Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF - Tác giả: Louis Eugène Louvet.

Cuốn sách Đời Tổng Giám Mục Puginier được viết bởi tác giả Louis-Eugène Louvet là một tác phẩm biên niên thuật lại chi tiết cuộc đời của một trong những nhân vật quan trọng đối với xứ Bắc kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – Đức cha Puginier. Khi đọc sách, bạn sẽ được tiếp cận với các thư từ và tài liệu lưu trữ liên quan đến Đức cha Puginier cùng những mối tương tác của ông, đồng thời phác họa được chân dung và bối cảnh cuộc đời vị giám mục xứ Mauricastre. Cuốn sách được chia thành ba phần chính: thừa sai, giám mục và người yêu nước, giúp bạn hiểu rõ hơn về việc làm và đức tính của vị tông đồ, những phẩm tính của một nhà quản lý lão luyện và cố gắng không ngừng của ông để phục vụ nước Pháp và cứu vớt những quyền lợi trói buộc vào đất nước. Bên cạnh đó, ảnh bìa của cuốn sách còn là một hình ảnh của Nhà thờ lớn Hà Nội, liên quan đến Đức cha Puginier. Cuốn sách Đời Tổng Giám Mục Puginier sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người yêu thích lịch sử và tìm hiểu về các nhân vật lịch sử của Việt Nam.

Tải Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook của tác giả Tác giả Louis Eugène Louvet được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hà Nội.

DOWNLOAD Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hà Nội.

Tác giả: Louis Eugène Louvet.
Người dịch: Nguyễn Tiến Văn.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 680gr.
Kích thước: 16 x 24.
Số trang: 656 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 224.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF
Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Đời Tổng Giám Mục Puginier

Cuốn sách “Đời Tổng Giám Mục Puginier” của tác giả Louis-Eugène Louvet là một tác phẩm biên niên thuật chi tiết về cuộc đời của Đức cha Puginier, người có những ảnh hưởng quan trọng tại xứ Bắc kỳ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Tác giả có lợi thế tiếp cận các tài liệu và thư từ liên quan đến Đức cha Puginier, cho phép ông phác họa chân dung con người vị giám mục và cảnh quan thời cuộc tại thời điểm đó.

Cuốn sách được chia thành 3 phần chính để trình bày đầy đủ cuộc đời của Đức cha Puginier: thừa sai, giám mục và người yêu nước. Trong phần thừa sai, tác giả mô tả về việc làm và đức tính của Đức cha Puginier như một tông đồ. Phần giám mục sẽ tiếp tục với người kế nhiệm và những đóng góp của họ, cũng như vai trò quan trọng của Sứ bộ miền Tây Bắc kỳ. Cuối cùng, phần người yêu nước sẽ tập trung vào phẩm tính của một nhà quản lý thành thục.

Từ thông tin này, tôi cảm nhận được rằng cuốn sách có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và chi tiết về cuộc đời của Đức cha Puginier. Tác giả đã sử dụng tài liệu lưu trữ để tái hiện cuộc sống và sự công hiến của vị giám mục, đồng thời bao gồm cả bối cảnh xã hội và thời cuộc để giúp độc giả hiểu rõ hơn về nhân vật và những ảnh hưởng của ông.

Tóm Tắt Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier

Cuốn sách Đời Tổng Giám Mục Puginier là một tác phẩm biên niên thuật về cuộc đời của Đức cha Puginier, một nhân vật quan trọng đối với xứ Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tác phẩm được tác giả Louis-Eugène Louvet hoàn thành hai năm sau khi Đức cha Puginier qua đời, với các thông tin lưu trữ và các thư từ liên quan đến nhân vật chính và các mối tương tác của ông. Cuốn sách được phân thành 3 phần chính, phần thứ nhất tổng hợp các việc làm và đức tính của vị thừa sai, phần thứ hai giới thiệu về vị giám mục và phần thứ ba kể lại những cố gắng của ông để phục vụ nước Pháp và cứu vớt những quyền lợi của đất nước. Cuốn sách cũng chứa ảnh bìa của Nhà thờ lớn Hà Nội, một công trình có liên quan đến Đức cha Puginier.

