Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF - Tác giả: Hồ Chí Minh.

“Nhật ký trong tù” là một tác phẩm văn học đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian bị giam giữ trái phép tại các nhà tù ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tập thơ ghi lại những cảnh sinh hoạt và cảm nhận của Chủ tịch trong tù, lên án chế độ nhà tù hà khắc của chính quyền Quốc dân Đảng, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cao đẹp của người lãnh đạo lớn nhất của dân tộc Việt Nam. “Nhật ký trong tù” được đánh giá là một văn kiện lịch sử quan trọng, một tác phẩm văn học xuất sắc, có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất và đạo đức cách mạng cho nhiều thế hệ. Cuốn sách “Nhật ký trong tù” là một trong những tác phẩm văn học quan trọng trong nhà trường, giúp sinh viên và học sinh hiểu biết thêm về các bài học đức tính, tinh thần cách mạng, đấu tranh chống lại cộng sản và dân tộc.

Tải Sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF Ebook của tác giả Tác giả Hồ Chí Minh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn Học.

DOWNLOAD Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn Học.

Tác giả: Hồ Chí Minh.
Nhà xuất bản: Văn Học.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 175gr.
Kích thước: 18 x 12 x 1 cm.
Số trang: 199 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.

Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường - Nhật Ký Trong Tù PDF
Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.

Đánh Giá Của Tôi Về Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù

Cuốn sách “Nhật ký trong tù” thực sự là một tác phẩm văn học đặc biệt và tác động mạnh mẽ đến tôi. Đầu tiên, tôi không thể không khen ngợi tài nghệ văn chương tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài thơ trong cuốn sách này đã thể hiện rõ ràng tình cảm, suy tư và tâm sự của ông trong những ngày giam giữ. Tôi đã cảm nhận được sự lạc quan và đức tính mạnh mẽ của ông thông qua từng câu thơ, tạo ra một tác phẩm hùng vĩ và sâu sắc.

Ngoài ra, cuốn sách còn đánh giá cao giá trị lịch sử của nó. “Nhật ký trong tù” là một tài liệu quý giá, ghi lại những cảnh sinh hoạt trong tù và chê trách chế độ tù chính quyền. Điều này cho thấy tâm huyết và tình yêu quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm nhân đạo và cách mạng của ông. Đối với tôi, cuốn sách này là một nguồn cảm hứng lớn và một cách để hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và những người đã đấu tranh cho độc lập và tự do.

Cuối cùng, “Nhật ký trong tù” cũng mang lại cho tôi những bài học về phẩm chất và đạo đức cách mạng. Tôi đã học được sự kiên nhẫn, sự kiên trì và lòng dũng cảm từ Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những trải nghiệm của ông trong tù. Đây là những phẩm chất quan trọng không chỉ đối với cuộc sống cá nhân mà còn đối với xã hội và đất nước. Tôi tin rằng cuốn sách này có thể truyền cảm hứng và khơi dậy trong độc giả những ý chí và đam mê vươn lên, đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của xã hội.

Tổng quát, “Nhật ký trong tù” là một tác phẩm văn học quan

Tóm Tắt Sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù

“Nhật ký trong tù” là tập thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi lại những cảnh sinh hoạt trong tù khi ông bị chính quyền của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tập thơ này lên án chế độ nhà tù hà khắc của chính quyền Quốc dân Đảng, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa. “Nhật ký trong tù” được đánh giá là một văn kiện lịch sử quan trọng và một tác phẩm văn học xuất sắc, có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất và đạo đức cách mạng cho nhiều thế hệ.

Đọc Sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù Ebook Online

Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù”Nhật ký trong tù” là một tập thơ chữ Hán, gồm 133 bài thơ được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian hơn một năm (từ 29/08/1942 đến 10/09/1943) Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép tại các nhà tù ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tập thơ ghi lại những cảnh sinh hoạt trong tù, lên án chế độ nhà tù hà khắc của chính quyền Quốc dân Đảng, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Nhật ký trong tù” được đánh giá là một văn kiện lịch sử quan trọng, một tác phẩm văn học xuất sắc, có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất và đạo đức cách mạng cho nhiều thế hệ.

