Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF - Tác giả: Bernard M Bass, Ronald E Riggio.

Cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa là tài liệu tham khảo và điểm khởi đầu cho các nghiên cứu và phát triển lý thuyết về lãnh đạo chuyển hóa. Được viết một cách tổng quát và toàn diện, cuốn sách này thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả, các nhà lãnh đạo thực tiễn và sinh viên ngành lãnh đạo học.

Lãnh đạo chuyển hóa là thuật lãnh đạo đem lại sự truyền cảm hứng cho cấp dưới, giúp họ chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung của tổ chức, thách thức họ giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề đặt ra và phát triển kỹ năng lãnh đạo của cấp dưới thông qua đào tạo, tư vấn và các thách thức hỗ trợ.

Lãnh đạo chuyển hóa là phương pháp hiệu quả để lãnh đạo các tổ chức ngày càng phức tạp. Nó kích thích mỗi người làm việc nỗ lực hơn so với ý định ban đầu của họ và thậm chí thường là làm việc vượt sức tưởng tượng của chính họ.

Cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa đã nhanh chóng trở thành cách tiếp cận được lựa chọn trong hầu hết các nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết lãnh đạo hiện nay. Cuốn sách được tái bản mới với sự tham gia của một học giả danh tiếng về lãnh đạo học, đồng thời cũng là một nhà tâm lý học xã hội, Ronald Riggio. Lần tái bản này cập nhật những phát hiện mới, chuẩn hóa và hoàn chỉnh những nội dung trong phiên bản trước đó và đưa lãnh đạo học vào thực tiễn với những nhà lãnh đạo thực trong những tình huống thực. Cuốn sách được đánh giá là giáo trình bổ sung hoặc chính trong các khóa học chuyên sâu về lãnh đạo học.

Tải Sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF Ebook của tác giả Tác giả Bernard M Bass, Ronald E Riggio được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TP.HCM.

DOWNLOAD Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TP.HCM.

Tác giả: Bernard M Bass, Ronald E Riggio.
Người dịch: Nguyễn Ngọc Toàn.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 15 x 23.
Số trang: 360 trang.
Hình thức: Bìa Cứng.
Giá bán: 139.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Lãnh Đạo Chuyển Hóa - Transformational Leadership PDF
Sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lãnh Đạo Chuyển Hóa - Transformational Leadership PDF
Sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership

Cuốn sách “Lãnh Đạo Chuyển Hóa” là một tài liệu rất hữu ích về lãnh đạo chuyển hóa. Nó giúp đưa ra những lý thuyết và thực nghiệm về lãnh đạo chuyển hóa, và có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hay làm giáo trình trong các khóa học về lãnh đạo.

Tôi cho rằng sự quan tâm đối với cuốn sách này là do lãnh đạo chuyển hóa có khả năng nâng cao vai trò của người lãnh đạo. Cuốn sách giúp người đọc hiểu về cách lãnh đạo chuyển hóa có thể truyền cảm hứng cho nhân viên, tạo động lực cho họ chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung của tổ chức. Cuốn sách cũng giúp người đọc phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua đào tạo, tư vấn và các thách thức hỗ trợ.

Lãnh đạo chuyển hóa phù hợp với những tổ chức ngày càng phức tạp hiện nay, và giúp kích thích những người làm việc nỗ lực hơn và đạt được kết quả cao hơn. Cuốn sách mang lại những cách tiếp cận mới với lãnh đạo và đã được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu và ứng dụng lãnh đạo hiện nay.

Tôi rất hài lòng với việc tái bản cuốn sách này với sự tham gia của nhà lãnh đạo học và nhà tâm lý học xã hội, Ronald Riggio. Cuốn sách đã được cập nhật với những phát hiện mới và đưa vào thực tiễn với các nhà lãnh đạo thực tế. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ mang lại nhiều giá trị và cung cấp những kiến thức hữu ích về lãnh đạo chuyển hóa.

