Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF - Tác giả: Whitney Goodman.

Cuốn sách “Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc” của tác giả Whitney Goodman là một lời kêu gọi đến sự trung thực với cảm xúc trong một thế giới đầy áp lực và khó khăn. Với tư duy tích cực bằng mọi giá, chúng ta không chỉ đang khắc phục mọi vấn đề bằng cách giả vờ, mà còn khiến bản thân mệt mỏi và chán nản. Thay vì vậy, tác giả đề xuất chúng ta đón nhận những thăng trầm của cuộc sống và học cách xây dựng tư duy linh hoạt.

Qua những ví dụ hàng ngày và những câu chuyện của khách hàng, tác giả chỉ ra những hậu quả của sự tích cực độc hại đối với từng cá nhân và trong các mối quan hệ của chúng ta. Cuốn sách này cung cấp các giải pháp và chiến lược để chấp nhận cảm xúc tự nhiên và hướng tới một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm mới để giúp bạn xây dựng một tư duy tích cực và thiết thực hơn, cuốn sách này không thể bỏ qua.

Tải Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook của tác giả Tác giả Whitney Goodman được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới.

DOWNLOAD Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Thế Giới.

Tác giả: Whitney Goodman.
Người dịch: Dora Nguyen.
Nhà xuất bản: Thế Giới.
Năm xuất bản: 2023.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 290gr.
Kích thước: 20 x 14.5 x 1.3 cm.
Số trang: 272 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 107.100 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại - Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF
Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc

Cuốn sách “Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc” của tác giả Whitney Goodman là một cuốn sách mới mẻ và cung cấp các góc nhìn thú vị về việc tiếp cận với cuộc sống. Tác giả đã chia sẻ nghiên cứu mới nhất và ví dụ hàng ngày để điều tra về sự tổn hại của tính tích cực độc hại đối với từng cá nhân và trong các mối quan hệ của chúng ta.

Cuốn sách giúp độc giả nhìn nhận các vấn đề của sự tích cực độc hại và đề xuất các giải pháp và chiến lược để chấp nhận cảm xúc tự nhiên và phát triển tư duy linh hoạt để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Tác giả cũng thông qua các câu chuyện của khách hàng để tiêu biểu hóa mức độ tổn hại của sự tích cực độc hại và ánh mắt mới và chân thành về việc sống một cuộc sống đích thực.

Whitney Goodman là nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng và chủ sở hữu của Trung tâm Tư vấn Hợp tác, một cơ sở trị liệu tư nhân tại Miami, Florida. Công việc của cô giúp các cá nhân, cặp đôi, gia đình chữa lành các vết thương trong quá khứ và xây dựng cuộc sống mới. Tác giả có chuyên mục riêng trên tạp chí Psychology Today và đã được xuất hiện trong nhiều ấn phẩm trong nước và quốc tế, bao gồm The New York Times, Teen Vogue, NY Magazine, Instyle và Good Morning America.

Tổng kết lại, cuốn sách “Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc” là một nguồn tư duy mới sẽ giúp độc giả phá bỏ những thói quen tích cực độc hại, thúc đẩy sự chấp nhận cảm xúc tự nhiên và phát triển t

Tóm Tắt Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc

Cuốn sách “Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc” của tác giả Whitney Goodman giúp người đọc nhận ra vấn đề của sự tích cực độc hại và hướng dẫn các giải pháp và chiến lược để chấp nhận cảm xúc tự nhiên. Tác giả sử dụng nghiên cứu mới nhất và ví dụ hàng ngày để tiết lộ mức độ tổn hại của sự tích cực độc hại đối với từng cá nhân và trong các mối quan hệ. Cuốn sách cũng giúp người đọc đối mặt với những thời khắc khó khăn và trưởng thành từ chúng để sống một cuộc đời đích thực. Tác giả Whitney Goodman là một nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng và chủ sở hữu Trung tâm Tư vấn Hợp tác.

