Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF - Tác giả: Lindsay C.Gibson.

Cuốn sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc là một tài liệu quan trọng cho những người đã trải qua những tổn thương do cha mẹ không trưởng thành cảm xúc gây ra. Tác phẩm này cũng hữu ích cho các nhà tâm lý học và giáo viên quan tâm đến việc giáo dục và chăm sóc trẻ em.

Với sự phổ biến của các hành vi chưa trưởng thành cảm xúc trong xã hội hiện nay, cuốn sách này mang tới một cái nhìn sâu sắc về những ảnh hưởng của cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc đến sự phát triển tâm lý và xã hội của trẻ. Một số điểm nổi bật trong cuốn sách bao gồm cảm giác cô đơn lâu dài, mâu thuẫn trong các mối quan hệ, sự ngược đãi và sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc.

Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu trưởng thành của cha mẹ về mặt cảm xúc và tác động của nó đến bạn. Nó sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ hơn mình đang đối mặt với cái gì và cách để vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của nó.

Với những trải nghiệm và chia sẻ thực tế, cuốn sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc sẽ là một nguồn thông tin hữu ích để bạn hiểu rõ hơn về bản thân và mối quan hệ của bạn với những người chưa trưởng thành cảm xúc.

Tải Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook của tác giả Tác giả Lindsay C.Gibson được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động.

DOWNLOAD Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Lao Động.

Tác giả: Lindsay C.Gibson.
Người dịch: Khải Nguyễn.
Nhà xuất bản: Lao Động.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 340gr.
Kích thước: 23 x 15 x 1.6 cm.
Số trang: 324 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 134.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF
Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF
Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF
Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF
Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF
Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc

Cuốn sách “Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc” được nhận định là một tài liệu hữu ích cho mọi người, đặc biệt là những người đã từng chịu tổn thương do những bậc cha mẹ không trưởng thành cảm xúc gây ra. Cuốn sách cũng được đề cập đến những nhà tâm lý học và nhà giáo dục có quan tâm đến việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ em.

Tác giả đưa ra lập luận rằng, hành vi chưa trưởng thành cảm xúc đang trở nên phổ biến và gây rất nhiều đau khổ cho xã hội. Những người không trưởng thành cảm xúc đeo đuổi việc thống trị người khác và không để chỗ hoặc nguồn lực nào cho người khác được hoàn toàn là chính mình. Họ đặt quyền lợi của bản thân lên trên hết và có những hành vi sai trái dưới mọi hình thức.

Cuốn sách cũng đề cập đến việc tuổi thơ của những người có cha mẹ không trưởng thành cảm xúc có thể dẫn đến cảm giác cô đơn và mâu thuẫn trong mối quan hệ. Những người này có thể bị thu hút bởi những người bạn và đối tác không đáp lại sâu sắc, gây thất vọng và bất mãn. Do cảm giác không được quan tâm và đáp lại trong tuổi thơ, họ có thể trở nên khó lòng kết nối và tin tưởng vào người khác.

Cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu rõ về tình trạng thiếu trưởng thành cảm xúc của cha mẹ và tác động của nó lên bản thân. Tác giả cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cha mẹ và giúp người đọc nhìn thấy mình đang phải đương đầu với những thách thức nào.

Tóm Tắt Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc

Cuốn sách “Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc” là một tài liệu hữu ích cho những người đã từng chịu tổn thương trong quá khứ do những bậc cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc gây ra. Cuốn sách cũng dành cho những nhà tâm lý học, những nhà giáo dục quan tâm tới việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ em. Các hành vi chưa trưởng thành cảm xúc ngày nay đang trở nên phổ biến, và những người chưa trưởng thành cảm xúc gây rất nhiều đau khổ cho mọi tầng lớp xã hội.

Cuốn sách giúp bạn hiểu được sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc của cha mẹ đã ảnh hưởng đến bạn như thế. Bạn có thể tự trách bản thân hoặc tiếp tục hy vọng cha mẹ sẽ thay đổi, trong khi họ sẽ không bao giờ làm thế. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn ra được mình đang phải đương đầu với cái gì trong khi hiểu về cha mẹ mình sâu sắc nhất có thể.

