Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF - Tác giả: Tetsuro Kondo, Mokoto Okiyama.

Cuốn sách “Bản Đồ Về Dòng Tiền: Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống” là một tài liệu hữu ích nhằm giúp người đọc hiểu và sử dụng sơ đồ kế toán trong doanh nghiệp và đời sống. Tác giả đã dùng những thuật ngữ đơn giản nhưng rất chính xác để giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với kế toán.

Cuốn sách có 3 phần chính, tập trung vào các khái niệm cơ bản của kế toán, mối liên hệ giữa các khái niệm và cách áp dụng chúng vào thực tế. Đặc biệt, cuốn sách còn giải thích các thuật ngữ tiếng Anh thường được sử dụng trong kế toán một cách chi tiết và dễ hiểu.

Cuốn sách không chỉ hữu ích cho những người mới học kế toán mà còn đem lại lợi ích cho các chuyên gia kế toán và các nhà quản lý doanh nghiệp. Việc hiểu và sử dụng sơ đồ kế toán sẽ giúp cho mọi người có thể quản lý tài chính của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.

Với cách viết trực quan và dễ hiểu, bản Đồ Về Dòng Tiền là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn hiểu sâu hơn về kế toán và áp dụng chúng vào thực tế. Cuốn sách đem lại giá trị cho mọi người, từ những người mới bắt đầu học kế toán đến các chuyên gia kế toán và nhà quản lý doanh nghiệp.

Tải Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook của tác giả Tác giả Tetsuro Kondo, Mokoto Okiyama được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

DOWNLOAD Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Tetsuro Kondo, Mokoto Okiyama.
Người dịch: Heibonjin.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 240gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 1 cm.
Số trang: 231 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 130.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Bản Đồ Về Dòng Tiền - Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF
Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống

Cuốn sách “Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống” là một cuốn sách mang tính học thuật và thực tế về kế toán. Tôi đã có cơ hội đọc cuốn sách này và cảm thấy rất ấn tượng.

Phần đầu tiên của cuốn sách, “Tôi đang cống hiến như thế nào cho công ty?”, khái quát về khái niệm doanh thu được đề cập. Cuốn sách giải thích và định nghĩa một cách rõ ràng về doanh thu và cách tính toán nó trong kế toán. Tôi thấy rất dễ hiểu và thực tế khi áp dụng vào công việc của mình.

Các ví dụ và minh họa trong cuốn sách rất đa dạng và có thực tế. Tác giả đã trình bày một cách rõ ràng và chi tiết về các khái niệm và quy trình kế toán. Tôi cảm thấy mình có thể áp dụng những kiến thức này vào công việc của mình một cách dễ dàng.

Cuốn sách còn nói về một số khái niệm quan trọng khác trong kế toán như chi phí, lợi nhuận, cơ cấu tài chính. Tôi thấy cuốn sách đã cung cấp đầy đủ kiến thức cần thiết và dễ hiểu về các khái niệm này, giúp tôi có cái nhìn tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp và đời sống.

Tuy nhiên, cuốn sách này có một số phần cung cấp thông tin quá chi tiết và phức tạp cho người mới học kế toán. Tôi cảm thấy mình cần phải đọc lại và nghiên cứu kỹ hơn để hiểu rõ hơn về các khái niệm này.

Sau khi đọc cuốn sách, tôi có một cái nhìn tổng quan và hiểu biết sơ bộ về kế toán trong doanh nghiệp và đời sống. Cuốn sách đã giúp tôi nắm bắt được những khái niệm cơ bản và áp dụng chúng vào công việc của mình. Tôi cảm

Tóm Tắt Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống

Cuốn sách “Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống” giới thiệu kiến thức cơ bản về kế toán thông qua các phần bao gồm: Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận, Tài sản, Nợ và Vốn. Tác giả đã dẫn lối từ những khái niệm đơn giản đến các vấn đề phức tạp, giúp người đọc hiểu và áp dụng sơ đồ kế toán trong công việc. Cuốn sách cũng giúp đưa ra những gợi ý và cách quản lý tài chính trong đời sống cá nhân. Đây là tài liệu hữu ích cho những người mới bắt đầu học kế toán và cũng cần thiết đối với các doanh nhân quản lý tài chính doanh nghiệp.

