Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF - Tác giả: Lê Thị Hạnh.

Tủ sách Phụ nữ tùng thư – Giới và phát triển là bộ sách đầy ý nghĩa và phong phú về vấn đề phụ nữ và chủ đề bình đẳng giới. Tác phẩm này được biên soạn bởi tác giả Lê Thị Hạnh, một người đã dành nhiều tâm huyết và công phu nghiên cứu, đọc sâu các tác phẩm về xã hội học của các tác giả quốc tế để tổ chức và biên soạn. Cuốn sách gồm tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm của 20 nữ học giả với phần điểm sách và phân tích súc tích, hướng tới giúp người đọc nhận thức và thực hành quyền phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai quan tâm đến vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới.

Tải Sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF Ebook của tác giả Tác giả Lê Thị Hạnh được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Phụ Nữ.

DOWNLOAD Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Phụ Nữ.

Tác giả: Lê Thị Hạnh.
Nhà xuất bản: Phụ Nữ.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 284gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1.2 cm.
Số trang: 250 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.

Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.
Phụ Nữ Tùng Thư - Tủ Sách Giới Và Phát Triển - Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF
Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm PDF, đọc Online Ebook, Nghe Audio Book.

Đánh Giá Của Tôi Về Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm

Cuốn sách “Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm” có vẻ rất đáng để đọc. Từ những thông tin giới thiệu, ta có thể thấy rằng tác phẩm này là một bộ sưu tập các công trình về vấn đề phụ nữ và quyền phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của sự bình đẳng giới trong sự phát triển của một đất nước.

Tác giả của cuốn sách, Lê Thị Hạnh, đã đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết vào việc nghiên cứu và tổ chức các tác phẩm liên quan đến xã hội học và những người nữ có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Bằng cách sắp xếp và biên soạn kỹ lưỡng, tác giả đã cho độc giả một cái nhìn tổng quan về những người phụ nữ đã góp phần vào cuộc chiến cho quyền phụ nữ và sự phát triển bền vững của đất nước.

Cuốn sách gồm các tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm của 20 nữ học giả, từ nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu cho đến nhà hoạt động xã hội và giảng viên khoa học xã hội. Các tác phẩm đánh dấu tên tuổi của những người này trong phong trào nữ quyền, bình đẳng giới và phát triển trên thế giới. Nhiều tác phẩm này đã truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của rất nhiều phụ nữ.

Từ danh sách tác giả và tác phẩm có trong sách, có thể thấy rằng cuốn sách này bao hàm những tác phẩm đáng giá của các nhà văn nổi tiếng như Mary Wollstonecraft, Virginia Wolf và Simone de Beauvoir. Những tác phẩm này nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong việc nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ và thúc đẩy sự bình đẳng giới.

Tôi tin r

Tóm Tắt Sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm

Cuốn sách “Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới” là tuyển tập các tác phẩm của 20 nữ học giả với sự tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc và đầu tư công phu của tác giả Lê Thị Hạnh. Các tác phẩm được chọn điểm sách đều là những tác phẩm đánh dấu tên tuổi của họ trong phong trào nữ quyền, bình đẳng, giới và phát triển trên thế giới. Trong đó có tác phẩm “A Vindication of the Rights of Woman” của Mary Wollstonecraft, “Three Guineas” của Virginia Wolf và “The second sex” của Simone de Beauvoir. Cuốn sách nhằm hướng tới các nhận thức và thực hành quyền phụ nữ, cũng như đấu tranh cho nữ quyền, vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đọc Sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm Ebook Online

