Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF - Tác giả: Etienne François Aymonier, Emile Roucoules.

Cuốn sách “Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19” là một tài liệu đầy thú vị về chính sách giáo dục của người Pháp tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19. Bên cạnh tranh luận về việc giải – Hán – hóa, ngôn ngữ và văn hóa, cuốn sách còn phản ánh sự chia rẽ của các nhà trí thức Pháp về chính sách thuộc địa.

Cuốn sách được chia làm hai phần, phần đầu tiên gồm các tài liệu do Etienne François Aymonier kết tập và phản ánh các đề nghị nhằm biến người Việt thành người Pháp-Á-Đông. Trong khi đó, Emile Roucoules phản bác lập luận đó trong phần thứ hai. Cuốn sách cũng giới thiệu chính sách giáo dục và thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên đất Nam Kỳ cho đến năm 1889.

Ngoài những tranh luận gay gắt, sách cũng cung cấp những số liệu, bản thống kê và bối cảnh học chính tại Nam Kỳ thời bấy giờ. Đây là một tài liệu quý giá giúp hiểu hơn về quá trình phát triển giáo dục tại xứ ta, qua lăng kính người Pháp. Cuốn sách là một tài liệu học thuật không thể bỏ qua đối với những ai quan tâm đến lịch sử văn hóa Việt Nam và giáo dục trên đất Nam Kỳ.

Tải Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook của tác giả Tác giả Etienne François Aymonier, Emile Roucoules được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

DOWNLOAD Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Thế Giới.

Tác giả: Etienne François Aymonier, Emile Roucoules.
Người dịch: Lại Như Bằng.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế Giới.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 300gr.
Kích thước: 13 x 20.5.
Số trang: 256 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 98.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF
Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF
Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF
Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF
Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF
Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19

Cuốn sách “Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19” mang đến cho độc giả những thông tin và tài liệu về cuộc tranh luận về chính sách giáo dục tại Nam Kỳ trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 từ cái nhìn của người Pháp. Sách giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về cuộc tranh cãi về văn hóa, giáo dục, và chính sách thuộc địa tại Nam Kỳ.

Sách được chia thành hai phần: phần đầu tiên tập trung vào cuộc tranh luận giữa việc sử dụng chữ quốc ngữ và việc giảng dạy tiếng Pháp nhằm biến người Việt thành người Pháp-Á-Đông. Phần hai trình bày về chính sách giáo dục và thành quả của học chính tại Nam Kỳ trong thời gian 30 năm từ khi người Pháp đến cho đến năm 1889.

Sách không chỉ trình bày các cuộc tranh luận và tư tưởng đối kháng trong giới người Pháp thuộc địa, mà còn cung cấp các số liệu và bản thống kê chính xác từ chính quyền Nam Kỳ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoàn cảnh giáo dục trong thời kỳ đó.

Với người đọc quan tâm đến lịch sử văn hóa và giáo dục Việt Nam, cuốn sách này sẽ là một tài liệu hữu ích và thú vị.

Tóm Tắt Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19

Cuốn sách nói về tranh luận giữa các tri thức Pháp cuối thế kỷ 19 liên quan đến chính sách văn hóa, giáo dục tại Nam Kỳ, như giải – Hán – hóa, việc dùng chữ quốc ngữ hay Pháp Á trong khai thác thuộc địa và phát triển trường học ở Nam Kỳ. Qua đó, cuốn sách giúp độc giả hiểu hơn về lịch sử văn hóa Việt Nam và giáo dục trên đất Nam Kỳ. Cuốn sách được xuất bản bởi PHANBOOK & NXB Thế Giới.

