Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF - Tác giả: Nathalie Nahai.

Cuốn sách “Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng” của tác giả Nathalie Nahai là một tài liệu thực tiễn về chiến lược kinh doanh và tâm lý học. Với những kinh nghiệm và kiến thức hữu ích từ các chuyên ngành như tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi, tác giả đã giúp cho người đọc hiểu rõ những nguyên tắc tạo nên quyết định của khách hàng và sử dụng chúng để định hình hành vi của người khác trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số.

Cuốn sách sẽ giúp bạn tìm hiểu và áp dụng những chiến thuật tâm lý và kỹ thuật để thu hút và thuyết phục khách hàng, tăng cường hiệu quả tiếp cận, tiếp thị và bán hàng trên môi trường trực tuyến. Đây là một tài liệu hữu ích giúp cho các doanh nghiệp, chủ thương hiệu và marketer có được những chiến lược hiệu quả trong thị trường cạnh tranh sôi động ngày nay. Cuốn sách “Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng” là một must-read cho những ai muốn thành công trong kinh doanh thời kỹ thuật số.

Tải Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook của tác giả Tác giả Nathalie Nahai được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

DOWNLOAD Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Tác giả: Nathalie Nahai.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 280gr.
Kích thước: 16 x 24.
Số trang: 268 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 135.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số - Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF
Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng

Cuốn sách “Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng” của Nathalie Nahai đã gợi mở cho tôi những khía cạnh mới về sức mạnh của tâm lý và ảnh hưởng trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số.

Từ những kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi, tác giả đã truyền đạt những kỹ thuật và thông tin hữu ích, hướng dẫn cách tận dụng những yếu tố tâm lý để thu hút và thuyết phục khách hàng.

Cuốn sách giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thức các quyết định của khách hàng được hình thành và ảnh hưởng bởi những yếu tố vượt tầm ý thức. Tôi đã tìm hiểu về cách áp dụng những nguyên tắc này trong môi trường trực tuyến, từ đó định hình được hành vi và quyết định của người khác.

Ngoài ra, cuốn sách cung cấp những kỹ thuật và chiến lược tiến bộ để đạt thành công trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số. Điều này giúp tôi làm việc hiệu quả hơn trong việc thu hút và thuyết phục khách hàng, tạo ra sự lan toả ảnh hưởng tích cực đến doanh nghiệp của mình.

Tổng thể, cuốn sách “Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số” đem lại cho tôi những cái nhìn mới về tâm lý và ảnh hưởng trong kinh doanh. Nó là một nguồn thông tin hữu ích và khuyến khích tôi áp dụng những kỹ thuật này vào việc làm của mình để đạt được thành công trong thời đại kỹ thuật số.

Tóm Tắt Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng

Cuốn sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số của Nathalie Nahai cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích từ các chuyên ngành như tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi để hướng dẫn các doanh nghiệp đạt thành công trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số. Tác phẩm tập trung vào cách định hình hành vi của khách hàng thông qua các chiến thuật tâm lý để thu hút và thuyết phục khách hàng, giúp doanh nghiệp tạo ra quyết định đúng đắn và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đọc Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng Ebook Online

Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách HàngCho dù chúng ta có thích hay không, thực tế là các quyết định của chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn của nhiều nhân tố. Phần lớn những nhân tố này vượt tầm ý thức và khả năng kiểm soát của chúng ta.Nếu chúng ta hiểu lí do và cách thức vận hành các nguyên tắc tạo nên quyết định của khách hàng, chúng ta có thể sử dụng chúng trong môi trường trực tuyến để định hình hành vi của người khác.Trong Lan tỏa ảnh hưởng thời kỹ thuật số, Nathalie Nahai đã chọn lọc rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích từ các chuyên ngành như tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi, mang đến cho bạn đọc những kỹ thuật tiến bộ và thông tin hấp dẫn – hướng dẫn cách đạt thành công trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số.

Review Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng

Cuốn sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số là một tài liệu rất hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh và marketing. Tác giả Nathalie Nahai đã cung cấp những kiến thức chuyên sâu về tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi, và giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về cách thức các quyết định của khách hàng được hình thành và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.