Đọc Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống Ebook Online

Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời SốngQua từng phần của cuốn sách Bản đồ về dòng tiền: Hiểu và áp dụng sơ đồ kế toán trong doanh nghiệp và đời sống sẽ gửi tới bạn đọc từ những khái niệm cơ bản nhất về kế toán. Với quá khứ của tác giả – một người chưa hề biết tới kế toán là gì lại được dẫn lối chỉ đường từ chính những nội dung đơn giản trong cuốn sách này thì quả thật nó rất tuyệt vời!Nội dung cuốn sách Bản đồ về dòng tiềnPhần I: Tôi đang cống hiến như thế nào cho công ty?1. Doanh thu2. Chi phí3. Lợi nhuận4. PL (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)5. Tài sản6. Nợ7. Tài sản ròng8. BS (Bảng cân đối kế toán)9. Tiền mặt10. CF (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)11. Bộ ba báo cáo tài chínhPhần II: Xã hội đòi hỏi gì ở công ty?12. Vốn hoá thị trường13. Lợi thế thương mại14. PBR15. ROEPhần III: Bản thân có thể đóng góp gì cho xã hộiMới nghe tới kế toán, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng “có vẻ khó nhằn đây”. Thế nhưng kế toán là cơ sở kinh tế, là ngôn ngữ chung của xã hội. Quy định của việc bám sát và quản lý dòng tiền được thiết lập chung trên toàn thế giới, nhờ đó mọi người có thể an tâm để hoàn thành công việc.Gần như chưa hề có một cuốn sách về kế toán nào dùng sơ đồ một cách triệt để để lý giải như cuốn sách Bản đồ về dòng tiền. Ở cuốn sách này, tác giả đã dày công vào việc làm sao để có thể giải thích toàn bộ bằng cùng một sơ đồ, sẽ giúp người đọc có thể dễ dàng so sánh hơn. Và khi so sánh được, sẽ giúp người đọc hiểu sâu mối quan hệ của những thuật ngữ được học.Bản chất kế toán không hề khóCó hai điều khiến bạn cảm thấy kế toán khó: một là thuật ngữ khó, hai là nằm ở mối liên hệ nội dung giữa những thuật ngữ ấy. Qua cuốn sách này, những thuật ngữ kế toán sẽ được hướng dẫn và giải thích vô cùng chi tiết. Từng từ từng từ không chỉ mang ý nghĩa độc lập mà từ này liên hệ với từ kia, và mấu chốt chính ở mối liên hệ ấy. Bởi nếu chỉ nhặt lấy ý nghĩa ở bề nổi câu từ, sẽ khó mà nhìn ra bức tranh tổng thể.Hãy cứ nuôi dưỡng năng lực theo cách của riêng bạn. Ở cuốn sách Bản đồ về dòng tiền: Hiểu và áp dụng sơ đồ kế toán trong doanh nghiệp và đời sống Bizbooks tự tin rằng sẽ không làm ai phải chán nản hay bỏ ngang giữa chừng, bởi từng trang sách sẽ tiếp thêm dũng khí để bạn có thể đọc hết cuốn sách một cách say mê và vận dụng thành thạo cho lĩnh vực công việc của mình.

Review Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống

Cuốn sách Bản Đồ Về Dòng Tiền là một cuốn sách rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về kế toán trong doanh nghiệp và đời sống hàng ngày. Tác giả đã giải thích những khái niệm cơ bản nhất về kế toán một cách rất dễ hiểu, đưa ra các ví dụ minh họa thực tế để giúp người đọc tiếp thu nhanh chóng hơn.

Thực hiện theo từng phần của cuốn sách, người đọc sẽ hiểu rõ hơn về cách mà một công ty hoạt động, tài chính của công ty được quản lý như thế nào, cách tính toán doanh thu và chi phí, và cách xem xét các dòng tiền vào và ra của một công ty.

