Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF - Tác giả: Trần Văn Chánh.

Cuốn sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư là tài liệu đọc thêm vô cùng bổ ích cho học sinh từ lớp Một đến cấp trung học cơ sở. Với tổng cộng 258 bài học thuộc lòng từ lớp Năm đến lớp Nhất, cuốn sách hướng đến mục đích nâng cao kiến thức đời sống và rèn luyện tâm hồn cho thiếu niên ngày nay. Tập sách này tổng hợp và hệ thống những bài học thuộc lòng của các lớp ba, nhì và nhất trước năm 1975, trang bị cho trẻ những phẩm chất tốt đẹp cần thiết nhất để chuẩn bị vào đời vững vàng. Cuốn sách được biên soạn dễ nhớ và hấp dẫn về môn đức dục, giúp trẻ hình thành ý thức phục vụ nhân quần, tôn trọng luật pháp và có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và những người xung quanh. Cuốn sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 là một giáo trình phổ thông hợp tâm – sinh lý lứa tuổi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các thiếu niên ngày nay, giúp họ trở thành những công dân có lý tưởng hữu ích cho xã hội.

Tải Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook của tác giả Tác giả Trần Văn Chánh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

DOWNLOAD Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trần Văn Chánh.
Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 420gr.
Kích thước: 21 x 14 x 2 cm.
Số trang: 408 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 144.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bổn Cũ Soạn Lại 2 - Những Bài Học Thuộc Lòng - Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF
Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư

Cuốn sách “Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư” là một tài liệu giáo dục quý giá và hữu ích. Tôi cảm nhận rằng cuốn sách này không chỉ cung cấp kiến thức đời sống mà còn rèn luyện tâm hồn và đạo đức cho người đọc.

Điều đáng chú ý là cuốn sách này là một bản soạn lại từ những bài học thuộc lòng của thời trước năm 1975. Điều này cho thấy giá trị lịch sử và văn hóa của những bài học này đã được truyền dạy qua nhiều thế hệ. Cuốn sách mang lại cảm giác tự hào và tôn trọng cho quá khứ và truyền thống của dân tộc.

Cuốn sách gồm 258 bài học thuộc lòng từ lớp Năm đến lớp Nhất, phù hợp với học sinh từ lớp Một đến cấp trung học cơ sở. Mỗi bài học được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu kiến thức và nhớ lâu hơn. Nội dung của cuốn sách giúp rèn luyện tinh thần hiếu thảo, tôn trọng và yêu thương gia đình và người đồng loại. Ngoài ra, cuốn sách còn khuyến khích việc học tập, ý thức phục vụ cộng đồng và trách nhiệm với xã hội, từ đó giúp hình thành các công dân có lý tưởng và giá trị đối với xã hội.

Cuốn sách được soạn lại với nội dung phong phú và hình thức hấp dẫn. Điều này giúp tạo sự hứng thú và thúc đẩy học sinh muốn đọc sách hơn. Cuốn sách cũng được xem như một giáo trình phổ thông dễ thuộc, dễ nhớ và hợp lý cho lứa tuổi học sinh. Nó không chỉ trang bị kiến thức mà còn giúp trẻ phát triển các phẩm chất tốt đẹp và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Tóm lại, cu

Tóm Tắt Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư

Cuốn sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư được biên soạn nhằm cung cấp cho các thiếu niên hiện nay một tập tài liệu gồm 258 bài học thuộc lòng từ lớp Một đến lớp Năm. Tập sách này giúp rèn luyện tâm hồn, nâng cao kiến thức đời sống và đào tạo phẩm chất tốt đẹp cho trẻ. Cuốn sách này cũng có thể được sử dụng như một giáo trình dễ thuộc và dễ nhớ, với nội dung phong phú và hình thức hấp dẫn về môn đức dục. Tập sách này giúp chuẩn bị các em vào đời vững vàng, trở thành những công dân có lý tưởng hữu ích cho xã hội.

