Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF - Tác giả: Choi Byung Wook.

Cuốn sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook của tác giả Choi Byung Wook là một tài liệu quan trọng để tìm hiểu về sự thay đổi thân phận của người Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX. Từ vai trò chiến thắng trong sự hợp nhất Việt Nam, họ đã chuyển sang thất bại và mất vai trò trong hoạt động chính trị ở trung ương. Cuốn sách phân tích tình hình chính trị, xã hội, văn hóa của Nam bộ trong giai đoạn cầm quyền của vua Minh Mạng và các chính sách của ông đối với vùng đất này. Tác giả cũng tập trung phân tích tính cách và vai trò của vua Minh Mạng, cho rằng ông là một nhân vật lịch sử lớn đầy mâu thuẫn nhưng không đơn giản hóa tính bảo thủ cực đoan của ông. Cuốn sách phù hợp cho những ai quan tâm đến lịch sử Nam bộ và Việt Nam trong giai đoạn này.

Tải Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook của tác giả Tác giả Choi Byung Wook được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hà Nội.

DOWNLOAD Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Hà Nội.

Tác giả: Choi Byung Wook.
Người dịch: Lê Thùy Linh, Trần Thiện Thanh, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thừa Hỷ, Lê Nguyễn.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 16 x 24.
Số trang: 380 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 130.670 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF
Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841

Cuốn sách này làm sáng tỏ các sự kiện chính trị quan trọng đã xảy ra ở Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX, bao gồm cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi, xung đột sắc tộc và phong trào chống Pháp. Cuốn sách giúp hiểu rõ mâu thuẫn sâu sắc trong thái độ của người Nam bộ đối với chính quyền trung ương. Người Nam bộ đã trải qua sự thay đổi đầy kịch tính trong thân phận và quyền lực trong vòng ba thập kỷ ngắn ngủi. Cuốn sách phù hợp cho những ai quan tâm đến lịch sử Nam bộ và Việt Nam trong giai đoạn cầm quyền của vua Minh Mạng. Chuyên gia đánh giá rằng tác giả đã phân tích tài tình vai trò của vua Minh Mạng và phản bác các ý kiến đơn giản hóa về tính bảo thủ cực đoan của ông.

Tóm Tắt Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841

Cuốn sách “Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841” nhằm giải thích những sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra ở Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX. Từ vùng đất này, các đội quân đã hành quân ra Bắc để thống nhất Việt Nam và lập nên vương triều Nguyễn. Nhưng một cuộc nổi dậy của người dân Nam bộ đã nổ ra vào năm 1833, tuyên bố nền cai trị độc lập cho Nam bộ nhưng chỉ kéo dài được hai năm thì bị dập tắt. Các cuộc xung đột sắc tộc tiếp theo đã làm vùng đất Nam bộ bị tàn phá nhiều hơn và vào năm 1859, người Pháp đổ bộ lên vùng đất này. Phong trào chống Pháp của người Nam bộ bắt đầu và được kích động bởi lòng trung thành mạnh mẽ đối với triều đình Huế. Cuốn sách phù hợp cho những độc giả quan tâm đến vùng đất Nam bộ và Việt Nam trong giai đoạn cầm quyền của vua Minh Mạng, những chính sách giáo dục, tôn giáo và dùng người của vị vua mạnh mẽ này. Tác giả phân tích cá tính và vai trò của vua Minh Mạng, một nhân vật lịch sử lớn đầy mâu thuẫn và cho rằng ông là con người thông minh, sắc sảo, quan tâm nghiên cứu những cái mới, những hiện tượng canh tân trong các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, nghiêm túc xem xét những ý kiến về cải cách của các triều thần.

