Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF - Tác giả: Hứa Chân Quân.

Cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook là một tài liệu vô cùng quí báu về can chi ngày giờ, phân biệt Cô Hư Vượng Tướng và tra xét tốt xấu cát hung. Tác giả của cuốn sách này đã thông Thiên văn rành Địa lý, am hiểu vũ trụ biến đổi, lại rành rẽ về Lịch số học mới làm ra được; phải hiểu cả Âm Dương thuộc Ngũ hành khắc hạp v.v… Nội dung trong cuốn sách vô vàn, từ dùng để trạch tuổi, coi ngày, coi cưới gả, làm nhà, xuất hành, mở cửa hàng cho đến những điều cấm phạm đều có thể tra xét ở trong cuốn sách này. Đây là một cuốn sách đáng để sở hữu cho những ai yêu thích khoa học lý số cổ truyền.

Tải Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook của tác giả Tác giả Hứa Chân Quân được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Hứa Chân Quân.
Người dịch: Phạm Nhung.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 900gr.
Kích thước: 24 x 16 cm.
Số trang: 520 trang.
Hình thức: Bìa Cứng.
Giá bán: 178.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF
Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền-

Cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền là một quyển sách rất đáng quý. Tác giả của cuốn sách đã có kiến thức sâu rộng về Thiên văn, Địa lý, vũ trụ biến đổi và Lịch số học mới. Cuốn sách này có thể giúp chúng ta phân biệt được tốt xấu trong cuộc sống và cung cấp cho chúng ta lựa chọn thông minh.

Người viết cũng có hai mong ước khi trình bày về cuốn sách này. Đầu tiên, muốn lưu lại một phần kiến thức trong cuốn sách này để giúp đỡ những người có nhu cầu. Thứ hai, viết cuốn sách này để cho những người mới hiện đại có thể khảo sát và xem xét xem những kiến thức của người xưa có đúng hay không. Người viết hy vọng rằng thời gian sẽ chứng minh sự đúng đắn của cuốn sách.

Tuy nhiên, hiện nay, với sự phát triển của khoa học, nền Tân học đã làm cho nhiều người nghi ngờ và hoài nghi những điều cũ, đặc biệt là những điều có vẻ như huyền bí. Điều này hoàn toàn có lý do vì khoa học tiến bộ đã mang lại những kiến thức mới, và đó là lý do tại sao nhiều người không tin vào những điều cổ truyền. Tuy nhiên, tác giả hy vọng rằng qua cuốn sách này, người đọc có thể khám phá và khảo sát thêm những quan điểm thiếu hụt trong môn Tinh – Tướng – Y – quẻ.

Cuốn sách chứa đựng nội dung rất đa dạng, từ việc trạch tuổi, coi ngày, coi cưới gả, làm nhà, xuất hành cho đến những điều cấm đều có thể tra xét trong cuốn sách. Cuốn sách này thực sự quí báu và có thể được coi là những quan điểm thiếu hụt của môn Tinh – Tướng – Y – quẻ.

Tổng quan, cuố

Tóm Tắt Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền-

Ngọc Hạp là cuốn sách về can chi ngày giờ, phân biệt Cô Hư Vượng Tướng và tra xét tốt xấu cát hung. Được viết dựa trên Thiên văn, Địa lý và Lịch số học, cuốn sách này là một nguồn tư liệu vô cùng quý báu trong môn Tinh – Tướng – Y – quẻ. Nội dung quảng đại, bao gồm việc trạch tuổi, coi ngày, coi cưới gả, làm nhà, xuất hành, mở cửa hàng và những điều cấm phạm. Tác giả hy vọng rằng cuốn sách sẽ giúp cho những ai cần đến có thêm kiến thức và những vị tân học ngày nay có dịp khảo xét thêm để hiểu rõ hơn về những truyền thống của người xưa. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học, không ít người có dạ nghi ngờ và không chấp nhận những quan điểm thiếu hụt trong cuốn sách này. Cuốn sách Ngọc Hạp là tác phẩm kinh điển quý giá đầy đủ nhất và đúng theo lý số cổ truyền.

