Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF - Tác giả: Brian Solis.

Cuốn sách “Sống thông minh” của tác giả Brian Solis là một cuốn sách giúp bạn kiểm soát được sự phân tâm trong thời đại số và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu bạn đang gặp khó khăn với việc tập trung, trì hoãn, lo lắng, quên hay khả năng sáng tạo, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách làm chủ khả năng tập trung và sáng tạo của mình, cũng như ngừng để những phiền nhiễu làm chủ bạn.

Tác giả Brian Solis là một nhà lãnh đạo có tư tưởng nổi bật trong đổi mới doanh nghiệp, là một nhà phân tích kỹ thuật số và nhà nhân chủng học. Tác phẩm của ông luôn được đánh giá cao và được xếp hạng là nguồn tài nguyên hàng đầu cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tương lai của doanh nghiệp, công nghệ mới và marketing.

Cuốn sách “Sống thông minh” được chia thành các chương như nhận biết, thức tỉnh, giá trị, im lặng, giải phóng, hình dung, đắm chìm…Giúp bạn hiện diện và lưu tâm trong cuộc sống thực, đồng thời phá vỡ chu kỳ hài lòng tức thời để suy nghĩ chín chắn và sáng tạo. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn để nuôi dưỡng sự sáng tạo và trí tưởng tượng thông qua các nghi thức hàng ngày có tác dụng mạnh mẽ và thay đổi cuộc sống.

Cuốn sách “Sống thông minh” sẽ giúp bạn đạt được điều đó không khó như bạn nghĩ – làm những việc nhỏ mỗi ngày để xây dựng thói quen tốt, năng suất cao hơn và cuộc sống trọn vẹn hơn. Hãy bắt đầu đọc cuốn sách để mở ra những cấp độ mới về sự hài lòng, khả năng và niềm đam mê trong bạn.

Tải Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook của tác giả Tác giả Brian Solis được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Công Thương.

DOWNLOAD Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Công Thương.

Tác giả: Brian Solis.
Người dịch: Phí Mai.
Nhà xuất bản: Công Thương.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 370gr.
Kích thước: 20.5 x 14 x 1.7 cm.
Số trang: 348 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 206.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sống Thông Minh - Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF
Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn

Cuốn sách “Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn” của tác giả Brian Solis hứa hẹn là một nguồn tài nguyên quý giá cho những người đang gặp khó khăn trong việc tập trung, trì hoãn, lo lắng, mất tự tin, hay quên và thiếu khả năng sáng tạo.

Cuốn sách hướng dẫn độc giả về cách làm chủ khả năng tập trung, làm chủ sự sáng tạo và ngừng để những phiền nhiễu kỹ thuật số làm chủ cuộc sống của mình. Tác giả nhấn mạnh sự quan trọng của việc hiện diện và lưu tâm trong cuộc sống thực và cuộc sống số, phá vỡ chu kỳ hài lòng tức thì để suy nghĩ chín chắn và sáng tạo, và sống và làm việc trong hiện tại.

Cuốn sách cũng khuyến khích độc giả dành ít thời gian hơn cho những xao lãng kỹ thuật số, dành thời gian nhiều hơn cho những điều yêu thích và những người yêu thương. Cuốn sách cung cấp các nghi thức hàng ngày để nuôi dưỡng sự sáng tạo và trí tưởng tượng, mang lại hiệu quả mạnh mẽ và thay đổi cuộc sống.

Theo nhận định của cá nhân, cuốn sách “Sống Thông Minh” của Brian Solis là hữu ích và cung cấp những phương pháp cụ thể để giúp người đọc giải quyết các vấn đề họ đang gặp phải. Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc giúp người đọc nắm giữ số phận của mình, mà còn hướng dẫn họ làm chủ công nghệ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Tác giả Brian Solis đã được công nhận là một nhà lãnh đạo có tư duy nổi bật trong đổi mới doanh nghiệp và đã có nhiều nghiên cứu về công nghệ đột phá và tác động của nó đối với doanh

Tóm Tắt Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn

Cuốn sách “Sống Thông Minh” nhắm đến những người đang trải qua khó khăn trong việc tập trung, trì hoãn và lo lắng trong cuộc sống hiện đại. Cuốn sách này cung cấp cho người đọc những cách tiếp cận mới, giúp họ kiểm soát suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Tác giả gợi ý cách đạt được sự tập trung thông qua quản lý thời gian và thực hành những hoạt động mang tính sáng tạo. Ngoài ra, tác giả còn chia sẻ những kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp người đọc khắc phục sự trì hoãn và tránh bị ám ảnh bởi những suy nghĩ lo lắng vô dụng. Cuốn sách này là một hướng dẫn toàn diện để giúp bạn đạt được sự tĩnh tâm và sáng tạo trong cuộc sống.

