Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF - Tác giả: Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều, Trần Thị Hằng Mơ.

Cuốn sách “Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học” là một trong 5 tác phẩm của bộ sách Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học, được biên soạn theo nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Cuốn sách này giúp trẻ em nhận biết và rèn luyện tinh thần trách nhiệm, giúp thúc đẩy khả năng tự quản lý và chấp nhận trách nhiệm với những hành động của mình.
Cuốn sách bao gồm các bài học, tương ứng với các xá hành vi của chủ đề trách nhiệm. Mỗi bài học đều được chia thành 3 phần để giúp trẻ em hiểu rõ hơn về nội dung và áp dụng vào cuộc sống thực tế. Các bài tập có các mức độ khác nhau để phù hợp với năng lực và trình độ của học sinh, từ nhận biết đến vận dụng sáng tạo. Cuốn sách còn cung cấp cho học sinh một không gian để chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm để tạo ra những hành động tích cực trong cuộc sống. Cuốn sách “Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học” là một tác phẩm cần thiết để giúp trẻ em phát triển một tinh thần trách nhiệm đúng mực từ nhỏ.

Tải Sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF Ebook của tác giả Tác giả Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều, Trần Thị Hằng Mơ được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Giáo Dục Việt Nam.

DOWNLOAD Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tác giả: Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều, Trần Thị Hằng Mơ.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam.
Năm xuất bản: 2019.
Trọng lượng: 100gr.
Kích thước: 17 x 24.
Số trang: 51 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 40.800 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Trách Nhiệm - Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF
Sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học

Cuốn sách “Trách nhiệm – Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh tiểu học” là một tài liệu rất hữu ích và phù hợp với mục tiêu giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Cuốn sách này không chỉ giúp học sinh hiểu và nhận biết về phẩm chất trách nhiệm mà còn rèn luyện cho học sinh cách áp dụng trách nhiệm vào cuộc sống hàng ngày, từ việc nhận biết trách nhiệm cho đến việc vận dụng trách nhiệm vào các tình huống thực tế.

Sự phong phú của các bài tập trong sách cũng là một điểm mạnh. Với các dạng bài tập từ trắc nghiệm đến tự luận, từ xử lí tình huống cho đến vận dụng vào tình huống thực tiễn, cuốn sách giúp học sinh tiếp cận trách nhiệm từ nhiều góc độ khác nhau và rèn luyện các kỹ năng tư duy, nhận thức, cũng như khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.

Thêm vào đó, tính tương tác và chia sẻ của cuốn sách cũng là một điểm đáng khen ngợi. Sau mỗi bài học, học sinh được khuyến khích chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm của mình với các bạn để lan tỏa những hành động tốt đẹp. Điều này giúp tạo ra môi trường học tập tích cực và khuyến khích học sinh thực hành và truyền cảm hứng cho nhau.

Cuốn sách “Trách nhiệm – Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh tiểu học” không chỉ là một nguồn tư liệu hữu ích mà còn là một công cụ giáo dục quan trọng để giúp học sinh phát triển phẩm chất trách nhiệm và có những hành động tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách này đáng để được sử dụng trong quá trình giảng dạy và rèn luyện phẩm chất cho học sinh tiểu học.

Tóm Tắt Sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học

Cuốn sách “Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học” là một trong 5 cuốn sách của bộ sách “Rèn Luyện Phẩm Chất” dành cho học sinh tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Cuốn sách gồm các bài học, tương ứng với chủ đề “Trách Nhiệm”, với 3 phần chính là Nhận Biết, Rèn Luyện, và Vân Dụng – Chia Sẻ. Bài tập trong cuốn sách tương ứng với 4 mức độ nhận thức, với các dạng bài tập phong phú và vận dụng vào tình huống thực tiễn. Cuốn sách cũng bao gồm phần chia sẻ cảm xúc hoặc kinh nghiệm của học sinh để lan tỏa những hành động tốt đẹp.

