La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF - Tác giả: Dương Quân Tùng.

Cuốn sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook là một tài liệu quan trọng đối với những ai quan tâm đến phong thủy học, đặc biệt là công cụ la bàn. Cuốn sách giới thiệu lịch sử hình thành và cấu tạo của la bàn, đặc điểm của nhiều loại và mức độ vận dụng của nó. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày về phương thức vận dụng thủy pháp theo la bàn, hướng dẫn cách sử dụng nó để đoán biết mệnh số, định hướng tài lộc, luận đoán sự cát hung của mặt bằng kiến trúc và nhiều ứng dụng khác. Cuốn sách là tài liệu tham khảo từ các nhà phong thủy Trung Quốc xưa, được biên soạn kỹ lưỡng và chính xác. Vì vậy, đây là một cuốn sách rất hữu ích cho những ai đang tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy học.

Tải Sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook của tác giả Tác giả Dương Quân Tùng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Dương Quân Tùng.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2020.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 1228gr.
Kích thước: 27 x 19 x 3.5 cm.
Số trang: 535 trang.
Hình thức: Bìa Cứng.
Giá bán: 287.300 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

La Bàn Phong Thủy - Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF
Sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp

The information provided in this passage gives a detailed description of the book “La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp”. It explains that the book is about the history, construction, and characteristics of the compass used in Feng Shui practice. It also mentions the different types of compasses and their applications, particularly in water-based Feng Shui.

The passage emphasizes the importance of water in Feng Shui and how it plays a significant role in creating ideal living conditions. It mentions the relevance of water in determining the wealth, status, and overall harmony in a person’s life. The book provides insights and knowledge from ancient Chinese Feng Shui experts, cautioning readers to be careful and thorough in their interpretations.

Overall, the passage gives a positive impression of the book, highlighting its comprehensive coverage and reliance on historical Chinese Feng Shui wisdom. It also acknowledges the possibility of errors in the book and encourages readers to provide feedback for future improvement.

Tóm Tắt Sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp

Cuốn sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook giới thiệu về lịch sử và cấu tạo của la bàn, công dụng, ứng dụng và phương thức vận dụng thủy pháp theo la bàn. Người Trung Quốc đã sử dụng la bàn từ thời Chiến quốc để dự trắc vận mệnh. Trong đời nhà Tống, giao thương hàng hải trên biển được đẩy mạnh, la bàn được ứng dụng phổ biến. Đến đời nhà Thanh, la bàn được bổ sung thêm nhiều vòng mới. Nội dung thủy pháp được trình bày trong cuốn sách là phần Dương Công địa lý thủy pháp của Dương Quân Tùng và phần ứng dụng thủy pháp từng tuổi theo la bàn. Cuốn sách này giúp bạn đọc có được những kiến thức tham khảo từ những tri thức của các nhà phong thủy Trung Quốc xưa, về việc vận dụng nên cần có sự cẩn trọng và tham khảo kỹ lưỡng.