Đọc Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 Ebook Online

Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19Tri thức Pháp cuối thế kỷ 19 ít nhiều bị chia rẽ khi bàn về các chính sách thuộc địa, đặc biệt là văn hóa, giáo dục như: làm sao để giải – Hán – hóa?, về ngôn ngữ, dùng chữ quốc ngữ hay Pháp Á để thực hiện mục tiêu khai thác thuộc địa?, phát triển trường học ở Nam kỳ ra sao?Những tranh luận gay gắt và đầy thú vị về văn hóa, xã hội, chính sách thuộc địa…qua lăng kính người Pháp, giúp độc giả ngày nay hiểu hơn về một khúc quanh trong lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung, giáo dục trên đất Nam kỳ nói riêng.PHANBOOK & NXB Thế Giới trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!VỀ TÁC PHẨMThời trước, người Việt dùng chữ Nho cho ngôn ngữ văn chương, học thuật và chữ Nôm để ghi chép tiếng nói thông tục, hàng ngày. Từ khi người Pháp vào, họ muốn loại bỏ chữ Nho, thay bằng tiếng Pháp.Loại bỏ chữ Nho không khó, nhưng làm sao dạy tiếng Pháp cho hàng trí thức và đặc biệt là giới bình dân bản xứ đang chiếm tuyệt đại đa số, tiêm vào đầu óc họ lối suy nghĩ phương Tây lại là một câu hỏi lớn đối với giới cầm quyền lúc bấy giờ?Đề nghị đầu tiên được đưa ra là chữ quốc ngữ, dễ học, lại dùng chữ cái La-tinh. Sau khi thông thạo chữ quốc ngữ, có thể chuyển sang học tiếng Pháp nhờ quen mặt chữ cái La-tinh. Nhưng giải pháp này gặp sự chống đối của một số người vì vấn đề không phải chỉ là kỹ thuật hay ngôn ngữ mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố chính trị lâu dài.Đại diện nhóm chống đối phổ biến chữ quốc ngữ này là Etienne François Aymonier, Giám đốc trường Thuộc địa (Ecole coloniale) ở Paris, trước đây từng là công sứ Pháp tại Nam Kỳ, tham gia đàn áp phong trào Cần Vương tại Bình Thuận, biết tiếng Chăm, Khmer và Việt.Đối kháng lại, ủng hộ chữ quốc ngữ, là Emile Roucoules, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Chasseloup-Laubat ở Sài Gòn.Trong sách này, chúng tôi xin giới thiệu hai tập tài liệu của người Pháp, chia làm hai phần, phản ánh cuộc tranh luận, cùng những bước đầu của việc phát triển chữ quốc ngữ tại xứ ta.Phần I: “Quốc ngữ” hay “Pháp – Á”?Phần này gồm một tập tài liệu do Etienne François Aymonier kết tập “Tiếng Pháp và nền học chính tại Đông Dương” (La langue française et l’enseignement en Indo-chine) ghi lại những thông tri đọc trong hai Hội nghị Thuộc địa tổ chức tại Paris vào năm 1889 với những đề nghị nhằm biến người Việt thành người Pháp-Á-Đông”.Một bài của Emile Roucoules phản bác lập luận trên: “Tiếng Pháp, quốc ngữ và nền học chính tại Đông Dương, trả lời Ông Aymonier” (Le français, le quốc-ngữ et l’Enseignement public en Indo-chine – Ressponse à M.Aymonier).Phần II: Nam Kỳ, 30 năm giáo dục và đào tạo thời chiến tranh chinh phụcPhần này giới thiệu bài viết của Emile Roucoules: “Khảo luận về nền học chính tại Nam Kỳ” (Etude sur l’instruction publique en Cochinchine) ghi lại chính sách giáo dục và thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên đất Nam Kỳ cho đến năm 1889.Sau những bài tranh luận hăng say, phản ánh những tư tưởng đối kháng trong giới người Pháp thuộc địa, tưởng cũng nên có những số liệu, những bản thống kê, khô khan nhưng chính xác của chính quyền Nam Kỳ, cho thấy rõ hơn bối cảnh học chính thời bấy giờ.