Đọc Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư Ebook Online

Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa ThưBỔN CŨ SOẠN LẠI 2 được biên soạn tiếp nối cho tập sách BỔN CŨ SOẠN LẠI: NHỮNG BÀI HỌC THUỘC LÒNG TÂN QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ đã do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành năm 2019, với 263 bài học thuộc lòng các lớp Ba, Nhì (lớp Bốn bây giờ), Nhất (lớp Năm bây giờ) của bậc tiểu học giai đoạn trước năm 1975, được nhiều độc giả hưởng ứng.Riêng trong tập sách hiện hữu, BỐN CŨ SOẠN LẠI 2, tổng cộng có 258 bài học thuộc lòng từ lớp Năm (lớp Một) đến lớp Nhất (lớp Năm), thích hợp để làm tài liệu đọc thêm cho học sinh từ lớp Một đến cấp trung học cơ sở bây giờ. Mục đích là cung cấp sẵn cho các thiếu niên ngày nay có được tập tài liệu trên 800 bài học / bài đọc bổ ích nhằm nâng cao kiến thức đời sống, rèn luyện tâm hồn, để trong nhà trở thành đứa con hiếu thảo biết yêu thương ông bà cha mẹ, ra ngoài biết kính thầy mến bạn, trọng nghĩa khinh tài, hành xử tốt với những người xung quanh… từ đó chăm học hành, có óc cầu tiến, có ý thức phục vụ nhân quần, lớn lên sẽ trở thành những công dân có lý tưởng hữu ích cho xã hội, luôn biết tôn trọng luật pháp và có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và những người cùng thời.Tập hợp và hệ thống những bài học thuộc lòng này lại, sẽ là không quá đáng nếu chúng ta có thể coi chúng như một giáo trình phổ thông dễ thuộc dễ nhớ hợp tâm – sinh lý lứa tuổi, với nội dung phong phú và hình thức hấp dẫn về môn đức dục, trang bị cho trẻ những phẩm chất tốt đẹp cần thiết nhất để chuẩn bị vào đời vững vàng.

Review Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư

Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư là một tập sách rất bổ ích và phù hợp cho các em học sinh từ lớp Một đến cấp trung học cơ sở. Với tổng cộng 258 bài học thuộc lòng từ lớp Năm đến lớp Nhất, cuốn sách mang đến cho người đọc tập tài liệu phong phú và hấp dẫn về môn đức dục. Những bài học trong sách giúp rèn luyện tâm hồn, nâng cao kiến thức đời sống và trang bị cho trẻ những phẩm chất tốt đẹp cần thiết nhất để chuẩn bị vững vàng cho tương lai. Hơn nữa, sách còn giúp cho các em học sinh hiểu và biết tôn trọng luật pháp, có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và những người xung quanh. Cuốn sách này cũng phù hợp cho các bạn trẻ muốn tìm kiếm kiến thức cơ bản về đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tóm lại, đây là một cuốn sách cần đọc cho tất cả các em học sinh và những người muốn rèn luyện bản thân về đạo đức và văn hóa.

Bài Học Từ Sách Bổn Cũ Soạn Lại 2 – Những Bài Học Thuộc Lòng – Tân Quốc Văn Giáo Khoa Thư

Chúng ta học được 258 bài học thuộc lòng từ lớp Năm đến lớp Nhất của bậc tiểu học, gồm những nội dung và phẩm chất tốt đẹp cần thiết như ý thức phục vụ nhân quần, kính trọng thầy cô giáo, biết yêu thương gia đình và người xung quanh, hành xử tốt với mọi người, trách nhiệm đối với cộng đồng và luật pháp. Tập sách này có thể coi như một giáo trình phổ thông dễ thuộc và dễ nhớ hợp tâm – sinh lý lứa tuổi. Nó sẽ giúp cung cấp kiến thức và rèn luyện tâm hồn cho các thiếu niên, giúp họ trở thành công dân có ích cho xã hội và có tinh thần trách nhiệm đối với những người xung quanh.

Tác giả: Minh Hằng.

Vũ Tịch PDF

Cuốn sách Vũ Tịch PDF Ebook dẫn chúng ta vào cuộc đời bi ai của công chúa Lê Ngọc Bình, Chính cung Hoàng hậu của vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn, sau này trở thành Đức phi của vua Gia Long Nguyễn Ánh. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đề cập đến cuộc nội chiến [...]

How To Communicate Like A Buddhist – Giao Tiếp Như Một Phật Tử PDF

How To Communicate Like A Buddhist – Giao Tiếp Như Một Phật Tử PDF Ebook by Cynthia Kane is a must-read for anyone who wants to improve their communication skills. In today’s world, where communication is often limited to emails and virtual relationships, the art of clear, effective, and understandable communication is becoming lost. This [...]

Biên Niên Lịch Sử Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam – Tập 2 PDF

Biên Niên Lịch Sử Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam – Tập 2 là một cuốn sách tuyệt vời khám phá hành trình lịch sử của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam – một tổ chức hàng đầu trong cuộc chiến giành quyền bình đẳng cho phụ nữ tại Việt Nam. Cuốn sách [...]

Những Trận Đánh Nổi Tiếng Của Dân Tộc Việt Nam Từ Khi Có Đảng Lãnh Đạo PDF

Cuốn sách “Những Trận Đánh Nổi Tiếng Của Dân Tộc Việt Nam Từ Khi Có Đảng Lãnh Đạo” là tài liệu quý giá về lịch sử chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ những chiến dịch tiêu biểu như chiến dịch Việt Bắc – [...]

