Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF - Tác giả: Léopold Pallu.

Cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 được viết bởi Léopold Pallu, một Đại úy hải quân Pháp tham gia cuộc xâm lược tại Nam kỳ. Nhờ việc được phát hành dưới dạng tài liệu tham khảo, cuốn sách đã giúp người đọc có cái nhìn sâu hơn về sự tương quan giữa quân đội Pháp và quân đội nhà Nguyễn, mưu đồ của thực dân Pháp, tình hình xã hội – kinh tế – quân sự của nhà Nguyễn và phần nào phản ánh cuộc kháng chiến của người dân Nam kỳ chống lại giặc xâm lăng. Tuy nhiên, cuốn sách này được viết dưới góc độ của một sĩ quan thực dân nên không tránh khỏi sự thiên lệch. Tóm lại, Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 là một tài liệu tham khảo quan trọng cho những người quan tâm đến thời kỳ đầu khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Tải Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook của tác giả Tác giả Léopold Pallu được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Léopold Pallu.
Người dịch: Thanh Thư.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 320gr.
Kích thước: 15.5 x 23.
Số trang: 306 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 143.650 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF
Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF
Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF
Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF
Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF
Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861

Cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 là một tài liệu quý giá về cuộc xâm lược của thực dân Pháp tại Nam Kỳ. Tác giả, Léopold Pallu, đã tham gia trực tiếp vào cuộc xâm lược và viết những tường thuật chi tiết về tình hình xã hội, kinh tế và quân sự của nhà Nguyễn cũng như mưu đồ của thực dân Pháp.

Tôi nhận thấy rằng cuốn sách có sự thiên lệch từ quan điểm của một sĩ quan thực dân Pháp. Tuy nhiên, đây là một tài liệu quan trọng để tìm hiểu về thời kỳ đầu khi thực dân Pháp cố gắng xâm lược và chiếm đóng nước ta. Nó giúp chúng ta hiểu thêm về tư tưởng chủ hàng, chủ hòa của triều đình và sức mạnh quân sự của giặc xâm lăng trong cuộc kháng chiến của người dân Nam Kỳ.

Tuy cuốn sách có sự thiên lệch, nhưng nó cung cấp một cái nhìn khái quát về cuộc xâm lược và cuộc kháng chiến trong thời kỳ đó. Đây là một tài liệu hữu ích cho những người quan tâm đến lịch sử và nghiên cứu sâu về cuộc xâm lược của thực dân Pháp tại Nam Kỳ.

Tổng kết lại, dù cuốn sách này chỉ phản ánh một phía, nhưng nó cung cấp thông tin quan trọng và có giá trị về cuộc xâm lược và kháng chiến tại Nam Kỳ. Tôi khuyến nghị những người quan tâm đến chủ đề này đọc cuốn sách này để hiểu thêm về lịch sử nước ta và những cuộc chiến tranh xâm lược.

Tóm Tắt Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861

Cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 của Léopold Pallu, một đại úy hải quân Pháp, tường thuật chi tiết cuộc viễn chinh Nam Kỳ của quân đội Pháp và quân đội nhà Nguyễn. Cuốn sách phản ánh tình hình xã hội, kinh tế và quân sự của nhà Nguyễn cũng như cuộc kháng chiến quật cường của người dân Nam Kỳ chống lại thực dân Pháp. Tuy nhiên, vì được viết dưới giác độ của một sĩ quan thực dân nên cuốn sách có sự thiên lệch và cần cân nhắc kỹ càng khi đọc.

Đọc Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 Ebook Online

Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861Hòa ước Bắc Kinh đẩy quân đội Pháp vào hoàn cảnh nhàn rỗi – Phó Đô đốc Charner nhận lệnh của Hoàng Đế chỉ huy cuộc viễn chinh Nam Kỳ – các lực lượng viễn chinh chỉnh đốn, rời khỏi Trung Quốc và đổ bộ vào Sài Gòn những ngày đầu tháng hai năm 1861.Nam kỳ viễn chinh ký 1861 có thể coi là cuốn ký sự chiến trường, được viết bởi tác giả Léopold Pallu – Đại úy hải quân Pháp trực tiếp tham gia vào cuộc xâm lược của thực dân Pháp tại Nam kỳ, thời kỳ đó.Là người trong cuộc nên tác giả có những tường thuật chi tiết sự tương quan giữa quân đội Pháp và quân đội nhà Nguyễn, mưu đồ của thực dân Pháp, tình hình xã hội – kinh tế – quân sự của nhà Nguyễn; đồng thời phản ánh phần nào cuộc kháng chiến quật cường của người dân Nam kỳ chống lại tư tưởng chủ hàng, chủ hòa của triều đình và trước sức mạnh quân sự của giặc xâm lăng.Cuốn sách được viết ra dưới giác độ của một sĩ quan thực dân nên chắc chắn có sự thiên lệch, đó là điều cần cân nhắc kỹ càng khi đọc sách này.Cuộc xâm lược đã lùi xa hàng trăm năm. Sự thật trắng đen đã rõ. Cuốn sách này chỉ là tài liệu tham khảo từ một phía nhưng chắc chắn sẽ có ích cho những người nghiên cứu sâu về thời kỳ đầu khi thực dân Pháp mưu đồ xâm lược nước ta.Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Review Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861

Cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 PDF Ebook là một tài liệu rất hữu ích để nghiên cứu về thời kỳ đầu của sự xâm lược của thực dân Pháp tại Nam Kỳ. Tác phẩm được viết dưới góc nhìn của một sĩ quan thực dân nên có sự thiên lệch, tuy nhiên, những tường thuật chi tiết về sự tương quan giữa quân đội Pháp và quân đội nhà Nguyễn, mưu đồ của thực dân Pháp, tình hình xã hội-kinh tế-quân sự của nhà Nguyễn đều rất rõ ràng và chính xác. Cuốn sách phản ánh phần nào cuộc kháng chiến quật cường của người dân Nam Kỳ chống lại tư tưởng chủ hàng, chủ hòa của triều đình và trước sức mạnh quân sự của giặc xâm lăng. Điều này làm cho sách trở thành một nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu lịch sử.

Bài Học Từ Sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861

1. Sự thiên lệch trong các tài liệu lịch sử: Cuốn sách Nam Kỳ Viễn Chinh Ký 1861 được viết từ quan điểm của một sĩ quan thực dân Pháp, do đó, nó có sự thiên lệch và nên được cân nhắc kỹ càng khi đọc và nghiên cứu.

2. Tư tưởng chủ hàng, chủ hòa của triều đình: Cuộc kháng chiến của người dân Nam Kỳ chống lại tư tưởng chủ hàng, chủ hòa của triều đình đã thể hiện sự cứng rắn và quyết liệt của dân tộc Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền của đất nước.

3. Các mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp: Cuốn sách cung cấp thông tin về các mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp tại Nam Kỳ, tiêu biểu là cuộc viễn chinh do Phó Đô đốc Charner chỉ huy, nhằm mở rộng ảnh hưởng và chiếm đóng lãnh thổ.

4. Tình hình xã hội – kinh tế – quân sự của nhà Nguyễn: Cuốn sách cũng cung cấp thông tin về tình hình xã hội, kinh tế, và quân sự của nhà Nguyễn vào thời kỳ đó, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử của Việt Nam.

5. Sự cản trở của cuộc kháng chiến: Mặc dù người dân Nam Kỳ đã thể hiện sự quyết đoán và sức mạnh của mình trong cuộc kháng chiến, nhưng họ vẫn đối mặt với sức mạnh quân sự vượt trội của giặc xâm lăng và phải chịu nhiều khó khăn, tổn thất về người và tài sản.

Tác giả: Minh Hằng.

Tuyệt Không Dấu Vết PDF

Cuốn sách Tuyệt Không Dấu Vết là một tác phẩm trinh thám đầy kịch tính và bất ngờ. Được viết bởi tác giả Hồng Nhung, cuốn sách xoay quanh những vụ án mà thám tử Tuấn của văn phòng Tam Tuấn thụ lý. Tuy nhiên, hai sự vụ mà anh phải giải quyết trong cuốn [...]

Cuộc Săn Cừu Hoang PDF

Cuốn sách “Cuộc Săn Cừu Hoang” PDF Ebook của nhà văn Haruki Murakami là một tiểu thuyết tuyệt vời, đưa người đọc vào một thế giới hoang đường và mơ mộng. Với nhân vật chính không tên và cuộc sống nhàm chán của anh, Murakami đã tạo nên một câu chuyện xoay quanh cuộc săn [...]

Ba Kim – Niềm Tin Và Phản Tỉnh PDF

Cuốn sách Ba Kim – Niềm Tin Và Phản Tỉnh PDF Ebook là một bộ sưu tập các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Ba Kim với hai chủ đề chính: khám phá con đường tìm kiếm lý tưởng và vạch rõ những hủ tục của chế độ phong kiến. Đây là một tác [...]

Bà Lão Tinh Nghịch PDF

Bà Lão Tinh Nghịch là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại từ đất nước mặt trời mọc. Cuốn sách đạt giải thưởng Văn học cho thiếu niên Robou no ishi của Nhật Bản. Trong truyện, hai bà cụ Erababa và Hyokoru đã ước ao được trở thành trẻ con để có thể trải [...]

