Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF - Tác giả: Dương Út.

Cuốn sách “Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí” của tác giả Dương Út là một tài liệu bỏ túi tiện dụng cho người làm báo và độc giả. Với nội dung chia làm 5 phần, từ lý luận đến thực tiễn, sách giúp chuẩn hóa việc sử dụng ngôn ngữ báo chí để truyền tải thông tin đúng, trúng và hay đến độc giả. Cuốn sách phân loại chi tiết cách sử dụng số từ, thuật ngữ chuyên ngành, tên riêng, từ viết tắt và phương ngữ, giúp tránh lỗi sai và tăng chất lượng truyền thông. Cuốn sách không chỉ hữu ích cho người làm báo mà còn là nguồn tư liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành báo chí.

Tải Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook của tác giả Tác giả Dương Út được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

DOWNLOAD Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: Dương Út.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 200gr.
Kích thước: 17 x 11 cm.
Số trang: 155 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 50.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF
Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí

Cuốn sách “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” của tác giả Dương Út là một tài liệu rất hữu ích và cần thiết cho những người làm báo. Sách không chỉ giúp chuẩn hóa việc sử dụng ngôn ngữ báo chí mà còn đưa ra những hướng dẫn cụ thể và thực tiễn để nâng cao chất lượng truyền thông.

Một điểm đặc biệt của cuốn sách này là thiết kế khổ nhỏ gọn, dễ mang theo bên mình như một tài liệu bỏ túi tiện dụng. Điều này giúp người đọc có thể tra cứu và áp dụng kiến thức ngay lập tức trong công việc hàng ngày.

Cuốn sách được chia thành 5 phần, từ cơ bản cho đến ứng dụng trong hoạt động báo chí, giúp người đọc đi từ lý thuyết đến thực tế một cách dễ dàng. “Ngôn ngữ báo chí” là điểm nối chính trong cuốn sách, điểm nhấn rõ ràng việc sử dụng ngôn ngữ đúng đắn để truyền thông hiệu quả.

Đối với nghề báo, ngôn từ là yếu tố quan trọng nhất để thu hút độc giả. Cuốn sách đã chứng minh được sức mạnh của ngôn từ thông qua việc phân loại cách thức sử dụng từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành, tên riêng, từ viết tắt và phương ngữ. Tác giả cũng dẫn chứng rõ những lỗi thường gặp trên báo và gợi ý cách tránh lỗi sai để tin bài được viết chuẩn xác và thông tin được truyền tải một cách tốt nhất.

Tổng thể, cuốn sách “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” là một nguồn tư liệu rất hữu ích cho những ai đang làm trong ngành báo chí. Sách giúp nâng cao chất lượng truyền thông và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin ngày càng cao của độc giả.

Tóm Tắt Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí

Cuốn sách “Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí” của Dương Út là một tài liệu bỏ túi nhỏ gọn, thiết kế để giúp người làm báo tăng chất lượng truyền thông và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của độc giả. Sách được chia thành 5 phần, bắt đầu từ cơ sở lý luận đến việc áp dụng trong hoạt động báo chí. Với sức mạnh của ngôn từ, sách tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ báo chí hiệu quả, bao gồm cách sử dụng số từ, thuật ngữ, tên riêng, từ viết tắt và phương ngữ. Cuốn sách cũng chỉ ra các lỗi thường gặp trong việc sử dụng ngôn ngữ báo chí như lặp từ, thừa từ, dấu câu và vế câu, và cung cấp những gợi ý cho việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu sao cho phù hợp với tin bài của báo.

