Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF - Tác giả: Nhiều Tác Giả.

Cuốn sách “Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch” là tập hợp những bài viết đầy cảm xúc từ nhiều tác giả, ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Tác giả không chỉ có những bác sĩ tuyến đầu, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học, nhà báo mà còn cả những người thường, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh.

Cuốn sách không nhằm gợi lên những nỗi đau mà là một món quà lưu niệm về một thời điểm khó khăn mà con người tại Sài Gòn đã cùng nhau vượt qua. Sài Gòn chưa bao giờ im lặng như thế trong những tháng cao điểm dịch, nhưng tình người và sự kiên cường của con người đã rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ đến không ngờ.

Cuốn sách có sự góp mặt của nhiều tác giả đình đám như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn Dương Thụy, nhà báo Cù Mai Công, tác giả Đàm Hà Phú, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu, vận động viên marathon Quang Trần… với những chia sẻ chân thành, cảm động về những trải nghiệm của mình trong đại dịch Covid-19.

Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch là một cuốn sách đầy hy vọng, khơi gợi những tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tải Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook của tác giả Tác giả Nhiều Tác Giả được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Trẻ.

DOWNLOAD Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Trẻ.

Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ.
Năm xuất bản: 2022.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 250gr.
Kích thước: 20 x 13 x 0.4 cm.
Số trang: 232 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 82.650 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương - Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF
Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch

Cuốn sách “Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch” là một tập hợp các bài viết được viết bởi nhiều tác giả khác nhau về giai đoạn Sài Gòn và Việt Nam đang trải qua trong đại dịch Covid-19. Các tác giả này bao gồm các bác sĩ tuyến đầu, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học, nhà báo và những người bình thường đã trải qua ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh.

Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập các bài viết, mà nó còn mang đến những cảm xúc sâu sắc về cuộc sống và hy vọng vượt qua khó khăn trong thời gian dịch Covid-19. Trong cuốn sách này, Sài Gòn được miêu tả như một nơi yên tĩnh, im lìm trong thời gian đỉnh điểm của đại dịch, nhưng đồng thời cũng được tôn vinh về tình người và sự kiên cường của người dân. Cuốn sách không chỉ mang đến những nỗi buồn, mà nó còn là một lưu niệm về một thời kỳ chưa kịp xa và hi vọng cho tương lai.

Trong cuốn sách, chúng ta có thể tìm thấy những chia sẻ từ nhiều người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng, như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn Dương Thụy, nhà báo Cù Mai Công, tác giả Đàm Hà Phú, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu, vận động viên marathon Quang Trần và nhiều tác giả khác.

Tuy chưa đọc được đoạn cảm nhận cụ thể về cuốn sách trong nội dung trên, nhưng có thể nhận thấy rằng cuốn sách này là một tập hợp các bài viết giàu cảm xúc và mang tính nhân văn về đại dịch Covid-19 thông qua góc nhìn của những người đã trải qua và cống hiến trong cuộc chiến chống dị

Tóm Tắt Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch

Cuốn sách “Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch” là một tuyển tập các bài viết được viết bởi nhiều tác giả, từ bác sĩ, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học, nhà báo và cả những người bình thường đã đón nhận trực tiếp ảnh hưởng của dịch Covid. Sách không nhằm gợi bi thương mà để cùng nhìn lại giai đoạn khó khăn và giữ hy vọng, đồng thời là một món quà lưu niệm về một thời chưa kịp xa. Cuốn sách vinh dự có sự góp mặt của nhiều tác giả nổi tiếng như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn Dương Thụy, nhà báo Cù Mai Công, tác giả Đàm Hà Phú, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu, vận động viên marathon Quang Trần… và nhiều tác giả khác. Cuốn sách phản ánh tình người và sự kiên cường của con người Sài Gòn đối mặt với đại dịch Covid 19, là niềm hy vọng tinh thần cho người đọc tiếp tục tiến tới và vượt qua khó khăn.

Đọc Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch Ebook Online

Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại DịchNhững bài viết giàu cảm xúc của nhiều tác giả, về một giai đoạn Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung đi qua đại dịch Covid 19. Những tác giả ấy là bác sĩ tuyến đầu, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học, nhà báo… vả cả những người rất bình thường, mà chính họ hay gia đình họ đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid.Chưa có khi nào Sài Gòn im lim như trong những tháng cao điểm dịch, và cũng chưa có khi nào tình người, sự kiên cường của con người vùng đất này lại rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Tập sách nhỏ này không nhằm gợi bi thương, mà như một món lưu niệm về một thời chưa kịp xa, và dịch bệnh cũng chưa hề qua, để cùng nhìn lại và giữ hy vọng tiếp tục tiến tới.Tập sách vinh dự có sự góp mặt của nhiều y bác sĩ, doanh nhân, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn Dương Thụy, nhà báo Cù Mai Công, tác giả Đàm Hà Phú, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu, vận động viên marathon Quang Trần… và nhiều tác giả khác.

