Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF - Tác giả: Jon Marks.

Cuốn sách IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills là một nguồn tài liệu toàn diện giúp bạn đạt điểm cao 6.5 trở lên trong các module Speaking và Listening của kỳ thi IELTS. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước qua các giai đoạn khác nhau trong các module này, sử dụng các tài liệu sống động bao gồm nhiều chủ đề có thể xuất hiện trong kỳ thi.

Phương pháp tiếp cận từng bước giúp học sinh đạt được thành công bằng cách sử dụng các tính năng như Try it first!, Spotlight on language, Exam skills, Prepare and practise và Pronunciation focus. Cuốn sách cung cấp nhiều cơ hội luyện tập kỳ thi, học sinh có thể so sánh bài kiểm tra nói mẫu với bản của mình để có thêm các ý tưởng và chiến lược hữu ích.

Cuốn sách bao gồm các tính năng chính sau:
– Hướng dẫn cho học sinh biết cách trả lời đầy đủ và có cấu trúc cho phần thi nói, phù hợp với yêu cầu của giám khảo.
– Bao gồm nhiều ví dụ bài kiểm tra nói trong CD đi kèm để học sinh có thể thực hành nghe và học cách phát âm.
– Đề cập đến những kiến thức về ngữ pháp và từ vựng chủ chốt để học sinh có thể có kỳ thi tốt nhất.
– Đưa ra các lời khuyên và chiến lược để học sinh đạt điểm cao nhất vào ngày kỳ thi.
– Giải thích về định dạng của phần thi nghe, và cách trả lời để đạt kết quả tốt nhất.
– Cung cấp tài liệu luyện thi cho phần Listening, bao gồm các bài kiểm tra.

Cuốn sách phù hợp để học tập trong lớp học hoặc tự học. Bạn được cung cấp đĩa CD, lời transctipt và đáp án. Cuốn sách gồm 4 bài test nói đầy đủ và các chủ đề thường gặp trong kỳ thi. Ngoài ra, Cuốn sách còn đưa ra các bài tập để học sinh có thể ôn tập và nâng cao kỹ năng của mình lên một tầm cao mới.

Tải Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook của tác giả Tác giả Jon Marks được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM.

DOWNLOAD Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM.

Tác giả: Jon Marks.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 150gr.
Kích thước: 21 x 29.7 cm.
Số trang: 120 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 135.280 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF
Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD

Cuốn sách IELTS Advantage: Kỹ năng Nói và Nghe là một nguồn tài liệu toàn diện giúp các bạn đạt điểm cao 6.5 trở lên trong các mô-đun Nói và Nghe của kỳ thi IELTS. Tác giả hướng dẫn từng bước các bạn qua các giai đoạn khác nhau của mô-đun Nói và Nghe, sử dụng các tài liệu sống động với một loạt các chủ đề có thể xuất hiện trong kỳ thi.

Phương pháp tiếp cận từng bước hướng dẫn học sinh đạt thành công bằng các tính năng như “Thử trước!”, “Tập trung vào ngôn ngữ”, “Kỹ năng thi”, “Chuẩn bị và luyện tập” và “Tập trung phát âm”. Cuốn sách cung cấp nhiều cơ hội luyện thi, và các bạn có thể so sánh các bài thi mẫu với phiên bản của riêng mình để có thêm ý tưởng và chiến lược hữu ích.

IELTS Advantage: Kỹ năng Nói và Nghe cho thấy cho học sinh cách cung cấp các câu trả lời có cấu trúc, chi tiết mà các thẩm định viên tìm kiếm trong mô-đun Nói. Cuốn sách bao gồm nhiều ví dụ âm thanh về các buổi thi nói mẫu trên đĩa CD đi kèm. Ngoài ra, cuốn sách cũng bao gồm một loạt các kiến thức ngữ pháp và từ vựng quan trọng mà học sinh cần để đạt được hiệu suất tốt nhất trong kỳ thi. Cuốn sách cung cấp cách thức để đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi và giải thích các định dạng của mô-đun Nghe và cách trả lời thành công.

