hiện những tham vọng vĩ đại của mình.

Cuốn sách này thực sự là một hướng dẫn hữu ích để tự định hướng và điều hướng tham vọng của mình, và tôi tin rằng những ai đọc và áp dụng những nguyên tắc trong sách sẽ đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Tóm Tắt Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Cuốn sách “Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn” của tác giả Jim Rohn giúp độc giả hiểu rõ về tham vọng và các nguyên tắc để điều hướng tham vọng. Tác giả phân tích những tư duy và quan niệm sai lầm về tham vọng và đưa ra 6 chiến lược cách mạng để nuôi dưỡng tham vọng chính đáng, đạt được thành tích cá nhân và cuộc sống tốt đẹp hơn. Các nguyên tắc bao gồm: tự định hướng, tự lực, kỷ luật tự giác, tự làm chủ, làm việc với người khác và tự đánh giá cao bản thân. Cuốn sách giúp độc giả lắng nghe câu chuyện của người thành công, học tập từ những điều thú vị để phát triển động lực bên trong, khám phá chiến lược và đạt được thành tích cao nhất bằng cách khai thác sức mạnh của tham vọng cá nhân. Cuốn sách cũng khuyến khích độc giả thay đổi từ những việc nhỏ và đạt được tiến bộ từng ngày để dần dần thay đổi những việc lớn.

Đọc Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn Ebook Online

Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Chẳng có thành công nào là đến dễ dàng cả. Nếu sống cuộc đời thành công là chuyện dễ dàng thì ở ngoài kia đã có rất nhiều người thành công và 2 từ thành công cũng chẳng xa xỉ đến vậy.

Nội dung Tham vọng vĩ đại – 6 nguyên tắc điều hướng tham vọng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn:

1. Tham vọng là gì và không phải là gì?

2. Nguyên tắc 1: Tự định hướng

3. Nguyên tắc 2: Tự lực

4. Nguyên tắc 3: Kỷ luật tự giác

5. Nguyên tắc 4: Tự làm chủ

6. Nguyên tắc 5: Làm việc với người khác

7. Nguyên tắc 6: Tự đánh giá cao bản thân

8. Sự cân bằng

9. Kinh tế học tham vọng

10. Liên kết thành công – thất bại

11. Hơn cả tham vọng của bạn

Trong Tham vọng vĩ đại – 6 nguyên tắc điều hướng tham vọng, tác giả đã vạch trần những tư duy cố hữu và quan niệm sai lầm về tham vọng khiến nó bị cản trở thay vì thúc đẩy thành tích cá nhân. Đồng thời, tác giả cũng trình bày chi tiết 6 chiến lược mang tính cách mạng để nuôi dưỡng tham vọng chính đáng và khai thác nó để biến đổi những gì đang diễn ra bên trong và xung quanh bạn.

6 chiến lược mang tính cách mạng để nuôi dưỡng tham vọng vĩ đại

1. Tự định hướng

Biết bạn là ai và bạn muốn đi đâu; tích lũy kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội đến với bạn.

2. Tự lực

Chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính bạn và bất cứ điều gì xảy ra với bạn; biết rằng bạn đã đưa ra những quyết định có ý thực hiện đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, rằng những gì đang xảy ra chính là kết quả trực tiếp từ những hành động của bạn.

3. Kỷ luật tự giác

Tham vọng ở cấp độ hằng ngày, biết rằng bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình, lần lượt từng ngày, từng hoạt động và làm mọi thứ cần thiết để đạt được điều đó mỗi ngày.

4. Tự làm chủ

Luôn có thể tạo ra cơ hội và luôn có thể tận dụng nó; đủ nhận thức để nhìn thấy nó, đủ kỹ năng để làm cho nó hiệu quả với bạn.

5. Làm việc với người khác

Chúng ta phải làm cho mình mạnh mẽ hơn để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng ta phải thành công khi phục vụ người khác, học cách phát huy các kỹ năng, tài năng kinh doanh, sự tin cậy và định hướng của bản thân để tạo ra thành công thực sự.

6. Tự đánh giá cao bản thân

Đánh giá cao thành tích của bạn, đánh giá cao tiềm năng của bạn, hiểu rằng mỗi ngày bạn đều phải hoàn thành tất cả những gì bản thân đặt ra, thúc đẩy tham vọng của bạn bằng cách thúc đẩy việc tự đánh giá cao bản thân.