Đọc Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn Ebook Online

Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn VẹnBạn có đang gặp khó khăn với bất kỳ điều nào sau đây?- Tập trung- Sự trì hoãn- Sự lo lắng- Lòng tự trọng- Hay quên- Khả năng sáng tạoAi là người nắm giữ số phận của bạn? Liệu có phải bạn không? Nếu bạn thấy mình không thể kéo dài hơn một vài phút mà không kiểm tra điện thoại hoặc trở thành nạn nhân của một số phiền nhiễu kỹ thuật số khác, thì bạn không đơn độc đâu. Tác động ăn mòn của sự xao lãng và làm nhiều việc cùng lúc là rất quan trọng và bạn biết mình có khả năng làm được nhiều hơn thế. Hãy đọc cuốn sách này để tìm hiểu cách bạn có thể làm chủ khả năng tập trung và sáng tạo, đồng thời ngừng để những phiền nhiễu làm chủ bạn.Sống thông minh nói về:- Hiện diện và lưu tâm trong cuộc sống thực và cuộc sống số của bạn- Phá vỡ chu kỳ hài lòng tức thời để suy nghĩ chín chắn và sáng tạo- Sống và làm việc trong hiện tại, tâm trí không lang thang đâu đó, lo lắng về việc bỏ lỡ hay nóng lòng chờ đợi điều tiếp theo.- Lãng phí ít thời gian hơn cho những xao lãng, vì bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để làm những gì bạn yêu thích với những người bạn yêu thương- Nuôi dưỡng sự sáng tạo và trí tưởng tượng thông qua các nghi thức hàng ngày có tác dụng mạnh mẽ và thay đổi cuộc sốngBạn có thể hạnh phúc và thành công nếu sống có ý thức, mục đích rõ ràng và khiến công nghệ phục vụ bạn (không phải ngược lại). Đạt được điều đó không khó như người ta tưởng – đó là làm những việc nhỏ mỗi ngày để xây dựng thói quen tốt, năng suất cao hơn và cuộc sống trọn vẹn hơn.Mục lụcNhận biếtThức tỉnhGiá trịIm lặngGiải phóngHình dungĐắm chìmHãy bắt đầu đọc cuốn sách “Sống thông minh” của tác giả Brian Solis để mở ra những cấp độ mới về sự hài lòng, khả năng và niềm đam mê trong bạn.Về tác giả:Brian Solis được công nhận là một trong những nhà lãnh đạo có tư tưởng nổi bật nhất trong đổi mới doanh nghiệp. Là một nhà phân tích kỹ thuật số, nhà nhân chủng học, ông nghiên cứu về công nghệ đột phá và tác động của nó đối với doanh nghiệp và xã hội.Blog của ông, BrianSolis.com, được xếp hạng là nguồn tài nguyên hàng đầu cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tương lai của doanh nghiệp, công nghệ mới và marketing.

Review Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn

Cuốn sách “Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn” là một tài liệu vô cùng hữu ích cho những ai đang gặp khó khăn với việc tập trung, sự trì hoãn, và sự lo lắng trong cuộc sống hiện đại. Tác giả đã trình bày những phương pháp cụ thể và thực tế để giúp người đọc có thể sử dụng để áp dụng vào cuộc sống của mình.

Sách không chỉ cung cấp những kiến thức về cách giảm stress và cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn giúp đọc giả hiểu được cách thức hoạt động của tâm trí để từ đó có thể kiểm soát và chủ động tôn tạo tâm lý tích cực trong cuộc sống. Ngoài ra, sách còn bao gồm các phương pháp tập trung và luyện tâm tự do giúp đọc giả hiểu rõ hơn về chính mình để có thể tự trị liệu và phát triển.