Tóm Tắt Sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership

Cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership là một tài liệu tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm liên quan đến lãnh đạo chuyển hóa. Cuốn sách này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo và giáo trình bổ sung trong khóa học chuyên sâu về lãnh đạo học. Lãnh đạo chuyển hóa truyền cảm hứng cho cấp dưới, giúp họ chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung của tổ chức, thách thức họ giải quyết các vấn đề sáng tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo của cấp dưới thông qua đào tạo, tư vấn và các thách thức hỗ trợ. Cuốn sách này được đánh giá là rất hữu ích và đã thu hút sự quan tâm của các học giả và nhà lãnh đạo thực tiễn. Cuốn sách cập nhật những phát hiện mới và đưa lãnh đạo học vào thực tiễn với những nhà lãnh đạo thực trong những tình huống thực.

Đọc Sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership Ebook Online

Lãnh Đạo Chuyển Hóa“Lãnh đạo chuyển hóa” là một công trình tổng thuật toàn diện về các lý thuyết và thực nghiệm, có thể được dùng như một tài liệu tham khảo và như điểm khởi đầu cho các nghiên cứu phát triển lý thuyết về lãnh đạo chuyển hóa. Nó cũng có thể được sử dụng làm giáo trình bổ sung trong một khóa học chuyên sâu về lãnh đạo học – hoặc làm giáo trình chính trong một khóa học hoặc hội thảo tập trung vào lãnh đạo chuyển hóa. Theo nhiều cách khác nhau, quyển sách này thu hút được sự quan tâm của các học giả, các nhà lãnh đạo thực tiễn và sinh viên ngành lãnh đạo học.Tại sao lại có sự quan tâm như vậy tới Lãnh đạo chuyển hóa? Đó chính là bởi vì Lãnh đạo chuyển hóa sẽ nâng sự lãnh đạo lên một tầm cao mới. Lãnh đạo chuyển hóa truyền cảm hứng cho cấp dưới, gắn kết họ chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung của tổ chức, thách thức họ giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề đặt ra và phát triển kỹ năng lãnh đạo của cấp dưới thông qua đào tạo, tư vấn và các thách thức hỗ trợ. Thuật lãnh đạo này phù hợp để lãnh đạo những tổ chức ngày càng phức tạp như hiện nay, giúp kích thích mỗi người làm việc nỗ lực hơn so với ý định ban đầu của họ và thậm chí thường là làm việc vượt sức tưởng tượng của chính họ. Họ làm việc với mục tiêu kỳ vọng cao hơn và thường đạt được kết quả cao hơn.Chính vì vậy, Lãnh đạo chuyển hóa đã nhanh chóng trở thành cách tiếp cận được lựa chọn trong hầu hết các nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết lãnh đạo hiện nay.“Di sản mà Bernard Bass để lại là một làn sóng các nhà nghiên cứu và học giả quốc tế khai phá chủ đề Lãnh đạo chuyển hóa. Có nhiều học giả đã đóng góp vào nghiên cứu lãnh đạo học, nhưng Bernard Bass là người giữ vị trí chủ chốt. Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu lần tái bản mới của cuốn sách Lãnh đạo chuyển hóa với sự tham gia của một học giả danh tiếng về lãnh đạo học, đồng thời cũng là một nhà tâm lý học xã hội, Ronald Riggio. Lần tái bản này cập nhật những phát hiện mới quan trọng, chuẩn hóa và hoàn chỉnh những nội dung trong phiên bản trước đây và đưa lãnh đạo học vào thực tiễn với những nhà lãnh đạo thực trong những tình huống thực”.James MacGregor Burns và Georgia Sorenson, Đại học Maryland 

Review Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership

Cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa là một tài liệu tham khảo toàn diện về lý thuyết lãnh đạo chuyển hóa và các thực nghiệm liên quan đến chủ đề này. Đây là một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và các nhà lãnh đạo thực tiễn. Cuốn sách giúp nâng cao hiểu biết về lãnh đạo chuyển hóa, truyền cảm hứng cho cấp dưới, gắn kết họ với mục tiêu chung của tổ chức và phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua đào tạo, tư vấn và các thách thức hỗ trợ. Điều này giúp kích thích động lực và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, đồng thời tạo ra những kết quả cao hơn, đáp ứng mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Ngoài ra, cuốn sách cập nhật các phát hiện mới, chuẩn hóa và hoàn chỉnh nội dung để đưa lãnh đạo chuyển hóa vào thực tiễn với các nhà lãnh đạo thực trong những tình huống thực. Vì vậy, đây là một cuốn sách đáng để được đọc và tham khảo.