Mỗi nguyên tắc này khi được kích hoạt một cách chính xác sẽ phát triển tham vọng của bạn, khát khao háo hức của bạn để có được nhiều hơn trong cuộc sống, đạt được sự giàu có và thịnh vượng, tận hưởng cuộc sống gia đình và xây dựng một sự nghiệp tốt hơn.

Những giá trị đắt giá đúc rút từ cuốn sách tham vọng vĩ đại:

– Ý nghĩa của việc nuôi dưỡng ước mơ và tìm thấy động lực để biến giấc mơ thành hành động và đạt được mục tiêu.

– Bộ công cụ chiến lược mang tính cách mạng giúp mỗi cá nhân xây dựng, vun đắp và nuôi dưỡng tham vọng của bản thân.

– Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thay đổi bản thân từ bên trong, biết cách đối xử với bản thân để có thể thay đổi cuộc sống.

– Thay đổi từng việc nhỏ để tiến bộ từng ngày và dần dần thay đổi những việc lớn.

– Biết chịu trách nhiệm về hạnh phúc cá nhân và về cuộc sống của chính mình.

– Lắng nghe câu chuyện của người thành công và học tập những điều thú vị từ họ.

– Nuôi dưỡng tham vọng vĩ đại là công việc của riêng bạn. Nhưng để hành động và đạt được nó, bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ của những người khác. Vì vậy, ngoài việc rèn luyện bản thân, nâng cao nguồn tri thức, sống có kỷ luật thì đừng quên dành tặng lời cảm ơn cho những người đã ủng hộ mình.

Tham vọng thực sự không phải là một sự thúc đẩy tự phục vụ mà nó trao quyền cho chúng ta cải thiện cuộc sống của mình và cuộc sống của những người xung quanh.

Cuốn sách Tham vọng vĩ đại – 6 nguyên tắc điều hướng tham vọng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn hướng dẫn bạn đến cội nguồn thực sự của tham vọng, đó là thứ nằm bên trong bạn. Nội dung của cuốn sách sẽ truyền cảm hứng giúp bạn phát triển động lực bên trong, khám phá những hiểu biết sâu sắc và chiến lược để đạt được thành tích cao nhất bằng cách khai thác sức mạnh của tham vọng cá nhân.

Những trích dẫn đáng nhớ trong cuốn sách Tham vọng vĩ đại:

1. Động lực có thể đến từ bất cứ đâu nhưng tham vọng chỉ được rút ra từ bên trong. Tiếp cận động lực bên trong của bạn để đạt được tất cả những điều bạn đang làm.

2. Thay đổi không đến trong một sớm một chiều nhưng hướng đi của cuộc đời có thể đến chỉ sau một đêm. Một mục tiêu mới có thể tiếp cận và tóm lấy bạn trong một ngày, trao cho bạn cú hích, tham vọng và động lực để thay đổi hướng đi của mình.

3. Giá trị vĩ đại nhất trong cuộc sống không phải là cái bạn nhận được mà là cái mà bạn trở thành.

4. Không phải những gì bạn nhận được khiến bạn trở nên có giá trị; chính những gì bạn trở thành mới khiến bạn có giá trị

5. Cuộc sống để dành những khó báu cho người xứng đáng với nó, chứ không phải người cần nó.

6. Một trong những cám dỗ lớn nhất của chúng ta là chỉ thư giãn một chút, làm ít hơn khả năng của mình một chút, nghỉ ngơi một chút

Review Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

“Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn” là một cuốn sách đầy cảm hứng và đáng đọc. Tác giả Jim Rohn đã trình bày một cách rõ ràng và đầy đủ về các nguyên tắc để thực hiện các mục tiêu và tham vọng trong cuộc sống. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kinh nghiệm và cách tiếp cận khác biệt để giúp họ phát triển mục tiêu cá nhân và đạt được thành công. Với những cách giải thích và ví dụ cụ thể, cuốn sách này hứa hẹn mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách học cách chinh phục mục tiêu và tham vọng của mình. Chắc chắn đây là cuốn sách không thể bỏ qua với những ai đang tìm kiếm sự thành công và tự chủ trong cuộc sống của mình.

