Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF - Tác giả: Adrian Gostick.

Cuốn sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới sẽ giúp bạn khám phá con đường cách mạng để tạo ra một văn hóa doanh nghiệp khác biệt và bền vững. Tác giả đã tìm hiểu và chia sẻ các bí quyết thành công của hơn 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới, từ đó giúp bạn nắm vững kiến thức để xây dựng đội nhóm đột phá kiến tạo. Màu Cam trong tên cuốn sách tượng trưng cho sự đổi mới, sự thay đổi theo sự phát triển hiện nay. Bạn sẽ có cơ hội học được cách cung cấp đào tạo, hỗ trợ và làm bạn với nhân viên để thúc đẩy những thay đổi trong doanh nghiệp. Mời bạn tải ngay cuốn sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới để khám phá những bí mật thành công của đội nhóm đông đảo nhất thế giới.

Tải Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook của tác giả Tác giả Adrian Gostick được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Adrian Gostick.
Người dịch: Mooshine.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2020.
Trọng lượng: 500gr.
Kích thước: 20.5 x 13 cm x 2.3.
Số trang: 474 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 137.280 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Cách Mạng Màu Cam - Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF
Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới

Cuốn sách “Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới” mang đến cho tôi một cái nhìn mới về cách thức lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp. Tác giả nhấn mạnh vào việc cân bằng giữa việc thúc đẩy nhân viên thay đổi và xử lý các lo lắng xung quanh sự thay đổi. Điều này được thực hiện thông qua việc cung cấp đào tạo, hỗ trợ và tạo sự gắn kết với nhân viên.

Cuốn sách nhấn mạnh rằng không chỉ có giao diện của trang web hoặc các thương hiệu đăng ký mới là yếu tố quyết định thành công của một doanh nghiệp, mà còn là văn hóa doanh nghiệp. Đây là điều không thể bị sao chép và tạo nên sự khác biệt và bền vững cho doanh nghiệp.

Một điểm mạnh của cuốn sách là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội nhóm. Tác giả cho rằng, sức mạnh của cả một đội ngũ nằm trong cả con sói và bầy. Do đó, nhà lãnh đạo cần phải đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, cùng như giữa các thành viên trong đội nhóm. Cuốn sách cung cấp những phương pháp và giải pháp để tạo ra một đội nhóm đột phá và xuất sắc, mang lại thành công cho cả nhóm và cá nhân.

Cuốn sách cũng chia sẻ những nguyên tắc và quy tắc quan trọng để đạt được mục tiêu chung cho đội nhóm. Nó cũng đề cập đến vai trò của lãnh đạo trong việc truyền cảm hứng và tạo ra một đội quân xuất chúng, cùng với các phương pháp giao tiếp hiệu quả.

Tôi cảm nhận được sự sâu sắc và thực tế của cuốn sách này. Nó không chỉ là lý thuyết mà còn mang lại những phương pháp và thu

Tóm Tắt Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới

Cuốn sách “Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới” giới thiệu con đường cách mạng để tạo ra đội nhóm đột phá kiến tạo nên văn hóa doanh nghiệp khác biệt để đời và bền vững. Tác giả khuyến khích lãnh đạo trao quyền cho nhân viên, xây dựng mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên để tất cả cùng thắng. Quyển sách giúp bạn thiết lập mục tiêu chung cho đội nhóm, tận dụng các yếu tố quyết định đến năng suất và quy tắc sống còn nuôi dưỡng đội nhóm. Cuốn sách còn giới thiệu 6 bí quyết tạo ra đội quân xuất chúng, 7 phương pháp giao tiếp và 101 giải pháp gắn kết người với người, nhóm với nhóm trong một doanh nghiệp. Cuốn sách kêu gọi tạo nên văn hóa doanh nghiệp để đời và tư vấn cho lãnh đạo tự nâng cấp để dẫn dắt đội nhóm một cách hiệu quả.