Đọc Sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp Ebook Online

La bàn phong thủy còn có tên gọi là La kinh, La kinh bàn,Tý Ngọ bàn, … là một công cụ quan trọng đối với các nhà kham dự phong thủy học. Bởi vì nếu không có la bàn, các nhà phong thủy chẳng khác gì đi trong đêm tối, không thể biết được tọa sơn của mặt bằng kiến trúc hay lăng mộ để từ đó vận dụng mối quan hệ Ngũ hành, âm dương, Bát quái … luận đoán về sự cát hung của thân chủ.Căn cứ vào những tư liệu lịch sử, người Trung Quốc đã khám phá ra đặc tính chỉ hướng của kim nam châm từ sớm. Ngay từ thời Chiến quốc, người Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng la bàn làm công cụ để dự trắc vận mệnh, gọi là Tư Nam. Những năm đầu thời Đông Hán, Vương Sung mô tả về Tư Nam như sau: “Tư Nam chi thược, đầu chi vu địa, kỳ để chỉ Nam” (Tư Nam có hình chiếc môi, đặt trên mặt địa bàn, cán mối chỉ hướng Nam). Theo như chiếc Tư Nam do học giả Vương Chấn Đạc phục hồi lại trên cơ sở những tư liệu lịch sử thì trên mặt địa bàn có ghi các nội dung như Bát quái, Thiên can, Địa chi, 28 vì tinh tú, những đặc điểm này tương đồng với một loại la bàn phổ biến ở thời nhà Hán, gọi là Thức bàn. Như vậy, những chiếc la bàn thời bấy giờ đã có hai bộ phận chính cấu thành nên những chiếc la bàn đời sau này là vật thể chỉ cực từ và bàn phương vị. Ở đời nhà Tống, nền kinh tế phát triển phồn vinh, giao thương hàng hóa trên biển được đẩy mạnh, la bàn cũng phát triển và được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực hàng hải. Học giả Thẩm Quát đời Bắc Tống đã chép trong cuốn Mộng khê bút đàm như sau: “Người ta dùng loại đá có từ tính mài thành những chiếc kim nam châm, nhưng thường hơi lệch về hướng Đông chứ không chỉ hướng chính Nam. Có nhiều cách sử dụng kim nam châm như đặt trên ngón tay, đặt trên miệng bát, thả nổi trên nước, nhưng cách tốt nhất định là trên bằng dây. Cách treo là dùng một sợi dây tơ buộc vào giữa cây kim, treo ở những nơi kín gió, đầu mũi kim sẽ chỉ hướng Nam. Cũng có loại kim chỉ hướng Bắc”. Đến đời nhà Thanh, la bàn lại được bổ sung thêm nhiều vòng mới. Kể từ sau đời nhà Minh, do những thuyết về mệnh lý học và phong thủy học được nhập lẫn vào nhau khiến cho môn phong thủy học càng trở nên phức tạp, vì vậy mà trên những chiếc la bàn thời kỳ này phân thành nhiều vòng và những nội dung được ghi với mật độ khá dày đặc, nói chung ít thì vài vòng, nhiều thì mười mấy vòng. Các nhà kham dự phong thủy dựa vào đó để quan sát thiên địa để luận đoán sự cát hung của mặt bằng kiến trúc. Trong cuốn sách này xin được giới thiệu với bạn đọc về lịch sử hình thành và cấu tạo, đặc điểm của la bàn.La bàn có nhiều loại và mức độ vận dụng của nó cũng vô cùng phong phú. Trong cuốn sách này chúng tôi xin được đề cập tới phương thức vận dụng thủy pháp theo la bàn. Trong sách Táng thư có viết: “Phong thủy chi pháp, đắc thủy vị thượng, tàng phòng thứ chi” (Pháp của phong thủy lấy được thủy làm đầu, thứ đến là tàng phong tụ khí). Sách Thanh nang kinh cũng viết: “Phú quý bần tiện tại thủy thần, thủy thị sơn gia huyết mạch chi tinh, thủy chủ tài lộc, sơn chủ nhân đinh” (Sự giàu nghèo, sang hèn ở thủy, thủy là tinh quý huyết mạch của sơn gia, thủy chủ về tài lộc, sơn chủ về nhân đinh). Các nhà kham dự phong thủy xưa khi tầm long điểm huyệt thường coi trọng hợp cục long thủy. Qua đây chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng của thủy trong sự hợp thành cuộc địa phong thủy lý tưởng. Nội dung thủy pháp được trình bày trong cuốn sách là phần Dương Công địa lý thủy pháp của Dương Quân Tùng và phần ứng dụng thủy pháp từng tuổi theo la bàn.Cuốn sách này được biên dịch trên cuốn Dương công địa lý thủy pháp của nhà phong thủy Dương Quân Tùng, sẽ giúp bạn đọc có được những kiến thức tham khảo từ những tri thức của các nhà phong thủy Trung Quốc xưa, về việc vận dụng nên cần có sự cẩn trọng và tham khảo kỹ lưỡng, không nên vội vàng quyết định đúng sai.Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi sai sót, mong bạn đọc lượng thứ để tái bản cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Review La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp

Cuốn sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook là một tài liệu quý cho những ai muốn tìm hiểu về phong thủy học và cách sử dụng La bàn trong dự đoán vận mệnh. Cuốn sách cung cấp đầy đủ thông tin về lịch sử, cấu tạo của La bàn cũng như phương thức vận dụng thủy pháp theo La bàn.

