Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF - Tác giả: Lee Mi Hey.

Cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 là một tài liệu huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp rất hữu ích cho các lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Cuốn sách được biên soạn bởi Thạc sĩ Lê Huy Khoa và xuất bản bởi Đại học Quốc gia Tp.HCM và First News. Với 15 chương bao gồm các nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu, cuốn sách giúp người học tiếng Hàn nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường thương mại, vượt qua những rào cản về văn hóa và tiếp cận hiệu quả môi trường kinh doanh. Cuốn sách là một nguồn tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai cần học ngôn ngữ và tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc.

Tải Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook của tác giả Tác giả Lee Mi Hey được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM.

DOWNLOAD Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM.

Tác giả: Lee Mi Hey.
Người dịch: Ths Lê Huy Khoa.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM.
Năm xuất bản: 2018.
Trọng lượng: 200gr.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 152.600 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại - Tập 2 PDF
Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2

Cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook có vẻ là một tài liệu hữu ích cho những người muốn học tiếng Hàn trong lĩnh vực kinh doanh. Bằng cách chia cuốn sách thành các chương, nó giúp người đọc tiếp cận từng khía cạnh của giao tiếp hàng ngày và công việc. Cuốn sách bao gồm các đoạn hội thoại, từ vựng, ngữ pháp và bài tập, giúp người học vừa có thể nắm vững ngôn ngữ vừa có thể áp dụng vào thực tế công việc.

Tuy nhiên, không có đủ thông tin để đánh giá chính xác về cách trình bày và nội dung của cuốn sách. Có thể cuốn sách này chỉ phục vụ cho một số lĩnh vực cụ thể trong giao tiếp thương mại, do đó không phù hợp cho tất cả mọi người. Ngoài ra, cần kiểm tra thông tin về tác giả và xuất bản để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của cuốn sách.

Tổng thể, cuốn sách có vẻ hứa hẹn mang lại lợi ích cho những người nước ngoài muốn học tiếng Hàn và hiểu biết văn hoá Hàn Quốc trong môi trường kinh doanh.

Tóm Tắt Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2

Cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 là một trong các giáo trình học tiếng Hàn dành cho người đi làm. Mục đích của sách là giúp người học có khả năng giao tiếp tiếng Hàn trong công việc, đồng thời xử lý tốt mọi vấn đề phát sinh và vượt qua những rào cản về văn hóa cũng như tiếp cận hiệu quả môi trường kinh doanh. Cuốn sách được chia thành 15 chương, trong đó từ chương 1 đến chương 5 giới thiệu về các chữ viết và cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Hàn, còn từ chương 6 đến chương 15 đề cập đến những chủ đề trong cuộc sống hàng ngày và trong môi trường công sở. Mỗi chương sẽ bao gồm các phần học từ vựng, ngữ pháp, đoạn hội thoại và bài tập, để giúp người học có thể tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc.

Đọc Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 Ebook Online

Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2Phong trào học tiếng Hàn bắt đầu bùng nổ từ những năm 1980 và cho đến nay, xu hướng ấy vẫn không ngừng tăng lên. Các sách liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc cũng được xuất bản ngày càng nhiều. Tuy nhiên, rất khó để tìm những cuốn sách huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp dành riêng cho những người đi làm, có lẽ vì không dễ dàng để biên soạn một cuốn giáo trình đáp ứng được mọi ngành nghề và lĩnh vực công việc.Mục đích của bộ sách Cẩm nang tiếng Hàn trong Giao tiếp Thương mại (gồm hai cuốn 1 & 2) là nhằm giúp những người nước ngoài có nhu cầu giao tiếp tiếng Hàn nơi công sở có thể giao tiếp giỏi trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời xử lý tốt mọi vấn đề phát sinh trong công việc, vượt qua những rào cản về văn hóa cũng như tiếp cận hiệu quả môi trường kinh doanh.Mỗi cuốn giáo trình được chia thành 15 chương. Từ chương 1 đến chương 5 giúp người học làm quen với các chữ viết trong tiếng Hàn và các cấu trúc câu cơ bản. Từ chương 6 đến chương 15 đề cập đến những chủ đề trong cuộc sống hàng ngày và trong môi trường công sở, giúp người học làm quen với các đoạn hội thoại, từ vựng, ngữ pháp cũng như các phần bài tập và giúp tìm hiểu về văn hoá Hàn Quốc.Mỗi chương sẽ bao gồm các phần:Mong rằng bộ sách Cẩm nang tiếng Hàn trong Giao tiếp Thương mại sẽ là một bộ giáo trình thiết thực, giúp ích cho các lao động người nước ngoài có thể học ngôn ngữ và tìm hiểu văn hoá Hàn quốc một cách dễ dàng và thú vị hơn. Mong rằng quyển sách này có thể giúp mở rộng vốn hiểu biết về ngôn ngữ tiếng Hàn cho mọi người.Sách được biên dịch bởi Thạc sĩ Lê Huy Khoa – Trường Hàn ngữ Việt – Hàn Katana. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM và First News ấn hành.