Review Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù

Cuốn sách “Nhật ký trong tù” là một tác phẩm văn học vô cùng đặc biệt và quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Với những bài thơ được Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian bị giam giữ trái phép tại nhà tù, tác phẩm ghi lại những cảnh sinh hoạt trong tù, với tinh thần lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc đọc tác phẩm sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới tâm lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khám phá cuộc đời và tinh thần cách mạng của ông. Ngoài ra, “Nhật ký trong tù” cũng là một tài liệu lịch sử quan trọng, cho thấy cuộc sống của nhà lãnh đạo cách mạng trong tù và lên án mạnh mẽ chế độ nhà tù của chính quyền Quốc dân Đảng. Tóm lại, tác phẩm này là một tài liệu khó có thể thiếu trong việc giáo dục sâu sắc phẩm chất và đạo đức cách mạng cho thế hệ học sinh, vì vậy nó cũng được xem là một trong những tác phẩm văn học nên đọc trong nhà trường.

Bài Học Từ Sách Tác Phẩm Văn Học Trong Nhà Trường – Nhật Ký Trong Tù

Từ cuốn sách “Nhật ký trong tù”, chúng ta học được:

1. Sự kiên trung và kiên cường của những người đấu tranh cách mạng trong môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là các tù nhân cách mạng.

2. Tâm huyết, tình yêu thương và lòng nhân ái cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tù nhân.

3. Tinh thần đoàn kết, sự tổ chức kỷ luật và tình hữu nghị giữa các tù nhân đã giúp họ vượt qua được nhiều khó khăn và những thử thách.

4. Cách thức, kỹ năng viết văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những bài thơ chữ Hán, mang đậm tinh thần cách mạng và người dân ta.

5. Giá trị lịch sử của cuốn sách “Nhật ký trong tù” trong đấu tranh giành độc lập, tự do, và giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Tóm lại, cuốn sách “Nhật ký trong tù” là một tác phẩm văn học đặc sắc, không chỉ giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về tâm huyết, tâm trạng, cách hành động, tư tưởng của các tù nhân cách mạng mà còn là một tài liệu quý giá để chứng minh cho sự đấu tranh của dân tộc ta trong cuộc chiến giành độc lập, tự do và giải phóng dân tộc.

Tác giả: Minh Hằng.

Đọc Vị Nàng Và Ngàn Lẻ Chuyện Yêu PDF

Đọc Vị Nàng Và Ngàn Lẻ Chuyện Yêu là cuốn sách của tác giả Khúc Cẩm Huyên, được phát hành bởi thương hiệu Wavebooks. Cuốn sách chia thành 3 phần, mô tả cuộc đời, tâm tình của nhiều phụ nữ hiện đại và khai thác những khát vọng, trăn trở, lầm lỡ để tìm thấy [...]

Hán Sở Diễn Nghĩa Liên Hoàn Họa PDF

Cuốn sách Hán Sở diễn nghĩa của Chân Vĩ đã lâu nay đã trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam. Nhưng bây giờ, Đông A đã tạo ra một bộ sách mới mang tên Hán Sở diễn nghĩa liên hoàn họa, với nét vẽ tinh tế, sống động của các họa sỹ danh [...]

Bí Mật Gia Tộc Hawthorne PDF

Cuốn tiểu thuyết “Bí mật gia tộc Hawthorne” của tác giả Jennifer Lynn Barnes là một trong những tác phẩm bán chạy nhất theo bình chọn của Amazon, với hơn 1 triệu bản được bán ra. Câu chuyện kể về Avery Grambs, người phải nhặt tìm từng mảnh ghép và cả người đàn ông rất [...]

999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình – Mong Bạn Trở Thành Phiên Bản Hoàn Hảo Nhất Tập 1 PDF

Cuốn sách “999 lá thư gửi cho chính mình – Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất” là tác phẩm của tác giả Miêu Công Tử, với những lời thư nhỏ nhắn nhủ đến người đọc về giá trị cuộc sống, tình yêu, tuổi trẻ, tương lai… Tác phẩm đã truyền cảm hứng [...]

