Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF - Tác giả: Trương Cần.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan là một trong bộ sách 10 cuốn với những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ hiểu trong đời sống. Cuốn sách mang đến cho trẻ cách nhìn và tư duy đa diện về học tập, sự tự tin, lòng trung thực, lòng biết ơn và nhiều đức tính tốt đẹp khác. Ngôn từ trong sách ấm áp, gần gũi, hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6-12 tuổi, giúp bồi dưỡng trí tuệ và cảm xúc cho trẻ, biến những lý lẽ thành niềm tin. Cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook sẽ là người bạn tốt giúp trẻ không ngừng tự nâng cao năng lực và tiến tới thành công!

Tải Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook của tác giả Tác giả Trương Cần được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

DOWNLOAD Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Dân Trí.

Tác giả: Trương Cần.
Người dịch: Hà Linh.
Nhà xuất bản: Dân Trí.
Năm xuất bản: 2022.
Trọng lượng: 190gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 108 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 46.750 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan - Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF
Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi

Cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook thuộc bộ sách 10 cuốn, được mô tả là mang đến những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc và dễ hiểu trong đời sống. Sách giúp trẻ nhìn nhận và tư duy đa diện về học tập, sự tự tin, lòng trung thực, lòng biết ơn và các đức tính tốt đẹp khác.

Với ngôn từ ấm áp, gần gũi và hình ảnh tươi sáng, sách phù hợp với lứa tuổi từ 6-12 tuổi. Nó hỗ trợ việc vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ, biến những lý lẽ thành niềm tin. Cuốn sách đóng vai trò như một người bạn tốt, giúp trẻ tự nâng cao năng lực và tiến tới thành công.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi PDF Ebook để đánh giá cụ thể về nội dung và cách viết. Nhưng dựa trên miêu tả sơ bộ, cuốn sách dường như mang đến những giá trị tích cực và tác động đến trẻ em một cách tích cực.

Tóm Tắt Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi

Cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi là một trong bộ 10 cuốn sách thú vị, dễ hiểu và sinh động giúp trẻ phát triển đức tính tốt đẹp. Ngôn từ trong sách ấm áp và hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6-12 tuổi, bồi dưỡng trí tuệ và cảm xúc cho trẻ, giúp biến những lý lẽ thành niềm tin. Cuốn sách này giúp trẻ nhìn nhận và tư duy đa diện về học tập, sự tự tin, lòng trung thực và lòng biết ơn, từ đó giúp trẻ phát triển năng lượng tích cực và tiến tới thành công.

Đọc Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi Ebook Online

Bộ sách 10 cuốn gồm những câu chuyện thú vị , sinh động , dễ đọc dễ hiểu trong đời sống , mang đến cho trẻ cách nhìn và tư duy đa diện về : học tập , sự tự tin , lòng trung thực , lòng biết ơn , … từ đó bồi dưỡng nên những đức tính tốt đẹp , tiếp thu năng lượng tích cực . Ngôn từ trong sách ấm áp , gần gũi , hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6 – 12 tuổi , góp phần vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ , biến những lý lẽ thành niềm tin .Mong rằng bộ sách này sẽ là người bạn tốt giúp trẻ không ngừng tự nâng cao năng lực , từng bước tiến tới thành công !

Review Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi

Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi là một trong 10 cuốn sách sẽ giúp trẻ bồi dưỡng đức tính tốt đẹp và tiếp thu năng lượng tích cực. Cuốn sách mô tả cuộc sống của một đứa trẻ ngoan và những bài học quý giá mà cô bé đã học được từ gia đình và xung quanh mình. Với trình bày sinh động và sử dụng ngôn từ ấm áp, gần gũi, sách giúp trẻ nhận thức được giá trị của sự tự tin, lòng trung thực và lòng biết ơn. Cuốn sách phù hợp cho lứa tuổi từ 6-12 tuổi và sẽ giúp trẻ vun đắp trí tuệ và cảm xúc, biến những lý lẽ thành niềm tin. Tóm lại, Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi là một cuốn sách rất bổ ích và giúp trẻ phát triển đúng hướng.

Bài Học Từ Sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi

Chúng ta học được bài học về sự tự tin, lòng trung thực, lòng biết ơn, và cách nhìn và tư duy đa diện về học tập và thành công từ cuốn sách Nhật Ký Trưởng Thành Của Đứa Trẻ Ngoan – Cha Mẹ Không Phải Người Đầy Tớ Của Tôi. Cuốn sách này còn giúp bồi dưỡng đức tính tốt đẹp và tiếp thu năng lượng tích cực thông qua những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc và dễ hiểu. Ngôn từ trong sách ấm áp gần gũi, hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi từ 6 – 12 tuổi, và giúp vun đắp trí tuệ và cảm xúc cho trẻ. Cuốn sách này sẽ trở thành người bạn tốt giúp trẻ không ngừng tự nâng cao năng lực và tiến tới thành công.

Tác giả: Minh Hằng.

21 Ngày Thay Đổi Cuộc Sống Bằng Luật Hấp Dẫn PDF

Tình trạng cuộc sống của chúng ta phản ánh chính những suy nghĩ và niềm tin của bản thân chúng ta. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không nhận ra sức mạnh của mình để quyết định những gì mình muốn và để cho tiềm thức điều khiển cuộc sống của mình. Đó là khi [...]

Loại Bỏ 14 Thói Quen Khiến Bạn Gục Ngã PDF

Loại Bỏ 14 Thói Quen Khiến Bạn Gục Ngã là cuốn sách phát triển bản thân tốt nhất dành cho phụ nữ. Tác giả Andrea Owen đã phơi bày mọi thói quen xấu đang lẩn trốn và hủy hoại bản thân của chúng ta. Từ việc nghe những kẻ lừa đảo phức tạp đến những [...]