Cuốn sách mô tả những trải nghiệm khi sống bên cạnh những người chưa trưởng thành cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy cô đơn và tương tác với họ mang tính chất một chiều. Họ cảm thấy họ phải đặt chính họ lên hàng đầu và để họ nắm quyền kiểm soát, đồng thời bắt bạn phải tuân thủ và chấp nhận vị trí thứ hai.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mô tả về sự ngược đãi của những người chưa trưởng thành cảm xúc đến trẻ em. Phương pháp nuôi dạy con của họ là không lành mạnh về mặt cảm xúc, tạo ra một bầu không khí lo lắng và không đáng tin cậy giữa cha mẹ và con cái. Họ giả tạo và lúng túng khi phải xoa dịu một đứa trẻ đang buồn khổ,

Đọc Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc Ebook Online

Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm XúcCuốn sách này là một tài liệu hữu ích cho tất cả mọi người, những người đã từng chịu tổn thương trong quá khứ do những bậc cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc gây ra. Cuốn sách cũng dành cho những nhà tâm lý học, những nhà giáo dục quan tâm tới việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ em.Các hành vi chưa trưởng thành cảm xúc ngày nay đang trở nên phổ biến, và những người chưa trưởng thành cảm xúc gây rất nhiều đau khổ cho mọi tầng lớp xã hội. Bởi vì các cá nhân chưa trưởng thành cảm xúc đeo đuổi việc thống trị người khác và coi mình là trung tâm, họ không để chỗ hoặc nguồn lực nào cho người khác được hoàn toàn là chính mình. Việc đặt quyền lợi của bản thân lên trên hết và tự biện minh cho mình đã chà đạp lên quyền lợi của người khác, cho họ quyền tự do ngược đãi, quấy rối, gây hại, bóc lột và có hành vi sai trái dưới mọi hình thức.Tuổi thơ mà những người có cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc đã trải qua có thể dẫn đến cảm giác cô đơn lâu dài, cũng như sự mâu thuẫn về các mối quan hệ nói chung. Cô đơn là kết quả của cảm giác không được quan tâm và không được đáp lại, cho dù bạn có cố gắng giao tiếp và kết nối đến đâu. Ở tuổi trưởng thành, những đứa trẻ này thường bị thu hút bởi những người bạn đời và bạn bè khiến họ bất mãn và thất vọng, những người dường như đều chỉ biết đến bản thân và từ chối thân thiết sâu sắc hơn.Đây đích thực là ngược đãi, một sự ngược đãi đầy độc hại. Không những thế, toàn bộ phương pháp nuôi dạy con cái của những bậc cha mẹ này là không lành mạnh về mặt cảm xúc, nó tạo ra một bầu không khí lo lắng và không đáng tin cậy giữa cha mẹ và con cái. Họ đối xử với trẻ theo những cách hời hợt, ép buộc và phán xét đến mức làm suy giảm lòng tin vào suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân trẻ, do đó, hạn chế sự phát triển trực giác, khả năng tự dẫn đường, khả năng hành động hiệu quả và tự chủ của trẻ.Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc của cha mẹ đã ảnh hưởng đến bạn như thế. Bạn có thể tự trách bản thân hoặc tiếp tục hy vọng cha mẹ sẽ thay đổi, trong khi họ sẽ không bao giờ làm thế. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn ra được mình đang phải đương đầu với cái gì trong khi hiểu về cha mẹ mình sâu sắc nhất có thể.Trích đoạn sáchCuộc sống bên cạnh những người chưa trưởng thành cảm xúcCha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc và các cá nhân EI khác có phong cách giao tiếp rất dễ nhận biết. Mười trải nghiệm sau đây sẽ mô tả những gì bạn có thể gặp phải trong mối quan hệ với họ.1. Bạn cảm thấy cô đơn khi ở cạnh họĐược nuôi dưỡng bởi cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc sẽ hình thành trong bạn sự cô đơn về mặt cảm xúc. Mặc dù họ có thể luôn ở đó với bạn nhưng về mặt tình cảm, bạn vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cho dù bạn có cảm giác gia đình với cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc thì nó cũng rất khác với mối quan hệ cha mẹ và con cái gắn bó về mặt tình cảm.Cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc thích bảo ban con cái mình phải làm điều này điều kia nhưng họ không hề thoải mái trong việc vun đắp tình cảm với con. Họ có thể chăm sóc bạn chu đáo khi bạn đau ốm, nhưng lại không biết phải làm gì với những cảm xúc bị tổn thương hoặc trái tim tan vỡ của bạn. Do đó, họ có vẻ giả tạo và lúng túng khi phải cố gắng xoa dịu một đứa trẻ đang buồn khổ.2. Cảm giác như đang tương tác một chiều và thấy chán nảnCha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc chỉ quan tâm đến bản thân và thiếu đồng cảm khiến cho việc tương tác với họ mang tính chất một chiều. Cứ như thể họ đang tự giam cầm mình trong sự quan tâm vị kỷ vậy. Khi bạn cố gắng chia sẻ điều gì đó quan trọng về bạn, họ có thể sẽ ngắt lời bạn, thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về bản thân họ hoặc bác bỏ những gì bạn đang nói. Con cái của những bậc cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc thường biết nhiều về các vấn đề của cha mẹ hơn những gì cha mẹ biết về mình.…3. Bạn cảm thấy bị cưỡng ép và mắc kẹtCha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc bắt bạn phải đặt họ lên hàng đầu và để họ nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, họ sẽ khiến bạn phải xấu hổ, cảm thấy tội lỗi hoặc sợ hãi cho đến khi bạn làm theo ý họ. Họ có thể đổ lỗi và giận dữ nếu bạn không tuân thủ.4. Họ phải được ưu tiên hàng đầu, còn bạn chỉ là thứ yếuCha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc có tư tưởng tự quy chiếu vô cùng lớn, có nghĩa là mọi thứ luôn hướng về họ. Họ mong muốn bạn chấp nhận vị trí thứ hai khi nói đến nhu cầu của họ. Họ nâng cao lợi ích của bản thân đến mức bạn cảm thấy bị hạ thấp. Họ không tìm kiếm một mối quan hệ bình đẳng. Họ muốn sự trung thành mù quáng và nhu cầu của họ phải được cân nhắc đầu tiên.