Review Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19

Cuốn sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19 PDF Ebook là một tài liệu quý giá giúp độc giả có cái nhìn rõ ràng hơn về các chính sách văn hóa, giáo dục và thuộc địa của Pháp đối với Việt Nam vào cuối thế kỷ 19. Điểm nổi bật của cuốn sách là các bài tranh luận giữa người Pháp với nhau về các vấn đề như việc loại bỏ chữ Nho, dùng chữ quốc ngữ hay Pháp Á để thực hiện mục tiêu khai thác thuộc địa, phát triển trường học ở Nam kỳ. Cuốn sách cũng giới thiệu những bản thống kê, số liệu khô khan nhưng chính xác cho thấy bối cảnh học chính thời bấy giờ. Tác phẩm này phù hợp cho những đối tượng quan tâm đến lịch sử giáo dục và văn hóa Việt Nam trong giai đoạn thuộc địa.

Bài Học Từ Sách Chính Sách Giáo Dục Tại Nam Kỳ Cuối Thế Kỷ 19

1. Một khúc quanh về lịch sử văn hóa Việt Nam và giáo dục trên đất Nam Kỳ.

2. Những tranh luận gay gắt và đầy thú vị giữa người Pháp về văn hóa, xã hội, chính sách thuộc địa.

3. Cách giáo dục và phát triển trường học ở Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19.

4. Vấn đề chọn ngôn ngữ dạy học và đối kháng giữa các nhóm trong giới Pháp thuộc địa.

5. Tư tưởng đối kháng giữa người Pháp về chính sách giáo dục thuộc địa.

6. Các chủ đề về ngôn ngữ, dùng chữ quốc ngữ hay Pháp Á để thực hiện mục tiêu khai thác thuộc địa.

7. Vai trò của các nhân vật trong tranh luận về giáo dục và chính sách thuộc địa.

8. Sự phát triển các chương trình giáo dục và thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên đất này cho đến năm 1889.

9. Bối cảnh học chính tại Nam Kỳ vào thời điểm cuối thế kỷ 19.

Tác giả: Minh Hằng.

Bản Chất Đạo Đức Học Phật Giáo PDF

Cuốn sách Bản Chất Đạo Đức Học Phật Giáo của TT. Thích Nhật Từ là một tài liệu đầy giá trị và sâu sắc về triết lý và đạo đức học của Phật giáo. Trong sách, tác giả đã trình bày rõ ràng các nguyên tắc và học thuyết căn bản của Phật giáo, nhấn [...]

Lịch Sử Các Chế Độ Báo Chí Ở Việt Nam PDF

Thông qua cuốn sách Lịch Sử Các Chế Độ Báo Chí Ở Việt Nam, tác giả đã cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về lịch sử của nền báo chí Việt Nam. Cuốn sách không chỉ tập trung vào các sự kiện quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam [...]

Nguyễn Đức Cảnh PDF

Cuốn sách Nguyễn Đức Cảnh PDF Ebook là một tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của người làm cách mạng Nguyễn Đức Cảnh – một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, Nguyễn Đức Cảnh đã trải qua [...]

Đường Xưa Mây Trắng – Theo Gót Chân Bụt – Bìa Cứng PDF

Đường Xưa Mây Trắng – Theo Gót Chân Bụt là một câu chuyện thú vị về cuộc đời của Bụt, được viết đầy chất thơ và lôi cuốn bởi tác giả với văn phong và lối kể chuyện nhẹ nhàng, sinh động và gần gũi. Trong cuốn sách, chúng ta sẽ được trở về với [...]

Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương PDF

Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương là tập sách đầy đủ về các hệ thống triết học Dịch, Lão – Trang và Phật. Cuốn sách sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về tinh hoa và cốt lõi của triết học và đạo học phương Đông thông qua thời kỳ hoàng kim và những giai [...]