Đọc Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc Ebook Online

Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh PhúcBạn có nhận ra phiên bản “tốt nhất” và “hạnh phúc nhất” mà chúng ta đang theo đuổi sẽ luôn ở ngoài tầm với? Nỗi ám ảnh về việc cải thiện bản thân, luôn phải “tích cực bằng mọi giá” và hạnh phúc bất kể tình huống nào chưa bao giờ phổ biến đến vậy. Thế nhưng, nếu những điều tích cực là đích đến sau cùng thì tại sao mọi người vẫn lo lắng, chán nản và kiệt sức?Hẳn câu trả lời không nằm ở việc chối bỏ mà là đào sâu vào việc đối mặt với những thời khắc khó khăn và trưởng thành từ chúng, thay vì giả vờ liên tưởng đến một thực tại khác. “Phá bẫy tích cực độc hại” sẽ giúp bạn nhìn nhận các vấn đề của sự tích cực độc hại, đồng thời hướng dẫn các giải pháp và chiến lược để chấp nhận cảm xúc tự nhiên, học cách xây dựng tư duy linh hoạt để đón nhận những thăng trầm của cuộc sống.Trong tựa sách chân thành và mới mẻ này, tác giả Whitney Goodman sẽ chia sẻ những nghiên cứu mới nhất cùng nhiều ví dụ hàng ngày và đề cập đến các câu chuyện của khách hàng, từ đó tiết lộ mức độ tổn hại của sự tích cực độc hại đối với từng cá nhân và trong các mối quan hệ của chúng ta. Thực chất, sống một cuộc đời đích thực đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thời khắc khó khăn và trưởng thành từ chúng, thay vì giả vờ rằng mọi việc đều hoàn hảo.VỀ TÁC GIẢWhitney Goodman là nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng, người đứng sau tài khoản Instagram @sitwithwhit và chủ sở hữu Trung tâm Tư vấn Hợp tác, một cơ sở trị liệu tư nhân tại Miami, Florida. Công việc của cô giúp các cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình chữa lành các vết thương trong quá khứ, hàn gắn và xây dựng cuộc sống mới mà họ hằng khao khát. Whitney có chuyên mục riêng trên tạp chí Psychology Today và đã xuất hiện trong hàng chục ấn phẩm trong nước và quốc tế, bao gồm The New York Times, Teen Vogue, NY Magazine, Instyle và Good Morning America.

Review Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc

Cuốn sách “Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc” của tác giả Whitney Goodman là một tác phẩm mới mẻ và chân thành. Tác giả chia sẻ các nghiên cứu mới nhất và ví dụ hàng ngày để giúp người đọc nhận ra mức độ tổn hại của sự tích cực độc hại đối với cuộc sống của mỗi cá nhân và các mối quan hệ của họ. Cuốn sách cũng hướng dẫn các giải pháp và chiến lược để chấp nhận cảm xúc tự nhiên, học cách xây dựng tư duy linh hoạt để đón nhận những thăng trầm của cuộc sống. Tác giả Whitney Goodman là một nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm trong việc chữa lành các vết thương trong quá khứ của các cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình. Tác phẩm này là một nguồn tài liệu hữu ích cho những ai muốn có một cuộc sống đích thực và trưởng thành hơn.

Bài Học Từ Sách Phá Bẫy Tích Cực Độc Hại – Trung Thực Với Cảm Xúc Trong Một Thế Giới Ám Ảnh Với Hạnh Phúc

Từ cuốn sách này, chúng ta học được những bài học sau:

1. Không nên theo đuổi một phiên bản hoàn hảo và hạnh phúc nhất của bản thân vì điều này sẽ luôn ở ngoài tầm với.

2. Việc giả vờ rằng mọi thứ đều hoàn hảo và tích cực độc hại là không khả thi, và nó có thể gây tổn hại đến tâm lý và mối quan hệ của chúng ta.

3. Để sống một cuộc đời đích thực, chúng ta cần học cách đối mặt với những thời khắc khó khăn và trưởng thành từ chúng, thay vì tránh né chúng.

4. Cảm xúc tự nhiên và những thăng trầm của cuộc sống là điều tự nhiên và chúng ta cần học cách chấp nhận chúng.

5. Tư duy linh hoạt và sáng tạo là chìa khóa để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

6. Việc tìm kiếm trợ giúp từ người chuyên nghiệp có thể giúp chúng ta xác định và giải quyết các vấn đề về sự tích cực độc hại trong cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta.

7. Cuộc sống đích thực là việc tìm kiếm sự cân bằng giữa sự tích cực và tiêu cực, và đôi khi, việc học từ các trải nghiệm tiêu cực có thể giúp chúng ta phát triển và trưởng thành hơn.

Tác giả: Minh Hằng.

100 Việc Nên Làm Trước Tuổi 20 PDF

Cuốn sách “100 Việc Nên Làm Trước Tuổi 20” mang đến những gợi ý, lời khuyên và kinh nghiệm giúp các bạn trẻ chuẩn bị tốt nhất cho con đường phía trước. Với những chủ đề như thoát khỏi cuộc sống không vui vẻ, phát huy sức trẻ và sức khỏe của tuổi 20, bí [...]

Không Gia Đình Nào Hoàn Hảo PDF

Không Gia Đình Nào Hoàn Hảo là cuốn sách của tác giả Lucy Blake, đưa ra một quan niệm khá thực tế về gia đình. Gia đình là nơi ẩn náu và bảo vệ chúng ta khỏi những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng là nơi chứa đựng tình yêu thương vô điều [...]

Tính Nữ Tỏa Rạng PDF

Cuốn sách Tính Nữ Tỏa Rạng – “Sức Mạnh Giấu Kín Của Tính Nữ Là Sự Bình An Và Giữa Lành” là một tác phẩm của tác giả Thục Linh, một chuyên gia khai vấn Quốc tế và giáo viên Yoga trường phái cổ điển. Nhờ vào kinh nghiệm làm việc với khách hàng và [...]

Lặng Nghe Cuộc Sống – Những Món Quà Kì Diệu PDF

Cuốn sách Lặng Nghe Cuộc Sống – Những Món Quà Kì Diệu là bộ sưu tập những mẩu chuyện vô cùng đặc biệt về những món quà kỳ diệu mà tác giả đã nhận được trong cuộc sống. Những món quà này không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn là những điều tưởng [...]

