Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF - Tác giả: Trần Đình Việt.

Cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ là một tác phẩm nghiên cứu và sưu tập về cuộc đời và tầm quan trọng của vị lãnh tụ đầy nhân ái. Với 2 phần chính, cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu sâu hơn về tình cảm và lòng nhân ái của Bác Hồ đối với dân tộc và con người. Phần 1 bao gồm tiểu luận của tác giả về nhân ái Hồ Chí Minh, trong khi phần 2 là sự sưu tầm và tuyển chọn 54 câu chuyện đặc biệt về nhân ái từ các tác giả nổi tiếng trong ngoài nước.
Cuốn sách là một tài liệu quý giá giúp người đọc hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của lòng nhân ái trong cuộc sống và nhận thức về vị lãnh tụ hoàn hảo của Việt Nam. Cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đã trở thành nguồn giếng trời không bao giờ cạn cho các nghiên cứu về đạo đức và tình người.

Tải Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook của tác giả Tác giả Trần Đình Việt được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

DOWNLOAD Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: Trần Đình Việt.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 450gr.
Kích thước: 24 x 16 x 1 cm.
Số trang: 497 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 182.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF
Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ

Cuốn sách “Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ” PDF Ebook là một tác phẩm đáng đọc với nhiều nội dung cảm động và ý nghĩa nhân văn. Từ việc tuyển chọn sưu tầm 54 câu chuyện đặc biệt của nhiều tác giả nổi tiếng trong ngoài nước cho đến phần tiểu luận của tác giả Nhân ái Hồ Chí Minh, cuốn sách mang đến cho người đọc những câu chuyện và suy ngẫm về lòng nhân ái.

Lòng nhân ái của Bác Hồ được thể hiện qua các câu chuyện trong sách, tạo nên một sự ấm áp, gần gũi và xuất phát từ lòng yêu thương của vị lãnh tụ. Những câu chuyện này không chỉ là những câu chuyện về cuộc sống của Bác Hồ mà còn là những câu chuyện về các danh nhân văn hóa thế giới, tạo nên một tình thân yêu muôn vàn.

Phần tiểu luận của cuốn sách làm người đọc hiểu sâu hơn về chữ Nhân và chữ Dân trong lòng Bác Hồ. Các suy nghĩ và suy tư của tác giả Nhân ái Hồ Chí Minh được truyền đạt qua cuốn sách, cho thấy lòng đạo đức và tình yêu thương sâu sắc của vị lãnh tụ đối với con người.

Cuốn sách “Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ” PDF Ebook là một cuốn sách đáng đọc và suy ngẫm về lòng nhân ái và tình yêu thương. Nó không chỉ là một nguồn tri thức và kiến thức, mà còn là một nguồn cảm hứng để chúng ta làm người tốt và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Tóm Tắt Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ

Cuốn sách “Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ” bao gồm 2 phần: Phần 1 là khoảng 40 trang tiểu luận của tác giả về chủ đề nhân ái trong tư tưởng Bác Hồ; Phần 2 là tuyển chọn sưu tầm 54 câu chuyện đặc biệt của nhiều tác giả nổi tiếng trong ngoài nước. Cuốn sách khám phá sâu sắc lòng nhân ái của vị lãnh tụ và danh nhân văn hóa thế giới, làm người đọc cảm động và suy ngẫm. Phần tiểu luận giúp hiểu sâu hơn chữ Nhân, chữ Dân trong lòng Bác Hồ và lời nhắn nhủ của cụ Hoàng Đạo Thúy: “Đến bây giờ tôi thấy rằng: Xa rời đạo đức của Hồ Chủ tịch là điều đau xót nhất”. Qua đó, cuốn sách là nguồn tài liệu quý giá để khám phá và trân trọng văn hóa của một huyền thoại lịch sử.

