Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF - Tác giả: Eguchi Katsuhiko, Roy Lilley.

Bộ sách “Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm” là một tài liệu định hướng cho những người muốn thành công trong công việc và cuộc sống. Tác giả chia sẻ những bí quyết quý báu của mình trong suốt quá trình đi làm để giúp bạn có thể đạt được mục tiêu và hạnh phúc trong cuộc sống.

Với 22 bí quyết giúp bạn có công việc như ý, cuộc sống hạnh phúc, cuốn sách có thể giúp bạn trở thành một nhân viên và một người đàn ông hoặc người phụ nữ làm việc hiệu quả và thành công. Các bí quyết trong sách không chỉ giúp bạn tăng năng suất, mà còn hướng dẫn bạn cách giải quyết những tình huống khó khăn trong công việc và đời sống.

Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm cuốn “Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa” để giúp bạn khắc phục những khó khăn trong việc làm việc với những người khó tính và khó gần.

Với nhiều kinh nghiệm quý báu của tác giả, “Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm” là một tài liệu hữu ích cho bất kỳ ai muốn phát triển sự nghiệp và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Cuốn sách đã được biên tập kỹ lưỡng và được cung cấp dưới dạng PDF Ebook để bạn có thể dễ dàng đọc và tham khảo.

Tải Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook của tác giả Tác giả Eguchi Katsuhiko, Roy Lilley được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Dân Trí.

DOWNLOAD Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Dân Trí.

Tác giả: Eguchi Katsuhiko, Roy Lilley.
Người dịch: Lại Thu Thúy, Bùi Thanh Hiền.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Dân Trí.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 450gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 2 cm.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 128.700 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm - 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF
Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa

Đối với cá nhân tôi, cuốn sách “Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc + Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa” đã mang đến cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm vô cùng hữu ích trong quá trình làm việc.

Cuốn sách giúp tôi nhận ra rằng sự nỗ lực, chăm chỉ và mồ hôi đổ xuống không đủ để thành công trong công việc. Quyết định đúng đắn, cách tiếp cận và tư duy đúng đắn trong công việc cũng rất quan trọng. Tác giả đã chia sẻ những bí quyết linh hoạt và thông minh để giúp tôi giải quyết các vấn đề trong công việc một cách hiệu quả và đạt được thành công.

Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với phần Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa. Cuốn sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn về cách tiếp cận và làm việc với những người khó tính trong công việc. Tôi đã học được cách tự kiểm soát cảm xúc và tạo ra môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng để có thể làm việc hiệu quả với những người khó tính.

Cuốn sách cung cấp những lời khuyên thực tế và cụ thể, không chỉ trên lý thuyết mà còn dựa trên những kinh nghiệm thực tế của tác giả. Định dạng PDF Ebook của sách giúp tôi dễ dàng truy cập và đọc ngay trên điện thoại hoặc máy tính, tiện lợi cho việc học tập và tham khảo bất cứ khi nào tôi muốn.

Tóm lại, cuốn sách “Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc + Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa” là m

Tóm Tắt Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa

Cuốn sách “Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm” là bộ sách gồm hai cuốn và chứa đựng những kinh nghiệm và bí quyết quý báu để giúp bạn có công việc như ý và cuộc sống hạnh phúc. Tác giả đưa ra 22 bí quyết để giúp bạn đánh giá chính xác và đúng mực sự nỗ lực, chăm chỉ và những giọt mồ hôi trong quá trình làm việc. Ngoài ra, cuốn sách còn chia sẻ bí quyết để làm việc với người khó ưa, giúp bạn đạt được thành công trong công việc một cách dễ dàng. Đây là cuốn sách hữu ích cho những ai đang đi làm và muốn nâng cao kỹ năng và chất lượng công việc của mình.

Đọc Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa Ebook Online

Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc + Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó ƯaBộ sách bao gồm những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình đi làm của tác giả, chắc chắc sẽ giúp sự nỗ lực, chăm chỉ và những giọt mồ hôi bạn đổ xuống có thể được đánh giá chính xác và đúng mực.