Vắc-xin Chán Nản PDF

Cuộc sống đôi lúc mang đến những trạng thái chán nản và bi quan, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính những lúc ấy cũng chính là dịp để bạn thấy rằng sự khó khăn không phải là cuối cùng và có thể vượt qua nó. Cuốn sách “Vắc-xin Chán Nản” là người [...]

Phép Tắc Loài Sói – Đạo Lý Sinh Tồn Của Kẻ Mạnh PDF

Phép Tắc Loài Sói – Đạo Lý Sinh Tồn Của Kẻ Mạnh là một cuốn sách thú vị tiết lộ bí mật về sự đoàn kết và tổ chức trong thế giới động vật. Với hơn một triệu năm tồn tại trên Trái Đất, loài sói đã phát triển một nền văn hóa độc đáo, [...]

Không Mất Gì, Được Tất Cả PDF

Cuốn sách Không Mất Gì, Được Tất Cả của Ryan Blair là một hành trình tuyệt vời đối với những ai tìm kiếm sự thành công và sự thăng hoa trong cuộc sống. Tác giả chia sẻ những trải nghiệm và học hỏi của mình về cách để vượt qua những thách thức và khó [...]

Huấn Luyện Não Bộ Học Siêu Tốc – Đọc Nhanh, Nhớ Lâu, Hiểu Sâu PDF

Cuốn sách “Huấn Luyện Não Bộ Học Siêu Tốc – Đọc Nhanh, Nhớ Lâu, Hiểu Sâu” là một hành trình khám phá khả năng kỳ diệu của bộ não con người. Tác giả, một chuyên gia về não bộ và tâm lý học hàng đầu đã dành nhiều năm nghiên cứu, phân tích để đưa [...]

Khéo Tay – Cô Tiên Dịu Dàng PDF

Cuốn sách Khéo Tay – Cô Tiên Dịu Dàng PDF Ebook là một trong những tác phẩm trẻ em trong bộ sách cắt dán “Bé Khéo Tay”. Với nội dung xoay quanh những cô tiên xinh đẹp, dịu dàng và những bộ trang phục cực kỳ dễ thương, cuốn sách sẽ giúp các bé tăng [...]

Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc PDF

Cuốn sách “Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc” sẽ giúp bạn trở thành một giám đốc thành đạt, với những kiến thức cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Từ việc trọng dụng nhân tài, quản lý và chế ngự nhân tài dưới quyền mình, xử lý linh hoạt các vấn đề [...]

Mong Bạn Đừng Khóc Một Mình PDF

Cuốn sách Mong Bạn Đừng Khóc Một Mình PDF Ebook là một tác phẩm nhằm đem lại lời khuyên và động viên cho những ai đang trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Tác giả đã chia sẻ về những cảm xúc cô đơn và hành trình tìm kiếm sự giúp đỡ từ những [...]

Bộ Sách Không Chiến Thắng Thì Không Thể Sinh Tồn Đại Bàng Có Khi Bay Thấp Hơn Gà Mở Đường Cho Mình PDF

Cuốn sách Bộ Sách Không Chiến Thắng Thì Không Thể Sinh Tồn Đại Bàng Có Khi Bay Thấp Hơn Gà Mở Đường Cho Mình PDF Ebook là một cuốn sách đầy cảm hứng và sự khát khao thành công. Tác giả đã chia sẻ về định hướng sống và ý nghĩa của việc có một [...]

Sức Mạnh Chữa Lành Từ Tự Nhiên Và Thiền Định PDF

Cuốn sách Sức Mạnh Chữa Lành Từ Tự Nhiên Và Thiền Định PDF Ebook là một nguồn tài liệu vô cùng quý giá cho những ai đang tìm kiếm cách sống mới lành mạnh hơn, cách giảm căng thẳng và tìm lại hạnh phúc của bản thân. Với những lời khuyên thiết thực, giải thích [...]

Khoa Học Và Khám Phá – Liệu IT Đã hết Thời PDF

Cuốn sách Khoa Học Và Khám Phá – Liệu IT Đã hết Thời là một bộ sưu tập các bài viết của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh doanh, nhằm giải mã vấn đề về sự giao nhau giữa công nghệ, cạnh tranh và lợi nhuận. Công [...]

Thay Đổi Để Lớn Khôn – Sóc Nhỏ Ngừng Cãi Cọ PDF

Cuốn sách Thay Đổi Để Lớn Khôn – Sóc Nhỏ Ngừng Cãi Cọ là một trong bộ 03 cuốn sách nhằm truyền tải thông điệp ý nghĩa đến các em nhỏ về việc thay đổi để phát triển mỗi ngày. Với những câu chuyện hài hước, dí dỏm, cuốn sách này sẽ giúp trẻ hiểu [...]

Tâm Lý Học Về Sự Lo Âu PDF

Cuốn sách Tâm Lý Học Về Sự Lo Âu mang đến cho bạn đọc một cái nhìn sâu sắc về bản chất và nguyên nhân gây ra trạng thái lo âu. Với sự phân tích của các chuyên gia tâm lý học, bạn sẽ hiểu được sáu loại hình rối loạn lo âu cơ bản [...]

Sang Chấn Tâm Lý – Hiểu Để Chữa Lành PDF

Cuốn sách “Sang chấn tâm lý – Hiểu để chữa lành” là một công trình khoa học nghiêm túc, đầy trí tuệ và rất dễ tiếp cận. Tác giả, Tiến sĩ Y khoa Bessel Van Der Kolk, đã dành nhiều năm để nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm làm việc với các bệnh nhân [...]