Đọc Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841 Ebook Online

Mục đích của cuốn sách này nhằm làm sáng tỏ một loạt những sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra ở Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX. Từ vùng đất này, các đội quân đã hành quân ra Bắc để thống nhất Việt Nam và lập nên vương triều Nguyễn (1802-1945). Tuy nhiên, năm 1833, một cuộc nổi dậy của người dân Nam bộ (thường được gọi là cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi) đã nổ ra, tuyên bố nền cai trị độc lập cho Nam bộ nhưng chỉ kéo dài được hai năm thì bị dập tắt. Các cuộc xung đột sắc tộc tiếp theo sau vụ nổi loạn càng làm vùng đất Nam bộ bị tàn phá nhiều hơn. Sau đó, vào năm 1859, người Pháp đổ bộ lên vùng đất này. Phong trào chống Pháp của người Nam bộ bắt đầu và được kích động bởi lòng trung thành mạnh mẽ đối với triều đình Huế.Các sự kiện chính trị được đề cập trên đây bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc trong thái độ của người Nam bộ đối với chính quyền trung ương. Năm 1802, người Nam bộ là những anh hùng của triều đại mới – một triều đại lần đầu tiên đã thực hiện được sự hợp nhất cả ba miền của Việt Nam như ngày nay. Tuy nhiên, ba mươi năm sau, một cuộc nổi dậy chống chính quyền đã bùng phát và kết thúc với việc chính quyền trung ương siết chặt sự quản lý trên toàn khu vực. Đó là sự thay đổi đầy kịch tính về thân phận đối với người Nam bộ – chỉ trong vòng ba thập niên ngắn ngủi, họ đã chuyển từ những người chiến thắng sang những kẻ thất trận. Người Nam bộ không chỉ mất vai trò chủ động trong hoạt động chính trị ở trung ương, mà triều đình Huế còn coi vùng này như miền đất di thực vào giữa thập niên 30 của thế kỷ XIX. Tuy nhiên, vào thập niên 50 của cùng thế kỷ, chúng ta lại thấy người Nam bộ chiến đấu chống sự xâm lược của thực dân Pháp và tuyên bố tuyệt đối trung thành với vua nhà Nguyễn mặc dù họ tin rằng triều đình đã bán đứng Nam bộ và bỏ mặc dân chúng trong vùng. Đây lại là một sự thay đổi cương vị khác của người Nam bộ, chuyển từ người thất bại thành những người ủng hộ chính quyền trung ương.Tác phẩm phù hợp cho những độc giả quan tâm đến vùng đất Nam bộ và Việt Nam trong giai đoạn cầm quyền của vua Minh Mạng, những chính sách giáo dục, tôn giáo và dùng người của vị vua mạnh mẽ này.+ĐÁNH GIÁ/NHẬN XÉT CHUYÊN GIA:“Toát lên trong toàn bộ cuốn sách, ngoài nhân vật Tổng trấn Lê Văn Duyệt, Choi Byung Wook đã tập trung phân tích cá tính và vai trò của vua Minh Mạng, một nhân vật lịch sử lớn đầy mâu thuẫn. Trong khi thừa nhận tầm vóc lớn lao cũng như tính cách quyết đoán mạnh mẽ đến mức chuyên chế của nhà vua, tác giả phản bác những đánh giá có phần đơn giản hóa về tính bảo thủ cực đoan của nhà vua và cho rằng Minh Mạng là con người thông minh, sắc sảo, quan tâm nghiên cứu  những cái mới, những hiện tượng canh tân trong các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, nghiêm túc xem xét những ý kiến về cải cách của các triều thần. “PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ

Review Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841

Cuốn sách “Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841” được viết với mục đích truyền tải những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ở Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX và sự thay đổi cương vị của người Nam bộ trong lịch sử Việt Nam. Tác giả Choi Byung Wook đã tập trung phân tích cá tính và vai trò của vua Minh Mạng, một nhân vật lịch sử lớn đầy mâu thuẫn, nhưng lại được cho là con người thông minh, sắc sảo, quan tâm nghiên cứu những cái mới, những hiện tượng canh tân trong các quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Cuốn sách phù hợp cho những độc giả quan tâm đến vùng đất Nam bộ và Việt Nam trong giai đoạn cầm quyền của vua Minh Mạng, những chính sách giáo dục, tôn giáo và dùng người của vị vua mạnh mẽ này. Tuy nhiên, đánh giá của các chuyên gia cho thấy cuốn sách này khá khó tiếp cận cho những người chưa có kiến thức nền tảng về lịch sử Việt Nam và cần có sự hỗ trợ thêm của tài liệu khác. Tóm lại, “Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841” là một cuốn sách đáng đọc để hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và về nhân vật vua Minh Mạng.

