Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF - Tác giả: Hoàng Ngọc Linh.

Cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác của tác giả Hoàng Ngọc Linh sẽ giúp bạn thoát khỏi thói quen chiều lòng người khác và tìm lại sự tự tin bản thân. Bạn sẽ được hướng dẫn qua bốn giai đoạn để nhận ra giá trị thực sự của chính mình. Qua đó, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ từ những người xung quanh mà không cần phải giả dạng hoặc chiều lòng người khác. Cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp bạn trở thành một người tự tin và được yêu thích hơn.

Tải Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook của tác giả Tác giả Hoàng Ngọc Linh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới.

DOWNLOAD Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới.

Tác giả: Hoàng Ngọc Linh.
Người dịch: Minh Ngọc.
Nhà xuất bản: Thế Giới.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 320gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 1.5 cm.
Số trang: 304 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 95.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Hội Chứng “Người Tử Tế” - Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF
Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác

Cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” của tác giả Hoàng Ngọc Linh là một cuốn sách rất đáng đọc. Nó giúp người đọc nhận ra giá trị của bản thân, hiểu rõ nguyên do của việc luôn muốn chiều lòng người khác và từ đó thoát ly khỏi những mối quan hệ thụ động. Cuốn sách cũng hướng dẫn độc giả phát triển khả năng tự chữa lành và sống tự tin hơn trong cuộc sống. Đọc sách này, tôi cảm thấy được khuyến khích và truyền cảm hứng để tạo ra tình yêu và bình yên trong cuộc sống của mình. Tôi tin rằng đọc cuốn sách này sẽ giúp tôi hiểu hơn về bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn trong mọi tình huống.

Tóm Tắt Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác

Cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác của tác giả Hoàng Ngọc Linh nhằm giúp độc giả ngừng chiều lòng người khác và sống tự tin. Để làm được điều này, cuốn sách đưa ra bốn giai đoạn để giúp bạn: Nhận thức giá trị của bản thân, hiểu về nguyên do của sự chiều lòng người khác, thoát ly những mối quan hệ thụ động và phát triển khả năng tự chữa lành. Cuốn sách khuyến khích độc giả sống theo sự thật và dũng cảm bên trong mình để tạo ra tình yêu và bình yên trong cuộc sống. Bằng cách này, sự tôn trọng và sự giúp đỡ từ người khác sẽ đến bất ngờ với bạn.

Đọc Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác Ebook Online

Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác

THỨC TỈNH! BẠN CÀNG CHIỀU LÒNG NGƯỜI KHÁC, MỐI QUAN HỆ CÀNG TỆ!

Trên thực tế, những người có cá tính, không thỏa hiệp thường nhận được sự tôn trọng của mọi người; những người dám bày tỏ mong muốn, thậm chí là thể hiện ra ngoài sự yếu đuối, lại càng dễ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ người khác.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn ngừng chiều lòng thiên hạ và sống tự tin với bốn giai đoạn:

– Nhìn nhận giá trị của bản thân

– Hiểu về nguyên do của sự chiều lòng người khác

– Thoát ly những mối quan hệ thụ động

– Phát triển khả năng tự chữa lành

CHÚC BẠN CÓ SỨC MẠNH ĐỂ TẠO RA TÌNH YÊU VÀ BÌNH YÊN,

CHÚC BẠN ĐẾN ĐƯỢC VỚI SỰ THẬT VÀ SỰ DŨNG CẢM BÊN TRONG MÌNH.

Review Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác

Cuốn sách “Hội Chứng Người Tử Tế” của tác giả Hoàng Ngọc Linh đã đưa ra những lời khuyên chân thành và hữu ích để giúp người đọc ngừng chiều lòng người khác và sống tự tin hơn. Từ những lời khuyên này, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của bản thân, hiểu rõ nguyên do của sự chiều lòng người khác, thoát khỏi những mối quan hệ thụ động và phát triển khả năng tự chữa lành. Cuốn sách này không chỉ giúp ta tìm lại sự tự tin, mà còn giúp chúng ta tạo ra tình yêu và sự bình yên cho cuộc sống. Tác giả đã truyền tải thông điệp rất chân thành và sâu sắc để giúp chúng ta tìm ra sức mạnh bên trong mình. Tôi rất khuyến khích cuốn sách này cho những ai muốn thay đổi cuộc đời mình và sống với tinh thần tự tin và mạnh mẽ.