Tuy nhiên, vì nội dung của cuốn sách là từ ngữ chuyên môn, nên việc đọc và hiểu sâu hơn đòi hỏi người đọc phải có kiến thức về phong thủy học cơ bản. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về phong thủy, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lĩnh hội được toàn bộ nội dung của cuốn sách.

Tổng thể, La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook là một tài liệu hữu ích và cần thiết cho những ai đang muốn tìm hiểu sâu về phong thủy và cách sử dụng La bàn, tuy nhiên, người đọc cần phải có đủ kiến thức về phong thủy trước khi đọc cuốn sách này để hiểu được toàn bộ nội dung của nó.

Bài Học Từ Sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp

1. La bàn phong thủy là một công cụ quan trọng đối với những nhà phong thủy trong việc luận đoán về sự cát hung của thân chủ và mặt bằng kiến trúc.

2. Lịch sử hình thành và cấu tạo của la bàn có nguồn gốc từ Trung Quốc, từ thời Chiến quốc và Đông Hán.

3. La bàn được bổ sung thêm nhiều vòng mới từ đời nhà Thanh và phân thành nhiều loại với mức độ vận dụng phong phú.

4. Phương thức vận dụng thủy pháp theo la bàn trong phong thủy cũng được đề cập trong cuốn sách, với sự coi trọng của hợp cục long thủy và vai trò quan trọng của thủy trong sự hợp thành địa phong thủy lý tưởng.

5. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng, cần phải cẩn trọng và tham khảo kỹ lưỡng để tránh những quyết định sai lầm.

6. Cuốn sách La Bàn Phong Thủy – Dương Công Địa Lý Thủy Pháp PDF Ebook là một nguồn tài liệu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về la bàn và ứng dụng thủy pháp trong phong thủy.

Tác giả: Minh Hằng.

Phong Thủy Cải Vận – Dành Cho Người Mệnh Khuyết Mộc, Hỏa Quyển Thu, Đông PDF

Cuốn sách “Phong Thủy Cải Vận – Dành Cho Người Mệnh Khuyết Mộc, Hỏa Quyển Thu, Đông” là một hướng dẫn thực tiễn để giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp cải vận trong phong thủy. Tác giả Lý Cư Minh đã kế thừa từ phương pháp đoán mệnh Bát tự của văn hóa [...]

Từ Điển Cơ Khí Và Công Trình Anh – Việt PDF

Cuốn sách Từ Điển Cơ Khí Và Công Trình Anh – Việt PDF Ebook là một tài liệu hữu ích cho những người làm việc trong các lĩnh vực cơ khí, máy móc, viễn thông, vận tải, xây dựng, và thuỷ lợi. Với hơn 40.000 thuật ngữ được biên soạn và chọn lọc kỹ càng, [...]

Không Thể Ngăn Chặn: Chuyện Đời Tôi Đến Hôm Nay PDF

Không Thể Ngăn Chặn: Chuyện Đời Tôi Đến Hôm Nay là tự truyện chân thực, mạnh mẽ và hài hước của cựu tay vợt nữ ngôi sao Maria Sharapova. Bắt đầu từ cuộc hành trình đầy gian nan của cô bé 6 tuổi đến Học viện tennis của Nick Bollettieri tại Mỹ với cha mẹ [...]

Từ Điển Anh – Việt 150.000 Từ PDF

Từ Điển Anh – Việt 150.000 Từ PDF Ebook sẽ là một người bạn đồng hành đắc lực cho những ai đang học tiếng Anh hoặc làm việc trong lĩnh vực này. Cuốn sách cung cấp cho bạn một công cụ hữu ích trong việc tra cứu các từ tiếng Anh, thuật ngữ chuyên ngành [...]

Rước Lộc Vào Nhà Bằng Linh Vật Phong Thủy PDF

“Rước Lộc Vào Nhà Bằng Linh Vật Phong Thủy” là cuốn sách vô cùng hữu ích cho những ai đang tìm kiếm những phương pháp để tăng cường may mắn và tài lộc trong cuộc sống. Từ những kiến thức cơ bản về phong thủy, đến những bài tập thực tế để áp dụng vào [...]