Tác phẩm Xã hội học về bình đẳng giới – Tác giả và tác phẩm thuộc Tủ sách Phụ nữ tùng thư – Giới và phát triển của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam là tủ sách công bố các công trình về vấn đề phụ nữ (the question of women), hướng tới các nhận thức và thực hành quyền phụ nữ (women’s rights), cũng như đấu tranh cho nữ quyền (feminism), vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước, được tác giả Lê Thị Hạnh đầu tư công phu và dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, nghiên cứu và đọc sâu các tác phẩm liên quan đến lĩnh vực xã hội học của các tác giả quốc tế để tổ chức và biên soạn.Tác phẩm gồm tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm đánh dấu tên tuổi của 20 nữ học giả kèm phần điểm sách, phân tích một cách ngắn gọn, súc tích. Họ là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, giảng viên khoa học xã hội, tâm lý học, triết học, kinh tế học, nhân học, văn hóa, đạo đức… Những tác phẩm được tác giả chọn điểm sách đều là những tác phẩm đánh dấu tên tuổi của họ trong phong trào nữ quyền, bình đẳng, giới và phát triển trên thế giới, truyền cảm hứng và làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều phụ nữ. Đó là:1- Mary Wollstonecraft với tác phẩm A Vindication of the Rights of Woman: with structures on Political and Moral Subjects (Bản minh chứng về các quyền của phụ nữ: lên án về chính trị và đạo đức); 17922- Virginia Wolf với tác phẩm Three Guineas (Ba đồng Ghi-nê); 19383- Simone de Beauvoir với tác phẩm Le deuxièmesexe, (The second sex); 19494- Ester Boserupvới tác phẩm Woman’s Role in Economic Development (Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế); 19725- Betty Friedan với The Feminine Mystique (Bí ẩn nữ tính, NguyễnVân Hà dịch); 19636- Monique Wittig với tác phẩm Les Guérillères (Những nữ chiến binh), 212tr; 19697- Carol Gilligan với tác phẩm In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, (Bằng một tiếng nói khác: Lý thuyết tâm lý và sự phát triển của phụ nữ); 19828- Margaret Atwood với tác phẩm The Handmaid’s Tale (Chuyện người tùy nữ, An Lý dịch, 2009);9- Arlie Russell Hochsichild với tác phẩm The second Shift (Ca thứ hai); 198910- Sherry Ortner với tác phẩm Making Gender: The Politics and Erotics of Culture, (Sự hình thành về quan điểm giới: Chính trị và nhục dục của văn hóa); 199711- Michelle Rosaldo với tác phẩm Woman, Culture and Society: A Theoretical Overview (Nữ giới, Văn hóa và Xã hội: Tổng quan về lý thuyết); 197412- Nancy Julia Chodorow với tác phẩm The Reproduction of Mothering – Psychoanalis and the Sociology of Gender (Tạo ra quan điểm về vai trò làm mẹ – Phân tâm học và Xã hội học về giới, 262tr); 197813- Caroline Moser với tác phẩm Gender planning and Development: Theory, Practice and Training (Lập kế hoạch và phát triển về giới: Lý thuyết thực hành và tập huấn); 199314- Shulamith Firestone với tác phẩm The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (Phép biện chứng về tính dục: Trường hợp Cách mạng nữ quyền); 197015- Diane Elson với tác phẩm Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Goverment Budgets for Compliance with CEDAW: Concepts and Tools (Lập ngân sách cho các quyền của phụ nữ: Giám sát ngân sách của chính phủ về việc tuân thủ CEDAW: Khái niệm và Công cụ); 200616- Gayle Rubin với tác phẩm Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, 38tr (Tư duy về tính dục: Ghi chép cho một lý thuyết cấp tiến về chính trị tính dục), đăng trong sách Culture, Society and Sexuality, NXB Routledge; 198417- Naila Kabeer với tác phẩm Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, 368tr (Thực tế đảo ngược: Các thứ bậc về giới trong tư duy phát triển); 199418- Bina Agarwal với tác phẩm A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia (Một mảnh ruộng của riêng mình: Giới và quyền đất đai ở Nam Á); 199419- bell hooks với tác phẩm Feminist Theory: From Margin to Center (Lý thuyết nữ quyền: Từ bên lề đến trung tâm); 198420- Sylvia Walby với tác phẩm Theorizing Patriarchy (Lý luận về chế độ nam trị); 1990Tác phẩm là tài liệu tham khảo quý dành cho tất cả độc giả, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên quan tâm tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực này cũng như đang học tập, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, xã hội học, bình đẳng, giới và phát triển, cùng các cán bộ, hội viên Hội LHPN Việt Nam.