Đọc Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier Ebook Online

Đời Tổng Giám mục Puginier được tác giả Louis-Eugène Louvet thực hiện và hoàn thành hai năm (1894) sau khi Đức cha Puginier qua đời, là một trong những tác phẩm biên niên thuật lại tương đối đầy đủ và chi tiết về ba khía cạnh chính của cuộc đời một trong những nhân vật có những can hệ quan trọng mà vô cùng ngầm ẩn đối với xứ Bắc kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Đức cha Puginier, giám mục xứ Mauricastre, cố tư tế tông tòa miền Tây Bắc kỳ.Có lợi thế tiếp cận được các thư từ và tài liệu lưu trữ liên quan đến nhân vật chính cùng những mối tương tác của ông, vì vậy mà qua tác phẩm này, tác giả Louvet không chỉ phác họa nên chân dung con người vị giám mục xứ Mauricastre mà còn cả bối cảnh thời cuộc lúc bấy giờ.Bố cục sách được phân chia thành 3 phần chính, có thể chứa đựng và tóm lược cả cuộc đời Đức cha Puginier: thừa sai, giám mục, người yêu nước.. Vị thừa sai sẽ đưa chúng ta nhập vào những việc làm và những đức tính của vị tông đồ.. Vị giám mục sẽ cho ta thấy người kế tục của những vị như Retord và Theurel, bước tiếp dấu chân của những vĩ nhân này và thực thi trọng trách đứng đầu Sứ bộ miền Tây Bắc kỳ – là sứ bộ quan trọng nhất trong hai mươi bốn sứ bộ được giao phó cho hội thừa sai của ông, những phẩm tính của một nhà quản lý lão luyện.. Người yêu nước sẽ kể lại những cố gắng không ngừng của ông để phục vụ nước Pháp, để soi sáng cho những người cai trị (người Pháp), khi cần thì bằng lòng tôn kính cảnh báo họ về những sai lầm của họ và cứu vớt những quyền lợi trói buộc vào đất nước.Ảnh bìa của Pierre Dieulefils (1862 – 1937), tên “Cathédrale, vue de face”, là hình ảnh Nhà thờ lớn Hà Nội, nhìn từ mặt trước – một công trình có liên quan đến Đức cha Puginier.

Review Đời Tổng Giám Mục Puginier

Cuốn sách Đời Tổng Giám Mục Puginier của tác giả Louis-Eugène Louvet là một tác phẩm biên niên thuật đầy đủ và chi tiết về cuộc đời và những can hệ quan trọng của Đức cha Puginier đối với xứ Bắc kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Tác giả đã có lợi thế tiếp cận được các thư từ và tài liệu lưu trữ liên quan đến nhân vật chính cùng những mối tương tác của ông, từ đó phác họa nên chân dung con người vị giám mục xứ Mauricastre cùng bối cảnh thời cuộc lúc bấy giờ. Bố cục sách được phân chia thành 3 phần chính thể hiện rõ sự nghiên cứu kỹ lưỡng của tác giả. Cuốn sách mang lại cái nhìn sâu sắc về những đức tính của Đức cha Puginier cũng như cung cấp thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về lịch sử xứ Bắc kỳ. Ảnh bìa thể hiện rõ sự liên quan của Đức cha Puginier đến Nhà thờ lớn Hà Nội, tạo nên sự hấp dẫn cho độc giả quan tâm đến lịch sử Việt Nam. Tóm lại, Đời Tổng Giám Mục Puginier là một cuốn sách đáng đọc với các độc giả quan tâm đến lịch sử và văn hóa của xứ Bắc kỳ.

Bài Học Từ Sách Đời Tổng Giám Mục Puginier

1. Tính trung thực: Đức cha Puginier luôn hoạt động với tinh thần trung thực, không e ngại cảnh báo những sai lầm của các quan chức Pháp và đề cao quyền lợi của người dân.

2. Tâm huyết với giáo dục và tôn giáo: Đức cha Puginier đã đặt sự nghiệp giáo dục và tôn giáo lên hàng đầu trong cuộc đời của mình, với những đóng góp đáng kể cho Sứ bộ miền Tây Bắc kỳ.

3. Đạo đức giáo hoàng: Với những phẩm tính của một nhà quản lý lão luyện, Đức cha Puginier đã truyền cảm hứng cho nhiều người trong việc xây dựng các cộng đồng văn hóa và tôn giáo.

4. Trưởng thành trong khó khăn: Cuộc đời của Đức cha Puginier đầy thử thách và gian nan, nhưng ông luôn biết cách vượt qua khó khăn và trưởng thành trong mọi tình huống.

5. Tình yêu nước và dân tộc: Đức cha Puginier đã có những cố gắng không ngừng để phục vụ nước Pháp và cứu vớt những quyền lợi trói buộc vào đất nước, đồng thời luôn yêu quý và tôn trọng dân tộc Việt Nam.

Tác giả: Minh Hằng.

Người Thầy – Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ PDF

Cuốn sách Người Thầy – Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ của Frank McCourt là một tác phẩm hồi ký đầy cảm xúc và sự trân trọng đối với nghề giáo viên. Từ câu chuyện giản dị của một giáo viên tập sự, McCourt đã cho chúng ta thấy rằng sự nghiệp dạy học [...]

Từ Điển Anh – Việt Trên 350.000 Từ PDF

Cuốn sách Từ Điển Anh – Việt Trên 350.000 Từ là một tài liệu hữu ích cho các bạn đang học tiếng Anh. Với phiên âm quốc tế mới nhất, từ điển phù hợp với hầu hết các đối tượng học sinh, sinh viên và những người đang tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh. [...]

