15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF - Tác giả: Endu yuko.

Cuốn sách “15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật” là một tài liệu học tập đầy đủ và chính xác cho những ai muốn chuẩn bị cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N5. Sách tập trung vào củng cố kiến thức ngôn ngữ, bao gồm chữ viết, từ vựng và ngữ pháp, và có đề thi mô phỏng ở cuối sách để các bạn có thể tự kiểm tra lại mức độ hiểu bài của mình. Cuốn sách cũng rất hữu ích cho những bạn muốn củng cố phần cơ bản của tiếng Nhật sơ cấp. Sách được sắp xếp theo từng ngày để giúp bạn lập kế hoạch học tập rõ ràng và hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu học tập đầy đủ và chính xác để chuẩn bị cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N5, cuốn sách này sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Tải Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook của tác giả Tác giả Endu yuko được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

DOWNLOAD 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hồng Đức.

Tác giả: Endu yuko.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 200gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 200 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 74.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 - Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF
Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật

Cuốn sách “15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật” là một tài liệu hữu ích cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N5. Cuốn sách tập trung vào việc củng cố kiến thức cần thiết cho đề thi N5, đặc biệt là về ngôn ngữ (chữ viết, từ vựng, ngữ pháp). Sau khi nắm vững những điểm quan trọng của mỗi phần ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng sách để kiểm tra lại mức độ hiểu biết của mình qua các bài luyện tập. Cuối sách cũng có đề thi mô phỏng, bao gồm cả bài đọc hiểu, giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

Cuốn sách này cũng hữu ích cho những ai muốn củng cố kiến thức cơ bản của tiếng Nhật và những ai muốn học tiếng Nhật từ đầu. Bằng cách nắm vững nội dung trong sách, bạn có thể tiến bộ lên trình độ tiếp theo.

Điểm đặc biệt và cách sử dụng sách này:

1. Bao quát nội dung ra đề N5: Sách này bao gồm hầu hết các phần xuất hiện trong đề thi N5 về chữ viết, từ vựng và ngữ pháp. Điều này giúp bạn tập trung vào những phần quan trọng để học một cách hiệu quả.

2. Lập kế hoạch học tập rõ ràng: Sách được sắp xếp theo các ngày và khoa học các điểm quan trọng, từ đó bạn có thể lập kế hoạch học tập một cách rõ ràng và tiến bộ theo từng bài.

Tóm lại, cuốn sách “15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật” là một tài liệu hữu ích cho việc chuẩn bị cho kỳ thi JLPT N5, củng cố kiến thức cơ bản của tiếng Nhật và tiến bộ lên trình độ tiếp theo.

Tóm Tắt Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật

15 Ngày Củng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 là cuốn sách tài liệu học tập dành cho những bạn dự định tham gia kỳ thi JLPT N5. Cuốn sách tập trung vào việc củng cố kiến thức ngôn ngữ, chữ viết, từ vựng và ngữ pháp, và cung cấp bài luyện tập để kiểm tra lại mức độ hiểu của bạn. Sách cũng bao gồm một đề thi mô phỏng để các bạn vận dụng vào bài thi thực. Cuốn sách này là một tài liệu học tập rất có ích cho những bạn muốn củng cố kiến thức cơ bản của tiếng Nhật và học kiến thức mới. Hãy nắm chắc các phần kiến thức có trong cuốn sách này và lên trình độ tiếp theo.