Bài Học Từ Sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841

Từ cuốn sách Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng 1820-1841, chúng ta học được những bài học sau:

1. Nhận thức được sự phức tạp, đa chiều của lịch sử Việt Nam: Cuốn sách phân tích rõ ràng những mâu thuẫn, thay đổi về thân phận, vai trò của người Nam bộ trong vòng ba thập niên ngắn ngủi. Việc tốt hơn hết là không nên đơn giản hóa, thần hóa hoặc phủ nhận một phần sự phức tạp và đa chiều của lịch sử Việt Nam.

2. Sự quan tâm về triết lý xã hội và đạo đức giữa hai triều đại khác nhau: Triều đại của Minh Mạng được đánh giá là nền văn minh, hiện đại nhất trong lịch sử Việt Nam với sự quan tâm đặc biệt về triết lý xã hội và đạo đức. Thời kỳ này cũng tạo ra nhiều đóng góp về văn hóa, giáo dục, kiến trúc và y học.

3. Sự đa dạng trong quan điểm và hành động của người Nam bộ: Cuốn sách cho thấy rằng không thể đánh giá người Nam bộ là một nhóm đồng nhất hoặc theo một hướng duy nhất. Họ có nhiều quan điểm và hành động khác nhau trong các trận đánh chống lại chính phủ trung ương, và sau đó là trong cuộc chiến chống lại Pháp.

4. Giá trị của trung thực và sự trân trọng suy nghĩ khác nhau: Cuốn sách chỉ ra rằng tác giả đã trân trọng suy nghĩ khác nhau về lịch sử, đặc biệt là về vai trò của vua Minh Mạng. Trung thực đối với sự phức tạp của thực tế và sự trân trọng suy nghĩ khác nhau là rất quan trọng trong việc tạo ra một cái nhìn tổng thể, tránh đơn giản hóa hoặc thiên vị một quan điểm cụ thể.

5. Sự cần thiết của sự học tập liên tục: Cuốn sách cho thấy r

Tác giả: Minh Hằng.

Gặt Bình An PDF

Cuốn sách “Gặt Bình An” là tác phẩm mang đến cho người đọc những giá trị vô giá về tinh thần. Tác giả đã thông qua những bài ghi chép, chép chữ nhằm đưa đọc giả đến với trạng thái tập trung, thu hút những điều tốt đẹp và nâng cao trí nhớ. Nhờ đó, [...]

Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX PDF

Cuốn sách Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX của nhà sử học Đào Duy Anh là một tác phẩm nghiên cứu đầy tính khai phá và có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng nền sử học Việt Nam hiện đại. Với bề dày kinh nghiệm và sự chăm chỉ [...]

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh 17: Ỷ Lan Nguyên Phi PDF

Cuốn sách Lịch sử Việt Nam Bằng Tranh 17: Ỷ Lan Nguyên Phi là một bức tranh về một người phụ nữ nhưng lại là một trong những danh nhân có tài trị nước. Ỷ Lan vốn chỉ là cô thôn nữ, tuy nhiên, khi được tin tưởng trao quyền nhiếp chính, bà đã góp [...]

Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng PDF

Cuốn sách Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng PDF Ebook là tác phẩm của sư ông Thích Phước An, một nhà văn và nhà giáo đến từ đồi Trại Thủy. Với các chương trình phương pháp học tập, của một người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhà văn này cũng đã [...]

Hoa Ban Đỏ PDF

Hoa Ban Đỏ là một câu chuyện đầy hấp dẫn về một anh lính chưa qua tuổi thiếu niên, Bảy, trong chiến tranh Điện Biên Phủ. Với mong muốn trở thành một chiến sĩ du kích như chị Tấm, chị ruột của mình, Bảy nhanh chóng gia nhập đội ngũ và trải qua bao nhiêu [...]

Cuộc Nổi Dậy Của Nhà Tây Sơn PDF

Tải Sách Cuộc Nổi Dậy Của Nhà Tây Sơn PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Cuộc Nổi Dậy Của Nhà Tây Sơn PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Cuộc Nổi Dậy Của Nhà Tây Sơn PDF Ebook của tác giả Tác giả George Dutton [...]