Hương Bếp Nhà – Lưu Giữ Tinh Hoa Bánh Việt Truyền Thống PDF

Cuốn sách Hương Bếp Nhà – Lưu Giữ Tinh Hoa Bánh Việt Truyền Thống là một tài liệu đặc biệt đối với những ai yêu thích ẩm thực và đặc biệt là bánh truyền thống của Việt Nam. Với hơn 30 loại bánh được hướng dẫn cách làm chi tiết, tác giả đã tạo ra [...]

Thiết Kế Thời Trang Nữ Xuân Hè PDF

“Thiết Kế Thời Trang Nữ Xuân Hè PDF” là tập tài liệu được biên soạn giành riêng cho phái đẹp, giúp các bạn dễ dàng lựa chọn được những trang phục phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh của mình trong mùa Xuân Hè này. Cuốn sách bao gồm các kiểu áo, váy, quần… [...]

Thực Đơn Cơm Chay 3 Món PDF

Cuốn sách Thực Đơn Cơm Chay 3 Món PDF Ebook là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn trang trí bữa ăn của gia đình thêm bắt mắt, đậm đà hương vị và màu sắc chay. Với những món ăn được làm từ rau củ, hoa quả và thực phẩm chay, bạn không [...]

Ngôi Nhà Việt PDF

Cuốn sách Ngôi Nhà Việt PDF Ebook của kiến trúc sư – nhà nghiên cứu Việt Nam học Nguyễn Hữu Thái là một tài liệu vô cùng giá trị về kiến trúc và văn hóa dân tộc. Trong đó, tác giả đưa ra những quan điểm mới lạ về sự xuất hiện, tồn tại và [...]

Lịch Cát Tường Giáp Thìn 2024 PDF

Cuốn sách Lịch Cát Tường Giáp Thìn 2024 PDF Ebook là một tài liệu tổng hợp các thông tin về ngày tháng, phong thủy và các tập tục tín ngưỡng trong văn hóa Việt Nam. Với nội dung chi tiết và đầy đủ, cuốn sách sẽ giúp bạn có được những kiến thức về các [...]

Cơ Trưởng Từ Buồng Lái PDF

“Cơ Trưởng Từ Buồng Lái” là cuốn sách đầu tiên về chủ đề phi công thương mại của một cơ trưởng người Việt – THƯ UYỂN. Từ những câu chuyện đi bay trong chặng đường hơn một thập kỷ, tác giả góp nhặt những trải nghiệm, cảm xúc và suy nghĩ của mình, để hé [...]

Từ Điển Mẫu Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Phổ Biến PDF

Từ Điển Mẫu Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Phổ Biến là cuốn sách hữu ích dành cho những người muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Với cách sắp xếp từ vựng theo trật tự bảng chữ cái từ A đến Z và những mẫu câu ứng dụng thường gặp, người học [...]

Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử PDF

Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử là một tác phẩm được tái bản vào năm 2023, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng của người đọc đối với bộ sách Kinh Dịch, một trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung Hoa. Kinh Dịch được sử dụng ban đầu để bói toán và [...]

Tuyển Tập Tiểu Phẩm Piano Măng Non – Phần 2 PDF

Cuốn sách Tuyển Tập Tiểu Phẩm Piano Mầm Non – Phần 2 là tài liệu học tập tuyệt vời cho các bé từ mầm non, tiểu học đến những người mới học piano. Sách gồm các bài hát với giai điệu dễ thương, những tiểu phẩm nổi tiếng và được biên soạn theo trình độ [...]

500 Món Chay Thanh Tịnh 3 PDF

Cuốn sách “500 Món Chay Thanh Tịnh 3” giới thiệu cho bạn hơn 500 công thức chế biến các món chay ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Từ đậu hủ xốt nấm đến phá lấu hay gỏi ổi, tất cả được hướng dẫn chi tiết và đơn giản để bạn có thể tự tay [...]

Từ Điển Trực Quan Bỏ Túi Anh-Việt PDF

Từ Điển Trực Quan Bỏ Túi Anh-Việt PDF Ebook là tài liệu học từ vựng tiếng Anh hiệu quả và nhanh chóng. Với hơn 4.000 từ vựng được phân chia thành 100 chủ đề liên quan đến cuộc sống thường ngày, bạn có thể dễ dàng mở rộng vốn từ của mình. Từ điển còn [...]

Tro Tàn Của Angela PDF

Cuốn sách Tro Tàn Của Angela là một câu chuyện đầy cảm động và tràn ngập hi vọng. Tác giả Frank McCourt đã ghi lại những ký ức thời thơ ấu của mình, xoay quanh những năm tháng gia đình chuyển về quê mẹ sống trong khu ổ chuột Limerick, Ireland. Cuốn sách miêu tả [...]

Phong Thủy Đặt Mộ Và Xem Thế Đất PDF

Cuốn sách “Phong Thủy Đặt Mộ Và Xem Thế Đất PDF” sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về địa lý phong thủy và phương pháp tầm long điểm huyệt, giúp tìm được ngôi đất tốt để an táng người thân. Với quan niệm truyền thống của dân tộc, âm trạch là [...]