Bài Học Từ Sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Cuốn sách Tham Vọng Vĩ Đại – 6 Nguyên Tắc Điều Hướng Tham Vọng Để Có Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn của tác giả Jim Rohn giúp ta nhận thức được những bài học quan trọng về tham vọng, như:

– Tham vọng là một yếu tố quan trọng giúp ta đạt được thành công trong cuộc sống, tuy nhiên cần phải nhận thức đúng về tham vọng và không lạm dụng nó.
– Các nguyên tắc điều hướng tham vọng bao gồm: tự định hướng, tự lực, kỷ luật tự giác, tự làm chủ, làm việc với người khác và tự đánh giá cao bản thân.
– Để nuôi dưỡng tham vọng vĩ đại, chúng ta cần thay đổi bản thân từ bên trong, luôn tự đánh giá cao bản thân và tìm kiếm động lực để biến giấc mơ thành hành động.
– Cuốn sách cũng giúp chúng ta nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm về hạnh phúc cá nhân và cuộc sống của chính mình, valiên kết với người khác để có thể phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Những bài học trên giúp chúng ta nhận thức được vai trò quan trọng của tham vọng trong cuộc sống và cách điều hướng nó theo hướng tích cực. Điều này giúp ta có thể phát triển động lực bên trong, khám phá những hiểu biết sâu sắc và chiến lược để đạt được thành tích cao nhất bằng cách khai thác sức mạnh của tham vọng cá nhân.

Tác giả: Minh Hằng.

Bách Khoa Thư Dành Cho Phụ Nữ – Phụ Nữ Sắc Sảo Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu PDF

Cuốn sách Bách Khoa Thư Dành Cho Phụ Nữ – Phụ Nữ Sắc Sảo Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu PDF Ebook sẽ là người bạn đồng hành đắc lực cho những người phụ nữ hiện đại, giúp họ có thêm những kiến thức bổ ích để làm cho bản thân mình hạnh phúc hơn [...]

Lời Dạy Của Một Nhà Sư PDF

Cuốn sách “Lời Dạy Của Một Nhà Sư” của tác giả Lê Thu Ngân là một tác phẩm tâm linh, tràn đầy sự trăn trở về cuộc sống, giá trị con người và ý nghĩa của sự tồn tại. Từ cuộc sống đầy đau khổ và trầm cảm, tác giả đã thay đổi khi gặp [...]

Diễn Thuyết Dễ Dàng Hơn Bạn Tưởng – Đề Cương Nói Tối Ưu Cho Bất Kỳ Ai PDF

Cuốn sách Diễn Thuyết Dễ Dàng Hơn Bạn Tưởng là một hướng dẫn nhỏ gọn nhưng rất hữu ích cho những ai muốn cải thiện khả năng diễn thuyết của mình. Tác giả đã cung cấp cho chúng ta một “đề cương nói” cơ bản và các bước chuẩn bị và rèn luyện dễ dàng [...]

Sếp Xịn – Trở Thành Vị Sếp Khó Tính Thân Tình PDF

Bạn đang muốn trở thành một vị sếp tốt, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Cuốn sách Sếp Xịn – Trở Thành Vị Sếp Khó Tính Thân Tình PDF Ebook sẽ giúp bạn khám phá những khung nguyên tắc đơn giản nhưng rất hiệu quả để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với [...]

Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Thường Không Có Kẹo Ăn PDF

Cuốn sách “Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Thường Không Có Kẹo Ăn” là một tác phẩm đầy cảm hứng dành cho trẻ em và bậc phụ huynh. Tác giả đã khéo léo viết về những thời thơ ấu đầy vết thương và giúp những người lớn hiểu rõ hơn về tâm lý của trẻ khi chịu [...]

Overthinking: Loại Bỏ Bệnh Lo Âu Và Suy Nghĩ Quá Nhiều PDF

Cuốn sách Overthinking – Loại Bỏ Bệnh Lo Âu Và Suy Nghĩ Quá Nhiều PDF Ebook của Joseph Nguyen là một người bạn, người thầy và nhà lãnh đạo thông thái giúp bạn giải quyết vấn đề suy nghĩ quá nhiều một cách trực tiếp và đơn giản. Với những thông tin hữu ích và [...]