Cuốn sách chia sẻ rất nhiều kỹ thuật và chiến lược để thu hút và thuyết phục khách hàng trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số. Nhờ đó, người đọc có thể áp dụng những kinh nghiệm này vào thực tiễn để cải thiện hiệu quả kinh doanh của mình.

Với nội dung phong phú và hấp dẫn, cùng với cách trình bày dễ hiểu và logic, cuốn sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số là một tài liệu quý giá không thể thiếu trong thư viện của các doanh nhân và nhà quản lý.

Bài Học Từ Sách Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số – Chiến Thuật Tâm Lý Để Thu Hút Và Thuyết Phục Khách Hàng

Từ cuốn sách này, chúng ta học được rất nhiều bài học quan trọng về tâm lý học và kinh doanh thời kỹ thuật số. Các bài học đó bao gồm:

1. Quyết định của khách hàng bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, nhiều trong số đó vượt tầm ý thức và khả năng kiểm soát của chúng ta.

2. Để thu hút và thuyết phục khách hàng, chúng ta cần hiểu và áp dụng những nguyên tắc tâm lý học và kinh doanh thích hợp.

3. Các kỹ thuật tâm lý học được sử dụng để tạo niềm tin và tăng độ hấp dẫn của sản phẩm hoặc dịch vụ.

4. Sử dụng kỹ thuật “mô hình xác suất Bayes” để dự đoán hành vi của khách hàng.

5. Các kỹ thuật tinh vi để tạo ấn tượng bằng cách sử dụng âm thanh, hình ảnh và cảm xúc.

6. Nắm bắt ý nghĩa của từng kênh truyền thông và cách sử dụng chúng để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch quảng cáo.

7. Tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng để họ có cảm giác tự do chọn lựa và tạo niềm tin.

8. Cảm nhận và đáp ứng nhu cầu tâm lý của khách hàng để tạo kết nối với họ.

Cuốn sách này cung cấp cho chúng ta một cách nhìn mới về tâm lý học và kinh doanh, giúp chúng ta hiểu rõ hơn các phương pháp tác động và tạo ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Nó cũng mang lại những kỹ năng và công cụ cần thiết để thuyết phục khách hàng và đạt thành công trong môi trường kinh doanh thời kỹ thuật số.

Tác giả: Minh Hằng.

Sự Lây Lan Kỳ Lạ PDF

Sách “Sự Lây Lan Kỳ Lạ” dựa trên một sự kiện đau lòng tại Thung lũng Silicon, nơi mà hàng loạt thanh thiếu niên giàu có và tài năng tự tử trên tuyến đường ray xe lửa. Cuốn sách đặt câu hỏi về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng tuyệt vọng này, cùng [...]

Kiến Tạo Doanh Nghiệp Ưu Việt PDF

Cuốn sách “Kiến tạo doanh nghiệp ưu việt” là một cẩm nang hướng dẫn cung cấp cho bạn các công cụ, kỹ năng và tư duy mới để làm chủ sự mơ hồ và tạo ra giá trị từ những mơ hồ ấy. Với quy trình thiết kế vòng lặp đôi và những lời khuyên [...]

Chiến Lược Lanchester – Cạnh Tranh Bằng Khoa Học Thị Phần PDF

Cuốn sách Chiến Lược Lanchester – Cạnh Tranh Bằng Khoa Học Thị Phần là một nguồn tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà quản lý kinh doanh và những người đam mê tìm hiểu về các chiến lược trong việc phát triển thị phần từ nguồn lực nhỏ bé. Cuốn [...]

90 – 20 – 30 – 90 Bài Học Vỡ Lòng Về Ý Tưởng Và Câu Chữ Bản Đen Trắng PDF

Cuốn sách “90 – 20 – 30 – 90 Bài Học Vỡ Lòng Về Ý Tưởng Và Câu Chữ” của tác giả Huỳnh Vĩnh Sơn là một cuốn sách hữu ích dành cho các bạn trẻ yêu sáng tạo và muốn trở thành những nhân viên sáng tạo chất lượng trong ngành quảng cáo. Với [...]