Đọc Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ Ebook Online

Lòng Nhân Ái Của Bác HồCuộc đời của vị lãnh tụ đã có bao nhiêu sách, báo, các công trình nghiên cứu, nhưng lần này cuốn sách hơn 500 trang gồm 2 phần: Phần 1, khoảng 40 trang tiểu luận của tác giả (Nhân ái Hồ Chí Minh); Phần 2, là tuyển chọn sưu tầm 54 câu chuyện đặc biệt của nhiều tác giả nổi tiếng trong ngoài nước (Muôn vàn tình thân yêu).Lòng nhân ái của Bác Hồ là chủ đề xuyên suốt, những câu chuyện cảm động nhân văn gần gũi của vị lãnh tụ và danh nhân văn hóa thế giới, làm người đọc sẽ bất ngờ và chúng ta nhớ lại câu nói rất đúng của GS Trần Văn Giàu: “Đề tài về Hồ Chí Minh là nguồn giếng trời không bao giờ cạn”.Phần tiểu luận của cuốn sách giúp chúng ta hiểu sâu chữ Nhân, chữ Dân trong lòng Bác Hồ và kết của tiểu luận dẫn lời cụ Hoàng Đạo Thúy: “Đến bây giờ tôi thấy rằng: Xa rời đạo đức của Hồ Chủ tịch là điều đau xót nhất”. Đó là lời nhắc nhở không chỉ thời cụ Hoàng Đạo Thúy mà có thể soi vào tình hình thời sự hiện nay… (Quảng Yên)

Review Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ

Cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ là một tài liệu quý giá giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tình yêu thương và lòng nhân ái của vị lãnh tụ đặc biệt này. Phần tiểu luận của tác giả và tuyển chọn câu chuyện đặc biệt của nhiều tác giả nổi tiếng đã tạo nên một tác phẩm đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Cuốn sách là một nguồn tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến sự nghiệp và tư tưởng của Bác Hồ, đặc biệt là những ai muốn tìm hiểu về tình cảm thương yêu và lòng nhân ái của ông đối với nhân dân Việt Nam và toàn nhân loại. Bên cạnh đó, những câu chuyện đầy cảm động về tình thân yêu giữa Bác Hồ và các danh nhân văn hóa thế giới cũng làm người đọc xúc động và gợi lên nhiều suy nghĩ sâu sắc.

Tất cả những điều trên cho thấy cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ là một tác phẩm văn học ý nghĩa, đầy cảm xúc và sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai muốn học hỏi và tìm hiểu về lòng nhân ái và đạo đức cao đẹp của vị lãnh tụ đặc biệt này.

Bài Học Từ Sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ

Dựa trên thông tin trên, cuốn sách Lòng Nhân Ái Của Bác Hồ là một tài liệu quý giá để hiểu sâu hơn về tâm hồn và triết lý sống của vị lãnh tụ Ho Chi Minh. Qua những câu chuyện đặc biệt được tuyển chọn từ các tác giả nổi tiếng trong nước và quốc tế, chúng ta được thấu hiểu về tình thân, tình yêu, lòng nhân ái của vị lãnh tụ đối với con người và đất nước Việt Nam. Phần tiểu luận của tác giả cũng giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức và khát vọng dân tộc của Bác Hồ. Cuốn sách là một tài liệu quý giá để học hỏi và trau dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa và tư tưởng của dân tộc Việt Nam và thế giới.

Tác giả: Minh Hằng.

Luật Viên Chức Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019 Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Vị Trí Việc Làm Và Số Lượng Người Làm Việc Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập PDF

“Cuốn sách Luật Viên Chức Hiện Hành Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019 Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Vị Trí Việc Làm Và Số Lượng Người Làm Việc Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập là công cụ hữu ích đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực nhà nước và [...]

Lịch Sử Triết Học Phương Tây – Tập 3 – Triết Học Hiện Đại – Bìa Cứng PDF

Lịch sử triết học Phương Tây – Tập 3 – Triết học hiện đại – Bìa cứng là cuốn sách đầy đủ và chi tiết nhất về triết học phương Tây từ tiền Socrates đến đầu thế kỹ 20. Tác giả, Bertrand Russell, là một triết gia, sử gia, nhà phê bình xã hội, và [...]

Pháp Lệnh Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Năm 2001 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành PDF

Cuốn sách Pháp Lệnh Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Năm 2001 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành là tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Cuốn sách này giới thiệu về các quy định pháp [...]

Lý Tự Trọng – Sống Mãi Tên Anh PDF

Cuốn sách “Lý Tự Trọng – Sống Mãi Tên Anh” là một tác phẩm đặc biệt trong bộ sưu tập “Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tác phẩm tái hiện lại cuộc đời, công việc cách mạng và tinh thần kiên cường của anh Lý Tự Trọng – đoàn [...]