Review Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc

Cuốn sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc là một tài liệu cực kỳ hữu ích cho những người đã từng trải qua nỗi đau từ bậc cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc. Tác giả phân tích một cách tinh tế và sâu sắc về những hành vi của các cá nhân chưa trưởng thành cảm xúc, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực của chúng đến cuộc sống và quan hệ của mọi người xung quanh. Cuốn sách cũng đưa ra những lời khuyên và phương pháp giúp các đối tượng này cải thiện bản thân và có thể tốt hơn trong công việc, gia đình và cuộc sống. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng hữu ích cho những nhà tâm lý học, nhà giáo dục quan tâm tới việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ em. Với một nội dung chất lượng và hữu ích, đây đích thực là cuốn sách cần phải có trong tủ sách của mỗi người.

Bài Học Từ Sách Khi Cha Mẹ Chưa Trưởng Thành Cảm Xúc

1. Các hành vi chưa trưởng thành cảm xúc gây ra đau khổ trong xã hội và ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
2. Việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ em cần phải được đưa ra một hướng đi khác để tránh các hành vi chưa trưởng thành cảm xúc.
3. Tuổi thơ có cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc có thể dẫn đến cảm giác cô đơn lâu dài và tạo ra những mối quan hệ không lành mạnh.
4. Phương pháp nuôi dạy con của các bậc cha mẹ chưa trưởng thành cảm xúc không đáng tin cậy và không lành mạnh về mặt cảm xúc, gây ra những hạn chế cho sự phát triển của trẻ.

Tác giả: Minh Hằng.

Những Thói Quen Vàng Giúp Trẻ Phát Triển Học Lực PDF

Cuốn sách Những Thói Quen Vàng Giúp Trẻ Phát Triển Học Lực PDF Ebook là một sản phẩm của tâm huyết và nghiên cứu sâu sắc của chuyên gia giáo dục Peter Frankl. Tác phẩm này không chỉ đơn thuần là một cuốn sách, mà còn là một viên ngọc quý giúp cha mẹ và [...]

Kích Thích Thì Giác Black And White – Cuốn Sách Đầu Tiên Về Vũ Trụ – Bìa Cứng Dành Cho Trẻ Từ 0-3 Tuổi PDF

Kích Thích Thì Giác Black And White là bộ sách dành cho trẻ em từ 0-3 tuổi của Vizibook, được đánh giá rất cao bởi tính hiệu quả trong việc kích thích thị giác và phát triển trí não. Cuốn sách đầu tiên về vũ trụ với bìa cứng dày 12 trang là một trong [...]

Tạo Lập Môi Trường Sống Định Hình Nhân Cách Vị Thành Niên – Tập 2 PDF

Cuốn sách Tạo Lập Môi Trường Sống Định Hình Nhân Cách Vị Thành Niên – Tập 2 là phiên bản tiếp nối của cuốn sách xuất bản trước đó với thông điệp rất ý nghĩa: hành động của cha mẹ trong cuộc sống sẽ được các trẻ vị thành niên học hỏi và tác động [...]

Cha Mẹ Khôn Khéo Không Thiếu Mưu Mẹo PDF

Cuốn sách “Cha Mẹ Khôn Khéo Không Thiếu Mưu Mẹo” được viết bởi tác giả Ngô Cam Lâm và là một trong những cuốn sách hàng đầu về phương pháp giáo dục con cái tại Trung Quốc. Với hơn một triệu bản được phát hành, cuốn sách giúp các cha mẹ tìm ra phương pháp [...]

