Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF - Tác giả: Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hậu.

Cuốn sách “Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản” là một tác phẩm đặc biệt, kết hợp giữa phân tích văn hóa – lịch sử và nghiên cứu phát triển của thành phố với mong muốn bảo vệ và phát triển di sản văn hóa của nơi này. Cuốn sách tập trung vào việc thảo luận về mối quan hệ giữa sự phát triển của một đô thị và việc bảo tồn di sản văn hóa của nó. Tác giả, một người làm công tác khảo cổ học và bảo tồn, đã nghiên cứu và khảo sát những hoạt động bảo tồn di sản đô thị ở trong và ngoài nước để tăng cường tính thực tiễn của công trình. Cuốn sách đã được chỉnh sửa để cập nhật những thông tin mới nhất và đáp ứng nhu cầu của độc giả. Đối với những ai quan tâm đến sự phát triển của các đô thị lớn như Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một tài liệu quý giá để tìm hiểu và khám phá.

Tải Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook của tác giả Tác giả Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hậu được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

DOWNLOAD Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp TPHCM.

Tác giả: Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hậu.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 300gr.
Kích thước: 16 x 24.
Số trang: 263 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 85.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Đô Thị Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh - Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF
Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản

Cuốn sách “Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản” là một tác phẩm đáng đọc cho những ai quan tâm đến lịch sử, kiến trúc và di sản văn hóa của thành phố này. Tác giả đã thể hiện khả năng giữ nguyên bản sắc của đô thị khi phát triển mà không làm phá hủy những giá trị di sản văn hóa độc đáo của nó.

Qua việc khám phá lịch sử và quá trình phát triển của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã chú trọng đến vai trò quan trọng của bảo tồn di sản văn hóa. Tác phẩm không chỉ nêu ra những vấn đề liên quan đến bảo tồn và khai thác di sản, mà còn đưa ra những ví dụ về các hoạt động bảo tồn di sản thành công ở trong và ngoài nước.

Cuốn sách cung cấp thông tin chi tiết và phong phú về quy trình bảo tồn và phát triển đô thị. Tác giả chia sẻ trải nghiệm và hiểu biết của mình qua quá trình làm công tác khảo cổ học và bảo tồn, tạo nên tính thực tiễn và chân thành trong nội dung.

Mặc dù tác giả đã cố gắng chỉnh sửa và bổ sung thông tin mới nhất, nhưng tác phẩm vẫn có thể chưa hoàn thiện và sẽ tiếp tục cần sự đóng góp và ý kiến đánh giá từ các nghiên cứu gia và độc giả.

Tổng thể, cuốn sách “Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản” mang đến một cái nhìn đa chiều về phát triển đô thị và bảo tồn di sản văn hóa. Đây là một tài liệu quý giá và đáng đọc để hiểu sâu hơn về sự phát triển và bảo tồn của một thành phố hiện đại.

Tóm Tắt Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản

Cuốn sách “Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản” nhấn mạnh về việc phát triển đô thị và bảo tồn di sản văn hóa của thành phố. Tác giả, là người đã từng tham gia công tác khảo cổ học và nghiên cứu phát triển tại TPHCM, trăn trở về việc làm thế nào để xây dựng một thành phố hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc và giá trị di sản văn hóa của đô thị. Cuốn sách bao gồm những hoạt động bảo tồn di sản đô thị ở trong và ngoài nước, nhưng tác giả cũng nhận thấy rằng công trình chưa thực sự hoàn thiện và rất mong muốn được đóng góp ý kiến từ các nhà nghiên cứu và độc giả.