Điều tuyệt vời nhất của cuốn sách này là nó không chỉ giúp người đọc hiểu về kế toán trong doanh nghiệp, mà còn giúp người đọc áp dụng những kiến thức này vào đời sống hàng ngày, giúp điều chỉnh và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

Tóm lại, cuốn sách Bản Đồ Về Dòng Tiền là một cuốn sách tuyệt vời để bắt đầu tìm hiểu về kế toán trong doanh nghiệp và đời sống. Tôi rất khuyến khích mọi người nên đọc cuốn sách này.

Bài Học Từ Sách Bản Đồ Về Dòng Tiền – Hiểu Và Áp Dụng Sơ Đồ Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Và Đời Sống

Từ cuốn sách “Bản đồ về dòng tiền”, chúng ta học được những bài học sau:
1. Hiểu được những khái niệm cơ bản về kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp.
2. Nắm được cách thức thu và chi tiền trong doanh nghiệp, từ đó có thể quản lý được nguồn tài chính một cách hiệu quả.
3. Biết cách phân tích bảng cân đối kế toán để đánh giá tình hình tài chính, và từ đó đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.
4. Học được cách phân tích công ty bằng sơ đồ tài chính, từ đó đưa ra những phân tích chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, vốn, nợ và số lượng nhân viên.
5. Áp dụng được kiến thức kế toán vào đời sống cá nhân, giúp kiểm soát được tài chính cá nhân một cách hợp lý.

Tác giả: Minh Hằng.

Chiến Tranh Tiền Tệ Phần IV: Siêu Cường Về Tài Chính – Tham Vọng Về Đồng Tiền Chung Châu Á PDF

Chiến Tranh Tiền Tệ Phần IV: Siêu Cường Về Tài Chính – Tham Vọng Về Đồng Tiền Chung Châu Á là cuốn sách tiếp nối dòng câu chuyện về trận chiến tranh giành bá quyền tài chính thế giới của tác giả Song Hong Bing. Cuốn sách bắt đầu bằng nỗ lực lật đổ bá [...]

Xoay Chuyển Con Tàu – Turn The Ship Around PDF

Cuốn sách Xoay Chuyển Con Tàu là một cẩm nang giá trị cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và bất kỳ ai muốn cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình. Với câu chuyện thực tế của Thuyền trưởng David Marquet và phương pháp lãnh đạo độc đáo – Người lãnh đạo – [...]

Bạn Đã Có Sẵn Mọi Tố Chất Cần Thiết Để Khởi Nghiệp Thành Công PDF

Cuốn sách “Bạn Đã Có Sẵn Mọi Tố Chất Cần Thiết Để Khởi Nghiệp Thành Công” là những chia sẻ đáng giá từ những người đã trải qua thời gian làm giám đốc tiếp thị cho các công ty khởi nghiệp thành công. Từ những bài học thực tiễn này, bạn sẽ học được cách [...]

Kinh Tế Trong Cuộc Cách Mạng Công Nghệ 4.0 PDF

Cuốn sách “Kinh tế trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0” của tác giả Saifedean Ammous là một cuốn sách hấp dẫn, khám phá linh hoạt các loại tiền tệ trong lịch sử, từ tiền xu đến Bitcoin. Tác giả không chỉ giúp người đọc hiểu rõ cách hoạt động của Bitcoin mà còn đưa [...]

Kinh Doanh Tiền Tệ, Chứng Khoán, Vàng Và Trái Phiếu PDF

Cuốn sách Kinh Doanh Tiền Tệ, Chứng Khoán, Vàng Và Trái Phiếu là một cuốn sách quan trọng nhất cho những ai muốn đầu tư và giao dịch tài chính chuyên nghiệp. Với những nguyên tắc cơ bản và các chiến lược giao dịch quan trọng mà đã được sử dụng trong hơn một thập [...]