Bài Học Từ Sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác

Cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác giúp chúng ta học được những bài học sau:

1. Tự đánh giá giá trị bản thân: Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra giá trị của bản thân, từ đó sẽ không còn phụ thuộc vào sự thừa nhận của người khác để xác định giá trị của mình.

2. Hiểu rõ nguyên do của sự chiều lòng người khác: Cuốn sách giải thích nguyên do tại sao một số người luôn muốn chiều lòng người khác, đồng thời hướng dẫn cách thoát khỏi thói quen này.

3. Thoát khỏi mối quan hệ thụ động: Cuốn sách cung cấp những bài học về cách xây dựng mối quan hệ tích cực, không chỉ chấp nhận những điều tiêu cực mà còn kích thích sự phát triển tích cực.

4. Phát triển khả năng tự chữa lành: Cuốn sách giúp chúng ta định hướng cho sự tự chữa lành, không quan tâm quá nhiều đến lời nói của người khác mà tập trung vào điều mình muốn và cần.

Tóm lại, cuốn sách Hội Chứng “Người Tử Tế” – Vì Sao Bạn Luôn Muốn Chiều Lòng Người Khác giúp chúng ta hiểu rõ bản thân, chấp nhận và trân trọng giá trị của mình, giúp chúng ta thoát khỏi sự phụ thuộc vào sự thừa nhận từ người khác và sống tự tin hơn. Cuốn sách này cũng giúp chúng ta định hướng cho sự phát triển và kết nối tích cực trong mối quan hệ của mình.

Tác giả: Minh Hằng.

300 Câu Chuyện Triết Lý Về Đối Nhân Xử Thế PDF

Cuốn sách “300 Câu Chuyện Triết Lý Về Đối Nhân Xử Thế” là một cẩm nang hữu ích dành tặng cho mỗi người, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và xử lý các tình huống trong đời sống một cách nhạy bén và trí tuệ. Với 6 chương được phân loại chặt [...]

Phương Pháp Đọc Liên Kết PDF

Phương Pháp Đọc Liên Kết là cuốn sách hướng dẫn cho trẻ đọc sách một cách dễ dàng và vui vẻ hơn. Tác giả Ryu Sun-deok sẽ giúp bạn tìm ra những thói quen đọc sách hiệu quả, giúp trẻ ghi nhớ thông tin nhanh và lâu hơn. Nếu bạn đang loay hoay tìm cách [...]

Men Chase Women Choose – Chuyện Tình Yêu Bạn Biết Được Bao Nhiêu? PDF

Men Chase Women Choose – Chuyện Tình Yêu Bạn Biết Được Bao Nhiêu? là cuốn sách giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mà tình yêu vận hành dưới góc độ khoa học. Từ những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học, cuốn sách giải thích tại sao đàn ông lại theo đuổi và [...]

Nghĩ Ngược Lại Và Làm Khác Đi 2018 PDF

Cuốn sách “Nghĩ ngược lại và làm khác đi” tái bản năm 2018 được truyền cảm hứng từ câu chuyện về kỹ thuật nhảy cao của Dick Fosbury. Cuốn sách khám phá tầm quan trọng của cách suy nghĩ khác biệt và khai thác ưu điểm của việc nghĩ ngược lại để tạo ra những [...]

Communication – Khéo Ăn Khéo Nói Khéo Thành Công PDF

Cuốn sách Communication – Khéo Ăn Khéo Nói Khéo Thành Công của tác giả Gill Hasson là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn trở thành một người giao tiếp giỏi. Không chỉ giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề dẫn đến hiểu lầm trong giao tiếp, cuốn sách còn [...]