Review Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch

Cuốn sách “Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch” là một tuyệt phẩm sưu tập các bài viết cảm động của những tâm hồn đã trải qua thời kỳ khó khăn trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Qua tác phẩm này, chúng ta được nhìn lại những khoảnh khắc đau đớn, nhưng cũng đầy tình người của người dân Sài Gòn, người Việt Nam trước tình hình khẩn cấp này.

Các tác giả của cuốn sách đều là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm và kiến thức đáng quý về y tế, văn học, nghiên cứu, báo chí… Và với tình yêu quê hương, những người này đã góp phần tạo nên một cuốn sách có giá trị, ý nghĩa nhân văn cao.

Điều đặc biệt của cuốn sách này là nó không chỉ đề cập đến các câu chuyện đau thương mà còn nói lên sự kiên cường, đoàn kết của người dân Sài Gòn, người Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đọc sách, ta thấy rõ tình yêu quê hương của mỗi người, tình người, lòng biết ơn và hy vọng trong tương lai.

Tất cả các bài viết đều được viết rất chân thành, chất lượng, đầy cảm xúc, dễ hiểu, dễ cảm nhận và dù là ai cũng đều có thể đọc và hiểu được. Đây là cuốn sách rất đáng đọc, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang bước qua những ngày cuối cùng của đại dịch Covid-19. Cuốn sách đem lại niềm tin, thắp lên ánh sáng hy vọng cho những ngày tươi đẹp của tương lai.

Bài Học Từ Sách Sài Gòn Chọn Nhớ Những Điều Thương – Cách Chúng Ta Cùng Nhau Đi Qua Đại Dịch

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học quý giá về sức mạnh của tình người và sự kiên trì trong khó khăn. Bài học đó là trong lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, người Sài Gòn đã cùng nhau đứng vững, giúp đỡ nhau và vượt qua nạn đói, nạn khốn khó. Chúng ta cũng học được tinh thần của những người đi trước, những bác sĩ, những nhân viên y tế và những người có trách nhiệm giúp đỡ trong đại dịch. Chúng ta học được rằng, trong những lúc khó khăn, tình yêu thương và sự đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua nạn đói, nạn đau khổ. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cảm xúc và suy nghĩ của những người đã và đang sống trong thời điểm khó khăn này, từ đó truyền cảm hứng và hy vọng để đứng vững và vượt qua mọi khó khăn trong tương lai.

Tác giả: Minh Hằng.

Tạm Biệt Tôi Của Nhiều Năm Về Trước PDF

Cuốn sách “Tạm Biệt Tôi Của Nhiều Năm Về Trước” là món quà đặc biệt dành tặng cho những người đang cố gắng vượt qua những đau thương của quá khứ và muốn bước tiếp trên con đường trưởng thành. Tác giả An đã dành 248 trang sách để gửi tặng bạn đọc một thông [...]

Như Mưa Ngọt Ngào PDF

Cuốn sách Như Mưa Ngọt Ngào PDF Ebook là một tác phẩm vô cùng đặc biệt của nhà văn Từ Kế Tường. Với phong cách ngôn ngữ tinh tế, đa dạng và tinh tế, nhà văn đã tạo nên một thế giới kiểu riêng cho mỗi nhân vật, không bị trùng lặp. Không cầu kỳ, [...]

Sherlock Holmes Toàn Tập Bộ Hộp 3 Tập – Bìa Mềm PDF

Sherlock Holmes là một biểu tượng của văn hóa đại chúng toàn cầu và đã sống mãi qua ba thế kỉ. Tác giả Conan Doyle không chỉ nâng thể loại truyện trinh thám lên một tầm vóc chưa từng có mà còn định hình phong cách cho những truyện Sherlock Holmes sáng tác sau này. [...]

Những Cậu Quý Tử Bí Ẩn Ở Thị Trấn Sakura – Tập 1 PDF

Những Cậu Quý Tử Bí Ẩn Ở Thị Trấn Sakura – Tập 1 là câu chuyện về một thị trấn nhỏ yên bình và tươi đẹp, nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật kỳ lạ. Khi đôi bạn thân Aqua và Sagit đến sống ở đây, họ không ngờ rằng gia đình mà Aqua giúp [...]