Đọc Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản Ebook Online

“Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có quỹ di sản cảnh quan và kiến trúc đô thị đặc sắc, đã dạng và phong phú. Lịch sử của mỗi đô thị cũng như chuỗi vòng xoắn ADN kéo dài vô tận mà trong đó sự “phát triển” kinh tế là sức sống mới từ những tế bào nhân đôi, nhưng “bảo tồn” di sản văn hóa lại giữ vai trò cấu trúc ổn định của chuỗi vòng xoắn.Khi cấu trúc này bị phá vỡ, đô thị không còn bản sắc riêng. Một đô thị không có bản sắc riêng thì nó sẽ biến mất trong nhận thức và ký ức cộng đồng, sớm hay muộn mà thôi”Làm thế nào để phát triển đô thị nhưng không làm phá hủy di sản văn hóa, xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại nhưng không mâu thuẫn với việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa của đô thị? Đây vừa là suy nghĩ, trăn trở của tác giả, một người vừa làm công tác khảo cổ học và bảo tồn, vừa làm công tác nghiên cứu phát triển của TPHCM. Lần tái bản này, tác giả đã chỉnh sửa một số sai sót, bổ sung thêm những hoạt động về bảo tồn di sản đô thị ở trong và ngoài nước qua khảo sát của tác giả năm 2017 – 2018, nhằm tăng cường tính thực tiễn của công trình. Tuy vậy chắc chắn công trình cũng chưa thật sự hoàn thiện. Tác giả chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu và quý độc giả.

Review Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản

Cuốn sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook là một tác phẩm đầy giá trị về lịch sử và di sản văn hóa của thành phố. Tác giả đã đưa ra suy nghĩ và trăn trở chân thành về việc phát triển đô thị mà không làm phá hủy di sản văn hóa, xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại nhưng không mâu thuẫn với việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa của đô thị. Cuốn sách cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật về hoạt động bảo tồn di sản đô thị ở trong và ngoài nước qua khảo sát của tác giả năm 2017-2018, giúp tăng cường tính thực tiễn của công trình. Mặc dù chưa hoàn thiện hoàn toàn, nhưng cuốn sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản PDF Ebook xứng đáng là một tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa của đất nước.

Bài Học Từ Sách Đô Thị Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khảo Cổ Học Và Bảo Tồn Di Sản

1. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có quỹ di sản cảnh quan và kiến trúc đô thị đặc sắc, phong phú và có lịch sử dÀi.

2. Sự phát triển kinh tế của một đô thị là sức sống mới, nhưng bảo tồn di sản văn hóa giữ vai trò cấu trúc ổn định của chuỗi vòng xoắn của nó.

3. Khi cấu trúc này bị phá vỡ, đô thị mất bản sắc riêng của nó.

4. Để phát triển đô thị mà không phá hủy di sản văn hóa, cần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và phù hợp với việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa của đô thị.

5. Sách này cung cấp người đọc với thông tin về các hoạt động bảo tồn di sản đô thị trong và ngoài nước, qua nghiên cứu và khảo sát của tác giả.

6. Qua sách, ta cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển đô thị, bảo vệ và duy trì giá trị văn hóa của một địa phương.

Tác giả: Minh Hằng.

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập I PDF

Cuốn sách “Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập I” là tài liệu quan trọng giúp độc giả hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của các tư tưởng trong lịch sử Việt Nam, qua đó giúp đóng [...]

Súng Vi Trùng Và Thép – Covid Edition – Kèm Chữ Ký Dịch Giả Đánh Số Thứ Tự Ngẫu Nhiên – Đóng Dấu Bản Đặc Biệt – Logo Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Omega PDF

Cuốn Súng, Vi Trùng Và Thép – Covid Edition là một ấn phẩm đầy cảm hứng và ý nghĩa trong thời đại khó khăn này. Tác phẩm khám phá sâu sắc và cung cấp hiểu biết khoa học liên quan đến sự xuất hiện và lan truyền của virus Covid-19 trên toàn thế giới. Đồng [...]

Cá Hồi – Hành Trình Tỉnh Thức PDF

“Cá Hồi – Hành Trình Tỉnh Thức” là cuốn sách của tác giả Tâm Bùi, kể về cuộc hành trình tìm lại những giá trị cốt lõi trong cuộc sống sau khi giác ngộ được lý lẽ của đạo Phật. Trải qua những thử thách đời thường, Tâm Bùi đã tự tu dưỡng để tìm [...]

Năm Tháng Vội Trôi – Thỉnh Người Trân Trọng PDF

Cuốn sách “Năm Tháng Vội Trôi – Thỉnh Người Trân Trọng” của tác giả Gyatso Rinpoche là một tác phẩm đầy triết lý và sâu sắc. Tác giả đã chia sẻ hơn 80 câu chuyện về hạnh phúc, quyền lựa chọn, tình yêu chân thành, sự vĩnh hằng và thứ quý giá nhất trên thế [...]

Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam PDF

Cuốn sách “Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam” của tác giả Emmanuel Poisson là một công trình nghiên cứu về nhà nước và bộ máy hành chính Việt Nam thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Tác giả đã khám phá, chất vấn những định kiến về hệ thống quản lý đó [...]

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Tập 1 PDF

Cuốn sách Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Tập 1 là một tài liệu cực kỳ hữu ích cho các em học sinh trong việc tìm hiểu về quá khứ lịch sử đất nước. Tác giả Trương Ngọc Thới đã để lại trong cuốn sách những câu chuyện lịch sử sôi nổi và bổ [...]

Tạng Thư Sinh Tử PDF

Tạng Thư Sinh Tử, tác giả Sogyal Rinpoche, là một cuốn sách tập trung vào những vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Cuốn sách này tập trung vào cách chúng ta có thể hiểu ý nghĩa thực tế của cuộc sống, làm sao để chấp nhận cái chết, giúp đỡ những [...]

Hành Trình Thám Hiểm Đông Dương – Bìa Cứng PDF

Hành trình thám hiểm Đông Dương là cuốn sách thứ ba trong Tủ sách Đông Dương của Đông A, đưa chúng ta đến một chuyến phiêu lưu đầy kỳ vĩ trên sông Mekong và vùng nội địa Đông Dương vào nửa sau thế kỷ XIX. Cuốn sách được viết với lối viết dung dị và [...]

Ancient Egypt – Ai Cập Cổ Đại PDF

Ancient Egypt – Ai Cập Cổ Đại là một cuốn sách thú vị với nội dung chính xoay quanh những chủ đề thú vị về thời đại Ai Cập cổ đại như Thám hiểm & Khám phá, Lịch sử & tổ chức của nhà nước, Xã hội & cuộc sống hằng ngày, Thần thoại & [...]

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức PDF

Cuốn sách Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức là tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đưa ra những phương pháp nhiệm màu thực tập thiền quán trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, thông qua cuốn sách này, thầy NHất Hạnh mong muốn chúng ta cảm nhận được hạnh phúc trong từng giây [...]

Lawrence Xứ Ả – Rập PDF

“Lawrence xứ Ả-Rập: Chiến tranh, thủ đoạn, sự điên rồ của đế quốc và quá trình hình thành Trung Đông hiện đại” là một cuốn sách phiêu lưu kích thích trí tò mò của các độc giả yêu thích lịch sử. Tác giả Scott Anderson với tư cách là một nhà văn và phóng viên [...]

Combo Sách World History – Lịch Sử Thế Giới World Religions – Tôn Giáo Thế Giới PDF

Tải Sách World History – Lịch Sử Thế Giới World Religions – Tôn Giáo Thế Giới PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách World History – Lịch Sử Thế Giới World Religions – Tôn Giáo Thế Giới PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách World History [...]

Hạnh Phúc Của Người Việt Nam PDF

Cuốn sách “Hạnh Phúc Của Người Việt Nam – Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá” là một tài liệu quý giá cho việc tìm hiểu về nghiên cứu hạnh phúc tại Việt Nam. Tác giả Lê Ngọc Văn đã góp phần giải đáp những thắc mắc về quan niệm và thực [...]

30 Năm Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam 1945-1975 PDF

Cuốn sách “30 Năm Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam 1945-1975” PDF Ebook là tài liệu quý giá, đầy cảm hứng về cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền và độc lập của dân tộc Việt Nam trong hơn ba thập kỷ, kể từ khi Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp phát động Khởi nghĩa [...]

Lịch Sử Hội Sách Frankfurt PDF

Cuốn sách Lịch Sử Hội Sách Frankfurt là tài liệu đầu tiên ở Việt Nam về hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới – Hội sách Frankfurt. Với 3 phần chính và 25 chương, cuốn sách sẽ đưa độc giả trở về những thời kỳ đầu của in ấn phương Tây và cùng [...]