Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF - Tác giả: Ngọc Linh.

Cuốn sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật là bộ sách tuyệt vời dành cho các em học sinh. Với chọn lọc những câu chuyện ý nghĩa, cuốn sách giúp các em hình thành và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như tự tin, lạc quan, nhân ái, kiên trì và biết sống khát vọng. Lời kể ngắn gọn, sinh động, cùng với mục tổng kết “Bài học lớn sau câu chuyện nhỏ”, giúp các em thấm nhuần giá trị lớn lao trong từng câu chuyện. Qua truyện về chú chim tu-căng và con rắn độc, chúng ta cảm nhận được tầm quan trọng của sự cảnh giác và tình yêu thương đối với loài vật. Cuốn sách này không chỉ giúp các em phát triển kỹ năng sống mà còn giúp mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh, tạo động lực cho các em phấn đấu và thành công trong cuộc sống.

Tải Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook của tác giả Tác giả Ngọc Linh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

DOWNLOAD Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Tác giả: Ngọc Linh.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới.
Năm xuất bản: 2016.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 160gr.
Kích thước: 20.5 x 13 x 0.5 cm.
Số trang: 140 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 43.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Kỹ Năng Sống - 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF
Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật

Cuốn sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook có vẻ hấp dẫn và mang đến nhiều giá trị cho người đọc. Việc chọn lọc 101 câu chuyện ý nghĩa nhằm giúp học sinh hình thành và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như tự tin, lạc quan, nhân ái, kiên trì và biết sống khát vọng là một điểm cộng lớn của cuốn sách.

Mỗi câu chuyện trong sách được kể ngắn gọn, sinh động, giúp người đọc dễ dàng thuận tiện tiếp cận và tiếp thu. Mục tổng kết “Bài học lớn sau câu chuyện nhỏ” ở cuối mỗi truyện là một phần quan trọng giúp người đọc thấm nhuần giá trị lớn lao trong từng câu chuyện.

Ví dụ, câu chuyện về chú chim tu-căng đã cảnh báo và ngăn chặn một cuộc xâm nhập độc hại vào ngôi nhà. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nhạy bén và phản ứng nhanh chóng trong cuộc sống. Nó là một bài học về sự quan tâm và tình yêu thương loài vật, khuyến khích người đọc đối xử tốt với mọi loài vật xung quanh mình.

Từ cuốn sách, người đọc có thể học được nhiều kỹ năng sống quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một tài liệu giáo dục sáng tạo và cung cấp các giải pháp cho những trạng thái khó khăn và thách thức mà học sinh thường gặp phải.

Cuốn sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật PDF Ebook có thể trở thành một nguồn cảm hứng và sự hỗ trợ đáng tin cậy để giúp học sinh phát triển nhân cách và thành công trong cuộc sống.

Tóm Tắt Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật

Cuốn sách Kỹ năng sống – 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em sống chan hòa, yêu thương loài vật là bộ sách tuyệt vời dành cho học sinh. Cuốn sách giúp các em hình thành và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, như tự tin, lạc quan, nhân ái, kiên trì, biết sống khát vọng. Mỗi câu chuyện đều được kể ngắn gọn, sinh động kết thúc với mục tổng kết “Bài học lớn sau câu chuyện nhỏ”, giúp các em thấm nhuần giá trị lớn lao trong từng câu chuyện. Ví dụ như câu chuyện về con chim tu-căng giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của những sinh vật nhỏ bé, đồng thời cũng khuyên chúng ta nên luôn sẵn sàng và tỉnh táo để đối mặt với bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Cuốn sách này thực sự là một nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh và cả người lớn.

Đọc Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật Ebook Online

Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật Bộ sách Kỹ năng sống dành cho học sinh – 101 câu chuyện học sinh cần đọc chọn lọc những câu chuyện ý nghĩa, giúp các em hình thành và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp: tự tin, lạc quan, nhân ái, kiên trì, biết sống khát vọng… Lời kể ngắn gọn, sinh động, cuối mỗi truyện còn có mục tổng kết “Bài học lớn sau câu chuyện nhỏ” để các em thêm thấm nhuần giá trị lớn lao trong từng câu chuyện. “Một đêm nọ, nhà khảo sát bị tiếng ồn của chim tu-căng này đánh thức. Ông lập tức tỉnh dậy và bật đèn xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra lúc ấy bên cạnh giường của mình có một con rắn rất to, đôi mắt trừng trừng, cái lưỡi xẻ đôi liên tục thò ra thụt vào. Các đồng nghiệp của ông nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy đến đánh đuổi con rắn đi. Về sau, họ mới biết đó là loài rắn độc, nếu chú chim tu-căng không báo động kịp thời, đợi đến khi con rắn bò lên giường thì hậu quả vô cùng đáng sợ…”

