Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF - Tác giả: Mervyn King.

Cuốn sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim của tác giả Mervyn King, cựu Thống đốc Ngân hàng Anh quốc, là một tác phẩm đầy ấn tượng và ý nghĩa. Tác giả đã đưa ra những quan điểm mới mẻ về hệ thống tài chính và tiền tệ hiện hữu của con người, từ đó đề xuất vài giải pháp táo bạo để giải quyết những vấn đề trầm kha của kinh tế thế giới. Cuốn sách không chỉ tiếp cận với những chuyên gia tài chính, mà còn dành cho mọi người, giúp họ hiểu và đối mặt với thực tế của sự phụ thuộc thái quá vào “thuật giả kim” của chúng ta. Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim xứng đáng là một trong những cuốn sách về tài chính quan trọng nhất của thời đại này.

Tải Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook của tác giả Tác giả Mervyn King được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

DOWNLOAD Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Tác giả: Mervyn King.
Người dịch: Ngô Thế Vinh.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 380gr.
Kích thước: 16 x 24.
Số trang: 368 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 162.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF
Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim

Cuốn sách “Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim” của tác giả Mervyn King, cựu Thống đốc Ngân hàng Anh quốc, đưa ra cá nhân cảm nhận về vấn đề trầm kha của hệ thống tiền tệ và tài chính hiện hữu. Tác giả nhấn mạnh rằng thuật giả kim chỉ là trò lừa đảo và không thể biến giấy thành vàng nhưng lại là nền tảng của hệ thống tài chính hiện nay. Cuốn sách đề cập đến sự thách thức của những đổi mới công nghệ trong việc sử dụng tiền giấy và sự ra đời của ngân hàng tín dụng và đặt câu hỏi về tính hiển nhiên của những hệ thống này.

Tác giả cũng chia sẻ rằng mặc dù có nhiều tờ giấy in chữ bình thường, nhưng chúng lại được coi là quý giá không kém vàng và các khoản vay dài hạn có thể chuyển đổi thành các khoản tiền gửi ngắn hạn an toàn. Ông gọi đó là “thuật giả kim tài chính” – sự tạo ra sức mạnh tài chính khổng lồ mà có thể bỏ qua thực tế và lý lẽ tự nhiên. Tuy niềm tin vào sức mạnh này đã mang lại lợi ích to lớn và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng tạo ra nhiều thảm họa kinh tế từ lạm phát đến suy thoái toàn cầu.

Cuốn sách đưa ra những giải pháp táo bạo để dung hòa giữa điểm mạnh và điểm yếu của những ý niệm trên. Tác giả dựa vào kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính để đề xuất các lực lượng kinh tế mới và chỉ ra con đường phát triển cho nền kinh tế thế giới. Ông đề ra một con đường sáng sủa hơn cho phát triển kinh tế và chấm dứt sự phụ thuộc thái quá vào “thuật giả kim” trong hệ thống tài chính hiện tại.

Tóm Tắt Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim

Cuốn sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim của Mervyn King đề cập đến vấn đề của hệ thống tiền tệ và tài chính, nơi mà giấy được biến thành vàng là nền tảng. Tác giả chỉ ra rằng những ý niệm cũ về hệ thống tài chính và tiền tệ đang bị thách thức bởi sự bùng nổ của những đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, niềm tin vào sức mạnh của thuật giả kim tài chính đã mang lại những lợi ích to lớn cũng như tạo ra những thảm họa kinh tế. Tác giả đưa ra những giải pháp táo bạo để đề ra một con đường sáng sủa hơn cho sự phát triển kinh tế và chấm dứt sự phụ thuộc thái quá vào “thuật giả kim”. Cuốn sách này đưa ra những kiến giải mới mẻ và đối diện với những yếu tố phức tạp của hệ thống lập pháp để đưa ra một con đường hướng về phía trước cho nền kinh tế thế giới.

