Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF - Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng.

Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 là một cuốn sách đầy giá trị về những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong 5 năm qua. Cuốn sách không chỉ tập trung vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, môi trường, mà còn đề cập đến các thành tựu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và quốc phòng – an ninh.

Những thành tựu này là cơ sở để các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 nói riêng và nhiệm kỳ 2021 – 2025 nói chung. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng nhân dân, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về những đóng góp của đất nước và nhân dân Việt Nam trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước. Nó cũng là một nguồn thông tin quý giá cho các chính trị gia, các nhà lãnh đạo địa phương và quốc gia trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quả cho sự phát triển của đất nước ta.

Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 là cuốn sách không thể thiếu đối với những ai quan tâm đến sự phát triển của đất nước, những cử tri, cán bộ, công chức, cán bộ Đảng, các nhà nghiên cứu và các học sinh, sinh viên đang theo học về các ngành liên quan đến phát triển đất nước. Cuốn sách đã từng bước nỗ lực phần nào khơi gợi tinh thần yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước giai đoạn mới này.

Tải Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook của tác giả Tác giả Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

DOWNLOAD Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 125gr.
Kích thước: 19 x 13 x 0.5 cm.
Số trang: 167 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 45.900 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 - 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF
Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân

Cuốn sách “Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020” là một tài liệu tuyên truyền quan trọng, cho thấy các thành tựu to lớn và ý nghĩa quan trọng mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian 5 năm qua. Việc ghi lại những thành tựu này có ý nghĩa rất lớn, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về sự phát triển và tiến bộ của đất nước.

Cuốn sách bao gồm các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đây là những lĩnh vực nền tảng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và sự sống của mỗi công dân.

Việc ghi lại và phổ biến những thành tựu này là để cung cấp cơ sở thông tin quan trọng cho các cấp quản lý từ trung ương tới địa phương. Điều này giúp họ xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể hơn trong việc đạt được nhiều kết quả cao hơn và hiệu quả hơn trong tương lai.

Đọc cuốn sách này, tôi đã cảm nhận được sự phát triển và tiến bộ của đất nước ta trong thời gian qua. Các thành tựu đạt được không chỉ ở mức độ quốc gia mà còn mang tính cụ thể, hướng tới hưởng lợi cho tất cả người dân. Những thành tựu này đánh dấu sự nỗ lực và tận tâm của chính phủ và các cấp quản lý, đồng thời tạo động lực lớn để chúng ta tiếp tục phát triển và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Cuốn sách “Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm

Tóm Tắt Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân

Cuốn sách “Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020” ghi lại những thành tựu quan trọng của đất nước Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Những thành tựu này là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương thiết lập kế hoạch và chỉ tiêu để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2025. Cuốn sách nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đọc Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân Ebook Online

Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 (Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân)Cuốn sách ghi lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta từ năm 2016 đến năm 2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phong – an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.Những thành tựu đó là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 nói riêng cũng như trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 nói chung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Review Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân

Cuốn sách “Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân” là một tài liệu quan trọng để đánh giá những thành tựu to lớn của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Các thông tin, dữ liệu được công bố có tính xác thực cao và được cập nhật liên tục, từ đó thể hiện sự minh bạch, công khai trong hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Cuốn sách cũng là một nguồn tài liệu quý giá để cơ quan chức năng, địa phương cùng nhân dân đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai. Tổng thể, cuốn sách đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình hình phát triển của đất nước.

Bài Học Từ Sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 Tài Liệu Tuyên Truyền Trong Nhân Dân

Dựa vào thông tin trên cuốn sách, chúng ta học được một số bài học quan trọng như:

1. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách và đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững của đất nước. Việc thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố không thể bỏ qua.

2. Kinh tế là trụ cột quan trọng của phát triển đất nước. Việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, phát triển nông nghiệp, đô thị hóa đúng tiêu chuẩn và tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững là những nhiệm vụ cấp bách.

3. Giáo dục và đào tạo là nền tảng quan trọng để phát triển con người và đất nước, tạo nên sức mạnh động viên cho sự tiến bộ và phát triển bền vững.

4. Quốc phòng – an ninh và đối ngoại – hội nhập quốc tế là những lĩnh vực cần được đầu tư và phát triển vững mạnh để đáp ứng yêu cầu của bảo vệ an ninh quốc gia và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế.

5. Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực của đất nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý, vận hành và phát triển các ngành kinh tế, đời sống của người dân.

Tóm lại, cuốn sách Những Thành Tựu Quan Trọng Của Đất Nước 5 Năm 2016 – 2020 là một tài liệu quý giá giúp chúng ta rút ra những bài học quan trọng về phát triển đất nước, từ đó định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Minh Hằng.

Gia Đình Tình Báo Có Bốn Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng PDF

“Gia Đình Tình Báo Có Bốn Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” là một câu chuyện đầy cảm xúc về bốn gia đình người Hoa di cư đến vùng Đông Nam Á vào đầu thế kỷ XX. Họ rời quê hương để tránh bom đạn và tìm kiếm nơi chốn bình yên, định cư lập [...]

Văn Học Sài Gòn 1954-1975 – Những Chuyện Bên Lề PDF

Cuốn sách Văn Học Sài Gòn 1954-1975 – Những Chuyện Bên Lề là một sự lượm lặt những câu chuyện chung quanh cuộc sống, các sự kiện văn học của Sài Gòn từ 1954 đến 1975 được ghi lại trong hồi ký của các nhà văn và các tờ báo ngày trước. Tác giả không [...]