Tổng thể, việc đọc và áp dụng những kỹ năng trong cuốn sách “Sống Thông Minh” sẽ giúp chúng ta trở thành những người tự tin, kiểm soát được sự phân tâm và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Đây là một cuốn sách đáng đọc và được đánh giá cao.

Bài Học Từ Sách Sống Thông Minh – Kiểm Soát Sự Phân Tâm Trong Thời Đại Số Và Tận Hưởng Cuộc Sống Trọn Vẹn

Từ cuốn sách Sống Thông Minh, chúng ta học được những bài học sau:

1. Quản lý sự phân tâm: Cuộc sống đương đại với công nghệ phát triển nhanh chóng dễ dàng khiến chúng ta phân tâm và lạc quan trên các thiết bị kỹ thuật số. Tuy nhiên, để sống thông minh, chúng ta cần quản lý sự phân tâm bằng cách tập trung vào công việc đang làm và tránh những phiền nhiễu không cần thiết.

2. Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn: Cuộc sống trọn vẹn không chỉ là thành công trong việc kiểm soát sự phân tâm mà còn là trải nghiệm những giá trị và niềm đam mê của bản thân. Để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, chúng ta cần tập trung vào những điều có giá trị và đam mê của bản thân.

3. Tập trung vào hiện tại: Chúng ta cần sống và làm việc trong hiện tại mà không để tâm trí lang thang đâu đó hoặc lo lắng về những điều bỏ lỡ hoặc chờ đợi điều tiếp theo. Bằng cách tập trung vào hiện tại, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

4. Nuôi dưỡng sự sáng tạo và trí tưởng tượng thông qua các nghi thức hàng ngày: Chúng ta có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo và trí tưởng tượng thông qua các nghi thức hàng ngày, như giải phóng tâm trí, hình dung và đắm chìm trong trí tưởng tượng. Những nghi thức này có tác dụng mạnh mẽ và thay đổi cuộc sống.

5. Xây dựng thói quen tốt: Để sống thông minh, chúng ta cần xây dựng những thói quen tốt hàng ngày, năng suất cao hơn và có cuộc sống trọn vẹn hơn. Việc này không khó nếu chúng ta làm những việc nhỏ mỗi ngày để xây dựng thói quen tốt.

Tác giả: Minh Hằng.

Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn PDF

Cuốn sách Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn của Napoleon Hill là một cuốn sách tâm lý học thực hành, giúp bạn chiến thắng sự cám dỗ và thao túng của Quý ngài Ác quỷ trong tâm trí của mình. Với những khía cạnh tâm lý sâu sắc và những kỹ thuật thực tiễn, Napoleon [...]

Combo Sách Đắc Nhân Tâm Nhà Giả Kim PDF

Combo Sách Đắc Nhân Tâm + Nhà Giả Kim là bộ hai cuốn sách vô cùng nổi tiếng và được đánh giá cao trên toàn thế giới. Đắc Nhân Tâm là cuốn sách giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về bản thân và cách tương tác với người khác để đạt được sự thành [...]

7 Thói Quen Hôn Nhân Hạnh Phúc – The 7 Habits Of Highly Effective Marriage PDF

Cuốn sách 7 Thói Quen Hôn Nhân Hạnh Phúc – The 7 Habits Of Highly Effective Marriage là tác phẩm của Tiến sĩ Stephen R. Covey cùng với Sandra M.R Covey, tiến sĩ John Covey và Jane Parish Covey. Với những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực tế trong việc áp dụng 7 [...]

Chú Chó Lạc Quan 2016 PDF

Cuốn sách “Chú Chó Lạc Quan” của Jon Gordon là một nguồn cảm hứng và kế hoạch thực hiện để nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và tích cực cho bản thân cũng như cho đội nhóm của bạn. Tác giả giới thiệu về hai bộ mặt của mỗi con người: bộ mặt tích cực [...]

Triết Lý Sumo – Mỉm Cười Thu Phục Lòng Người PDF

Cuốn sách “Triết Lý Sumo – Mỉm Cười Thu Phục Lòng Người” là một nguồn tài liệu đáng giá cho những ai muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Tác giả Paul McGee đã thông qua những lời khuyên, kinh nghiệm và mẹo giao tiếp đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn [...]