Review Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa

Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm là một tài liệu thực sự hữu ích cho những ai đang đi làm và muốn sở hữu một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Nó chứa đựng 22 bí quyết vô cùng cần thiết để giúp bạn đạt được những mục tiêu nghề nghiệp và cải thiện tình hình cuộc sống của mình.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kinh nghiệm quý báu từ tác giả, giúp bạn có thể đánh giá chính xác tình hình công việc và giải quyết những khó khăn trong quá trình làm việc. Đặc biệt, nó còn cung cấp cho bạn một bí quyết vô cùng quan trọng để làm việc với những người khó ưa, giúp bạn có thể giải quyết mọi tình huống xảy ra và nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình.

Từ điểm nhấn trên, tôi xin đưa ra đánh giá rằng Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm là một cuốn sách rất đáng để đọc và sở hữu cho bất kỳ ai đang muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công trong công việc. Tác giả đã trích dẫn rất nhiều ví dụ và kinh nghiệm sẽ giúp bạn áp dụng vào thực tế và đạt được kết quả tốt nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu hữu ích để nâng cao chất lượng cuộc sống và thành công trong công việc thì đây chính là cuốn sách không thể bỏ qua.

Bài Học Từ Sách Bộ Sách Bí Quyết Thành Công Cho Người Đi Làm – 22 Bí Quyết Giúp Bạn Có Công Việc Như Ý, Cuộc Sống Hạnh Phúc Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bí quyết để trở thành một nhân viên thành công, có công việc như ý và cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách cũng cung cấp những bí quyết để làm việc với những người khó ưa. Dưới đây là một số bài học chính từ cuốn sách:

1. Tâm lý tích cực: Tác giả khuyên chúng ta hãy luôn giữ tâm lý tích cực khi đi làm. Làm việc với tâm lý tích cực sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn và có thể giải quyết được mọi thứ.

2. Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp là yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc. Chúng ta cần cải thiện kỹ năng giao tiếp để có thể tương tác tốt hơn với đồng nghiệp và cấp trên.

3. Sự chuyên nghiệp: Làm việc với sự chuyên nghiệp là một trong những bí quyết để thành công trong công việc. Đây là yếu tố quan trọng để được đồng nghiệp và cấp trên tôn trọng.

4. Kỹ năng quản lý thời gian: Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng để thành công trong công việc. Chúng ta cần phải biết cách sắp xếp công việc, ưu tiên công việc quan trọng và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

5. Tự tin: Tự tin là một trong những yếu tố quan trọng để thành công trong công việc. Chúng ta cần phải tin vào khả năng của mình và không sợ thất bại.

6. Những bước để làm việc với người khó ưa: Để làm việc với người khó ưa, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, hiểu biết và biết cách đối phó với họ. Chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân của sự khó chịu của họ và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa nhã.

Cuốn sách cung cấp

Tác giả: Minh Hằng.

Ở Đây Có Thính Thơm PDF

Cuốn sách “Ở Đây Có Thính Thơm” PDF Ebook sẽ là trợ thủ đắc lực cho những ai đang đắm say trong tình yêu nhưng chưa biết cách thể hiện. Với nội dung vô cùng đầy tính thực tiễn và hài hước, cuốn sách sẽ giúp bạn có thêm dũng cảm để tỏ tình, theo [...]

Cách Để Yêu 1 Người PDF

Cuốn sách Cách Để Yêu 1 Người là một trong bộ sách độc quyền mang tên “Cách Để Trở Thành” của Nhân Văn. Sách giúp độc giả tìm hiểu về những khía cạnh đa dạng của cuộc sống để trở nên đẹp tâm hồn, tính cách và tạo ra sự lan tỏa tích cực cho [...]

7 Chiến Lược Để Sống Sung Túc Và Hạnh Phúc PDF

Cuốn sách “7 Chiến Lược Để Sống Sung Túc Và Hạnh Phúc” là một tác phẩm vô cùng đặc biệt của Jim Rohn – một doanh nhân nổi tiếng. Bằng cách đúc kết từ những triết lý sống thông thái của người thầy Earl Shoaff, tác giả đã tạo ra một tài liệu vô giá [...]

An Yên Yêu PDF

Tải Sách An Yên Yêu PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách An Yên Yêu PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách An Yên Yêu PDF Ebook của tác giả Tác giả Susan Piver được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hà [...]