Soup – Công Thức Giúp Nuôi Dưỡng Và Xây Dựng Văn Hóa Cho Đội Ngũ Của Bạn PDF

“Soup – Công Thức Giúp Nuôi Dưỡng Và Xây Dựng Văn Hóa Cho Đội Ngũ Của Bạn” của tác giả Jon Gordon là một cuốn sách không thể thiếu đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ thành công. Chỉ như món súp ngon, công thức làm nên thành [...]

Combo Sách Phân Tích Chứng Khoán 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán PDF

Combo Sách Phân Tích Chứng Khoán và 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán là bộ sách cực kỳ hữu ích cho những người đang tìm kiếm kiến thức đầu tư chứng khoán. Cuốn sách Phân Tích Chứng Khoán mang lại cho độc giả những kiến thức [...]

Kotler Bàn Về Tiếp Thị PDF

Cuốn sách Kotler Bàn Về Tiếp Thị PDF Ebook là một tài liệu quan trọng dành cho các nhà quản lý về chủ đề tiếp thị. Tác giả Philip Kotler đã trình bày các chỉ dẫn cơ bản và các tư duy mới nhất về tiếp thị, bao gồm các lĩnh vực mới mẻ như [...]

Tiền Tệ Và Chuyện Làm Giàu An Toàn PDF

Cuốn sách “Tiền Tệ Và Chuyện Làm Giàu An Toàn” của GS. TS. Huỳnh Ngọc Phiên là một tài liệu quý giá giúp cho các độc giả có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của tiền tệ và tìm hiểu các cách làm giàu an toàn. Với sự trải nghiệm trong việc [...]

Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi PDF

Cuốn sách “Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi” kể về hành trình của Ben, một nhân viên bắt đầu từ bộ phận sale và thăng tiến đến vị trí quản lý bộ phận sale. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ben đã được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng ở phòng Sáp [...]

Cẩm Nang Start Up – Không Đường Và Hạ Gục Rồng PDF

Cuốn sách “Cẩm nang Startup” là một hướng dẫn cực kỳ hữu ích cho những ai muốn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ. Cuốn sách cung cấp cho bạn những bí quyết quan trọng và dễ bị bỏ qua trong bán hàng, kinh doanh và marketing. Nói không với những kiến thức rườm [...]

Dạy Con Làm Giàu 11 – Trường Dạy Kinh Doanh Cho Những Người Thích Giúp Đỡ Người Khác PDF

Cuốn sách “Dạy Con Làm Giàu 11: Cha Giàu Cha Nghèo” là một tài liệu cực kỳ hữu ích và giá trị cho những ai đang tìm kiếm cách để trở nên giàu có. Tác giả đã trình bày một cách chi tiết và dễ hiểu những khía cạnh bí ẩn của kinh doanh tiếp [...]

Lý Gia Thành Và Trường Giang PDF

Cuốn sách “Lý Gia Thành Và Trường Giang” phác họa một con đường đi tới thành công của tỷ phú Lý Gia Thành – người sáng lập Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp, một trong những gia tộc giàu nhất thế giới về bất động sản. Từ một cậu thiếu niên mồ côi cha, ông [...]

Một Đời Quản Trị PDF

Một Đời Quản Trị PDF Ebook là một tác phẩm đặc biệt, ghi lại nhật ký và tâm sự cả đời của doanh nhân Phan Văn Trường – người từng đứng đầu các tập đoàn khổng lồ với doanh thu 60-70 tỷ đô-la Mỹ, hoạt động trên cả trăm quốc gia. Cuốn sách không chỉ [...]

HBR – Cẩm Nang Lãnh Đạo PDF

Cuốn sách HBR – Cẩm Nang Lãnh Đạo là một tuyển tập những bài học và nghiên cứu quan trọng nhất về kỹ năng lãnh đạo được đăng trên tạp chí HBR suốt bốn thập kỷ qua. Tờ HBR là nguồn tài liệu danh giá về quản lý và kinh doanh, từng được coi là [...]

Lợi Thế Bán Hàng PDF

Cuốn sách Lợi Thế Bán Hàng là hướng dẫn chi tiết cho người bán hàng để nâng cao và duy trì doanh số bán hàng ở mức cao. Tác giả trình bày đầy đủ 11 bước của qui trình bán hàng, từ cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ khách hàng cũ và mới, [...]