Review Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2

Cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook là một nguồn tài liệu hữu ích cho những người muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn trong môi trường công sở. Cuốn sách được chia thành 15 chương, bao gồm đầy đủ các cấu trúc câu, từ vựng, ngữ pháp cũng như các đoạn hội thoại liên quan đến cuộc sống hàng ngày và công việc. Điều đặc biệt ở cuốn sách này là nó giúp độc giả hiểu rõ hơn về văn hóa Hàn Quốc, điều này rất hữu ích khi làm việc với đối tác Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp các bài tập để độc giả áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Tóm lại, cuốn sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2 PDF Ebook rất đáng để đọc và học hỏi.

Bài Học Từ Sách Cẩm Nang Tiếng Hàn Trong Giao Tiếp Thương Mại – Tập 2

Chúng ta học được cách giao tiếp tiếng Hàn trong môi trường công sở, làm quen với các đoạn hội thoại, từ vựng, ngữ pháp cơ bản và các phần bài tập. Bộ sách cũng tập trung vào việc giúp người học tìm hiểu về văn hoá Hàn Quốc và vượt qua những rào cản về văn hóa trong giao tiếp thương mại. Cuốn sách được chia thành 15 chương và được biên dịch bởi Thạc sĩ Lê Huy Khoa từ trường Hàn ngữ Việt – Hàn Katana, được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM và First News.

Tác giả: Minh Hằng.

You Can Write Better English – Nghệ Thuật Hành Văn Tiếng Anh PDF

You Can Write Better English – Nghệ Thuật Hành Văn Tiếng Anh is a comprehensive guide on common mistakes made by Vietnamese and Asian writers when it comes to writing in English. Written by renowned American journalist and university lecturer Barry Kalb, who has spent over 35 years living and working in Asia, this book [...]

Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu: 6.000 Câu Giao Tiếng Tiếng Nhật CD PDF

Cuốn sách Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu: 6.000 Câu Giao Tiếng Tiếng Nhật CD PDF Ebook chứa đựng 6000 câu khẩu ngữ tiếng Nhật phổ biến và vui nhộn, được chia thành 12 phần giải thích ý nghĩa và cách sử dụng của mỗi câu. Sách được tổng hợp từ 600 từ vựng [...]

Tự Học Đàm Thoại Tiếng Anh – Công Sở PDF

Introducing the “Tự Học Đàm Thoại Tiếng Anh – Công Sở” PDF Ebook book, a comprehensive guide to mastering English conversation in a professional setting. Whether you work in an office, factory, or any other workplace, this book has got you covered with practical scenarios and dialogue that you will encounter every day. Its extensive [...]

Tiếng Anh 1-Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ PDF

Introducing the book “Tiếng Anh 1-Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ PDF”, this is an essential guide for students who want to strengthen their English proficiency. The PDF Ebook version features a collection of practice tests that are designed to help students prepare for regular exams in English. With clear explanations, examples and [...]