Hoặc Bạn Xuất Chúng, Hoặc Bạn Vô Dụng PDF

Cuốn sách “Hoặc Bạn Xuất Chúng, Hoặc Bạn Vô Dụng” là một nguồn cảm hứng và động lực lớn đối với những người trẻ đang tìm kiếm con đường sự nghiệp viên mãn, thành công và đáng sống. Cuốn sách giúp độc giả nhận ra rằng chỉ có bằng sự nỗ lực, chăm chỉ và [...]

Đối Thoại Với Thượng Để – Conversations With God – Thức Tỉnh Giống Loài – Quyển 4 PDF

Cuốn sách “Đối Thoại Với Thượng Để – Conversations With God – Thức Tỉnh Giống Loài – Quyển 4” được viết bởi tác giả Neale Donald Walsch, với nội dung là cuộc đối thoại mới và hoàn toàn bất ngờ với Thượng Đế. Trong đó, tác giả đặt ra hai câu hỏi: liệu loài người [...]

Overthinking – Đời Vẫn “Xink” PDF

Tải Sách Overthinking – Đời Vẫn “Xink” PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Overthinking – Đời Vẫn “Xink” PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Overthinking – Đời Vẫn “Xink” PDF Ebook của tác giả Tác giả In Hyun Jin được xuất bản bởi nhà [...]

Thấu Hiểu Tỉnh Thức PDF

Cuốn sách “Thấu Hiểu Tỉnh Thức” là một tác phẩm của tác giả nổi tiếng Wayne W Dyer. Bằng cách giải thích về khái niệm tỉnh thức, tác giả sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách quan sát và cảm nhận các cảm xúc của mình và của người khác trong giao tiếp hàng [...]

The Way To Encourage Others Song Ngữ Anh – Việt PDF

Cuốn sách The Way To Encourage Others là bộ sách song ngữ Anh – Việt về tôn giáo với những câu châm ngôn và điển tích mang ý nghĩa sâu sắc về đạo đức sống. Dù là những bài học dành cho một tôn giáo cụ thể nhưng bộ sách không giới hạn độc giả [...]

Hiệu Ứng Lucifer – Tập 1 PDF

Cuốn sách “Hiệu ứng Lucifer – Tập 1″ là một tác phẩm tâm lý xã hội được viết bởi tác giả Philip Zimbardo. Cuốn sách phân tích về tính cách con người và khả năng của mỗi người trở thành những kẻ tội phạm tàn ác trong từng bối cảnh khác nhau. Theo lời của [...]

Hướng Dẫn Học Tập Bản Tổng Quát PDF

Cuốn sách “Hướng Dẫn Học Tập Bản Tổng Quát” được soạn thảo bởi Bộ Giáo dục Nhật Bản vào năm 1947 trong bối cảnh đất nước đang cần phải tái thiết. Cuốn sách đưa ra mục tiêu giáo dục mới, tạo ra con người tự chủ và có chính kiến trước các vấn đề của [...]

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Con Ngoan – Con Học Cách Ứng Xử PDF

Cuốn sách Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan là một tài liệu giáo dục kỹ năng sống hữu ích dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi. Với những câu chuyện gần gũi, quen thuộc, sách giúp trẻ nhận ra rằng mỗi khi đối mặt với khó khăn, luôn có cách để [...]

Bạn Chỉ Tưởng Là Mình Đang Rất Cố Gắng PDF

“Bạn Chỉ Tưởng Là Mình Đang Rất Cố Gắng” là cuốn sách ăn khách tại Trung Quốc với 2 triệu bản được tiêu thụ. Tác phẩm của Lý Thượng Long xoay quanh câu chuyện chân thực về bản thân tác giả, đem đến những suy nghĩ và chiêm nghiệm sâu sắc về cách sống và [...]

Thất Bại Học Của Toyota PDF

Cuốn sách “Thất Bại Học Của Toyota” là một tài liệu đáng giá cho các doanh nghiệp học hỏi từ những sai lầm và thất bại của Toyota trong quá trình phát triển. Được xuất bản bởi công ty tư vấn được thành lập bởi chính Toyota, cuốn sách không chỉ liệt kê những vấn [...]