Review Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm

Cuốn sách “Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm” là một tài liệu quý về các công trình về vấn đề phụ nữ, bình đẳng giới và phát triển. Tác giả Lê Thị Hạnh đã đầu tư công phu và tâm huyết trong việc tìm hiểu, tổ chức và biên soạn các tác phẩm của 20 nữ học giả về lĩnh vực này. Các tác phẩm được chọn đánh dấu tên tuổi của các tác giả trong phong trào nữ quyền, bình đẳng giới và phát triển trên thế giới, truyền cảm hứng và làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều phụ nữ. Đây là tài liệu tham khảo quý dành cho các bạn học sinh, sinh viên và những người quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực xã hội học, bình đẳng giới và phát triển. Cuốn sách đánh giá cao về tính tầm cỡ và giá trị của nó và là một tài liệu tham khảo quan trọng cho các nghiên cứu về chủ đề này.

Bài Học Từ Sách Phụ Nữ Tùng Thư – Tủ Sách Giới Và Phát Triển – Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới Tác Giả Và Tác Phẩm

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học quan trọng về phong trào nữ quyền, bình đẳng giới và phát triển trên thế giới. Những tác giả nữ được đề cập trong sách có những tác phẩm đánh dấu tên tuổi của họ trong phong trào này và truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ. Ngoài ra, cuốn sách còn trang bị cho chúng ta những kiến thức xã hội học về bình đẳng giới đầy đủ và chính xác. Chúng ta cũng có thể học được về quyền phụ nữ, tổ chức và thực hành nó một cách hiệu quả hơn từ cuốn sách này.

Tác giả: Minh Hằng.

Như Cánh Hoa Anh Đào PDF

Cuốn sách Như Cánh Hoa Anh Đào là một tác phẩm đầy cảm xúc và tinh thần vượt lên trên những khó khăn của cuộc sống. Nó bao gồm những clip cá nhân tự quay của cô gái Đài Trang, đầy màu sắc, rực rỡ, đầy yêu thương và hy vọng. Đây là cuốn sách [...]

Giấc Mơ Tiên Tri PDF

Cuốn sách Giấc Mơ Tiên Tri của nhà văn trinh thám hàng đầu Nhật Bản, Higashino Keigo sẽ đưa bạn vào những cuộc điều tra ly kỳ và hấp dẫn. Điểm nhấn của cuốn sách này chính là giấc mơ tiên tri của gã đàn ông đã mang lại sự trùng hợp đầy bất ngờ [...]

Vũ Trọng Phụng – Kỹ Nghệ Lấy Tây Và Những Truyện Khác PDF

Cuốn sách Vũ Trọng Phụng – Kỹ Nghệ Lấy Tây Và Những Truyện Khác trong bộ sổ tay văn học Việt Nam hiện đại được giới chuyên môn và độc giả đánh giá cao về khả năng tác giả trong nghệ thuật phóng sự. Với ngòi bút tài hoa, Vũ Trọng Phụng không chỉ ghi [...]

Lữ Khách Thành Lisbon PDF

Lữ Khách Thành Lisbon của tác giả Philippe Besson là một cuốn sách tình cảm đầy xúc động và đậm chất nhân văn. Qua những câu chuyện về những mất mát, đau thương của nhân vật chính, chúng ta được nhìn nhận lại cuộc sống và tình yêu một cách mới mẻ và sâu sắc [...]

Chuyện Đàn Bà PDF

Cuốn sách Chuyện Đàn Bà gồm ba mươi lăm câu chuyện về những người phụ nữ, với những tình huống khác nhau, mang đến những bài học quý giá từ cuộc sống. Tác giả đã viết ra những câu chuyện nhẹ nhàng, chân thật và đời thường như hai người bạn thân kể cho nhau [...]