Đọc Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- Ebook Online

Ngọc hạp toàn bổn là cuốn sách dùng để xem về can chi ngày giờ, phân biệt Cô Hư Vượng Tướng; bàn bạc lựa chọn, tra xét tốt xấu cát hung.Bổn sách Ngọc Hạp là một bổn sách rất quí báu, hậu thế cũng chưa ai làm nối theo mà bỏ không dùng bổn ấy làm gốc. Nhà làm sách Ngọc Hạp và Bát Trạch đã thông Thiên văn rành Địa lý, am hiểu vũ trụ biến đổi, lại rành rẽ về Lịch số học mới làm ra được; phải hiểu cả Âm Dương thuộc Ngũ hành khắc hạp v.v…Trong khi trình bày quyển Ngọc hạp này, tôi có hai điều mong ước: Một, là bây giờ nền Nho học càng ngày càng thối bộ, tôi muốn lưu lại một đôi phần trong khoa này cho quí vị nào có cần đến cũng đỡ bớt sự phiền phức. Hai, là tôi đã kinh nghiệm thật đúng, cho nên tôi mới mạnh dạn trình bày để cho những vị tân học ngày nay có dịp khảo xét thêm cho biết coi người xưa truy nguyên có đúng hay không. Về điểm này tôi xin để thời gian chứng minh sự thật… chớ hiện nay phần đông vì khoa học tiến mạnh, làm cho thiên hạ say mê nền Tân học, còn cái gì thuộc về cũ – mà nhứt là những gì nghe ra như huyền bí – thì người ta có dạ nghi ngờ, mà nghi ngờ cũng có lý… Riêng tôi, tôi lấy lương tâm chức nghiệp mà hoàn thành quyển Ngọc hạp này.Nội dung quảng đại, từ dùng để trạch tuổi, coi ngày, coi cưới gả, làm nhà, xuất hành, mở cửa hàng cho đến những điều cấm phạm đều có thể tra xét ở trong cuốn sách này. Đây là một cuốn sách vô cùng quí báu, nội dung trong cuốn sách có thể coi là những quan điểm thiếu hụt của môn Tinh – Tướng – Y – quẻ.

Review Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền-

Cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền – PDF Ebook là một trong những cuốn sách vô cùng quý báu trong lĩnh vực can chi ngày giờ. Tác giả đã thông Thiên văn rành Địa lý và am hiểu về vũ trụ biến đổi, cũng như Lịch số học mới để có thể viết nên cuốn sách này. Nội dung của sách mang tính quảng đại và rất chi tiết, từ dùng để trạch tuổi, coi ngày, coi cưới gả, làm nhà, xuất hành, mở cửa hàng cho đến những điều cấm phạm đều có thể tra xét ở trong cuốn sách này.

Cuốn sách Ngọc Hạp này rất đáng để sở hữu, đặc biệt là đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu về lý số cổ truyền. Những kiến ​​thức được truyền từ người xưa qua lại, có thể giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về các kiến thức khoa học cổ đại này. Nội dung trong cuốn sách này cũng có thể coi là những quan điểm thiếu hụt của môn Tinh – Tướng – Y – quẻ. Với đầy đủ thông tin và kiến thức, cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền – PDF Ebook xứng đáng là một trong những cuốn sách đáng để đọc và sở hữu.

Bài Học Từ Sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền-

Từ cuốn sách Ngọc Hạp Chánh Tông Tác Phẩm Kinh Điển Quý Giá Đầy Đủ Nhất, Đúng Theo Lý Số Cổ Truyền- PDF, chúng ta có thể học được những bài học sau:

1. Can chi ngày giờ và phân biệt Cô Hư Vượng Tướng để tra xét tốt xấu cát hung.

2. Nắm được cách xem tinh thần của người sử dụng và điều chỉnh những yếu điểm của bản thân để đạt được sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống.

3. Tìm hiểu về Lịch số học, Âm Dương thuộc Ngũ hành khắc hạp và vũ trụ biến đổi.

4. Tìm hiểu về cách trạch tuổi, coi ngày, coi cưới gả, làm nhà, xuất hành, mở cửa hàng và những điều cấm phạm.

5. Học được những quan điểm thiếu hụt của môn Tinh – Tướng – Y – quẻ và cách điều chỉnh để tránh những sai lầm trong tư duy và hành động.

6. Nhận thức được sự quý báu của cuốn sách và nỗ lực bảo tồn các kiến thức truyền thống để tránh bị mất đi trong thời gian tới.

Tác giả: Minh Hằng.

Flowers In The Attic – Những Mùa Hoa Ngang Qua Ô Cửa PDF

Flowers In The Attic sẽ đem tới cho bạn những kiến thức cơ bản về hoa, cách lựa chọn hoa, dụng cụ và bình, cân bằng màu sắc và hình thức để tạo ra một bình hoa đẹp của riêng bạn. Tác giả Xi Trum, với kinh nghiệm tu nghiệp ở Hàn Quốc và châu [...]

Kể Chuyện Cuộc Đời Các Thiên Tài – Louis Pasteur – Thầy Thuốc Vĩ Đại Của Nhân Loại PDF

Cuốn sách Kể Chuyện Cuộc Đời Các Thiên Tài – Louis Pasteur – Thầy Thuốc Vĩ Đại Của Nhân Loại PDF Ebook là câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc đời của nhà khoa học Louis Pasteur – một trong những thầy thuốc vĩ đại nhất trong lịch sử y học. Nhờ những đóng góp [...]

Ứng Dụng Ngũ Hành “Soi” Mệnh Tình Yêu PDF

Cuộc sống đôi khi là khó khăn và thử thách, đặc biệt là trong mối quan hệ tình cảm. Bạn có từng gặp phải những vấn đề với người yêu của mình và cảm thấy như không hiểu được họ? Cuốn sách “Ứng Dụng Ngũ Hành “Soi” Mệnh Tình Yêu” sẽ giúp bạn giải đáp [...]