Đọc Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới Ebook Online

Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới. Nhà lãnh đạo thành công nhất thường là những người biết cân bằng giữa việc thúc đẩy mọi người thay đổi và xử lý được những lo lắng xung quanh sự thay đổi bằng cách cung cấp đào tạo, hỗ trợ và làm bạn với nhân viên.Bạn nên nhớ rằng đối thủ có thể sao chép giao diện của trang Web, thậm chí cả những thương hiệu được đăng ký nhưng không thể sao chép được văn hóa của daonh nghiệp. Cuốn sách Cách mạng màu cam tác giả đưa ra cho bạn con đường cách mạng để tạo ra đội nhóm đột phá kiến tạo nên văn hóa doanh nghiệp khác biệt để đời và bền vững.Có gì trong cuốn sách Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giớiVì sao là cuộc cách mạng màu cam?Màu Cam tượng trưng cho sự đổi mới, hành vi con người thay đổi theo sự phát triển hiện nay. Một doanh nghiệp cũ không thể giữ nguyên phong cách lãnh đạo mới mà phải thay đổi hàng ngày  Người lãnh đạo trao đi càng nhiều quyền lực cho nhân viên, thì nhân viên càng quý trọng người lãnh đạo của mình. Tron đội ngũ lãnh đạo hiện đại đổi mới, mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên có ý nghĩa là TẤT CẢ CÙNG THẮNG.Sức mạnh của cả bầy là từ con sóiVà sức mạnh của con sói chính là bầyĐiều này đặt ra câu hỏi là tại sao những người lãnh đạo lại ngăn cản sự thành công của cả nhóm, vì điều đó sẽ làm suy giảm thành công cá nhân của họ. Đáng buồn thay khi hầu hết các nhà lãnh đạo vô Tình làm suy yếu đội nhóm của họ chỉ đơn giản bằng cách tuân theo sự quản lý.Cuốn sách sẽ giúp bạn khởi sự một cuộc “CÁCH MẠNG MÀU CAM” trong chiến lược lãnh đạo và đổi mới đội nhóm của mình:Cách thiết lập mục tiêu chung hoàn hảo cho đội nhómCác yếu tố quyết định đến năng suất của một “TEAM”Tuyệt đối không được bỏ qua Quy tắc số 3: 3 Nguyên tắc sống còn nuôi dưỡng đội nhómLãnh đạo truyền cảm hứng – 6 Bí quyết tạo ra đội quân xuất chúng chinh phục mọi mục tiêuChữ “Wao” thần thánh – Nắm vững 7 phương pháp giao tiếp Cách mạng màu CamĐừng làm đội nhóm nổi điên – Hãy cổ vũ họ thật phô trương101 giải pháp gắn kết người với người, nhóm với nhóm trong một doanh nghiệpWe are one – Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo nên doanh nghiệp để đờiMỗi một nhà lãnh đạo đều xuất phát điểm từ một chuyên gia. Từ solo đến team leader: Muốn dẫn dắt đội nhóm, đừng lấy danh tiếng để ép uổng! Việc trước nhất, phải tự nâng cấp mình đã! Mời bạn tham khảo cuốn sách giúp đổi mới lãnh đạo: Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới thuộc tủ sách quản trị và lãnh đạo của Bizbooks.

Review Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới

Cuốn sách “Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới” là một tài liệu quý giá cho những nhà lãnh đạo đang tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới đội nhóm hiệu quả. Tác giả đã trình bày một cuộc cách mạng phù hợp với màu cam tượng trưng cho sự đổi mới và sự phát triển hiện nay. Cuốn sách trang bị cho độc giả những kỹ năng cần thiết để thiết lập mục tiêu chung hoàn hảo cho đội nhóm, xây dựng một văn hóa doanh nghiệp khác biệt và bền vững, cũng như giải quyết những vấn đề xung quanh quá trình lãnh đạo và đổi mới. Bằng những phương pháp, kinh nghiệm được chia sẻ từ tác giả, độc giả sẽ có thể tạo ra đội nhóm đột phá, tăng năng suất làm việc và tiến tới thành công tại công ty của mình. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về lãnh đạo và quản lý đội nhóm trong doanh nghiệp.

Bài Học Từ Sách Cách Mạng Màu Cam – Bí Mật Thành Công Của 300.000 Đội Nhóm Xuất Sắc Nhất Thế Giới

Từ cuốn sách Cách mạng màu Cam, chúng ta học được những bài học sau:

1. Sức mạnh của đội nhóm: Các nhà lãnh đạo cần phải hiểu rằng sức mạnh của đội nhóm đến từ tất cả các thành viên trong đội. Người lãnh đạo cần phải tạo ra một môi trường làm việc tích cực để tất cả các thành viên trong đội cảm thấy đóng góp của mình được đánh giá cao và được coi là quan trọng.