Các đặc điểm chính của cuốn sách bao gồm phù hợp cho việc học sách trong lớp học hoặc tự học, bao gồm đĩa CD, bài nghe và đáp án, bốn bài thi nói đầy đủ với các chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi, các gợi ý thi thường xuyên để giúp học sinh đạt điểm cao

Tóm Tắt Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD

Cuốn sách IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills là một nguồn tài liệu toàn diện hướng dẫn đạt được điểm cao (6.5 hoặc cao hơn) trong các mô-đun Nói và Nghe của kỳ thi IELTS. Sách hướng dẫn sinh viên từng bước đi qua các giai đoạn khác nhau của các mô-đun Nói và Nghe, sử dụng tài liệu sống động bao gồm một loạt các chủ đề có thể xảy ra trong kỳ thi. Quyển sách cung cấp các tính năng khác nhau như Try it first!, Spotlight on language, Exam skills, Prepare and practise và Pronunciation focus để hỗ trợ sinh viên đạt kết quả tốt. Cuốn sách cũng cung cấp nhiều cơ hội thực hành thi thử và so sánh kết quả để giúp sinh viên cải thiện kỹ năng và chiến lược của mình. Cuốn sách được kèm theo CD.

Đọc Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD Ebook Online

IELTS Advantage is a series of course books offering step-by-step guidance to achieving a high IELTS score.IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills is a comprehensive resource for achieving 6.5 or higher in the Speaking and Listening modules of the IELTS exam. Students are guided step-by-step through the different stages of the speaking and listening modules, using lively material covering a wide range of the topics that are likely to occur in the exam.The step-by-step approach guides students to success using features such as Try it first!, Spotlight on language, Exam skills, Prepare and practise and Pronunciation focus. There are plentiful exam-practice opportunities, and students can compare model speaking tests with their own versions in order to acquire further useful ideas and strategies.IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills:shows students how to give the well-structured, detailed replies that examiners are looking for in the speaking modulecontains numerous audio examples of model speaking test performances on the accompanying CDcovers a wide range of the key grammar and vocabulary that students will need to give their best possible performance in the examadvises on strategies for getting the best possible score on the day of the examexplains the formats of the listening module, and how to answer them successfullyincludes exam practice material covering all parts of the listening moduleincludes audio exam practice material for the listening moduleKey features:Suitable for classroom study or self-studyIncludes audio CD, audio transcripts and answer keyFour full-length speaking test role-plays covering topics which commonly appear in the examFrequent exam tips to help students achieve a higher scoreCheck-and-challenge sections allow students to revise material and take their skills to the next level

Review Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD

IELTS Advantage Speaking & Listening Skills is an excellent guide for those preparing to take the IELTS exam. The step-by-step approach makes it easy for students to follow and understand what is required to attain a 6.5 or higher score in the speaking and listening modules. The book covers a wide range of topics, which is helpful for practice and preparation. The Try it first!, Spotlight on language, Exam skills, Prepare and practise and Pronunciation focus features make the learning experience engaging and interactive. Additionally, the CD provided with the book offers plenty of valuable listening practice exercises. The book’s emphasis on exam practice opportunities is particularly useful, and the model speaking tests provide students with a helpful benchmark for comparison. Overall, I find IELTS Advantage Speaking & Listening Skills to be an excellent resource and highly recommend it to anyone preparing for the IELTS exam.