Tủ Sách Giáo Dục Trong Nhà Trường – Tôi Có Thể Làm Lớp Trưởng PDF

Cuốn sách Tủ Sách Giáo Dục Trong Nhà Trường – Tôi Có Thể Làm Lớp Trưởng là một người bạn tâm tình đắc lực không thể thiếu trong quá trình học tập của các em học sinh. Với sự thấu hiểu sâu sắc tâm tư tình cảm của các em, tác giả và các nhà [...]

Thư Gửi Những Yêu Thương PDF

Thư Gửi Những Yêu Thương là một cuốn sách đầy cảm xúc, viết về tình yêu của một đứa trẻ dành cho người mẹ chưa từng gặp mặt. Tác giả đã chia sẻ về những cảm xúc, suy nghĩ, giấc mơ và tình yêu vô bờ bến của mình đối với người mẹ không thể [...]

Luật Hấp Dẫn – Quy Luật Thu Hút Năng Lượng Tích Cực Và May Mắn Trong Cuộc Sống PDF

Cuộc sống là trò chơi và Luật hấp dẫn là một trong bảy quy luật lớn nhất của vũ trụ, đem đến cho con người một trạng thái tích cực và tiềm năng sáng tạo. Cuốn sách Luật Hấp Dẫn – Quy Luật Thu Hút Năng Lượng Tích Cực Và May Mắn Trong Cuộc Sống [...]

Combo Sách Người Đồng Đội Lý Tưởng Làm Việc Nhóm, Từ A Đến Z PDF

Combo Sách Người Đồng Đội Lý Tưởng Làm Việc Nhóm, Từ A Đến Z là bộ sách cực kỳ hữu ích cho bất kỳ ai đang mong muốn tạo nên một đội ngũ làm việc hiệu quả nhất. Cuốn sách Người Đồng Đội Lý Tưởng của Patrick Lencioni giúp bạn hiểu rõ hơn về những [...]

A Cup Of Chicken Soup For The Soul – Cho Những Trái Tim Rộng Mở PDF

Cuốn sách A Cup Of Chicken Soup For The Soul – Cho Những Trái Tim Rộng Mở PDF Ebook là một tập hợp các câu chuyện về tình yêu thương, sự chia sẻ và động viên tinh thần. Những câu chuyện này mang đến niềm hy vọng, sự khích lệ và cảm giác ấm áp [...]

Một Năm Tư Duy Tích Cực PDF

“Một Năm Tư Duy Tích Cực” là một cuốn sách tuyệt vời để giúp bạn thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi tư duy của mình. Với những bài thực tập, câu thần chú và những suy gẫm tích cực, cuốn sách này mang đến cho bạn nguồn cảm hứng và can [...]

Tìm Lối Đi Riêng: Ngày Đầu Tiên Đi Học – Một Khởi Đầu Hạnh Phúc – Finding Your Path: A Happy Start To School PDF

Cuốn sách “Tìm lối đi riêng: Ngày đầu tiên đi học – Một khởi đầu hạnh phúc” sẽ giúp các em nhỏ chuẩn bị tâm lý trước khi bước chân vào ngôi trường đầu tiên. Với hình ảnh minh họa sinh động và bài viết cung cấp những thông tin và chỉ dẫn tích cực, [...]

Những Bài Học Cuộc Sống Từ Đám Mèo Nhà Tôi PDF

Cuốn sách Những Bài Học Cuộc Sống Từ Đám Mèo Nhà Tôi PDF Ebook của tác giả Jam là một cuốn sách đầy cảm hứng và ý nghĩa. Tác giả đã chia sẻ những bài học đắt giá về cuộc sống và sự tự do bằng những trải nghiệm của mình với đám mèo của [...]

Tri Thức Cực Hạn – Tối Ưu Hóa Kĩ Năng Học Tập Và Quản Lí Tri Thức Cá Nhân PDF

Cuốn sách “Tri thức cực hạn” của tác giả Thành Giáp là một tài liệu giá trị cho những ai muốn tối ưu hóa kỹ năng học tập và quản lí tri thức cá nhân của mình. Qua cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của những tri thức cực hạn và [...]