Đọc Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật Ebook Online

Cuốn sách này là tài liệu học tập dành cho những bạn dự định tham gia kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N5. Nội dung cuốn sách nhắm đến việc củng cố chắc chắn các nội dung có thể xuất hiện trong đề thị N5, đặc biệt là kiến thức ngôn ngữ (chữ viết, từ vựng, ngữ pháp). Sau khi nắm được các điểm quan trọng của mỗi phần chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, bạn học có thể làm bài luyện tập để tự kiểm tra lại mức độ hiểu bài của mình. Đề thi mô phỏng ở cuối sách được thiết kế bao gồm cả bài đọc hiểu, để các bạn có thể vận dụng vào bài thi thực. Hơn nữa, cuốn sách này cũng là một tài liệu rất có ích với những bạn muốn củng cố phần cơ bản của tiếng Nhật sơ cấp và những bạn muốn học kiến thức cơ bản của tiếng Nhật. Hãy nắm chắc các phần kiến thức có trong cuốn sách này và học lên trình độ tiếp theo. Với cuốn sách này, chúng tôi rất mong có thế hỗ trợ các bạn tiếp cận gần hơn với giấc mơ của mình.ĐẶC TRƯNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG SÁCH Bao quát nội dung ra đề N5Cuốn sách này bao quát hầu hết các mục xuất hiện trong đề chữ viết, từ vựng, ngữ pháp N5 nên có thể chất lọc những phần quan trọng để học hiệu quả, không lãng phí, Hơn nữa sách được sắp xếp khoa học các điểm quan trọng theo từng ngày nên hãy học và nắm vững nội dung từng bài.Lập kế hoạch học tập rõ ràng 3 phần chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp mỗi phần đều có thể hoàn thành trong 15 ngày học tập, Các phần chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp đều có thể học mỗi ngày vài trang, và hoàn thành tất cả các phần trong vòng 15 ngàyHọc từng bước chắc chắnPhần học của mỗi ngày đều được sắp xếp theo thứ tự “điểm quan trọng bài luyện tập”, cho nên bạn học có thể tự kiểm tra mức độ hiểu bài của mình. Những bài luyện tập mô phỏng theo đề thi chính thức của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật nên các bạn có thể làm quen với dạng đề thi, Khi làm sai thì bạn không nên bỏ qua mà cần ôn tập lại nội dung quan trọng của phần đó một lần nữa, cùng cổ thực lực của mình.Có phần dịch kèm hỗ trợ tự họcTừ vựng và câu ví dụ trong phần ngữ pháp có cả phần dịch tiếng Anh và tiếng Việt nên rất hữu ích cho việc tự học,Tự kiểm tra thực lực.Đây là phần được biên soạn dựa trên các dạng bài thực tế xuất hiện trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Bài thi thử không những giúp bạn đọc xác nhận lại những câu hỏi về kiến thức, từ vựng, ngữ pháp đã học trong giáo trình, mà còn giúp bạn đọc có thể đánh giá được năng lực của bản thân với bài tập vẽ phần đọc hiểu. Bạn đọc hãy vừa đặt mình vào bài thì thật, vừa đo thời gian làm bài thi, và cố gắng đặt mục tiêu đạt được trên 35 điểm ở mỗi phần “Chữ Hán — từ vựng — ngữ pháp (tổng 60 điểm)” và “Đọc hiểu (tổng 60 điểm)”.

Review 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật

Cuốn sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 là một tài liệu hữu ích dành cho những bạn học tiếng Nhật đang chuẩn bị tham gia kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật JLPT N5. Tác giả đã bao quát hầu hết các nội dung quan trọng trong đề thi như chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, và cung cấp những đề thi mô phỏng để các bạn luyện tập và tự kiểm tra trình độ của mình.

Sách được sắp xếp khoa học theo từng ngày để giúp người học có kế hoạch học tập rõ ràng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, cuốn sách còn hữu ích cho những bạn muốn củng cố kiến thức cơ bản của tiếng Nhật.

Tuy nhiên, có thể cuốn sách chưa thật sự đầy đủ và chi tiết về mỗi phần kiến thức N5, vì vậy có thể sử dụng thêm với các tài liệu khác để đạt được kết quả tốt nhất. Tóm lại, đây là một cuốn sách đáng đọc đối với những ai muốn chuẩn bị đầy đủ và tự tin đối với kỳ thi JLPT N5.

Bài Học Từ Sách 15 Ngày Cũng Cố Kiến Thức Nền Tảng N5 – Giải Pháp Cho Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật

– Củng cố chắc chắn kiến thức cơ bản của tiếng Nhật sơ cấp
– Chuẩn bị cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N5
– Nắm vững các điểm quan trọng của mỗi phần chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp
– Làm bài luyện tập để kiểm tra lại mức độ hiểu bài
– Thiết kế đề thi mô phỏng để vận dụng vào bài thi thực
– Lập kế hoạch học tập rõ ràng và khoa học.

Tác giả: Minh Hằng.

Abc For Kids – Quyển 5 – Bé Tập Viết Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Alphabet PDF

Abc for Kids – Quyển 5 – Bé Tập Viết Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Alphabet PDF Ebook là cuốn sách hữu ích cho các bé từ 5 – 6 tuổi trong việc học tập và xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng cơ bản. Với nội dung phong phú, đa dạng và phù [...]

Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! – N4 Kèm 1 CD PDF

Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! – N4 là một trong những cuốn sách hướng dẫn luyện thi Năng lực tiếng Nhật N4 trực quan và chất lượng. Với nội dung chính là bài tập văn phạm tương ứng với trình độ thi N4, sách giải thích những mẫu văn phạm thông [...]

Steam English Chủ Đề Công Nghệ PDF

Cuốn sách STEAM ENGLISH – CHỦ ĐỀ CÔNG NGHỆ là một tài liệu cực kỳ hữu ích cho các bé để bắt đầu hành trình khám phá thế giới khoa học xung quanh chúng ta. Với phương pháp học thông qua hình ảnh sinh động, màu sắc tươi trẻ và những thông tin được giải [...]