Chỉ Cần 10 Năm Xây Dựng Sự Nghiệp PDF

Cuốn sách Chỉ Cần 10 Năm Xây Dựng Sự Nghiệp PDF Ebook là ngọn cờ hy vọng cho hàng triệu người đang trăn trở về tương lai sự nghiệp của mình. Với những bài học cụ thể và những nhiệm vụ thực tế, cuốn sách sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn về mục tiêu trong [...]

Những Đế Chế Công Nghệ PDF

Những Đế Chế Công Nghệ là cuốn sách đầy thú vị về cách mà bốn ông lớn trong ngành công nghệ – Apple, Amazon, Google và Facebook – đã trở thành những đế chế hiện đại và bá chủ trong ngành IT thế giới. Tác giả sẽ giúp bạn khám phá những chiến lược cốt [...]

Streampunks – Kẻ Nổi Loạn Định Dạng Lại Ngành Truyền Thông PDF

Cuốn sách “Streampunks – Kẻ Nổi Loạn Định Dạng Lại Ngành Truyền Thông” được viết bởi Robert Kynck, Giám đốc kinh doanh của Youtube. Cuốn sách tập trung vào những người sáng tạo nội dung trên Youtube, được gọi là “streampunk”, và mô tả sự dịch chuyển mới của ngành truyền thông. Tác giả cũng [...]

BTS Marketing PDF

Cuốn sách BTS Marketing PDF Ebook là một tài liệu tuyệt vời giúp bạn hiểu rõ hơn về bí quyết thành công của nhóm nhạc được xem là biểu tượng cho K-pop cũng như nền kinh tế của Đại hàn dân quốc. Với sự chân thành và nỗ lực vô hình của các thành viên [...]

Kiểm Soát Quản Trị – Corporate Governance PDF

Cuốn sách Kiểm Soát Quản Trị – Corporate Governance PDF Ebook được cho là một trong những tác phẩm kinh điển, toàn diện và quy mô nhất về đề tài kiểm soát quản trị. Tác giả Bob Tricker đã kết hợp các lý thuyết học thuật với các tình huống và thông lệ thực tiễn [...]

Marketing Căn Bản – Marketing 101 PDF

Cuốn sách “Marketing Căn Bản – Marketing 101” không chỉ là một cuốn sách giáo khoa cho học sinh trong trường đại học Trump, mà còn là một tài liệu hữu ích cho các chủ doanh nghiệp nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và xây dựng thương hiệu của mình. Với những hướng dẫn chi [...]

Bezonomics – Kinh Tế Học Bezos PDF

Cuốn sách “Bezonomics – Kinh Tế Học Bezos” là một tác phẩm đầy thú vị về hành trình xây dựng đế chế Amazon của Jeff Bezos – một trong những người giàu nhất thế giới và cũng là người sáng lập ra công ty với giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Sách tập [...]

Tư Duy Chốn Văn Phòng – Minds At Work PDF

Cuốn sách Tư Duy Chốn Văn Phòng – Minds At Work PDF Ebook là một hướng dẫn quý giá cho những người đang làm việc trong môi trường văn phòng. Tác giả David Grebow và Stephen J. Gill đã trình bày một cách chi tiết vai trò của nhà quản lý trong xu hướng kinh [...]

Bí mật – Traffic – Bìa Cứng PDF

Cuốn sách Bí Mật – Traffic – Bìa Cứng PDF Ebook là một tài liệu cần thiết cho những doanh nhân muốn tăng traffic và tăng doanh số của doanh nghiệp mình. Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn hiểu được một trong những vấn đề lớn nhất mà các doanh nhân gặp phải, đó [...]

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương 7 Bước Xây Dựng Đội Ngũ Tài Năng Giúp Doanh Nghiệp Tăng 300% Lợi Nhuận – PDF

Nhà Lãnh Đạo Kim Cương là cuốn sách mới đầy cảm hứng được tác giả Michelle Nguyen ra mắt vào thời điểm cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra sôi nổi. Cuốn sách là công cụ giúp các doanh nghiệp tìm ra cách để trở thành người chiến thắng khi đối mặt với trí tuệ [...]