Sổ Tay Bác Sĩ Nhí – Hiểu Đúng Bệnh, Chữa Nhẹ Tênh PDF

Cuốn sách Sổ Tay Bác Sĩ Nhí là một người bạn đồng hành đầy hữu ích cho các bạn nhỏ khi gặp phải tình huống bất ngờ liên quan đến sức khoẻ của bản thân, bạn bè hay người thân. Tác giả Štěpánka Sekaninová cung cấp những thông tin khoa học về các bệnh thường [...]

Kích Thích Phát Triển Thị Giác Cho Bé Từ 0-12 Tháng: Hình Thù Ngộ Nghĩnh PDF

Cuốn sách treo nôi “Kích Thích Phát Triển Thị Giác Cho Bé Từ 0-12 Tháng: Hình Thù Ngộ Nghĩnh” là món quà thú vị dành cho bé yêu của bạn. Với những bài đồng dao đáng yêu và hình ảnh sinh động, cuốn sách này được thiết kế với móc treo thuận tiện, an toàn [...]

Sơ Cứu Tâm Trí Con Trẻ PDF

Cuốn sách “Sơ Cứu Tâm Trí Con Trẻ” là cuốn sách hữu ích cho các bậc phụ huynh có con nhỏ trong gia đình. Lo âu và căng thẳng không chỉ là vấn đề của người lớn mà còn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, gây ra những hậu quả lâu dài và khắc nghiệt. Tuy [...]

Dạy Con Theo Cá Tính Của Con PDF

Cuốn sách Dạy Con Theo Cá Tính Của Con là một sự giúp đỡ đắc lực cho bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con cái. Tác giả Wakamatsu Aki – một bà mẹ có kinh nghiệm đã từng làm giáo viên ở nhà trẻ và mở lớp dạy trẻ tại nhà, đã trao [...]

Dạy Con Học Lễ Giáo – Lớp Chồi 2 PDF

Cuốn sách “Dạy Con Học Lễ Giáo – Lớp Chồi 2” là một tài liệu hữu ích giúp cha mẹ dạy cho con yêu của mình cách ứng xử lễ phép, văn minh và tôn trọng người khác. Bằng cách hướng dẫn bé hiểu rõ các quy tắc ứng xử cơ bản ở nhà và [...]

Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương 3 PDF

Cuốn sách Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương 3 là một cuốn sách rất thú vị và bổ ích cho những ai đang tìm kiếm phương pháp nuôi dạy con hiệu quả. Tác giả, Sara, chia sẻ những bài học quý báu mà bà đã học được từ người cha Do Thái của [...]

Trẻ Thông Minh Học Tập Như Thế Nào PDF

Cuốn sách Trẻ Thông Minh Học Tập Như Thế Nào PDF Ebook là tài liệu hữu ích dành cho các bậc cha mẹ muốn giúp con mình nâng cao khả năng ghi nhớ. Cuốn sách này cung cấp đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng tới trí nhớ, từ môi trường ghi nhớ đến tâm [...]

Không Hoảng Loạn Khi Con Kết Bạn – Thấu Hiểu Đời Sống Xã Hội Của Trẻ PDF

Tải Sách Không Hoảng Loạn Khi Con Kết Bạn – Thấu Hiểu Đời Sống Xã Hội Của Trẻ PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Không Hoảng Loạn Khi Con Kết Bạn – Thấu Hiểu Đời Sống Xã Hội Của Trẻ PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. [...]

Tự Khích Lệ Bản Thân PDF

Cuộc sống đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm đối diện với thực tế và trưởng thành từ những trải nghiệm đó. Cuốn sách Tự Khích Lệ Bản Thân tái bản năm 2022 của tác giả Lưu Dung sẽ giúp bạn tự khẳng định bản thân mình trước khi [...]

Bể Nước Tình Yêu PDF

Tải Sách Bể Nước Tình Yêu PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Bể Nước Tình Yêu PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Bể Nước Tình Yêu PDF Ebook của tác giả Tác giả Yến Phụng được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất [...]

Con Thứ Luôn Khác Biệt PDF

Cuốn sách “Con Thứ Luôn Khác Biệt” là một hướng dẫn thực tế cho các bậc phụ huynh về cách nuôi dạy và giáo dục các con trong gia đình. Tác giả giúp đưa ra phương pháp để các con trở thành bạn bè thân thiết, chứ không phải đối thủ của nhau, thông qua [...]