Review Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật

Cuốn sách “Kỹ năng sống – 101 câu chuyện học sinh cần đọc” là một tài liệu quý giá giúp các em học sinh hiểu thêm về các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, từ đó hình thành và bồi dưỡng cho mình một tư duy tích cực. Những câu chuyện trong sách được lựa chọn kỹ càng, mang đến cho người đọc những bài học bổ ích, ý nghĩa, đồng thời giúp các em học sinh rèn luyện khả năng đọc hiểu và phân tích truyện ngắn.

Với cách viết ngắn gọn, sinh động, sách dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả, giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ những bài học quý giá từ những câu chuyện đó. Cuối mỗi truyện, mục tổng kết “Bài học lớn sau câu chuyện nhỏ” giúp cho người đọc có thể tóm tắt và nhớ lại nội dung bài học một cách dễ dàng.

Đặc biệt, bộ sách còn giúp các em nhận thấy tầm quan trọng của việc yêu thương loài vật, sống chan hòa với môi trường xung quanh. Điều này giúp các em hiểu rằng, để trưởng thành, phát triển, không chỉ riêng con người mà cả động vật và môi trường đều cần được sự quan tâm, yêu thương và bảo vệ.

Tóm lại, “Kỹ năng sống – 101 câu chuyện học sinh cần đọc” là một tài liệu quý giá giúp các em học sinh rèn luyện khả năng đọc hiểu, phân tích và hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Cuốn sách còn giúp các em nhận thức thêm về tầm quan trọng của sự yêu thương và bảo vệ loài vật, giúp cho các em trở thành những người có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng xung quanh.

Bài Học Từ Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật

Cuốn sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Sống Chan Hòa, Yêu Thương Loài Vật chứa đựng nhiều bài học quý báu cho các em học sinh, trong đó bao gồm:

1. Tự tin trong bản thân và kiên trì với mục tiêu của mình.

2. Giúp đỡ đồng loại cần thiết trong cuộc sống.

3. Yêu thương và bảo vệ động vật.

4. Biết sống với khát vọng và chấp nhận thất bại.

5. Tôn trọng người lớn và học hỏi từ kinh nghiệm của họ.

6. Biết tôn trọng và chia sẻ với bạn bè.

7. Khi gặp khó khăn và áp lực, hãy giữ lạc quan và cố gắng vượt qua.

Chính từ những câu chuyện ngắn gọn, sinh động và ý nghĩa trong cuốn sách, các em sẽ học được cách sống đạo đức và tích cực. Ngoài ra, mục tổng kết “Bài học lớn sau câu chuyện nhỏ” cuối mỗi truyện giúp các em tóm lược lại bài học và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Cuốn sách này giúp các em học sinh trưởng thành và trang bị những kỹ năng sống cần thiết để trở thành những công dân tốt, đáng tin cậy trong tương lai.

Tác giả: Minh Hằng.

Tư Duy Logic Rèn Luyện Thuyết Phục Trong Giao Tiếp PDF

Cuốn sách “Tư duy logic – Rèn luyện thuyết phục trong giao tiếp” là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn phát triển kỹ năng giao tiếp thông minh và hiệu quả hơn. Với các kỹ năng nói mới mẻ và thú vị, cuốn sách sẽ giúp bạn tránh những sai lầm phổ [...]

Tàn Khốc Mới Là Thanh Xuân PDF

Tải Sách Tàn Khốc Mới Là Thanh Xuân PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Tàn Khốc Mới Là Thanh Xuân PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Tàn Khốc Mới Là Thanh Xuân PDF Ebook của tác giả Tác giả Khenpo Sodargye được xuất bản [...]

Tuổi 20 Bước Vào Thế Giới Kinh Doanh PDF

“Tuổi 20 bước vào thế giới kinh doanh” là cuốn sách cực kỳ hữu ích và đáng đọc cho những bạn trẻ mới bước vào thế giới kinh doanh. Cuốn sách này cung cấp cho các độc giả những kiến thức cần thiết để đối phó với cuộc sống công sở khắc nghiệt và phát [...]

Nghệ Thuật Tư Duy Rành Mạch 2018 PDF

“Nghệ Thuật Tư Duy Rành Mạch” là cuốn sách bức tranh về những sai lầm tư duy thường gặp và làm hỏng cuộc đời của chúng ta. Tác giả Rolf Dobelli đã thấu hiểu bản chất con người và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp chúng ta nhận diện, tránh né [...]