Trưởng Thành Không Âu Lo – Cùng Con Trưởng Thành PDF

Cuốn sách Trưởng Thành Không Âu Lo – Cùng Con Trưởng Thành PDF Ebook là một phép màu giúp các bậc phụ huynh giải quyết tốt những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái. Với những câu chuyện cảm động và ý nghĩa, sách giúp trẻ mở rộng tầm mắt, khích lệ những đứa [...]

Quà Tặng Của Thời Gian – 60 Cứ Cười – Tuổi Đá Vàng PDF

Cuốn sách Quà Tặng Của Thời Gian – 60 Cứ Cười – Tuổi Đá Vàng sẽ đem đến cho bạn những lời khuyên kiểu “châm-chích-ngôn” tuyệt vời để giúp bạn đầu ngẩng cao bước tự hào trong nhiều năm sắp tới. Cùng với đó, cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra rằng, dù có già [...]

Quản Trị Cảm Xúc PDF

Cuốn sách Quản trị cảm xúc là một hướng dẫn toàn diện để bạn có thể tìm lại sức mạnh bản thân, vượt qua những thách thức và trở ngại trong cuộc sống và sự nghiệp. Tác giả Naz Beheshti, với kinh nghiệm làm việc cho Steve Jobs và làm giám đốc điều hành của [...]

Kĩ Năng Vàng Cho Teen Thế Kỉ 21 – Bí Kíp Quản Lí Thời Gian PDF

Cuốn sách “Kĩ năng vàng cho teen thế kỉ 21” là một tập hợp các kĩ năng cơ bản mà teen hiện đại không thể không biết. Được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, cuốn sách tập trung vào cuộc sống và tình trạng học tập của học sinh [...]

Lợi Mỗi Ngày Được Một Giờ PDF

Cuốn sách Lợi Mỗi Ngày Được Một Giờ PDF Ebook của tác giả Ray Josephs được dịch giả Nguyễn Hiến Lê dành nhiều tâm huyết để mang đến cho độc giả Việt Nam những bài học quan trọng về quản lý thời gian hiệu quả. Với bí quyết đơn giản và thiết thực, tác giả [...]

Là Phụ Nữ Phải Biết Tiêu Tiền PDF

Cuốn sách Là Phụ Nữ Phải Biết Tiêu Tiền PDF Ebook là tài liệu hữu ích cho những phụ nữ hiện đại đang muốn tạo dựng sự độc lập kinh tế cho chính mình. Cuốn sách sẽ giúp bạn trang bị cho mình những kỹ năng quản lý tài chính và đưa ra những chiến [...]

Giải Đáp Chuyện Yêu PDF

Giải Đáp Chuyện Yêu là cuốn sách đầy tâm huyết của tác giả nhằm giúp đỡ các bạn trẻ giải quyết các vấn đề trong hạnh phúc gia đình và tình yêu. Với các câu hỏi như: làm sao để thuyết phục chồng dành thời gian cho gia đình, tại sao những đàn ông “”xấu [...]

Động Lực Chèo Lái Hành Vi PDF

Cuốn sách Động Lực Chèo Lái Hành Vi của tác giả Daniel H. Pink là một cuốn sách gây choáng với những phát hiện mới về cách thức tạo động lực thúc đẩy con người trong công việc, học tập hay tại chính gia đình. Với hơn bốn thập kỷ nghiên cứu động lực thúc [...]

Bắt Tay Chạm Ngay Linh Hồn Hơi Ấm Trong Lòng Bàn Tay Mạnh Hơn Lời Nói PDF

Cuốn sách Bắt Tay Chạm Ngay Linh Hồn Hơi Ấm Trong Lòng Bàn Tay Mạnh Hơn Lời Nói là một cuốn sách nhẹ nhàng và sâu sắc, giúp bạn tìm kiếm sự tin tưởng và đồng hành trong cuộc đời. Từ câu chuyện về cuộc tái sinh kì lạ của nhân vật chính, cuốn sách [...]

Nghệ Thuật Chuẩn Bị Và Lên Kế Hoạch Theo Phương Thức Toyota PDF

Cuốn sách Nghệ Thuật Chuẩn Bị Và Lên Kế Hoạch Theo Phương Thức Toyota là một tài liệu thực tiễn rút ra từ kinh nghiệm của các quản lý và công xưởng trưởng tại Toyota trong suốt hơn nửa thế kỷ. Những bí quyết, phương pháp trong việc chuẩn bị và lên kế hoạch công [...]

Chìa Khóa Sống Thanh Thản PDF

Cuốn sách Chìa Khóa Sống Thanh Thản PDF Ebook là một cẩm nang sống bổ ích cho hầu hết mọi người. Tác giả là một nhà giáo dục tâm lý, đã đúc kết từ kinh nghiệm giảng đường và thực tế cuộc sống để rút ra những lời khuyên vô cùng giá trị. Cuộc sống [...]