Đọc Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim Ebook Online

Giấy không thể biến thành vàng, và thuật giả kim thời trung cổ đã bị chứng minh đa phần chỉ là trò lừa đảo không hơn không kém. Ấy thế mà suốt một thời gian dài, hệ thống tiền tệ và tài chính của con người đã lấy đó làm nền tảng: biến giấy (tiền) thành vàng.Tác giả Mervyn King, cựu Thống đốc Ngân hàng Anh quốc, chính là một trong những người đầu tiên cảm nhận về vấn đề trầm kha của hệ thống tiền tệ và tài chính hiện hữu. Cuộc Cách mạng Công nghiệp (thế kỷ XVIII-XIX) đã tạo nên nền tảng của thời đại tư bản hiện đại. Tuy nhiên, sự bùng nổ của những đổi mới công nghệ của thời hiện đại đang thách thức hai ý niệm cũ về hệ thống tài chính và tiền tệ: đó là việc sử dụng tiền giấy và sự ra đời các ngân hàng tín dụng. Ngày nay, chúng ta vẫn coi những hệ thống này như điều hiển nhiên, dẫu cho cốt lõi của những ý niệm đó có bất thường và “màu nhiệm” (như thuật giả kim) ra sao đi nữa. Những tờ giấy có in chữ bình thường bỗng trở nên quý giá chẳng kém gì vàng, và những khoản vay dài hạn đầy rủi ro được chuyển thành các khoản tiền gửi ngắn hạn an toàn.  Như tác giả gọi, đây chính là “thuật giả kim tài chính” – sự tạo ra những sức mạnh tài chính khổng lồ có thể phớt lờ thực tế và lý lẽ tự nhiên. Niềm tin vào sức mạnh này mang lại những lợi ích to lớn; tính thanh khoản mà nó tạo ra đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong suốt hai thế kỷ đã qua. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra một chuỗi thảm họa kinh tế không có hồi kết, từ siêu lạm phát cho đến sự sụp đổ của ngành ngân hàng, từ những cuộc suy thoái toàn cầu cho đến tình trạng trì trệ hiện tại.Làm thế nào chúng ta có thể dung hòa giữa điểm mạnh và điểm yếu của những ý niệm trên? Từ kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực tài chính, tác giả đã đưa ra những kiến giải mới mẻ về các lực lượng kinh tế này và chỉ ra con đường hướng về phía trước cho nền kinh tế thế giới. Những giải pháp táo bạo của Mervyn King đánh thẳng vào những yếu tố phức tạp, không cần thiết và thừa thãi của hệ thống lập pháp để đề ra một con đường sáng sủa hơn cho sự phát triển kinh tế và chấm dứt sự phụ thuộc thái quá vào “thuật giả kim” của chúng ta.

Review Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim

Cuốn sách “Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim” của tác giả Mervyn King là một tác phẩm đầy những ý tưởng mới lạ về hệ thống tài chính và tiền tệ hiện đại. Tác giả đã chấm dứt sự phụ thuộc thái quá vào “thuật giả kim” của chúng ta và đưa ra những giải pháp táo bạo để đưa nền kinh tế thế giới trở lại một con đường phát triển bền vững. Một cuốn sách đáng đọc cho những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế và tài chính hiện nay.

Bài Học Từ Sách Sự Kết Thúc Của Thời Đại Giả Kim

1. Vốn tiền tệ không nên dựa trên giấy phép biến đổi vật chất, ví dụ như việc biến giấy thành vàng.

2. Hệ thống tài chính hiện nay đang đối diện với những thách thức từ các đổi mới công nghệ.

3. Việc sử dụng tiền giấy và sự ra đời các ngân hàng tín dụng có những ý niệm bất thường và “màu nhiệm”.

4. Thuật giả kim tài chính tạo ra những sức mạnh tài chính khổng lồ có thể phớt lờ thực tế và lý lẽ tự nhiên.

5. Lợi ích to lớn của thuật giả kim tài chính là tính thanh khoản, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong suốt hai thế kỷ đã qua.

6. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những thảm họa kinh tế không có hồi kết, từ siêu lạm phát cho đến sự sụp đổ của ngành ngân hàng.

7. Chúng ta cần dung hòa giữa điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống tài chính hiện nay.

8. Sử dụng những giải pháp táo bạo để đưa ra con đường phát triển kinh tế mới và chấm dứt sự phụ thuộc thái quá vào thuật giả kim tài chính.

Tác giả: Minh Hằng.

Tư Duy Lãnh Đạo – Hành Động Lãnh Đạo PDF

Cuốn sách Tư Duy Lãnh Đạo – Hành Động Lãnh Đạo là cuốn sách đáng đọc cho những ai muốn phát triển khả năng lãnh đạo của mình. Tác giả Herminia Ibarra đã truyền cảm hứng và đưa ra những lời khuyên thực tiễn để giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. [...]

Rio Book No.1 – Xấu Thế Nào, Đẹp Ra Sao PDF

Xấu Thế Nào Đẹp Ra Sao – Bí Kíp Thẩm Định Thiết Kế Trong Marketing là cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách mỹ thuật ứng dụng trong Marketing – RIO Book. Cuốn sách mang đến cho người đọc giải mã ngôn ngữ thiết kế, giúp người làm Marketing hiểu hơn về thẩm mỹ ứng [...]

Ai Cho Marketing Và Đổi Mới Sản Phẩm – Chọn Đúng Sản Phẩm – Chốt Đơn Hiệu Quả PDF

Cuốn sách “Ai Cho Marketing Và Đổi Mới Sản Phẩm – Chọn Đúng Sản Phẩm – Chốt Đơn Hiệu Quả” là một cẩm nang về công nghệ Al và Học máy, đưa ra những cách thể hiện tinh thần con người để vận dụng công nghệ vào kinh doanh một cách hiệu quả. Bằng cách [...]

Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả PDF

“Kỹ năng bán hàng hiệu quả” là cuốn sách tuyệt vời giúp bạn trau dồi các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà bán hàng thành công. Tác phẩm cung cấp cho bạn những thông tin và kinh nghiệm quý báu để xác định mục tiêu, xây dựng quy trình bán hàng, và [...]