Đọc Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí Ebook Online

Cuốn sách “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” của tác giả Dương Út góp phần giúp người làm báo chuẩn hóa trong việc sử dụng ngôn ngữ báo chí để nâng cao chất lượng truyền thông, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin đòi hỏi ngày càng cao của độc giả.Sách được thiết kế khổ nhỏ gọn như một tài liệu bỏ túi tiện dụng cho độc giả. Ngoài phần dẫn nhập, tác phẩm được chia làm 5 phần, đi từ cơ sở lý luận cho đến thực tiễn ứng dụng trong hoạt động báo chí với điểm nối chính là “ngôn ngữ báo chí”.Với nghề báo, nhất là loại hình báo in, báo mạng, “sức mạnh ngôn từ” chính là điểm nhấn hấp dẫn độc giả cùng phần hình ảnh, video, đồ họa trực quan. Để truyền tải thông tin nhanh gọn, đúng, trúng và hay đến bạn đọc, đòi hỏi người làm báo (phóng viên, biên tập viê) phải có nghệ thuật sử dụng ngôn từ hiệu quả.Từ thực tế yêu cầu của nghề, Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí đã định dạng rõ đặc điểm, chức năng và phong cách của ngôn ngữ báo chí để trên nền tảng đó, phân loại cách thức sử dụng ngôn ngữ báo chí chi tiết như việc sử dụng số từ, thuật ngữ chuyên ngành, tên riêng, từ viết tắt và phương ngữSách cũng dẫn chứng rõ những lỗi thường gặp trên báo như lỗi lặp từ, thừa từ, dấu câu, vế câ để giúp người làm báo tránh lỗi sai, giúp cho tin bài khi viết chuẩn xác và thực hiện chức năng cung cấp thông tin tốt hơn. Bên cạnh đó, tác giả có những gợi ý cho việc sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu sao cho hợp với tin bài của báo.Được viết ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề cần thiết, liên quan đến nghề nghiệp làm báo, Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí là tài liệu nên có đối với người làm nghề báo, bổ sung thiết thực vào nguồn tư liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành báo chí.

Review Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí

Cuốn sách “Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí” của tác giả Dương Út là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho những người làm báo, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu trong nghề. Cuốn sách tập trung vào việc chuẩn hóa và cải thiện chất lượng ngôn ngữ báo chí, giúp độc giả tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, đúng đắn và hiệu quả. Sách được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi để bỏ túi. Nó cung cấp một hệ thống chức năng, phong cách và cách sử dụng ngôn ngữ báo chí, phân loại rõ ràng và chi tiết. Ngoài ra, sách cũng đưa ra những lỗi thường gặp trên báo và gợi ý cấu trúc câu và từ ngữ hợp lý để đưa ra tin bài chuẩn xác. Từ thông tin và kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cuốn sách đã giúp người làm báo cải thiện năng lực của mình trong việc sử dụng ngôn ngữ báo chí hiệu quả hơn. Tổng quan, cuốn sách này là một tài liệu giá trị dành cho những ai quan tâm đến nghề báo và mong muốn phát triển năng lực chuyên môn của mình.

Bài Học Từ Sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí

1. Ngôn ngữ báo chí là nhân tố quan trọng trong việc cung cấp thông tin đúng, nhanh và hiệu quả đến độc giả.

2. Người làm báo cần phải có nghệ thuật sử dụng ngôn từ hiệu quả để truyền tải thông tin chính xác, trúng thực tế, và hấp dẫn độc giả.

3. Cuốn sách Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí cung cấp các phương pháp, quy tắc và lối viết để sử dụng ngôn ngữ báo chí hiệu quả nhất.

4. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh lỗi sai khi viết và lỗi ngữ pháp, từ vựng để tin bài được chuẩn xác.

5. Sử Dụng Đúng Ngôn Ngữ Báo Chí là tài liệu quan trọng cho người làm báo và sinh viên chuyên ngành báo chí để nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ báo chí hiệu quả.

Tác giả: Minh Hằng.

Chuyện Về Những Người Cô Đơn PDF

Chuyện Về Những Người Cô Đơn là một cuốn truyện ngắn đầy cảm động của tác giả Hạ Vũ – một tác giả trẻ nổi tiếng của Việt Nam. Câu chuyện kể về những người cô đơn trong cuộc sống, những người đã từng yêu và từng đi qua những cuộc tình ngang trái. Dù [...]

Em Thơm Mẹ PDF

Cuốn sách Em Thơm Mẹ tập trung vào hành trình trưởng thành tâm sinh lý của một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh gia đình vắng bóng người bố. Với ngòi bút ấm áp và giàu tình cảm của tác giả Hoàng Bội Giai, câu chuyện mở thắt tài tình, chạm đến trái tim người [...]

Nơi Khu Rừng Chạm Tới Những Vì Sao – Where the Forest Meets the Stars PDF

Nơi Khu Rừng Chạm Tới Những Vì Sao là một câu chuyện kì diệu và mê hoặc của tác giả Glendy Vanderah. Trong cuốn sách này, độc giả sẽ được đắm mình trong câu chuyện về Ursa, một đứa trẻ bí ẩn với đôi chân trần và nhiều vết bầm tím trên người. Cô bé [...]

Dưới Tán Chò Nâu Sài Gòn – Beneath Saigon’s Chò Nâu Song Ngữ Việt Anh PDF

Dưới Tán Chò Nâu Sài Gòn là một cuốn sách bút ký điền dã đương đại, với định dạng song ngữ giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cuốn sách tập trung vào 8 truyện, mỗi truyện mang đến cho độc giả một câu chuyện thú vị về những thứ gợi nhắc đến Sài Gòn xưa [...]