Ngụy Võ Đế – Tào Tháo Tái bản 2022 PDF

Cuốn sách Ngụy Võ Đế – Tào Tháo tái bản 2022 được viết bởi tác giả Hàn Chung Lượng đã khắc họa công phu cuộc đời của nhân vật kiệt xuất này. Cuốn sách khám phá sự phức tạp và đa dạng của Tào Tháo, một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Trung [...]

Thực Hành Yoga Hiện Đại PDF

Cuốn sách Thực Hành Yoga Hiện Đại PDF Ebook là một tài liệu chuyên sâu về sự phát triển của yoga trong thế giới hiện đại và sự thay đổi của nó so với nguồn gốc truyền thống. Tác giả David Singleton – một chuyên gia trong lĩnh vực lịch sử yoga – phân tích [...]

Hỏi Đáp Về Trị Liệu Theo Kinh Lạc PDF

“Hỏi đáp về trị liệu theo Kinh lạc” là một cuốn sách nổi tiếng về châm cứu của cụ Honma Shohaku, một trong những châm cứu sư hàng đầu ở Nhật Bản. Cuốn sách đã được dịch sang nhiều thứ tiếng và phổ biến trên thế giới, nhất là với những người nghiên cứu về [...]

Thiết Lập Tịnh Độ PDF

Tải Sách Thiết Lập Tịnh Độ PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Thiết Lập Tịnh Độ PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Thiết Lập Tịnh Độ PDF Ebook của tác giả Tác giả Thích Nhất Hạnh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà [...]

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Nước Âu Lạc – Bìa Cứng PDF

Cuốn sách Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Nước Âu Lạc – Bìa Cứng là một trải nghiệm độc đáo giúp bạn khám phá về thời kỳ huy hoàng của nước Âu Lạc, khi mà Hùng Vương thứ 18 đã mải mê tửu sắc và để cho Văn Lang suy vong. Cuốn sách sử dụng [...]

Chế Độ Thực Dân Pháp Trên Đất Nam Kỳ 1859-1954 – Tập 1 2018 PDF

Cuốn sách Chế Độ Thực Dân Pháp Trên Đất Nam Kỳ 1859-1954 – Tập 1 (Tái Bản 2018) do tác giả Nguyễn Đình Tư sáng tác là một tài liệu quan trọng về lịch sử Việt Nam thời kỳ đế quốc Pháp. Cuốn sách đi sâu tìm hiểu và phân tích về chế độ thực [...]

Đường Hồ Chí Minh Trên Biển: Biểu Tượng Của Ý Chí ” Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập, Tự Do” PDF

Cuốn sách Đường Hồ Chí Minh Trên Biển: Biểu Tượng Của Ý Chí ” Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập, Tự Do” là câu chuyện về một biểu tượng của ý chí kiên cường, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng [...]

Quẳng Đời Mình Vào Chốn Thiền Môn 2 – Hành Trình Cùng Báo Giác Ngộ PDF

Cuốn sách Quẳng Đời Mình Vào Chốn Thiền Môn 2 – Hành Trình Cùng Báo Giác Ngộ của tác giả Thiền Bảo là một hành trình cùng những người xuất gia trong cuộc đời tu hành nơi cửa Phật. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những câu chuyện thường ngày của những người xuất [...]

Thoái Thực Ký Văn PDF

Cuốn sách Thoái Thực Ký Văn của tác giả Trương Quốc Dụng là một bộ sách tổng hợp nhiều thông tin về lịch sử, địa lý, danh nhân, di tích, văn học và khoa cử của Việt Nam thời Nguyễn. Những sự việc đặc biệt và kỳ lạ được ghi chép đầy đủ và chi [...]

Bộ Sách Suối Thông PDF

Cuộc sống quá ngắn để đánh mất và không trân trọng những điều quý báu đang có. Bộ Sách Suối Thông là món quà tuyệt vời giúp chúng ta chạm vào những giá trị đích thực của cuộc sống, giúp chúng ta trân trọng hơn những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Với những [...]

Những Bức Di Thư Thành Cổ PDF

Những Bức Di Thư Thành Cổ là tập hợp 10 bức di thư viết hoặc được đọc trong những ngày đỏ lửa của chiến trường Trị – Thiên (Quảng Trị – Thừa Thiên-Huế) trong năm 1972. Tác phẩm đặc biệt này không chỉ thể hiện tình yêu quê hương mà còn toát lên sự oai [...]

Tự Bạch – Confessions PDF

Cuốn sách Tự Bạch – Confessions là một cuộc trò chuyện thú vị và sâu sắc giữa Thánh Augustine và Thiên Chúa. Không chỉ là chiêm nghiệm lại cuộc đời và kiểm điểm những lỗi lầm của cá nhân Augustine, mà cuốn sách còn gửi gắm những tìm sâu của Augustine về các tầng nghĩa [...]

Nghiên Cứu Lịch Sử – Bản Tóm Lược Của D C Somervell PDF

Cuốn sách Nghiên Cứu Lịch Sử – Bản Tóm Lược Của D C Somervell PDF Ebook là một tài liệu nghiên cứu về lịch sử nhân loại và các thay đổi về văn hóa và giá trị đạo đức trong quá trình phát triển của các nền văn minh. Cuốn sách tập trung vào lý [...]