Bé Học Tiếng Anh Qua Hình Ảnh – Bảng Chữ Cái PDF

Cuốn sách Bé Học Tiếng Anh Qua Hình Ảnh – Bảng Chữ Cái PDF Ebook là một tài liệu học tiếng Anh vô cùng thú vị và hấp dẫn cho các bé. Với những hình ảnh đẹp mắt và vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu, các bé chắc chắn sẽ rất thích thú khi vừa [...]

I – Move PDF

Tải Sách I – Move PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách I – Move PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách I – Move PDF Ebook của tác giả Tác giả Andrew Betsis, Lawrence Mamas được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản [...]

Economy TOEIC LC1000 Vol 2 Kèm CD PDF

Economy TOEIC LC 1000 Volume 2 là một trong những bộ sách luyện thi TOEIC đáng chú ý, được xem là đối thủ đáng gờm của bộ sách New Longman Real TOEIC. Sách tập trung vào phần nghe và bao gồm 10 bài đọc giống như trong đề thi TOEIC, với 1000 câu hỏi để [...]

Actual Tests Part 1,2 Kèm CD PDF

Actual Tests Part 1,2 Kèm CD PDF Ebook là một cuốn sách tham khảo hữu ích cho những ai đang luyện thi các kỳ thi quan trọng như Kỳ thi Đại học, TOEFL, IELTS hay các chứng chỉ tiếng Anh khác. Cuốn sách này cung cấp cho người đọc hơn 400 bài tập với định [...]

Học Tiếng Anh Siêu Thú Vị – Sách Học 4 PDF

Cuốn sách Học Tiếng Anh Siêu Thú Vị – Sách Học 4 PDF Ebook là một bộ tài liệu hữu ích và mới mẻ dành cho trẻ em. Từ việc học tiếng Anh trở nên nhàm chán và cực nhọc, cuốn sách này mang đến cho các em một cách tiếp cận mới mẻ thông [...]

Cuốn Sách Từ Vựng Đầu Tiên Của Tôi – My First Word Book- Trường Học – School PDF

Cuốn sách My First Word Book – Trường Học là một trong số bốn cuốn sách từ vựng đầu tiên của bộ sách. Với hơn 270 từ vựng tiếng Việt và tiếng Anh, bé sẽ được khám phá những từ vựng liên quan đến trường học như bàn ghế, bảng đen, thầy giáo, bạn cùng [...]

Tiếp Từ – Thành Ngữ Bốn Chữ & Danh Ngôn Tiếng Hàn PDF

Cuốn sách Tiếp Từ – Thành Ngữ Bốn Chữ & Danh Ngôn Tiếng Hàn là một tài liệu quý giá giúp bạn nắm vững về cách sử dụng tiếp từ trong tiếng Hàn Quốc. Với năm bắt tiếp từ, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu và suy đoán nghĩa của các từ tiếng Hàn [...]

Ielts Games And Activities – Speaking And Writing PDF

Cuốn sách IELTS Games and Activities: Speaking and Writing là một tài liệu hỗ trợ đắc lực cho giáo viên và học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Với những ý tưởng sáng tạo và các bài tập mới lạ, cuốn sách tập trung vào việc phát triển kỹ năng và ngôn ngữ [...]

400 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Cơ Bản Kèm CD PDF

Cuốn sách “400 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Cơ Bản” là tài liệu hữu ích cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Với hơn 400 câu giao tiếp được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, sách giúp bạn nắm vững cách sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp một cách [...]

Sách Bài Tập Theo Phương Pháp Montessori – Tiếng Anh Vỡ Lòng CD PDF

Tải Sách Sách Bài Tập Theo Phương Pháp Montessori – Tiếng Anh Vỡ Lòng CD PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Sách Bài Tập Theo Phương Pháp Montessori – Tiếng Anh Vỡ Lòng CD PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Sách Bài Tập Theo [...]

Combo Giáo Trình Tiếng Nhật Daichi Sơ Cấp 2 PDF

Combo Giáo Trình Tiếng Nhật Daichi Sơ Cấp 2 bao gồm 3 cuốn sách: Daichi – Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp tập 2, Daichi Nihongo shokyu – Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp tập 2 – Bản dịch và giải thích Ngữ pháp, và Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp tập 2 – Bài [...]