Giải Mã 12 Chòm Sao – Khám Phá Tất Tần Tật Cung Ma Kết PDF

“Giải Mã 12 Chòm Sao – Khám Phá Tất Tần Tật Cung Ma Kết” là cuốn sách hữu ích dành cho những ai muốn khám phá và hiểu thêm về tính cách của mình. Cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá những điều thú vị về tính cách tiềm ẩn của bạn, hiểu rõ hơn [...]

Bà Tổng Thống Trước Họng Súng – Shall We Tell The President PDF

“Bà Tổng Thống Trước Họng Súng” là phần cuối cùng trong bộ tiểu thuyết “Kane và Abel” của tác giả nổi tiếng Jeffrey Archer. Câu chuyện xoay quanh Florentyna Kane – vị nữ Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Sau hàng thập kỷ đấu tranh và hy sinh, bà cuối cùng [...]

Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi PDF

Cuốn sách Bên kia đường có đứa dở hơi là một tiểu thuyết hài lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn, đã được phát hành vài lần tại Việt Nam từ năm 2012. Cuốn sách đã đạt được nhiều giải thưởng văn học dành cho tuổi Teen và được chuyển thể thành phim với [...]

Chưa Kịp Lớn Đã Trưởng Thành PDF

Cuốn sách “Chưa Kịp Lớn Đã Trưởng Thành” nằm trong danh mục sách tâm lý – self help được nhiều người đọc yêu thích. Tác giả đã viết về quá trình trưởng thành của con người, qua đó chia sẻ về các nỗi lo và khó khăn mà mỗi người phải trải qua trong cuộc [...]

Có Ai Trưởng Thành Mà Không Vụn Vỡ PDF

Cuốn sách Có Ai Trưởng Thành Mà Không Vụn Vỡ của tác giả 23thang12 là một tác phẩm đặc biệt mang lại sự hoàn thiện và nữ tính cho tác giả. Trong cuốn sách này, tác giả đã chia sẻ những quan sát và suy ngẫm về các khía cạnh của cuộc sống, từ những [...]

Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam Dành Cho Học Sinh PDF

Cuốn sách Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam Dành Cho Học Sinh PDF Ebook là kho tàng tri thức về những thành ngữ, tục ngữ của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam, cũng như rèn luyện được những đức tính tốt [...]

Quỷ Ấn Bộ 2 Tập PDF

“Quỷ Ấn” là bộ truyện đáng sợ nhất về tâm linh với những câu chuyện khó tin nhất. Bộ sách này xoay quanh nhân vật thầy Lương, người tự xưng là một người chuyên bốc mộ nhưng có kiến thức về y thuật khiến người khác phải thán phục. Từ những câu chuyện của thầy [...]

Khu Tập Thể Bờ Sông – Tập 2 PDF

Khu Tập Thể Bờ Sông – Tập 2 PDF Ebook là một tiểu thuyết đầy cảm hứng, kể về cuộc đời của nhân vật Hân – một anh chàng có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại may mắn được đất và người thủ đô cưu mang, học tập thành tài, trở thành cán bộ giỏi [...]

Là Bình Thường Dữ Chưa? PDF

Cuốn sách Là Bình Thường Dữ Chưa? là một siêu phẩm lầy lội chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều trận cười sảng khoái. Được viết bởi đội ngũ admin fanpage “Bình Thường Hóa”, cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn đời bằng ánh mắt dễ thương hơn và mở rộng góc nhìn trong [...]

Những Giấc Mơ Bay Tự Do – Hiệu Ứng Covid19 – Nghĩ Mới Về Những Chuyến Đi Cũ PDF

“Những Giấc Mơ Bay Tự Do – Hiệu Ứng Covid19 – Nghĩ Mới Về Những Chuyến Đi Cũ” là cuốn sách của tác giả nói về những ký ức, những chuyến đi xa đã trải qua và những suy nghĩ, cảm nhận thu được trong thời gian đại dịch Covid-19. Tác giả chia sẻ về [...]

Bảy Kiểu Người Tôi Gặp Trong Hiệu Sách PDF

Bảy Kiểu Người Tôi Gặp Trong Hiệu Sách là một cuốn tự truyện thú vị của tác giả Shaun Bythell, chủ của The Bookshop – hiệu sách cũ lớn nhất ở Scotland. Tác phẩm này đưa người đọc đến với một thế giới hiệu sách đầy tính khám phá và bất ngờ. Với kĩ năng [...]