Tặng Hoa Cho Quái Vật Trong Rừng – Tặng Kèm Card Mỹ Thuật PDF

“Tặng Hoa Cho Quái Vật Trong Rừng” là câu chuyện cảm động về sự khắc nghiệt của cuộc sống, những thử thách đầy cam go và niềm hy vọng của con người. Cuốn sách kể về Cleo, một cậu ấm trong gia đình giàu có nhưng lại bị áp đặt và khinh miệt bởi người [...]

Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân PDF

Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân là tuyển tập các vụ án bí ẩn, ly kỳ và đan xen giữa thực tế và hư cấu. Cuốn sách khắc họa những hậu quả đau lòng của nhiều đứa trẻ bị tổn thương tâm lý, biến họ thành kẻ sát nhân khát máu. Nhưng không [...]

Dị Chủng 3 – Đêm Vĩnh Hằng PDF

Dị Chủng 3 – Đêm Vĩnh Hằng là một tác phẩm đáng đọc của tác giả Justin Cronin. Cuốn sách đưa độc giả vào một thế giới xoay quanh về đại dịch ma cà rồng và một nhóm những người sống sót nhỏ bé đang cố gắng tìm cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo [...]

Đại Nam Thần Quái Truyện PDF

Đại Nam Thần Quái Truyện PDF Ebook là một tác phẩm truyền kỳ đầy mê hoặc, mang đến cho độc giả những câu chuyện kỳ quặc, huyền bí và có phần kinh dị. Tác giả Trương Lang đã rất thông minh khi tạo ra những chi tiết thần thoại, ma quỷ để phản ánh một [...]

Khúc Ca Bi Tráng – Phần 1: Lửa Biên Thùy PDF

Cuốn sách Khúc Ca Bi Tráng – Phần 1: Lửa Biên Thùy là một câu chuyện đầy mê hoặc, với những phân cảnh đầy kịch tính và nhân vật đầy sức sống. Chúng ta gặp Elisa, một cô gái xinh đẹp và yếu đuối, nhưng lại được lựa chọn bởi vị vua và trở thành [...]

Rừng Xa PDF

Rừng Xa là tập truyện ngắn của tác giả Bá Canh, nói về những con người đang đau đáu với cái hiện thực của đất nước Việt Nam. Những người đang cố gắng giữ cái “cõi thiêng” cho rừng – nguồn tài nguyên quý báu của đất nước và là không gian sống của bao [...]

Làm Bạn Với Bầu Trời – Bìa Cứng – Tặng Kèm Khung Hình Xinh Xắn PDF

Làm Bạn Với Bầu Trời là một cuốn sách đầy ý nghĩa và cảm động, với những thông điệp về tình yêu thương và lòng vị tha. Cuốn sách này sẽ khiến cho bạn muốn sống tốt hơn, muốn hưởng thụ những điều tốt nhất trong cuộc sống, dù nhỏ bé hay lớn lao. Với [...]

Phẩm Cách Của Lời Nói – Tặng Kèm 01 Postcard Stamp PDF

Cuốn sách “Phẩm Cách Của Lời Nói” của tác giả Ki Ju Lee là một bản hướng dẫn về cách sử dụng lời nói để điều khiển cảm xúc và tác động đến người khác một cách tích cực. Đây không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp, mà còn chứa đựng [...]

Hồn Hồ Ly PDF

Cuốn tiểu thuyết trinh thám Hồn Hồ Ly của tác giả Trần Nhựt Thanh Vân lấy bối cảnh Nam kỳ thế kỷ 17 trong thời gian phân tranh giữa hai triều đình Trịnh-Nguyễn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật viên quan trẻ mẫn cán Tần, với sự kết hợp giữa trinh thám và tâm lý [...]

Sơn Nam – Biển Cỏ Miền Tây – Mùa Len Trâu Và Các Truyện Khác PDF

Sơn Nam đã trở lại với cuốn sách “Biển Cỏ Miền Tây – Mùa Len Trâu Và Các Truyện Khác”, được làm mới và bổ sung từ tập truyện “Biển cỏ miền Tây” và “Hình bóng cũ”. Cuốn sách tập hợp các câu chuyện ngắn đầy cảm xúc về đất trời miền Tây cùng những [...]