2. Lãnh đạo truyền cảm hứng: Người lãnh đạo cần phải có khả năng truyền cảm hứng cho đội nhóm. Việc này giúp tạo ra một động lực chung để tất cả các thành viên trong đội hướng đến một mục tiêu chung.

3. Tạo ra văn hóa doanh nghiệp khác biệt: Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để tạo ra một đội nhóm đột phá. Người lãnh đạo cần phải xây dựng một văn hóa doanh nghiệp khác biệt có những giá trị nhất định, giúp tất cả các thành viên trong đội nhóm cảm thấy họ đang đóng góp vào một điều gì đó lớn lao.

4. Tập trung vào quy trình: Để tạo ra đội nhóm hiệu quả, người lãnh đạo cần phải tập trung vào quy trình làm việc. Các quy trình này giúp tất cả các thành viên trong đội hiểu rõ nhiệm vụ của mình và phân công công việc theo cách tốt nhất.

5. Quản lý thay đổi: Cuộc cách mạng màu cam đòi hỏi sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo và cách làm việc của đội. Người lãnh đạo cần phải biết cân bằng giữa việc thúc đẩy thay đổi và xử lý được những lo lắng xung quanh sự thay đổi bằng cách cung cấp đào tạo, hỗ trợ và làm bạn với nhân viên.

Tác giả: Minh Hằng.

Iacocca – Đời Kinh Doanh PDF

Cuốn sách Iacocca – Đời Kinh Doanh là câu chuyện về một ông trùm xe hơi Mỹ nổi tiếng, Lido Anthony “Lee” Iacocca, kể lại cuộc đời và sự nghiệp của mình. Từ việc gia đình nhập cư tới Mỹ, ông đã chăm chỉ học tập và cần cù làm việc, từ đó đạt được [...]

Charlie Munger – Phương Pháp Đầu Tư Giá Trị PDF

Charlie Munger là vị Phó Chủ tịch có tầm nhìn xa trông rộng của Berkshire Hathaway, cùng với Warren Buffett đã tạo nên đế chế Berkshire Hathaway vĩ đại. Với phương pháp đầu tư giá trị, ông đã nhiều lần đánh bại thị trường và tin rằng bất cứ nhà đầu tư nào cũng có [...]

Vượt Trên Sự Vĩ Đại – 9 Chiến Lược Phát Triển Cho Doanh Nghiệp Trong Kỉ Nguyên Biến Động Và Đổi Mới PDF

– Với sự xuất hiện của COVID-19 và Brexit, thế giới đang chứng kiến những thay đổi và thách thức chưa từng có. Trong tình hình mới như vậy, vĩ đại không còn đủ tốt nữa. Thông qua Vượt trên sự vĩ đại, Tập đoàn tư vấn uy tín Boston Consulting Group giới thiệu 9 [...]

Giải Mã : Kinh Tế – Đầu Tư – Gia Đình PDF

Cuốn sách “Giải Mã: Kinh Tế – Đầu Tư – Gia Đình” là một tác phẩm đặc biệt được chấp bút bởi tác giả nổi tiếng Peter Pham và dịch giả Phạm Hoài Ân. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn cho các quỹ đầu tư quốc tế, [...]

Đầu Tư Bất Động Sản Khôn Ngoan – Bắt Đầu Nhỏ Sinh Lời Lớn PDF

Cuốn sách “Đầu Tư Bất Động Sản Khôn Ngoan – Bắt Đầu Nhỏ Sinh Lời Lớn” không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản về đầu tư bất động sản mà còn cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về các câu hỏi quan trọng khi bắt đầu đầu tư. Cuốn sách [...]

Giải Mã Hành Vi – DISC: Bạn Thuộc Kiểu Lãnh Đạo Nào Trong 8 Nhóm Hành Vi? PDF

Cuốn sách Giải Mã Hành Vi – DISC: Bạn Thuộc Kiểu Lãnh Đạo Nào Trong 8 Nhóm Hành Vi? là một công cụ tuyệt vời giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và người khác. Với lý thuyết DISC, bạn sẽ có thể phân loại tính cách con người thành 8 nhóm hành vi [...]