Làm Mẹ Với Tâm Phật – Cùng Con Đến Trường PDF

Tải Sách Làm Mẹ Với Tâm Phật – Cùng Con Đến Trường PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Làm Mẹ Với Tâm Phật – Cùng Con Đến Trường PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Làm Mẹ Với Tâm Phật – Cùng Con Đến Trường [...]

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới – Phần X: Rousseau Và Cách Mạng – Tập 2: Nam Âu Công Giáo PDF

Cuốn sách Lịch Sử Văn Minh Thế Giới – Phần X: Rousseau Và Cách Mạng – Tập 2: Nam Âu Công Giáo của tác giả Will & Ariel Durant là một trong những bộ sách lịch sử vĩ đại nhất mọi thời đại. Với sự kết hợp giữa lịch sử và triết học, bộ sách [...]

Con Đường Vô Tận Bút Ký PDF

“Con Đường Vô Tận Bút Ký” là tác phẩm của nhà văn Lê Thanh Minh, nơi anh ghi lại chuyến hành trình tới Lâm Tỳ Ni – Ấn Độ, vùng đất mà Phật đã sinh ra, đắc đạo và giảng pháp đầu tiên. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là một cuốn ghi chép hành [...]

Hồi Ký Căn Cứ Kháng Chiến Khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định 1945-1975 – Tập 2 PDF

Cuốn sách Hồi Ký Căn Cứ Kháng Chiến Khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định 1945-1975 – Tập 2 là bản ghi chép sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ và Pháp của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân từ các căn cứ nằm ngoài địa bàn TPHCM. Với 85 bài [...]

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới – Phần X: Rousseau Và Cách Mạng – Tập 3: Bắc Âu Tin Lành PDF

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới – Phần X: Rousseau Và Cách Mạng – Tập 3: Bắc Âu Tin Lành PDF Ebook là tác phẩm của nhà văn Will & Ariel Durant, được biên dịch bởi Bùi Xuân Linh và Đỗ Lan, và xuất bản bởi Viện IRED. Cuốn sách tập trung vào cuộc đời [...]

Ký Ức Tiền Kiếp Chữa Lành Nhân Duyên PDF

Ký Ức Tiền Kiếp Chữa Lành Nhân Duyên của tác giả Denise Linn là cuốn sách ngắn gọn nhưng sâu sắc về phương pháp kết nối với tiền kiếp, giúp chúng ta chữa lành những khổ tâm trong cuộc đời hiện tại và xây dựng một tương lai tích cực. Tác giả đã cung cấp [...]

Thiền Quán Thực Hành PDF

Cuốn sách Thiền Quán Thực Hành PDF Ebook là một tài liệu tham khảo vô cùng bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về phương pháp thiền tập. Nhờ sự kết hợp giữa tư tưởng phương Đông và phân tích khoa học phương Tây, cuốn sách mang đến cho người đọc những hướng dẫn [...]

Vài Suy Nghĩ Về Đại Tạng Kinh Tiếng Việt – Hiện Trạng & Tương Lai PDF

Cuốn sách Vài Suy Nghĩ Về Đại Tạng Kinh Tiếng Việt – Hiện Trạng & Tương Lai PDF Ebook là một tác phẩm đầy giá trị về triết lý Phật giáo với nội dung cung cấp thông tin về tình hình hiện tại và triển vọng tương lai của Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Tác [...]

Combo Sài Gòn Một Thuở Chưa Xa: Tập 1 2 3 Bộ 3 Tập PDF

Combo Sài Gòn Một Thuở Chưa Xa là bộ 3 tập sách đầy cảm xúc của tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên. Tập sách nói về Sài Gòn, vùng đất tác giả lớn lên từ nhỏ. Bằng cách miêu tả những góc phố, người dân và những sự kiện đã từng xảy ra ở Sài [...]

Đại Nam Dật Sử Và Sử Ta So Với Sử Tàu PDF

Tải Sách Đại Nam Dật Sử Và Sử Ta So Với Sử Tàu PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Đại Nam Dật Sử Và Sử Ta So Với Sử Tàu PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Đại Nam Dật Sử Và Sử Ta So [...]

Gió Bụi Đầy Trời – Phiên Bản Bìa Cứng Kèm Chữ Ký Và Triện PDF

Cuốn sách “Gió Bụi Đầy Trời – Phiên Bản Bìa Cứng Kèm Chữ Ký Và Triện PDF” của tác giả Thiên Sơn là một tác phẩm văn học đầy tham vọng và nhiều ý nghĩa. Tác phẩm tái hiện và lấp đầy những khoảng trống lịch sử về giai đoạn đầy biến động của Việt [...]