300 Từ Vựng Tiếng Anh Và Trò Chơi Ghép Chữ – Happy Vocabulary Learning 2 PDF

Cuốn sách 300 Từ Vựng Tiếng Anh Và Trò Chơi Ghép Chữ – Happy Vocabulary Learning 2 PDF Ebook là một tài liệu học tập hấp dẫn dành cho các em từ 5 đến 15 tuổi. Với việc sử dụng hình ảnh và trò chơi ghép chữ, cuốn sách giúp bé vừa học vừa chơi [...]

Useful Vietnamese For Expats 2 PDF

Tải Sách Useful Vietnamese For Expats 2 PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Useful Vietnamese For Expats 2 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Useful Vietnamese For Expats 2 PDF Ebook của tác giả Tác giả Phùng Thị Mỹ Hạnh được xuất bản bởi [...]

Bé Học Tiếng Anh Qua Hình Ảnh – Bảng Chữ Cái PDF

Cuốn sách Bé Học Tiếng Anh Qua Hình Ảnh – Bảng Chữ Cái PDF Ebook là một tài liệu học tiếng Anh vô cùng thú vị và hấp dẫn cho các bé. Với những hình ảnh đẹp mắt và vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu, các bé chắc chắn sẽ rất thích thú khi vừa [...]

Giáo Trình Tiếng Nhật Sơ Cấp Tập 1 PDF

Cuốn sách Giáo Trình Tiếng Nhật Sơ Cấp Tập 1 PDF Ebook là tài liệu học tiếng Nhật cơ bản, thích hợp cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật. Cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản về cách đọc, viết, ngữ pháp và từ vựng. Nội dung được trình bày dễ [...]

TOEIC Icon – L/C Basic Kèm CD PDF

Tải Sách TOEIC Icon – L/C Basic Kèm CD PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách TOEIC Icon – L/C Basic Kèm CD PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách TOEIC Icon – L/C Basic Kèm CD PDF Ebook của tác giả được xuất bản bởi [...]

Luyện Viết Chữ Nhớ Từ Vựng – English Writing Family & Friend 3 PDF

Luyện viết chữ nhớ từ vựng – English Writing Family & Friend 3 PDF Ebook là cuốn sách tuyệt vời để giúp các bé học sinh từ lớp 1 – lớp 5 ghi nhớ từ vựng tiếng Anh dễ dàng và toàn diện hơn. Cuốn sách bổ sung nhiều bài tập giúp bé thực hành [...]

Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Hàn 2 – Trình Độ Trung Cấp PDF

Tải Sách Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Hàn 2 – Trình Độ Trung Cấp PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Hàn 2 – Trình Độ Trung Cấp PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Hàn [...]

Listen English Faster – Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả Ngay Hôm Nay – Phương Pháp Lồng Ghép “Nghe Ngấm” Giúp Bạn Tăng Vọt Nghe Hiểu Sau 3 Tháng PDF

Cuốn sách “Listen English Faster – Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả Ngay Hôm Nay” là một phương pháp luyện nghe tiếng Anh dễ hiểu và hiệu quả. Với việc kết hợp học từ sách và nghe audio trên điện thoại, bạn sẽ đẩy nhanh quá trình học của mình chỉ sau 3 tháng. Điều đặc [...]

Thực Hành Phiên Dịch Anh Việt – Việt Anh PDF

Cuốn sách “Thực Hành Phiên Dịch Anh Việt – Việt Anh” là tài liệu hữu ích dành cho những ai đang tìm hiểu về nghề phiên dịch hoặc muốn cải thiện khả năng phiên dịch của mình. Cuốn sách giúp độc giả nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc phiên dịch, [...]

Essential Listening For Ielts PDF

Tải Sách Essential Listening For Ielts PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Essential Listening For Ielts PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Essential Listening For Ielts PDF Ebook của tác giả Tác giả Hu Min, John A Gordon được xuất bản bởi nhà xuất [...]

Tự Học Tiếng Pháp Trong 24 Giờ PDF

Cuốn sách Tự Học Tiếng Pháp Trong 24 Giờ là một tài liệu hữu ích cho các bạn muốn học tiếng Pháp hiệu quả và nhanh chóng. Với cách bố cục rõ ràng, mỗi giờ tập trung vào một kỹ năng cụ thể sẽ giúp người học tiếng Pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp [...]

Wolfoo English – Học Nhanh Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Cùng Bé 4 PDF

Wolfoo English – Học Nhanh Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Cùng Bé 4 là một trong bộ sách “Wolfoo English – Học Nhanh Từ Vựng Tiếng Anh” dành cho các bé để học và làm quen với các chủ đề tiếng Anh mỗi ngày. Cuốn sách này sẽ giúp các bé dễ dàng [...]