Kẻ Chủ Mưu PDF

Kẻ Chủ Mưu là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn đầy kịch tính và đầy bất ngờ. Bắt đầu với một bữa tiệc tối đầy người tham dự, câu chuyện của Anne và Marco Conti bỗng trở nên đen tối khi con gái của họ bị bắt cóc. Thanh tra Rasbach được giao nhiệm vụ [...]

Bồ Câu Chung Mái Vòm 2018 PDF

Cuốn sách “Bồ Câu Chung Mái Vòm” là tập hợp những truyện ngắn được tác giả viết sau khi trở về từ du học với những kỷ niệm đáng nhớ. Từ những câu chuyện này, tác giả đã tạo nên một bức tranh xúc động về cuộc sống, tình cảm, và những giá trị con [...]

Bão Táp Phong Vân PDF

Bão Táp Phong Vân là một tập truyện đầu tay của tác giả Hiến Phạm, một kỹ sư với truyền thống giáo dục trong gia đình. Sau những năm làm việc, Hiến Phạm đã viết tác phẩm này trong những lúc rảnh rỗi khi đi công tác nước ngoài. Qua những câu chuyện trong Bão [...]

Danh Tác Việt Nam – Nguyễn Công Hoan Tuyển Tập PDF

Cuốn sách Danh Tác Việt Nam – Nguyễn Công Hoan Tuyển Tập PDF Ebook là tập hợp những truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Công Hoan, cùng phần tiểu thuyết Bước đường cùng. Tác phẩm được biên soạn dựa trên những tác phẩm quan trọng nhất của đời văn của Nguyễn Công Hoan, [...]

Hội Cố Thi Nhân PDF

Hội Cố Thi Nhân là cuốn sách do Nancy H. Kleinbaum viết, kể về câu chuyện của Todd Anderson và những người bạn của cậu tại Học viện Welton, nơi mà cuộc sống của họ bị thay đổi hoàn toàn sau khi có sự xuất hiện của giáo viên môn Ngữ văn John Keating. Với [...]

Đạp Cõi Trần Một Người Dưng PDF

Đạp Cõi Trần Một Người Dưng là một cuốn sách đầy cảm xúc về một cô bé với thần năng bắt vàng. Lee Westfall là một cô bé có tấm lòng yêu thương gia đình vô bờ bến và được trang bị với tài năng bắt vàng đặc biệt. Cuốn sách này sẽ đưa bạn [...]

Phép Tính Của Một Nho Sĩ PDF

Cuốn sách Phép Tính Của Một Nho Sĩ PDF Ebook của Trần Vũ là một tác phẩm truyện ngắn đầy táo bạo và đau đớn. Tác giả đã tận dụng các thủ pháp biến đổi hiện thực, huyền ảo để khai phá mối tương quan giữa lịch sử, hiện thực, bạo lực và tình dục. [...]

4MK PDF

Cuộc sống của gia đình Tremell đã đảo lộn mãi mãi khi con gái Calli biến mất một cách bí ẩn. Họ chỉ có thể ngồi nhìn chờ đợi và đau đớn trước những dấu vết kinh hoàng mà kẻ bắt cóc để lại. Cho đến khi cuốn sách “4MK” được xuất bản, vô số [...]

Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl PDF

“Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl” là câu chuyện kỳ ảo về cô gái Sophie Hatter trong xứ sở Ingary, nơi áo tàng hình và ủng bảy lý không là điều xa lạ. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của cô bỗng chốc bị đảo lộn bởi mụ phù thuỷ xứ Waste biến cô [...]

Hiệu Cầm Đồ Số 8 PDF

Hiệu Cầm Đồ Số 8 là một trong những cuốn tiểu thuyết thành danh của nhà văn Thâm Tuyết. Được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống đời thường, câu chuyện xoay quanh về sinh tồn, tình yêu và hy vọng. Với phong cách viết tinh tế, nhân vật chân thực và cốt truyện liên [...]

Phẩm Cách Của Lời Nói – Tặng Kèm 01 Postcard Stamp PDF

Cuốn sách “Phẩm Cách Của Lời Nói” của tác giả Ki Ju Lee là một bản hướng dẫn về cách sử dụng lời nói để điều khiển cảm xúc và tác động đến người khác một cách tích cực. Đây không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp, mà còn chứa đựng [...]