Tam Quốc Chí PDF

Cuốn sách Tam Quốc Chí PDF Ebook là một trong những tác phẩm lịch sử quý giá nhất của Trung Quốc. Được biên soạn bởi Trần Thọ vào thế kỷ thứ 3, tam quốc chí là bộ sử chính thức và có căn cứ về thời đại Tam Quốc từ năm 189 đến năm 280. [...]

Linh Hồ PDF

Cuốn sách Linh Hồ PDF Ebook của Lữ Mai là tập hợp mười sáu truyện ngắn với nội dung phong phú, đa dạng từ ký ức, làng quê, hậu chiến đến đời sống đương đại đầy đau đớn, day dứt. Các câu chuyện được kể qua giọng văn ma mị, Liêu trai ám ảnh. Tác [...]

Phố Xưa Người Cũ PDF

Cô đơn và mất mát là những thứ khiến con người thấu hiểu sâu hơn về quan điểm cuộc sống. Và “Phố xưa người cũ” của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ không chỉ là một cuốn tản văn nhẹ nhàng mà còn là một câu chuyện đẹp và sâu lắng về mối tình đầu. Cuốn [...]

Ben-Hur: Câu Chuyện Về Đấng Christ – Bản Bìa Cứng – Màu Xanh Postcard PDF

“Cuốn sách đầy mê hoặc, Ben-Hur: Câu Chuyện Về Đấng Christ, từ tác giả Lewis Wallace, là một câu chuyện phiêu lưu đầy nước mắt về cuộc đời của Ben-Hur, một quý tộc Do Thái trải qua những thăng trầm khôn lường. Bị hãm hại, gia đình ly tán, chàng bị bán làm nô lệ [...]

Cô Bé Ngủ Trên Dây Điện PDF

“Cô Bé Ngủ Trên Dây Điện” là cuốn tiểu thuyết kỳ thú của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách được chia thành 4 phần chính, khai thông về chân dung cô bé bí ẩn mà ai cũng tò mò và những câu chuyện kỳ cục xoay quanh cuộc sống của cô bé. Tác giả [...]

Vụ Án Truyện Kiều PDF

Cuốn sách Vụ Án Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Văn Trung là một ấn phẩm đáng đọc dành cho những ai yêu thích văn học và muốn tìm hiểu về cuộc tranh cãi xoay quanh tác phẩm Kim Vân Kiều của Nguyễn Du. Trong cuốn sách, tác giả phê phán những người đã từng [...]

Anh Hùng Còn Chi – Bìa Cứng PDF

Anh Hùng Còn Chi là cuốn sách tuyệt vời của tác giả Nguyễn Huy Thiệp, một trong những nhà văn lớn của văn đàn Việt Nam hiện đại. Cuốn sách hé lộ những tác phẩm của ông mà trước đây đã “chìm vào quên lãng”, bao gồm những bài thơ chưa từng được biết đến, [...]

Chúng Tôi Là Việt Nam – Tập 1 PDF

Cuốn sách Chúng Tôi Là Việt Nam – Tập 1 được thực hiện bởi tác giả đã có hơn 10 năm trời thực hiện các ấn phẩm về những câu chuyện đặc biệt trên đất Việt. Cuốn sách này tập trung vào những phụ nữ tài ba, những người đã truyền cảm hứng cho tác [...]

Gatsby Vĩ Đại S500 – Ấn Bản Giới Hạn – Bìa Ngẫu Nhiên PDF

Cuốn sách Gatsby Vĩ Đại S500 – Ấn Bản Giới Hạn – Bìa Ngẫu Nhiên PDF Ebook là phiên bản mới nhất được dịch bởi Nguyễn Minh và minh họa theo phong cách Pop Art của họa sĩ Phượng Vũ. Đây là câu chuyện về giấc mơ Mỹ – giấc mơ đổi đời cho những [...]

Văn Học Trong Nhà Trường – Truyện Tây Bắc PDF

Cuốn sách Văn Học Trong Nhà Trường – Truyện Tây Bắc PDF Ebook là một trong những tác phẩm được giới thiệu trong bộ sách giúp các bạn học sinh vững vàng kiến thức văn học. Truyện Tây Bắc của tác giả Tô Hoài được nhà xuất bản Kim Đồng biên soạn trong bộ sách [...]

Bóng Tối Và Ánh Sao PDF

Cuốn sách Bóng Tối Và Ánh Sao là một chuyện tình đầy cảm xúc của hai con người đến từ thế giới hoàn toàn khác nhau. Samuel Gerard, một người đàn ông giàu có, quyền lực nhưng luôn mang trong mình sự bất an, và Leda Etoile, một cô gái mồ côi được nuôi dưỡng [...]