Bài Học Từ Sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa – Transformational Leadership

Đầu tiên, cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm lãnh đạo chuyển hóa và những đặc điểm của một nhà lãnh đạo chuyển hóa. Cuốn sách tập trung vào các phát hiện mới và nghiên cứu trong lãnh đạo chuyển hóa, giúp chúng ta cập nhật kiến thức và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của lãnh đạo chuyển hóa trong thực tế.

Thứ hai, cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức lãnh đạo chuyển hóa có thể truyền cảm hứng cho cấp dưới, gắn kết họ chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu chung của tổ chức. Cuốn sách đưa ra các ví dụ thực tế về cách lãnh đạo chuyển hóa giúp tổ chức vượt qua các thách thức và phát triển kỹ năng lãnh đạo của cấp dưới thông qua đào tạo và tư vấn.

Thứ ba, cuốn sách cho thấy rằng lãnh đạo chuyển hóa là phù hợp với các tổ chức ngày càng phức tạp như hiện nay, giúp kích thích mỗi người làm việc nỗ lực hơn so với ý định ban đầu của họ và thậm chí thường là làm việc vượt sức tưởng tượng của chính họ. Cuốn sách đưa ra các phương pháp lãnh đạo chuyển hóa hiệu quả và đánh giá những lợi ích của việc áp dụng lãnh đạo chuyển hóa trong tổ chức.

Cuối cùng, cuốn sách Lãnh Đạo Chuyển Hóa cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn toàn diện và cập nhật về lãnh đạo chuyển hóa, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của lãnh đạo chuyển hóa và hướng dẫn cách áp dụng lãnh đạo chuyển hóa trong thực tế. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo quan trọng cho những người đang quan tâm đến lãnh đạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo

Tác giả: Minh Hằng.

Kế Hoạch Làm Giàu Và Áp Dụng Bí Quyết Thành Công PDF

Cuốn sách Kế Hoạch Làm Giàu Và Áp Dụng Bí Quyết Thành Công PDF Ebook của TS. Thái Lâm Toàn là một nguồn tài liệu quý giá cho những ai đang tìm kiếm sự thành công và giàu có trong cuộc sống. Cuốn sách cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về [...]

Tư Duy Số – The Digital Mindset PDF

Cuốn sách “Tư duy số – The Digital Mindset PDF” của tác giả Paul Leonardi và Tsedal Neeley là một nguồn tài liệu quan trọng và cần thiết để giúp đội ngũ quản lý và nhân viên phát triển tư duy số trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Cuốn sách không chỉ cung [...]

Chạm Để “Mở” Nền Kinh Tế Di Động PDF

Cuốn sách Chạm Để “Mở” Nền Kinh Tế Di Động PDF Ebook của chuyên gia toàn cầu về kinh tế di động Anindya Ghose đưa ra những nghiên cứu chuyên sâu về hành vi của người tiêu dùng và cách các doanh nghiệp có thể tận dụng kho dữ liệu để phát triển kinh tế [...]

Giáo Trình Quản Trị Logistics Dùng Cho Ngành kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh PDF

Cuốn sách Giáo Trình Quản Trị Logistics Dùng Cho Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh là tài liệu tham khảo tuyệt vời dành cho các nhà doanh nghiệp và sinh viên các trường đại học kinh tế. Được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, giáo trình tập trung [...]