Đọc Sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học Ebook Online

Bộ sách Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học được biên soạn theo nội dung, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm 5 cuốn với 5 chủ đề: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.Mỗi cuốn sách gồm các bài học, tương ứng với xá hành vi của từng chủ đề. Mỗi bài học gồm có 3 phần: Nhận biết, Rèn luyện, Vân dụng – chia sẻ. Bài tập trong mỗi bài học tương ứng với 4 mức độ nhận thức: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng sáng tạo, với các dạng bài tập phong phú như trắc nghiệm, tự luận, xử lí tình huống và vận dụng vào tình huống thực tiễn. Sau mỗi bài học, học sinh có thể chia sẻ cảm xúc hoặc những kinh nghiệm của mình với các bạn để lan tỏa những hành động tốt đẹp.

Review Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học

Cuốn sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học PDF Ebook là một tuyệt phẩm giáo dục cho học sinh Tiểu học. Với nội dung đầy đủ, chương trình rõ ràng, đây là một chương trình rèn luyện phẩm chất tuyệt vời để giúp học sinh trưởng thành với những hành động đúng đắn. Cuốn sách bao gồm nhiều bài học với các bài tập phong phú và chất lượng cao, giúp học sinh không chỉ nhận biết mà còn rèn luyện và vận dụng các giá trị đạo đức, nhân văn trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm sau mỗi bài học giúp các em không chỉ học lý thuyết mà còn học được cách sống đạo đức, giúp lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp cho cộng đồng. Cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp các em trở thành những công dân toàn diện và có ý thức đạo đức cao.

Bài Học Từ Sách Trách Nhiệm – Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học

Chúng ta học được những bài học về trách nhiệm, mục tiêu và nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Cuốn sách này cung cấp những bài học và bài tập để rèn luyện phẩm chất cho học sinh Tiểu học theo chủ đề Trách nhiệm. Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần nhận biết, rèn luyện và vận dụng – chia sẻ. Bài tập được thiết kế để cải thiện kỹ năng nhận thức và phát triển khả năng tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các dạng bài tập phong phú như trắc nghiệm, tự luận, xử lí tình huống và vận dụng vào tình huống thực tiễn. Cuối cùng, học sinh có thể chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm của mình với các bạn để lan tỏa những hành động tích cực trong cuộc sống.

Tác giả: Minh Hằng.

25 Thuật Đắc Nhân Tâm PDF

Cuốn sách 25 Thuật Đắc Nhân Tâm là tập hợp những kinh nghiệm quý báu trong hàng chục năm nghiên cứu và giảng dạy về nghệ thuật sống của tác giả John C. Maxwell. Với những bí quyết chinh phục lòng người đầy thực tế và đơn giản, cuốn sách này sẽ giúp bạn trở [...]

Lãnh Đạo Bản Thân – Self Leadership PDF

Cuốn sách Lãnh Đạo Bản Thân hay còn được gọi là Self Leadership PDF Ebook là một tác phẩm đầy cảm hứng của hai tác giả Andrew Bryant và Ana Lucia Kazan. Cuốn sách giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo bản thân, giúp chúng ta tự ảnh hưởng đến chính mình và tạo điều [...]

Ma Trận Thần Thánh – Chúng Ta Là Những Người Quan Sát Bị Động Hay Đấng Sáng Tạo Đầy Quyền Năng? PDF

Ma Trận Thần Thánh là một cuốn sách đầy hứa hẹn, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vũ trụ, quan điểm triết học và những bí ẩn lớn nhất của cuộc sống. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ Ma Trận Thần Thánh là gì và vai trò của nó trong cuộc sống [...]

Chín Suy Nghĩ Sai Lầm Về Công Việc PDF

Cuốn sách Chín Suy Nghĩ Sai Lầm Về Công Việc là một cuốn sách gây tranh cãi và truyền cảm hứng, giúp chúng ta nhìn lại những lệch lạc, những giả định đầy khuyết điểm, và suy nghĩ sai lầm mà chúng ta thường gặp phải trong công việc. Cuốn sách này sẽ giúp chúng [...]

Thay Tư Duy – Xoay Cục Diện: Thông Minh Không Do Bẩm Sinh PDF

Cuốn sách Thay Tư Duy – Xoay Cục Diện: Thông Minh Không Do Bẩm Sinh thuộc Vol.1 của Bloom Collection là một cuốn sách tuyệt vời để giúp bạn phá bỏ những quan niệm sai lầm về tư duy và khẳng định rằng thông minh không phải là điều bẩm sinh. Cuốn sách đưa ra [...]