Bài Học Từ Sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills Kèm CD

Cuốn sách Ielts Advantage Speaking & Listening Skills:

– Cung cấp hướng dẫn bước đầu tiên để đạt điểm cao trong phần nói và nghe của kỳ thi IELTS.
– Dẫn dắt học sinh từng bước qua các giai đoạn khác nhau của các phần nói và nghe, sử dụng các tài liệu sống động về nhiều chủ đề có thể xảy ra trong kỳ thi.
– Cung cấp các chức năng như Try it first!, Spotlight on language, Exam skills, Prepare and practise and Pronunciation focus để hướng dẫn học sinh đến thành công.
– Có nhiều cơ hội luyện tập thi thử, học sinh có thể so sánh các bài nói giữa mô hình và bản thân để đạt được những ý tưởng và chiến lược hữu ích khác.
– Giúp học sinh đưa ra phản hồi được cấu trúc tốt, chi tiết như những gì các giám khảo đang tìm kiếm trong phần nói.
– Cung cấp nhiều ví dụ về các bài thi nói thực tế để học sinh thực hành.
– Bao gồm nhiều đề luyện thi để học sinh rèn luyện và so sánh kỹ năng của mình.

Cuốn sách này có thể được sử dụng trong lớp học hoặc tự học, kèm theo đĩa CD, bản ghi âm và đáp án. Nó cũng có bốn bài thuyết trình giả vai đầy đủ, bao gồm các chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi và các mẹo thi thực hành để học sinh đạt điểm cao hơn. Các phần Check-and-challenge giúp học sinh ôn tập kiến thức và cải thiện kỹ năng của mình.

Tác giả: Minh Hằng.

Master TOEFL Junior – Basic Cefr Level A2 – Reading PDF

Master TOEFL Junior – Basic (Cefr Level A2) – Reading is a perfect guide for students who need to evaluate their English language communication skills necessary for a successful academic and leisure environment. This book includes a detailed guide to each part of the TOEFL Junior Test, aiming to equip test-takers with skills and knowledge [...]

Kỳ Thi Năng Lực Nhật Ngữ N5 – Bộ Đề Luyện Thi 3 Bộ Đề PDF

Cuốn sách Kỳ Thi Năng Lực Nhật Ngữ N5 – Bộ Đề Luyện Thi 3 Bộ Đề PDF Ebook là tài liệu hỗ trợ đắc lực cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi Năng Lực Nhật Ngữ cấp độ N5 của Nhật Bản. Với 3 bộ đề luyện thi được thiết kế [...]

Mindmap Tiếng Nhật Kanji – Dành Cho Trình Độ Sơ, Trung Cấp PDF

Cuốn sách “Mindmap Kanji – Dành Cho Trình Độ Sơ, Trung Cấp” là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn học chữ Hán trong tiếng Nhật một cách đơn giản và thú vị. Với phương pháp sơ đồ tư duy, học 1 biết 10 và học qua câu chuyện thú vị, cuốn sách [...]

Learn English With Fables 9 – Học Tiếng Anh Qua Truyện Ngụ Ngôn Tập 9: The Wolf And The Crane – Sói Và Hạc PDF

Cuốn sách Learn English With Fables 9 – Học Tiếng Anh Qua Truyện Ngụ Ngôn Tập 9: The Wolf And The Crane – Sói Và Hạc là một trong những bộ sách giáo dục hấp dẫn giúp các em học tiếng Anh một cách hiệu quả. Tập này mang đến cho các em câu chuyện [...]

Tiếng Nhật Xã Giao Hàng Ngày Kèm CD PDF

Cuốn sách Tiếng Nhật Xã Giao Hàng Ngày Kèm CD PDF Ebook là tài liệu hữu ích cho các bạn muốn học tiếng Nhật để giao tiếp hàng ngày. Sách bao gồm các từ vựng, câu ngắn đơn giản và các tình huống giao tiếp cụ thể. Tình huống này đa dạng và phong phú, [...]

Super Kids 123 – Con Học Nhanh Chữ Số Tiếng Anh PDF

Super Kids 123 – Con Học Nhanh Chữ Số Tiếng Anh PDF Ebook là bộ sách chuẩn Quốc tế dành cho các bé từ 4-5 tuổi giúp con làm quen với tiếng Anh, đồng thời tạo dựng nền tảng 2 kỹ năng đọc – viết cho con một cách hiệu quả. Với các đạng bài [...]

Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật JLPT 1000 Chữ Hán N2 PDF

Cuốn sách Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật JLPT 1000 Chữ Hán N2 PDF Ebook là một bộ sách không thể thiếu cho những ai chuẩn bị để tham gia kỳ thi JLPT cấp độ N2. Được tổng hợp các từ vựng và chữ Hán xuất hiện thường xuyên trong các đề thi đã được [...]

Cùng Con Học Ngữ Âm Tiếng Anh Qua 3 Cấp Độ – Phụ Âm Ghép PDF

“Cùng con học ngữ âm tiếng Anh qua 3 cấp độ – Phụ âm ghép PDF” là một bộ sách vô cùng hữu ích và cần thiết cho các em học sinh trong việc rèn luyện ngữ âm tiếng Anh. Với sự giúp đỡ từ các ví dụ, bài thực hành nâng cao và audio [...]

Từ Vựng Tiếng Anh Thường Dùng PDF

Từ Vựng Tiếng Anh Thường Dùng là cuốn sách hữu ích dành cho những người muốn học Tiếng Anh học thuật. Cuốn sách giúp bạn cải thiện khả năng từ vựng và sử dụng tốt Tiếng Anh trong những tình huống học thuật, từ viết đến thuyết trình. Sách được chọn lọc từ kho ngữ [...]

Inside Gram Gram Thấu Hiểu Ngữ Pháp Như Người Bản Ngữ – Tập 1: Basic Khởi Đầu & Cảm Hứng PDF

Inside Gram – Thấu Hiểu Ngữ Pháp Như Người Bản Ngữ – Tập 1: Basic Khởi Đầu & Cảm Hứng là một cuốn sách hướng dẫn ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ và chi tiết. Với cấu trúc sách được chia thành hai phần: Minh họa – giới thiệu kiến thức ngữ pháp trước khi [...]

Bộ Sách My First Picture Book – Song Ngữ Anh Việt – 8 Chủ Đề Bộ 8 Cuốn PDF

Sách My First Picture Book – Song Ngữ Anh Việt – 8 Chủ Đề là bộ sách hoàn hảo cho bé yêu của bạn. Tất cả 8 cuốn sách đều được thiết kế với bìa cứng, bo tròn góc, cán bóng bề mặt cả bìa và trang sách, rất bền và an toàn cho các [...]

Combo Sách Tự Học Viết Tiếng Nhật Căn Bản – Hiragana Katakana PDF

Combo Sách Tự Học Viết Tiếng Nhật Căn Bản – Hiragana + Katakana là bộ tài liệu hữu ích cho những người mới học tiếng Nhật. Bộ sách được biên soạn rất kỹ lưỡng và giúp người học nắm vững bộ vần căn bản Hiragana và Katakana. Sách có hình thức trình bày rất hấp [...]

Highlight – Học Tiếng Anh Qua Hình Vẽ – 101 Chiếc Tất PDF

Highlight – Học Tiếng Anh Qua Hình Vẽ – 101 Chiếc Tất PDF Ebook là cuốn sách được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Cuốn sách sử dụng phương pháp tương tác để giúp người đọc nâng cao vốn từ vựng một cách hiệu quả. Nhờ vào các [...]

Giáo Trình Hán Ngữ 3 – Tập 2 Quyển Thượng Bổ Sung Bài Tập – Đáp Án PDF

Cuốn sách Giáo trình Hán ngữ 3 – tập 2 quyển thượng bổ sung bài tập – đáp án là một phần trong bộ sách giáo khoa Hán ngữ giáo trình do Dương Ký Châu chủ biên. Với hơn 3300 từ mới được bổ sung, sách giúp người đọc mở rộng vốn từ vựng và [...]

1500 Structured Tests Level 3 PDF

1500 Structured Tests Level 3 PDF Ebook là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai muốn rèn luyện khả năng tiếng Anh. Sách bao gồm 1500 bài kiểm tra được tổ chức và sắp xếp logic, giúp người đọc phát triển kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Ngoài [...]