Hôm Nay, Bạn Mỉm Cười Vì Điều Gì? – Chăm Sóc Tâm Hồn Bằng Tình Yêu Và Hy Vọng PDF

“Hôm Nay, Bạn Mỉm Cười Vì Điều Gì?” là một cuốn sách tuyệt vời giúp bạn chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình bằng hy vọng và yêu thương. Tác giả Quý Somsen, sáng lập viên của tổ chức huấn luyện quốc tế WYCS – Where You Can Shine đã đưa ra những liệu [...]

Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo PDF

Cuốn sách Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo PDF Ebook là một cuốn sách vô cùng bổ ích cho những người đang tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình. Tác giả đã chia sẻ những tâm tư, trải nghiệm của chính mình trong cuộc sống và cung cấp những lời [...]

Inner Engineering – Kiến Tạo Bản Thân: Chỉ Dẫn Sống An Vui Của Một Yogi PDF

Cuốn sách Inner Engineering – Kiến Tạo Bản Thân: Chỉ Dẫn Sống An Vui Của Một Yogi là một món quà tuyệt vời dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tác giả rất tài ba khi biến con đường tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc [...]

Rise And Shine – Cung Mọc Nói Gì Về Bạn? PDF

Cuốn sách “Rise And Shine – Cung Mọc Nói Gì Về Bạn?” sẽ giúp bạn khám phá và thấu hiểu cung Mọc của mình, từ đó giải thích lý do tại sao đôi khi bạn bị hiểu lầm và định hướng ấn tượng đầu tiên mà bạn tạo ra cho người khác. Ngoài ra, cuốn [...]

Xé Vài Trang Thanh Xuân, Đổi Lấy Một Bản Thân Nỗ Lực PDF

Cuốn sách “Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực” của tác giả Văn Cát Nhi là một cuốn sách cảm hứng dành cho những người trẻ đang hoang mang và mơ hồ trong cuộc sống. Với những câu chuyện có thật ngoài đời thực và giọng văn sắc sảo, cuốn [...]

Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Động Dành Cho Học Sinh PDF

Cuốn sách “Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Động Dành Cho Học Sinh” là một nguồn tài liệu đầy hữu ích để bồi dưỡng năng lực toàn diện cho các em học sinh. Với 49 phương pháp vận động rèn luyện sức khỏe, sách giúp trẻ vui học, sống vui và sống khỏe. Các hình ảnh [...]

Thuật Nói Chuyện PDF

Cuốn sách Thuật Nói Chuyện PDF Ebook sẽ giúp bạn trở thành một người giao tiếp thành công trong cuộc sống. Bạn sẽ học được những bí quyết để vượt qua những trở ngại khi giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xã hội, từ đó, đạt được những mục tiêu mong muốn. [...]

Cẩm Nang Cung Cách Thanh Lịch – 8 Bài Học Từ Người Nhật PDF

Cuốn sách “Cẩm nang cung cách thanh lịch – 8 bài học từ người Nhật” của Toshie Igaki là một tài liệu bổ ích cho những ai đang tìm kiếm sự thanh lịch và tinh tế trong ứng xử. Với tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật, cuốn sách tập trung vào phép lịch [...]

Bạn Có Thông Minh Hơn Con Tinh Tinh PDF

Cuốn sách “Bạn Có Thông Minh Hơn Con Tinh Tinh” của tác giả Ben Ambridge đưa ra một câu hỏi đầy thách thức: liệu loài người có thật sự là “loài thượng đẳng” trên hành tinh Trái đất hay không? Bằng cách so sánh trí thông minh của con người với các loài động vật [...]

Trí Thông Minh Tích Cực 2024 PDF

Cuốn sách Trí Thông Minh Tích Cực 2024 PDF Ebook của tác giả Shirzad Chamine là một trong những cuốn sách kinh doanh có ảnh hưởng nhất mà bạn nên đọc. Tác phẩm này sẽ giúp bạn nhận diện và kiểm soát những kẻ Phá hoại đang hoành hành trong tâm trí bạn, và đưa [...]

Ảo Tưởng Tích Cực – Useful Delusions PDF

Cuốn sách Ảo Tưởng Tích Cực – Useful Delusions PDF Ebook là một cuốn sách đáng đọc để giải mã cơ chế tự lừa dối của não bộ và khám phá cách hành vi tự lừa dối có thể có ích cho cuộc sống. Thay vì chỉ tập trung vào những mặt trái của hành [...]