Đường Hẹp Lên Miền Bắc Thẳm PDF

Đường Hẹp Lên Miền Bắc Thẳm là một trong những cuốn tiểu thuyết được đánh giá là kiệt tác với nội dung đầy cảm xúc và lôi cuốn. Tác giả Richard Flanagan đã khéo léo diễn tả cuộc sống khốn khổ của những người tù binh Nhật Bản trên tuyến đường sắt Thái Lan-Miến Điện [...]

Phong Ma Yến Tước – Tập 2: Địa Ngục Thiên Đường PDF

Cuốn sách Phong Ma Yến Tước – Tập 2: Địa Ngục Thiên Đường là một tác phẩm về giang hồ với sự xuất hiện của bốn môn phái lừa đảo lớn. Nhân vật chính Mạnh Tiểu Lục, một gã học việc thông minh và tháo vát, bị bọn lừa đảo gây bẫy và mất gia [...]

Trò Chơi Của Ripley PDF

Cuốn sách Trò Chơi Của Ripley của tác giả Patricia Highsmith kể về nhân vật chính Tom Ripley, một kẻ tội phạm tâm thần đầy tham vọng và khát khao giàu có. Bằng mọi cách, Ripley luôn tìm cách tìm ra những cơ hội để kiếm tiền và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để [...]

Hai Mươi Tư Con Mắt – Bản Phổ Thông – Bìa Cứng PDF

Cuốn sách “Hai Mươi Tư Con Mắt” là một câu chuyện cảm động về tình cô trò trong một ngôi trường ở vùng biển đảo Seto của Nhật Bản. Cô giáo Ooishi, người được đặt cho biệt danh “Hòn Đá Nhỏ”, đã mang lại nhiều niềm vui và hi vọng cho đứa trẻ khó khăn [...]

Và Khi Lạc Lối – Điều Khác Thường Trong Sự Quen Thuộc Ấy PDF

Và Khi Lạc Lối là cuốn sách mang đến cho độc giả những cảm xúc sâu sắc, về sự trọn vẹn và khuyết thiếu trong cuộc sống. Tác giả sử dụng hình ảnh một mảnh trăng khuyết mỏng manh treo giữa trời để minh hoạ cho phần bóng tối mà mắt không nhìn thấy của [...]

Những Lá Thư Ngày Thứ Tư – PDF

“Những Lá Thư Ngày Thứ Tư” là tác phẩm vượt qua kinh tế của New York Times, đưa người đọc vào câu chuyện đời thường đầy xúc cảm của Jack và Laurel. Qua những lá thư Jack viết cho vợ và con trai mình vào mỗi ngày thứ Tư hàng tuần, độc giả nhận được [...]

Ấn Tượng Văn Chương Phương Nam PDF

Ấn Tượng Văn Chương Phương Nam là cuốn sách nói về xã hội văn học phương nam, với 15 câu chuyện về 15 tác giả đầy mâu thuẫn. Từ chân dung của họ, chúng ta có thể nhìn thấy đa dạng của văn học phương nam, từ những tác giả quen thuộc như Lý Văn [...]

Giải Phóng PDF

Cuốn sách Giải Phóng PDF Ebook là một tác phẩm tiểu thuyết lịch sử chiến tranh rất đáng đọc. Được viết bởi một người nước ngoài, cuốn sách tái hiện chân thực và khách quan sự thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng hòa trước sức mạnh tổng [...]

Văn Chương Sài Gòn 1881 – 1924 – Tập 4: Du Ký Và Những Truyện Khác PDF

Cuốn sách Văn Chương Sài Gòn 1881 – 1924 – Tập 4: Du Ký Và Những Truyện Khác là một tập hợp các tác phẩm văn học quốc ngữ của những tác giả Sài Gòn thuộc thể loại du ký và những truyện khác. Du ký là thể loại văn học quốc ngữ không mới, [...]

Phía Tây Có Đàn Hươu Cao Cổ – West With Giraffes PDF

Cuốn sách Phía Tây Có Đàn Hươu Cao Cổ của tác giả Lynda Rutledge là một hành trình kỳ diệu qua những vùng đất hoang sơ của Mỹ. Trong chuyến đi, chúng ta đồng hành cùng Woodrow – một chàng trai trẻ trung và đầy tâm huyết, và đội hình đặc biệt gồm những con [...]

Bác Sĩ Và Đao Phủ PDF

Bác Sĩ Và Đao Phủ là cuốn sách đầy hấp dẫn dành cho những người yêu thích thể loại tiểu thuyết phiêu lưu, hành động và tình cảm. Cuốn sách kể về hành trình của bác sĩ John Hunter, một nhân vật tài ba và tốt bụng, đến với một thị trấn xa xôi để [...]