Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF - Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.

Cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp là một tài liệu quan trọng giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến. Với các phương pháp như mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v., sách sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và bất cứ ai muốn học về thống kê và phương pháp phân tích dữ liệu. Sử dụng ngôn ngữ R, sách cung cấp sự miễn phí và năng lực khoa học, làm cho phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng và tiện lợi. R đã mang đến cơ hội cho những người không có điều kiện sử dụng phần mềm thống kê trước đây để tiếp cận các phương pháp phân tích tinh vi nhất và hiện đại nhất. Với tới đây, R đã làm cuộc cách mạng thống kê ở qui mô toàn cầu, “dân chủ hóa” việc tiếp cận các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới.

Tải Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook của tác giả Tác giả Nguyễn Văn Tuấn được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

DOWNLOAD Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2022.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 420gr.
Kích thước: 25 x 18 x 2 cm.
Số trang: 404 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 162.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp PDF
Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp

Dựa vào thông tin trên, cuốn sách “Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp” được đánh giá là một nguồn tài liệu hữu ích và đa dạng về các phương pháp phân tích dữ liệu và thống kê. Cuốn sách này cung cấp các phương pháp như mô hình hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v..

Ngôn ngữ sử dụng trong sách là R, một ngôn ngữ miễn phí và năng lực khoa học. Điều này giúp cho việc thực hiện các phương pháp phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Sách thích hợp cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm đến thống kê và phân tích dữ liệu.

Từ việc sử dụng R, cuốn sách cũng cho thấy tầm quan trọng của R trong việc “dân chủ hóa” việc tiếp cận các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới, giúp mọi người có cơ hội áp dụng những phương pháp phân tích tinh vi nhất và hiện đại nhất cho các nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu. Sự ra đời của R đã làm cuộc cách mạng trong lĩnh vực thống kê trên quy mô toàn cầu.

Tóm Tắt Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp

Cuốn sách “Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp” giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến, sử dụng ngôn ngữ R. Các phương pháp bao gồm mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp (meta – anlysis), mô hình phân tích sống còn (survival anlysis), phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian (time series data) phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v.. Cuốn sách sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên cao đẳng và đại học, sinh viên, hay bất cứ ai muốn học về thống kê và phương pháp phân tích dữ liệu. R được chọn làm ngôn ngữ vì sự miễn phí và năng lực khoa học, giúp “dân chủ hóa” việc tiếp cận các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới.

Đọc Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp Ebook Online

Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và ĐápCuốn sách bạn đang cầm trên tay là một nổ lực nhằm giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến. các phương pháp gồm mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp (meta – anlysis), mô hình phân tích sống còn (survival anlysis), phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian (time series data) phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v.. Với một nội dung khá rộng như thế, cuốn sách này sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên cao đẳng và đại học, sinh viên, hay bất cứ ai muốn học về thống kê và phương pháp phân tích dữ liệu.Ngôn ngữ được sử dụng trong sách là R. Có nhiều lý do R được chọn làm ngôn ngữ để thực hiên các phương pháp trên, kể cả sự miễn phí và năng lực khoa học. Không giống như các phần miềm thương mại khác đều tốn khá nhiều tiền, R hoàn toàn miễn phí. Bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới có truy cập mạng internet điều có thể tải R về máy tính, tốn vài phút cài đặt , và bắt đầu sử dụng. Trước đây, chỉ có một thiểu số nhà nghiên cứu (chủ yếu là các nước tiên tiến) mới có điều kiện sử dụng phần mềm thống kê, nhưng từ ngày có R thì bất cứ ai cũng đều có điều kiện áp dụng những phương pháp phân tích tinh vi nhất và hiện đại nhất cho nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu. Do đó, sự ra đời của R đã làm cuộc cách mạng thống kê ở qui mô toàn cầu. R còn “dân chủ hóa” việc tiếp cận các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới.

Review Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp

Cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp là một tài liệu vô cùng hữu ích với các nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và thống kê. Tác giả đã trình bày một cách chi tiết các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến, với sự giải thích rõ ràng và dễ hiểu. Điều đặc biệt là sách sử dụng ngôn ngữ R, một phần mềm thống kê miễn phí và phổ biến nhất hiện nay. Việc sử dụng R giúp cho các nghiên cứu viên trên toàn thế giới đều có thể tiếp cận với những phương pháp phân tích dữ liệu tinh vi và hiện đại nhất. Tóm lại, cuốn sách này là một tài liệu đáng đọc và học hỏi cho các nhà khoa học và nghiên cứu viên quan tâm đến phân tích dữ liệu và thống kê.

Bài Học Từ Sách Phân Tích Dữ Liệu Với R – Hỏi Và Đáp

?

1. Cuốn sách giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến như mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v..
2. Cuốn sách phù hợp cho các nhà nghiên cứu, giảng viên cao đẳng và đại học, sinh viên, hay bất cứ ai muốn học về thống kê và phương pháp phân tích dữ liệu.
3. Ngôn ngữ được sử dụng trong sách là R, một phần mềm thống kê miễn phí và năng lực khoa học.
4. R giúp đưa phương pháp phân tích dữ liệu tinh vi và hiện đại nhất đến cho bất kỳ ai có truy cập mạng internet.
5. Sự ra đời của R làm cuộc cách mạng thống kê ở qui mô toàn cầu và “dân chủ hóa” việc tiếp cận các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới.

Tác giả: Minh Hằng.

7 Bí Mật Của Tự Do Tài Chính – Con Ngỗng Đẻ Trứng Vàng PDF

Cuốn sách “7 Bí Mật Của Tự Do Tài Chính – Con Ngỗng Đẻ Trứng Vàng” sẽ giúp bạn khám phá những bí mật để đạt được sự tự do tài chính mà bạn đang khát khao. Tác giả chia sẻ những câu chuyện cảm động và kinh nghiệm thực tế của mình để truyền [...]