Bán Hàng 5.0 PDF

Bạn đang tìm kiếm cách thức để cải thiện trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu của mình? Cuốn sách Bán Hàng 5.0 sẽ giúp bạn tìm được cách tiếp cận mới để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của bạn. Với 10 nguyên tắc chính, cuốn sách này sẽ [...]

Khởi Nghiệp Tinh Gọn – Startup, Scaleup, Screwup PDF

Cuốn sách Khởi Nghiệp Tinh Gọn – Startup, Scaleup, Screwup là một nguồn tài liệu quý giá cho các doanh nhân và người khởi nghiệp. Tác giả đã thông qua phỏng vấn những công ty khởi nghiệp và tăng trưởng bứt phá để tìm ra những nguyên tắc và phương pháp thực hiện giúp giải [...]

9 Lần Khởi Nghiệp – Chuyện Kể Về Những Thất Bại Và Thành Công Của Một Triệu Phú PDF

Cuốn sách 9 Lần Khởi Nghiệp – Chuyện Kể Về Những Thất Bại Và Thành Công Của Một Triệu Phú của Nguyễn Phương Nam là một tác phẩm đầy cảm hứng với những câu chuyện thực tế về cuộc đời và sự nghiệp của một doanh nhân khởi nghiệp tự thân từ rất sớm. Với [...]

Bộ Sách CEO Trung Quốc II Tự Lập Không Thừ Kế – Cẩm Nang Kinh Doanh Tâm Huyết Của Một Tỷ Phú Tự Thân PDF

Cuốn sách Bộ Sách CEO Trung Quốc II Tự Lập Không Thừ Kế – Cẩm Nang Kinh Doanh Tâm Huyết Của Một Tỷ Phú Tự Thân là một tài liệu quý giá cho các nhà kinh doanh, những ai đang tìm kiếm một cách để khởi nghiệp hoặc muốn cải thiện kinh doanh của mình. [...]

Marketing Đột Phá 2017 PDF

Cuốn sách Marketing Đột Phá (Tái Bản 2017) không chỉ phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của hoạt động marketing ngày nay, mà còn đem đến những giải pháp mới để tăng cường giá trị và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cuốn sách tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình, con người [...]

Bộ Bí Kíp Hô Biến Thành Content Vàng 3 – Kỹ Thuật Viết Thôi Miên Độc Giả PDF

Cuốn sách “Bộ Bí Kíp Hô Biến Thành Content Vàng 3 – Kỹ Thuật Viết Thôi Miên Độc Giả” là một trong những bộ sách giúp bạn trở thành nhà sáng tạo nội dung với khả năng viết lách thành thạo. Cuốn sách giúp bạn xây dựng khung nội dung hoàn chỉnh, loại bỏ lối [...]

Big Data Không Xa PDF

Cuốn sách Big Data Không Xa PDF Ebook do tác giả Stewart Cowley viết là một tài liệu đầy hấp dẫn và thú vị về thời đại của Dữ liệu Lớn. Cuốn sách giới thiệu về khái niệm Dữ liệu Lớn và nói về tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hiện nay. Bằng [...]

SPARK – Nhà Lãnh Đạo Thế Hệ Mới PDF

SPARK – Nhà Lãnh Đạo Thế Hệ Mới là một cuốn sách quan trọng cho những ai muốn rèn luyện kỹ năng lãnh đạo của mình. Tác giả Angie Morgan, Courtney Lynch và Sean Lynch đã phân tích các đặc điểm tính cách của những nhà lãnh đạo ưu tú và cách áp dụng chúng [...]

Tạo Lập Mô Hình Doanh Nghiệp Bất Bại PDF

Cuốn sách Tạo Lập Mô Hình Doanh Nghiệp Bất Bại là phiên bản đáng mong đợi nhất từ hai tác phẩm bán chạy nhất thế giới Tạo lập mô hình kinh doanh và Thiết kế giải pháp giá trị. Sách giúp các công ty lớn và nhỏ xây dựng chiến lược tăng trưởng thần tốc [...]