Tục Thờ Cúng Và Những Điều Kiêng Kỵ Trong Văn Hóa Tâm Linh Người Việt PDF

“Tục Thờ Cúng Và Những Điều Kiêng Kỵ Trong Văn Hóa Tâm Linh Người Việt PDF” là một cuốn sách phản ánh sâu sắc về văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Từ những nghi lễ truyền thống đến các tín ngưỡng, tác giả đề cập đến những tập tục thường được thực hiện [...]

Đức Phúc – I Believe I Can Fly PDF

Cuốn tự truyện “Đức Phúc – I Believe I Can Fly” là chân dung của một Đức Phúc ngây thơ, trong trẻo, lạc quan và luôn dũng cảm theo đuổi đam mê ca hát. Cuốn sách ghi lại những bước ngoặt lớn trong đời Phúc như khi anh đăng quang Giọng hát Việt, bị công [...]

Dinh Dưỡng 4.0 PDF

Dinh Dưỡng 4.0 là cuốn sách mới nhất của I Love Cookbooks, giúp đả bỏ các định kiến sai lầm về thực phẩm và giúp bạn có cái nhìn sáng suốt về các kế hoạch ăn kiêng, khuyến nghị dinh dưỡng và sự thật đằng sau các lời khuyên ăn uống mà chúng ta thường [...]

Lỗ Tấn Với Bạn Bè Thuở Nhỏ PDF

Cuốn sách Lỗ Tấn Với Bạn Bè Thuở Nhỏ PDF Ebook đưa ta trở lại thời thơ ấu của nhà văn Lỗ Tấn, khi ông còn là một cậu bé ngây thơ với những trò chơi, cuộc vui đầy tưng bừng cùng bạn bè. Tác phẩm này không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về [...]

Hồi Ký Tù Binh Thương Trường PDF

Cuốn sách Hồi Ký Tù Binh Thương Trường là một cuộc hành trình đầy đau thương của doanh nhân Nguyễn Phước Bửu Huy – một trong những người tiên phong trong việc đưa sản phẩm cá Basa, cá Tra của Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh [...]

Người Nội Trợ Thông Minh – Món Ngon Bổ Dưỡng Cho Phái Đẹp PDF

Cuốn sách Người Nội Trợ Thông Minh – Món Ngon Bổ Dưỡng Cho Phái Đẹp chính là người bạn đồng hành đắc lực của các chị em phụ nữ. Với phần 1 cung cấp kinh nghiệm về một số thực phẩm giữ gìn nhan sắc và sức khỏe, các chị em có thể dễ dàng [...]

Từ Điển Anh-Việt Khoảng 301.000 Từ PDF

Cuốn Từ Điển Anh-Việt Khoảng 301.000 Từ PDF Ebook là tài liệu hỗ trợ không thể thiếu đối với những người đang học và muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Với 301.000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất, đầy đủ phiên âm, từ loại, từ đồng nghĩa, phản nghĩa và [...]

Leonardo Da Vinci Walter Isaacson PDF

Cuốn sách “Leonardo Da Vinci” của tác giả Walter Isaacson là một tiểu sử đầy hấp dẫn về một nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử. Với năng lực sáng tạo đặc biệt, Leonardo Da Vinci đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật và phát minh khoa học vĩ đại. Tác giả cung [...]

Kỹ Thuật Làm Bánh Ngọt – Cuốn Sách Cho Người Bắt Đầu Học Làm Bánh PDF

Cuốn sách Kỹ Thuật Làm Bánh Ngọt – Cuốn Sách Cho Người Bắt Đầu Học Làm Bánh PDF Ebook là người bạn đồng hành đắc lực cho những ai đam mê làm bánh. Với những kiến thức cơ bản về nguyên liệu, dụng cụ và kỹ năng làm bánh, cuốn sách sẽ giúp bạn tiếp [...]

30 Thực Đơn Ăn Chay Giúp Giảm Béo PDF

30 Thực Đơn Ăn Chay Giúp Giảm Béo PDF Ebook là tài liệu hữu ích cho những ai muốn ăn chay và đang muốn giảm cân. Với 30 món ăn chay được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau, từ đơn giản đến cầu kỳ, bạn sẽ không bị nhàm chán khi ăn chay [...]