Chiếc Lexus Và Cây Ô Liu PDF

Cuốn sách Chiếc Lexus Và Cây Ô Liu của Thomas L. Friedman là một tác phẩm đầy ấn tượng, giúp đưa ra cái nhìn sâu sắc về hệ thống quốc tế mới đang thay đổi tình hình thế giới ngày nay. Tác giả giải thích rất cặn kẽ về nền kinh tế toàn cầu và [...]

Kỹ Năng Bán Hàng Tuyệt Đỉnh PDF

Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh là một cuốn sách vô cùng hữu ích cho những người đam mê nghề bán hàng và muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Tác giả Grant Cardone đã giới thiệu và phân tích kỹ lưỡng các quy tắc bán hàng cần thiết, từ cách xử trí [...]

Tinh Hoa Quản Trị Dự Án Dành Cho Quản Lý Dự Án Không Chuyên PDF

“Tinh Hoa Quản Trị Dự Án Dành Cho Quản Lý Dự Án Không Chuyên” là cuốn sách hữu ích cho những người không chuyên về quản trị dự án. Với phương pháp, tiến trình đơn giản và giải pháp thiết thực, cuốn sách giúp bạn quản trị dự án một cách thành công, từ khởi [...]

Bí Quyết Đầu Tư Thông Minh: 7 Sai Lầm Phổ Biến Của Các Nhà Đầu Tư Và Cách Phòng Tránh PDF

Cuốn sách Bí Quyết Đầu Tư Thông Minh: 7 Sai Lầm Phổ Biến Của Các Nhà Đầu Tư Và Cách Phòng Tránh PDF Ebook của tác giả Joachim Klement là hướng dẫn cần thiết cho mọi nhà đầu tư, bất kể là nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Với 20 năm kinh nghiệm trên thị trường [...]

Hình Dáng Của Sự Thịnh Vượng – Lựa Chọn Đúng Quan Trọng Hơn Nỗ Lực PDF

Cuốn sách “Hình Dáng Của Sự Thịnh Vượng” là một tài liệu giáo dục giúp cho người đọc có thể hiểu rõ hơn về tâm lý học, khoa học thần kinh và hành vi để đạt được sự thịnh vượng thông qua đầu tư. Với ba hình cơ bản: hình tròn, hình tam giác và [...]

Quả Táo Thần Kỳ Của Kimura PDF

Cuốn sách “Quả táo thần kỳ của Kimura” là một câu chuyện cảm động về sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ của con người. Tác giả Ichikawa Takuji kể lại câu chuyện đầy cảm hứng của Akinori Kimura, một nông dân Nhật Bản đã kiên trì trồng táo trong suốt 20 năm mà [...]

33 Chiến Lược Của Chiến Tranh PDF

Cuốn sách 33 Chiến Lược Chiến Tranh là một hướng dẫn chi tiết và đầy đủ giúp bạn sống sót trong cuộc chiến xã hội diễn ra hằng ngày. Tóm lược lịch sử hàng ngàn năm xung đột, từ nhiều nền văn minh trên thế giới, cuốn sách này tập hợp những nguyên tắc quân [...]

Hành Trình Kịch Bản Triệu View – Kiến Tạo Thương Hiệu Bạc Tỷ Từ Kịch Bản Triệu View PDF

Cuốn sách Hành Trình Kịch Bản Triệu View là một hướng dẫn quý giá cho những ai muốn kiếm tiền trên các mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook… Tác giả Lê Chí Linh đã chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm và công thức để tạo ra những kịch bản triệu view, giúp bạn [...]

Combo Câu Chuyện Khởi Nghiệp PDF

Combo Câu Chuyện Khởi Nghiệp là bộ sách đầy hứa hẹn dành cho các nhà quản lý, doanh nhân và những người đam mê khởi nghiệp. Trong đó, cuốn sách “Do Big Things” đặt câu hỏi căn bản về vai trò của teamwork trong thời đại 4.0. Cuốn sách đưa ra những giải pháp sáng [...]

Thao Túng Hành Vi Trong Bán Hàng PDF

“Nắm bắt được bí thuật để thao túng hành vi khách hàng, bạn sẽ có khả năng vượt qua mọi thử thách trên thương trường. Cuốn sách Thao Túng Hành Vi Trong Bán Hàng PDF Ebook sẽ giúp bạn phân tích tâm lý của khách hàng và tìm hiểu những suy nghĩ ẩn sau hành [...]

Letter Book PDF

Letter Book PDF Ebook là một cuốn sách cực kỳ hữu ích cho các nhà kinh doanh muốn nâng cao kỹ năng viết thư bán hàng và áp dụng hình thức marketing này thành công. Cuốn sách cung cấp hàng trăm ví dụ và chiến dịch thành công để giúp bạn hiểu cách thức viết [...]