Sống Với Niềm Đam Mê PDF

Sống Với Niềm Đam Mê là cuốn sách nên đối với những ai muốn thiết kế một cuộc sống đầy ý nghĩa và đam mê. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm thấy những mục tiêu và kế hoạch cuộc sống của mình, đồng thời giúp bạn theo đuổi niềm đam mê của mình. Bạn [...]

Sao Nào Tôi Cứ Là Tôi Đấy Thì Sao ? PDF

Cuốn sách Sao Nào Tôi Cứ Là Tôi Đấy Thì Sao? sẽ chỉ cho bạn cách để là chính mình thật sự, không phải là cách để tự huyễn hoặc bản thân hay tỏ vẻ là chính mình bằng vỏ ngoài kì dị. Bạn sẽ phải trải qua một hành trình gỡ bỏ bóng tối [...]

Thuật Luyện Nhân: Phương Pháp Đánh Thức Sức Mạnh Diệu Kì Của Những Người Xung Quanh Bạn PDF

Cuốn sách Thuật Luyện Nhân: Phương Pháp Đánh Thức Sức Mạnh Diệu Kì Của Những Người Xung Quanh Bạn PDF Ebook là một tài liệu quý giá giúp bạn khám phá về khả năng lãnh đạo phi thường. Tác giả Tim Irwin đã tập trung nghiên cứu và thảo luận về khả năng tác động [...]

Người Hảo Tâm Thành Tứ Xuyên PDF

Cuốn sách Người Hảo Tâm Thành Tứ Xuyên của nhà văn Bertolt Brecht đưa độc giả vào câu chuyện về cô gái Thiện Tâm trong một thế giới đầy mâu thuẫn xã hội. Brecht muốn đặt ra câu hỏi về điều kiện để một cuộc sống xứng đáng với con người trong một thời đại [...]

Truyền Cảm Hứng Hạnh Phúc Trong 3 Giây PDF

Cuốn sách Truyền Cảm Hứng Hạnh Phúc Trong 3 Giây là một tài liệu vô cùng hữu ích dành cho những ai muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Với chỉ 4 phần, cuốn sách đã tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh, giúp bạn khích lệ hạnh phúc trong [...]

Lời Vàng Của Bố 2018 PDF

Cuốn sách Lời Vàng Của Bố (Tái Bản 2018) của tác giả Justin Samuel Halpern là một trong những cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn đến độc giả trẻ hiện nay. Từ những ghi chú trên trang Twitter của mình, tác giả đã thể hiện những câu châm ngôn, lời khuyên của cha mình [...]

Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài PDF

Cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài của tác giả Robin Sharma là một tác phẩm rất đáng đọc. Trong cuốn sách này, ông chia sẻ về những trải nghiệm và suy ngẫm trong đời của mình dưới dạng những lời tâm sự chân thành và sâu sắc. Cuốn sách này giúp độc giả có [...]

Vật Lý Của Những Điều Tưởng Chừng Bất Khả PDF

“Vật Lý Của Những Điều Tưởng Chừng Bất Khả” là cuốn sách thú vị của nhà vật lý Michio Kaku, nơi đưa chúng ta vào một hành trình đầy mê hoặc của các công nghệ và thiết bị viễn tưởng được đưa vào cuộc sống thường nhật trong tương lai. Với lối dẫn chuyện lôi [...]

EQ – Rèn Luyện Trí Thông Minh Cảm Xúc PDF

Bạn đang tìm kiếm cách nâng cao trí thông minh cảm xúc để đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống? Hãy đọc cuốn sách EQ – Rèn Luyện Trí Thông Minh Cảm Xúc của tác giả Kerry Goyette. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn các phương pháp thực tiễn và [...]

Tip Công Sở 1 – Khả Năng Lắng Nghe PDF

Cuốn sách “Tip Công Sở 1 – Khả Năng Lắng Nghe” là một nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý và nhân viên văn phòng muốn nâng cao khả năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ ràng về [...]

Combo Sách Người Gieo Hy Vọng Viết Lên Hy Vọng PDF

Combo Sách Người Gieo Hy Vọng Viết Lên Hy Vọng là bộ sách đầy cảm hứng của tác giả Erin Gruwell. Cuốn Người Gieo Hy Vọng kể về câu chuyện thực tế của một giáo viên và những học sinh bị coi là cá biệt, lập ra nhóm Những nhà văn Tự do và cho [...]