Yêu Không Tổn Thương PDF

Cuốn sách Yêu Không Tổn Thương PDF Ebook là chìa khóa giúp bạn thấu hiểu những chuyển động trong tình yêu từ nhiều góc độ như sinh học, tâm lý, xã hội, ngôn ngữ… Được viết dựa trên các quy luật chuyển động của các hormone cảm xúc, sự khác biệt giữa đàn ông sao [...]

5 Phút Nắm Trọn Tâm Lý Học Công Sở PDF

Cuốn sách 5 Phút Nắm Trọn Tâm Lý Học Công Sở là một cẩm nang đặc biệt dành cho dân công sở. Với chiêu thức tâm lý học được áp dụng vào công tác quản trị doanh nghiệp, các bạn có thể bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại nơi công sở. Cuốn sách [...]

Những Trải Nghiệm Đầu Đời Của Bé – Con Không Muốn Cắt Tóc Đâu PDF

Cuộc sống đầy trải nghiệm của trẻ nhỏ luôn đầy thú vị và hứa hẹn. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, trẻ cũng gặp phải nhiều trải nghiệm khó khăn và đôi khi khiến chúng ta cảm thấy bất an và sợ hãi. “Những Trải Nghiệm Đầu Đời Của Bé – Con Không Muốn [...]

Không Hoàn Hảo Nhưng Tự Do Và Hạnh Phúc PDF

Cuốn sách Không Hoàn Hảo Nhưng Tự Do Và Hạnh Phúc sẽ giúp bạn khám phá và phát triển lòng tự tôn. Bạn sẽ tìm thấy cách xây dựng, chữa lành và bảo vệ lòng tự tôn của mình, đồng thời chấp nhận và yêu thương bản thân mình, dù không hoàn hảo. Với cuốn [...]

Phần Đời Còn Lại, Hãy Làm Một Người Phụ Nữ Tự Tỏa Hào Quang PDF

Cuốn sách “Phần Đời Còn Lại, Hãy Làm Một Người Phụ Nữ Tự Tỏa Hào Quang” là một tác phẩm vô cùng ý nghĩa và truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những lời khuyên và kinh nghiệm giúp họ [...]

Bạn Còn Cách “Nhân Viên Hoàng Đế” Bao Xa? PDF

Cuốn sách Bạn Còn Cách “Nhân Viên Hoàng Đế” Bao Xa? là nguồn cảm hứng và chỉ dẫn tuyệt vời cho những ai đang làm việc trong môi trường công sở. Tác giả đưa ra những bài học quý giá và kinh nghiệm thực tế để giúp bạn phát triển năng lực chuyên môn, rèn [...]

64 Cách Đọc Sách Thay Đổi Cuộc Đời PDF

Cuốn sách 64 Cách Đọc Sách Thay Đổi Cuộc Đời là một công cụ hữu ích cho những ai muốn rèn luyện thói quen đọc sách và tận dụng tối đa kiến thức từ các tác giả. Bằng cách tìm hiểu cách níu giữ và sử dụng thông tin trong sách, đây là một hướng [...]

Tổn Thương Thời Thơ Ấu – 27 Câu Chuyện Chữa Lành Nỗi Đau Gia Đình PDF

“Cuốn sách Tổn Thương Thời Thơ Ấu – 27 Câu Chuyện Chữa Lành Nỗi Đau Gia Đình PDF Ebook là tác phẩm đầy cảm hứng và ý nghĩa, cung cấp cho độc giả những câu chuyện cảm động về những tổn thương trong thời thơ ấu và cách chữa lành nỗi đau gia đình. Tác [...]

Thân Mật Cội Nguồn Của Hạnh Phúc PDF

Cuốn sách Thân Mật Cội Nguồn Của Hạnh Phúc PDF Ebook là một cuốn sách giúp bạn khám phá và tăng cường sự thân mật trong cuộc sống. Tác giả đã phân tích và trình bày về tầm quan trọng của sự thân mật trong mối quan hệ giữa con người. Đồng thời, cuốn sách [...]

Lắng Nghe Tiếng Nói Bên Trong Bạn PDF

Cuốn sách Lắng Nghe Tiếng Nói Bên Trong Bạn là một nguồn cảm hứng đáng giá để bạn tìm ra lối sống đúng và ý nghĩa. Từ việc giải quyết những bế tắc trong cuộc sống đến việc tạo ra những thay đổi lớn trong cách suy nghĩ và hành động của bạn, cuốn sách [...]