Combo Sách Putin Logic Của Quyền Lực Thomas Jefferson – Nhân Sư Mỹ PDF

Combo sách Putin Logic Của Quyền Lực và Thomas Jefferson – Nhân Sư Mỹ là bộ 2 cuốn sách đầy thú vị, cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc về hai nhân vật lịch sử quan trọng. Trong đó, cuốn sách Putin Logic Của Quyền Lực do tác giả Hubert Seipel thực hiện [...]

Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Đất Theo Cơ Chế Thị Trường Ở Việt Nam Sách Chuyên Khảo PDF

Cuốn sách Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Đất Theo Cơ Chế Thị Trường Ở Việt Nam là một tài liệu quan trọng để các nhà quản lý, các chuyên gia về đất đai và các nhà lập pháp có thể hiểu rõ hơn về quản lý đất đai theo cơ chế thị trường [...]

Di Sản Hồ Chí Minh – Phong Cách Hồ Chí Minh PDF

Cuốn sách Di Sản Hồ Chí Minh – Phong Cách Hồ Chí Minh PDF Ebook là tuyển tập những câu chuyện chân thật, được kể trực tiếp bởi những người từng gặp Bác. Nhờ đó, bạn đọc sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về Phong cách Hồ Chí Minh – từ cách suy nghĩ, [...]

Tư Bản – Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị – Tập Thứ Hai – Quyển II: Quá Trình Lưu Thông Của Tư Bản PDF

Cuốn sách Tư Bản – Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị là một công trình vĩ đại của nhà tư tưởng C. Mác, đồng thời là một tác phẩm nghiên cứu kinh tế và triết học vô cùng giá trị. Tập Thứ Hai – Quyển II: Quá Trình Lưu Thông Của Tư Bản mô [...]

Tủ Sách Đời Người: Ngôn Sứ PDF

Cuốn sách Ngôn Sứ của tác giả Kahlil Gibran là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất thế giới, và đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Trong cuốn sách, ngôn sứ Almustafa trả lời các câu hỏi liên quan đến tình yêu, cái chết, lao động, tự do, hôn nhân [...]

Trách Nhiệm Giải Trình Của Chính Quyền Địa Phương Theo Pháp Luật Việt Nam Sách Chuyên Khảo PDF

Cuốn sách “Trách Nhiệm Giải Trình Của Chính Quyền Địa Phương Theo Pháp Luật Việt Nam” là một đề tài chuyên sâu và có tính ứng dụng cao, giúp các cán bộ, lãnh đạo địa phương hiểu rõ hơn về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương, từ đó giải quyết tốt hơn [...]

Asean Diệu Kỳ – Vì Một Cộng Đồng Asean Phát Triển Bền Vững Và Thịnh Vượng PDF

Cuốn sách “Asean Diệu Kỳ – Vì Một Cộng Đồng Asean Phát Triển Bền Vững Và Thịnh Vượng” là một tác phẩm thú vị, phân tích sâu sắc về các vấn đề liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tác giả đã tập trung vào các khía cạnh về lịch [...]

Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới PDF

Cuốn sách Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới là một tài liệu tuyệt vời, tham khảo cho các nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ về các chủ đề liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Cuốn [...]

Những Nhà Tư Tưởng Lớn – Rawls In 60 Minuten – Rawls Trong 60 Phút PDF

Cuốn sách “Những Nhà Tư Tưởng Lớn – Rawls In 60 Minuten – Rawls Trong 60 Phút PDF” giới thiệu về tác giả John Rawls, một nhà triết học lớn về Công bằng. Với thử nghiệm tưởng tượng nổi tiếng về “cuộc biểu quyết dưới bức màn vô minh”, ông đã phát triển một phương [...]

Bảo Vệ Môi Trường – Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Bài Học Cho Việt Nam PDF

Cuốn sách “Bảo Vệ Môi Trường – Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Bài Học Cho Việt Nam” được biên soạn bởi một tập thể tác giả với mong muốn cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường và công tác bảo vệ môi trường trên toàn cầu, đồng thời đưa ra bài học kinh [...]

Pháp Luật Về Hoạt Động Đầu Tư Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn PDF

Cuốn sách “Pháp Luật Về Hoạt Động Đầu Tư Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại – Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn” là một tài liệu quan trọng để các chuyên gia phân tích và nghiên cứu về hoạt động đầu tư vốn của ngân hàng thương mại. Cuốn sách cung cấp cho [...]