Cạnh Tranh Trong Thời Đại AI – Competing In The Age Of AI PDF

Cuốn sách “Cạnh Tranh Trong Thời Đại AI” là một tác phẩm đầy thú vị, mô tả chi tiết về cách thức các tổ chức đang sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để đẩy mạnh sự phát triển và cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ. Tác giả Marco Iansiti và Karim R. Lakhani [...]

Tôi Đã Kiếm 2.000.000 Đô La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào? PDF

Cuốn sách Tôi đã kiếm 2.000.000 đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào? của tác giả Nicolas Darvas là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư đang tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp. Những kinh nghiệm và kỹ năng đầu [...]

Cách Người Nhật Quản Lý Doanh Nghiệp Thành Công PDF

Cuốn sách “Cách người Nhật quản lý doanh nghiệp thành công” của tác giả Keiya Sanjo đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của một nhà kinh doanh lão luyện sau khi trải qua một trận động đất và đứng lên từ sự thất bại để gây dựng lại sự nghiệp của mình. Cuốn [...]

Tái Tạo Kép PDF

Cuốn sách Tái Tạo Kép là một nguồn tài liệu vô cùng quý giá cho các doanh nhân, nhà quản lý và nhà lãnh đạo trong việc đối mặt với những thách thức của thị trường hiện đại. Tác giả đã trình bày một cách rõ ràng và logic những cách thức tạo ra đợt [...]

Nam Châm Hút Nhân Tài PDF

Nếu bạn đang tìm kiếm cách để thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, thì “Nam Châm Hút Nhân Tài” chính là tài liệu bạn không thể bỏ qua! Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra nhu cầu thực sự của các nhân tài và cung cấp công thức hàng đầu [...]

Xì Xầm vs Hét To – Bí Kíp X Trong Quảng Cáo-PR PDF

Bạn muốn thiết lập vị thế thị trường cho doanh nghiệp của mình và tối đa hóa doanh số một cách đơn giản và hiệu quả? Hãy đọc cuốn sách “Xì Xầm Vs Hét To – Bí Kíp X Trong Quảng Cáo PR”! Cuốn sách sẽ giúp bạn học cách tiếp cận đối tượng truyền [...]

Quản Lý Dự Án Thành Công PDF

Cuốn sách Quản Lý Dự Án Thành Công là một cẩm nang thiết thực dành cho những ai mong muốn cải thiện mức độ thành công của các dự án. Sách cung cấp một loạt các kỹ thuật thực tế, đã được chứng tỏ là có hiệu quả, từ giai đoạn đầu của dự án [...]

Chiến Thắng Thất Bại Là Đích Đến Của Thành Công PDF

Cuốn sách “Chiến Thắng Thất Bại Là Đích Đến Của Thành Công” là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Chung Ju-Yung – người sáng lập và chủ tịch danh dự của Tập đoàn Hyundai. Cuốn sách không chỉ chia sẻ những bài học kinh doanh quý giá, mà còn đem lại cho độc [...]

Kênh Tương Tác Chủ Đạo – The Master Channel PDF

Kênh Tương Tác Chủ Đạo – The Master Channel là cuốn sách thú vị dành cho những ai đang tìm kiếm cách làm khác biệt để cải thiện hiệu quả của các chiến dịch marketing, tăng trưởng doanh số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cuốn sách tập trung vào tầm quan trọng và [...]

The Simple Path To Wealth – Con Đường Đi Đến Sự Giàu Có PDF

The Simple Path To Wealth – Con Đường Đi Đến Sự Giàu Có is a unique book that is a collection of letters written by the author J L Collins to his daughter. It offers personal finance advice, investment strategies, and wealth-building tips. Collins’ writing style is engaging, humorous and provides readers with a refreshing [...]

The Luxury Strategy – Chiến Lược Xa Xỉ PDF

Cuốn sách The Luxury Strategy – Chiến Lược Xa Xỉ là một công cụ quý giá cho những ai đang quan tâm đến thương hiệu xa xỉ. Tác giả Jean-Noel Kapferer đã đưa ra các phân tích sâu sắc về các chức năng xã hội của hàng xa xỉ, các phương pháp hay nhất trên [...]