Tự Xem Huyền Không Phi Tinh PDF

Cuốn sách Tự Xem Huyền Không Phi Tinh là một tài liệu rất hữu ích cho những ai quan tâm đến phong thủy và tìm kiếm kiến thức về cách phong thủy ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Trong sách, tác giả đưa ra các phương pháp dùng la bàn xác định tòa [...]

Tự Truyện Của Một Yogi PDF

Cuốn sách Tự truyện của một yogi của Paramahansan Yogananda là một trong những cuốn sách tâm linh hay nhất thế kỷ 20. Được xuất bản lần đầu vào năm 1946, công trình này đã cuốn hút hàng triệu độc giả trên toàn thế giới bởi câu chuyện đặc biệt về cuộc đời của Paramahansan [...]

Thực Đơn Hàng Tuần 3 PDF

Thực đơn hàng tuần 3 là cuốn sách hữu ích dành cho các bà nội trợ và những người yêu thích nấu ăn. Bạn sẽ không còn phải đau đầu tìm kiếm ý tưởng nấu ăn khi mỗi ngày trong tuần được gợi ý với những món ăn đầy dinh dưỡng và đa dạng. Để [...]

Từ Điển Anh – Việt 39.000 Từ PDF

Cuốn sách Từ Điển Anh-Việt 39.000 Từ là một công cụ hữu dụng tuyệt vời để phục vụ cho nhu cầu học ngoại ngữ, không thể thiếu cho việc tra cứu và học tập. Với sự tập trung của tác giả, cuốn sách bao gồm tới 39.000 từ, đáp ứng nhu cầu tra cứu từ [...]

Tìm Hiểu Văn Hóa Phương Đông – 12 Con Giáp Quý Mão 2023 PDF

Cuốn sách Tìm Hiểu Văn Hóa Phương Đông – 12 Con Giáp Quý Mão 2023 PDF Ebook sẽ giúp bạn đọc nắm được lịch pháp để biết những việc nên làm trong ngày, trong tháng, trong năm. Từ đó, bạn có thể lập kế hoạch thực hiện các việc cần làm một cách chính xác, [...]

Tự Làm Kem Tuyệt Ngon 2018 PDF

Cuốn sách Tự Làm Kem Tuyệt Ngon 2018 PDF Ebook sẽ là giải pháp tuyệt vời cho những ngày hè oi bức. Với những công thức độc đáo, mới lạ nhưng lại rất dễ thực hiện, bạn sẽ có được những ly kem thơm ngon, tê tê đầu lưỡi, mát lạnh và tan chảy trong [...]

Rembrandt – Cuộc Đời Và Tác Phẩm Qua 500 Hình Ảnh PDF

Cuốn sách “Rembrandt: Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh” là một tài liệu tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu về danh họa nổi tiếng người Hà Lan – Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Tác phẩm này được phân thành hai phần: phần đầu tiên khám phá cuộc đời và sự nghiệp [...]

Giáo Trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh PDF

Cuốn sách Giáo Trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh PDF Ebook là tài liệu quan trọng cho những ai muốn nghiên cứu về kinh doanh quốc tế. Cuốn sách này được biên soạn với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập của học viên ngành quản trị kinh doanh, ngành kinh doanh quốc [...]

42 Món Nhồi Ngon Miệng Dễ Làm PDF

Cuốn sách “42 Món Nhồi Ngon Miệng Dễ Làm PDF” là một nguồn tài liệu vô cùng hữu ích cho những ai yêu thích ẩm thực và mong muốn tìm hiểu về những món ăn ngon miệng, đặc biệt là các món nhồi. Quyển sách bao gồm 42 công thức độc đáo và đa dạng, [...]

Phương Pháp Đặt Bàn Thờ – Thờ Cúng Của Người Việt PDF

Cuốn sách Phương Pháp Đặt Bàn Thờ – Thờ Cúng Của Người Việt PDF Ebook là một tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến tín ngưỡng thờ cúng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Cuốn sách trình bày chi tiết về các loại hình thờ cúng như thờ gia tiên, thờ [...]

Những Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc PDF

Cuốn sách Những Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc PDF Ebook là tuyển tập những câu nói, thành ngữ và tục ngữ về sách và văn hóa đọc. Từ những câu nói đơn giản nhưng sâu sắc cho đến những lời triết lý, tác phẩm này dành cho những người đam mê [...]

Các Món Ăn Thông Dụng Dễ Làm PDF

Cuốn sách “Các Món Ăn Thông Dụng Dễ Làm” là một tài liệu không thể thiếu cho những ai yêu thích nấu ăn và muốn tạo ra những món ăn ngon, đơn giản và giàu dinh dưỡng cho gia đình, người thân và bạn bè. Được biên soạn bởi những đầu bếp có kinh nghiệm, [...]