Kinh Tế Phát Triển – Căn Bản Và Nâng Cao PDF

Cuốn sách Kinh Tế Phát Triển – Căn Bản Và Nâng Cao là tác phẩm được biên soạn bởi PGS. TS. Đinh Phi Hổ – một giảng viên có uy tín tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và là Phó Tổng biên tập Tạp chí Phát triển Kinh tế. Cuốn sách [...]

Tiền Tệ Ngân Hàng Và Thị Trường Tài Chính PDF

“Tiền Tệ Ngân Hàng Và Thị Trường Tài Chính” là một cuốn sách đầy đủ và có chất lượng cao về các chủ đề liên quan đến tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Cuốn sách bao gồm 28 chương, bao phủ từ những khái niệm cơ bản đến các chủ đề phức tạp, như [...]

Giọt Sương Và Khát Vọng PDF

Giọt Sương Và Khát Vọng là một cuốn sách đồng thời là hồi ký cùng với những kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp của tác giả Trần Hữu Chinh. Với việc đúc kết những kinh nghiệm quý từ những thời kỳ phát triển kinh tế của Việt Nam, Trần Hữu Chinh đã trình bày những [...]

Platform Ứng Dụng PDF

Cuốn sách Platform Ứng Dụng của tác giả Michael Hyatt là một tài liệu tuyệt vời giúp bạn xây dựng và mở rộng nền tảng mạnh mẽ, là chìa khóa để bạn thành công trên thị trường hiện nay. Cuốn sách bao gồm những chiến lược đã được chứng minh và công thức dễ nhân [...]

Fukuzawa Yukichi Và Công Cuộc Kiến Thiết Thế Giới Hiện Đại PDF

Cuốn sách Fukuzawa Yukichi Và Công Cuộc Kiến Thiết Thế Giới Hiện Đại của tác giả Alan Macfarlane nói về một nhà tư tưởng thời Minh Trị đặc biệt và là một nhà tư tưởng hiện đại đầy tầm nhìn. Với sự kết hợp giữa khoa học công nghệ, thể chế chính trị và kinh [...]

Blockchain – Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ PDF

Cuốn sách “BLOCKCHAIN: Bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ” của Mark Gates là một nguồn tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ Blockchain cùng với đại diện tiêu biểu của nó là tiền điện tử, đặc [...]

The CEO Next Door – Kỹ Năng Cần Thiết Để Trở Thành CEO Thành Đạt PDF

“The CEO Next Door: Kỹ Năng Cần Thiết để Trở Thành CEO Thành Đạt” là cuốn sách mang đến những thông tin đáng giá cho những ai mong muốn phát triển bản thân và đạt tới vị trí CEO. Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các CEO và hội đồng quản trị, [...]

Khởi Nghiệp Ngành Bán Lẻ PDF

Cuốn sách Khởi Nghiệp Ngành Bán Lẻ là một nguồn tài nguyên vô giá cho bất kỳ ai bắt đầu kinh doanh trong ngành này. Với những thông tin thực tế và hợp thời từ những doanh nhân lỗi lạc, cuốn sách tập trung vào giải pháp và giải thích các cách lập kế hoạch, [...]

Hành Trình Kinh Doanh Trực Tuyến 28 Ngày PDF

Bạn đang muốn khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Cuốn sách “Hành Trình Kinh Doanh Trực Tuyến 28 Ngày PDF” chính là lời gợi ý và hướng dẫn dành cho bạn. Với cuốn sách này, bạn sẽ được tìm hiểu những khái niệm cơ bản về kinh doanh [...]

Bộ Sách Định Giá Thông Minh Nguyên Tắc Định Giá Thỏa Mãn Người Dùng PDF

Cuốn sách “Định giá thông minh, chinh phục người dùng” là hành trang không thể thiếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn đổi mới và phát triển bền vững. Với 9 quy tắc kiếm tiền từ các sản phẩm mới, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của Simon-Kucher & Partners trong hơn 10.000 [...]

Your Brand Talks – Hãy Để Thương Hiệu Của Bạn Cất Lời PDF

Cuốn sách Your Brand Talks – Hãy Để Thương Hiệu Của Bạn Cất Lời PDF Ebook sẽ giúp bạn xây dựng được một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ và chất lượng, từ đó tạo sự khác biệt với những người khác và xác định vị trí mình trong ngành. Với những chia sẻ giá [...]

Nhà Quản Lý Cấp Trung: Mắt Xích Sống Còn Của Doanh Nghiệp PDF

Cuốn sách “Nhà Quản Lý Cấp Trung: Mắt Xích Sống Còn Của Doanh Nghiệp” là một tài liệu rất hữu ích dành cho những nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp. Cuốn sách trình bày chi tiết về kiến thức và kỹ năng quản lý cần thiết để đạt được hiệu quả trong công [...]

Kế Toán Tài Chính Trong Doanh Nghiệp: Lý Thuyết Và Thực Hành PDF

Cuốn sách “Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Lý thuyết và thực hành” là một tài liệu quan trọng và tiên tiến trong lĩnh vực kế toán tài chính. Được biên soạn trên cơ sở cập nhật chế độ kế toán hiện hành và thực tiễn trong quá trình giảng dạy nhiều năm về [...]

Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị – Value Proposition Design PDF

Cuốn sách Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị – Value Proposition Design là một hướng dẫn vô cùng chi tiết và dễ hiểu giúp bạn tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Với tập trung vào 2 yếu tố quan trọng của khung mô hình kinh doanh, là phân [...]