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng PDF

Cuốn sách 100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng được đánh giá là cuốn sách hữu ích nhất giúp bạn đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Cuốn sách bao gồm những nguyên tắc lãnh đạo quan trọng, sự tự lãnh đạo cá nhân và năng lượng từ [...]

Đối Mặt Với Những Người Bạn Không Thể Chịu Nổi PDF

“Đối Mặt Với Những Người Bạn Không Thể Chịu Nổi” là cuốn sách kinh điển giúp khơi dậy đặc điểm tốt đẹp nhất của con người khi đối mặt với những người khó tính. Với những kỹ năng lắng nghe phức tạp và nhận trách nhiệm, bạn có thể biến mâu thuẫn thành sự hợp [...]

Sống Đẹp – Trái Tim Nhân Hậu PDF

Cuốn sách Sống Đẹp – Trái Tim Nhân Hậu là một tác phẩm tuyệt vời trong việc chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống, những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa từ đông đảo bạn bè trên toàn thế giới. Được tuyển chọn và biên dịch từ những câu chuyện trên mạng internet, [...]

Siêu Năng Lực – Super Better PDF

Cuốn sách Siêu Năng Lực – SuperBetter là một cách tiếp cận cách mạng mới để giúp ta vượt qua căng thẳng và thử thách mà cuộc sống đưa ra. Tác giả Jane McGonigal đã tiết lộ về quá trình nghiên cứu khoa học về cách các trò chơi thay đổi cách chúng ta đối [...]

Không Ai Nợ Bạn Sự Xinh Đẹp PDF

Cuốn sách Không Ai Nợ Bạn Sự Xinh Đẹp của Florence Given là một cuộc hành trình dành cho phụ nữ để tìm kiếm giá trị của bản thân mình. Tác giả đã thách thức những quan niệm sai lầm và những mối quan hệ xã hội đối với phụ nữ trong xã hội. Bằng [...]

Sống Để Hạnh Phúc PDF

Cuốn sách “Sống Để Hạnh Phúc” là một tác phẩm truyền cảm hứng từ cô Nguyễn Hoàng Ánh, người chia sẻ những suy nghĩ, suy ngẫm và kinh nghiệm thực tế về cuộc sống. Từ cuộc trăn trở làm người, tìm ra giá trị của bản thân cho đến mục đích chúng ta sống, sách [...]

Combo Sách Nghĩ, Nói, Trưởng Thành Và Làm Nên Sự Nghiệp Tìm Kiếm Cái Tôi Hoàn Thiện Nhất Của Bạn Hiểu Bản Thân, Quên Bản Thân PDF

Cuốn sách Nghĩ, Nói, Trưởng Thành Và Làm Nên Sự Nghiệp Tìm Kiếm Cái Tôi Hoàn Thiện Nhất Của Bạn Hiểu Bản Thân, Quên Bản Thân là một bộ 3 cuốn giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống. Cuốn sách “Nghĩ, nói, trưởng [...]

Dọn Dẹp Theo Phương Thức Toyota PDF

Cuốn sách “Dọn Dẹp Theo Phương Thức Toyota” sẽ giúp bạn áp dụng phương pháp Kaizen của Toyota vào công việc và nơi làm việc để tăng hiệu suất và giảm lãng phí. Tác giả, những chuyên gia đào tạo từ OJT Solutions, đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại bộ phận sản xuất [...]

Câu Chuyện Nhỏ – Bài Học Lớn PDF

Cuốn sách Câu Chuyện Nhỏ – Bài Học Lớn là một nguồn tài liệu vô cùng hữu ích để các bạn trẻ rèn luyện và bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp trong cuộc sống. Không chỉ đơn giản là những câu chuyện, mỗi trang sách đều chứa đựng những bài học sâu sắc về [...]

Master Your Life – Làm Chủ Động Lực PDF

Cuốn sách Master Your Life – Làm Chủ Động Lực PDF Ebook là một cuốn sách hữu ích nhằm giúp bạn tìm lại động lực và xây dựng lại sự nhất quán trong cuộc sống. Chứa đựng những kiến ​​thức và kinh nghiệm độc đáo, cuốn sách này giúp bạn tìm ra cách tạo động [...]