Phong Trào Minh Tân – Ở Nam Kỳ Đầu Thế Kỷ XX PDF

Cuốn sách “Phong Trào Minh Tân – Ở Nam Kỳ Đầu Thế Kỷ XX” là một tác phẩm khảo cứu về một phong trào yêu nước và độc lập ở Nam kỳ trong thời kỳ đầu thế kỷ XX. Cuốn sách tập trung vào lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giáo dục, đặc biệt [...]

Những Người Thầy Trong Sử Việt – Tập 1 PDF

Những Người Thầy Trong Sử Việt – Tập 1 là cuốn sách đầy cảm hứng về những người thầy đã để lại dấu ấn trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Qua những nhân vật đặc biệt như Chu Văn An hay Nguyễn Đình Chiểu, tác giả đã xây dựng nên một bức tranh tuyệt [...]

Bốn Thành Phố Biến Mất – Lịch Sử Bí Ẩn Về Kỉ Nguyên Đô Thị PDF

Cuốn sách Bốn Thành Phố Biến Mất – Lịch Sử Bí Ẩn Về Kỉ Nguyên Đô Thị của nhà báo Annalee Newitz là một hành trình khám phá những bí mật đằng sau diện mạo của bốn thành phố cổ đại từng tồn tại và biến mất. Tác giả đưa độc giả tìm hiểu lịch [...]

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Lê Quý Đôn Bản Màu PDF

Cuốn sách Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh: Lê Quý Đôn Bản Màu PDF Ebook là tác phẩm đặc biệt gợi lên những nét đẹp về sự kiên trung, tinh thần ham học hỏi của một trong những nhân tài kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam – Lê Quý Đôn. Tác giả đã [...]

Việt Nam Đất Nước-Con Người – Những Bảng Nhãn Trong Lịch Sử Việt Nam PDF

Cuốn sách “Việt Nam Đất Nước-Con Người – Những Bảng Nhãn Trong Lịch Sử Việt Nam” là một tác phẩm đầy thú vị và bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ những câu chuyện, giai thoại đến những sự kiện lịch sử, cuốn sách mang [...]

Đi Chùa Lễ Phật PDF

Cuốn sách Đi Chùa Lễ Phật PDF Ebook là một tài liệu tuyệt vời giúp bạn đọc tìm hiểu đạo Phật dân gian ở Việt Nam. Tác giả Trương Thìn đã chắt lọc những kiến thức uyên thâm về Phật giáo để biên soạn ra cuốn sách này, đưa ra những thông tin về cách [...]

Phong Tục, Nghi Thức Và Văn Khấn Thờ Cúng Của Người Việt – Những Ứng Dụng Trong Cuộc Sống PDF

Cuốn sách Phong Tục, Nghi Thức Và Văn Khấn Thờ Cúng Của Người Việt – Những Ứng Dụng Trong Cuộc Sống là tài liệu tham khảo cần thiết và hữu ích về một số thành tố trong nền văn hóa tâm linh của người Việt. Từ phong tục, nghi thức đến văn khấn, cuốn sách [...]

Sống Sâu – Deep Living – Cuốn Sách Của Một Vị Cư Sĩ Đã Từ Bỏ Sự Nghiệp Triệu Đô Của Mình PDF

Cuốn sách Sống Sâu – Deep Living là một tác phẩm độc đáo của Tuệ Lạc – một vị cư sĩ từ bỏ sự nghiệp triệu đô để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Với khái niệm Sống Sâu – Deep Living, tác giả giúp chúng ta thấu hiểu cuộc sống sâu hơn, áp dụng [...]

Sài Gòn Đất Lành Chim Đậu – Tập 1 PDF

Tải Sách Sài Gòn Đất Lành Chim Đậu – Tập 1 PDF Ebook Miễn Phí Đọc sách Sài Gòn Đất Lành Chim Đậu – Tập 1 PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Sài Gòn Đất Lành Chim Đậu – Tập 1 PDF Ebook của [...]