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Trọn Bộ 4 Tập PDF

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Trọn Bộ 4 Tập PDF Ebook là một bộ sách khá quan trọng đối với những người muốn tìm hiểu về đạo Phật. Việc đọc và nghiên cứu sách này sẽ giúp bạn có những kiến thức vô cùng bổ ích về những nội dung cơ bản của đạo [...]

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông PDF

Cuốn sách Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông PDF Ebook của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đem lại cho người đọc cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của truyền thông và cách thiết lập truyền thông hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc thiền đi, thở, ôm trong chánh niệm cho [...]

Xin Giã Từ Ưu Phiền PDF

Cuốn sách “Xin Giã Từ Ưu Phiền” là một cuốn sách triết học hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân và hậu quả của những suy nghĩ sai lầm, hành động sai lầm gây ra ứu phiền và đau khổ trong cuộc sống. Tác giả đã đưa ra cách nhìn nhận cuộc [...]

Xứ Ủy Nam Bộ Và Trung Ương Cục Miền Nam 1945-1954 PDF

Cuốn sách Xứ Ủy Nam Bộ Và Trung Ương Cục Miền Nam 1945-1954 là một tài liệu quý giá giúp ta hiểu rõ hơn về quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên địa bàn Nam Bộ. Với sự phân tích chi tiết, cụ thể, cuốn sách tập trung nghiên cứu về [...]

Chế Độ Thực Dân Pháp Trên Đất Nam Kỳ 1859-1954 – Tập 2 2018 PDF

Cuốn sách “Chế Độ Thực Dân Pháp Trên Đất Nam Kỳ 1859-1954 – Tập 2” được tái bản vào năm 2018, là một tài liệu quý giá giúp độc giả hiểu rõ hơn về chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ trong thời gian từ năm 1859 đến năm 1954. Tập 2 bao [...]

Các Nền Văn Minh Thế Giới – Nhật Bản Cổ Đại PDF

Các Nền Văn Minh Thế Giới – Nhật Bản Cổ Đại là cuốn sách tuyệt vời để khám phá và tìm hiểu về văn hóa cổ đại của Nhật Bản – một quốc gia có nền văn hóa đặc trưng và phát triển từ hàng nghìn năm trước. Cuốn sách cung cấp cho bạn phong [...]

Tôn Đức Thắng Với Phong Trào Công Nhân Sài Gòn Đầu Thế Kỷ Xx Đến Năm 1930 PDF

Cuốn sách Tôn Đức Thắng Với Phong Trào Công Nhân Sài Gòn Đầu Thế Kỷ Xx Đến Năm 1930 là một nguồn tư liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử và phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tác giả Phạm Dương Mỹ Thu Huyền đã dành gần [...]

Nơi Khát Vọng Nảy Mầm PDF

Tải Sách Nơi Khát Vọng Nảy Mầm PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Nơi Khát Vọng Nảy Mầm PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Nơi Khát Vọng Nảy Mầm PDF Ebook của tác giả Tác giả Thích Nữ Nhuận Bình được xuất bản bởi [...]

Đồn Điền Của Người Pháp Ở Bắc Kỳ Từ 1884 Đến 1918 PDF

Cuốn sách “Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ năm 1884 – 1918” của PGS.TS.NCVCC Tạ Thị Thúy đã khai thác một hiện tượng mới xuất hiện trong kinh tế nông nghiệp Việt Nam thế kỷ XIX, đó là hệ thống đồn điền do người Pháp đưa vào. Tác giả đã tận dụng [...]

Combo Các Nền Văn Minh Thế Giới PDF

Combo Các Nền Văn Minh Thế Giới PDF Ebook gồm 5 cuốn sách tuyệt vời, giúp các em khám phá những nền văn minh lâu đời của thế giới. Với hàng trăm tranh ảnh, hình minh họa và bản đồ lịch sử, các em sẽ được tìm hiểu về những nền văn hóa cổ đại [...]