Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF - Tác giả: Ngô Trần Trung Nghĩa.

Cuốn sách “Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng” của tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa là một tác phẩm về lịch sử và chính trị Trung Hoa cổ đại. Tập sách này tập trung vào cuộc đời và những mưu lược của nhà quân sự, nhà chính trị, nhà phát minh nổi tiếng Gia Cát Lượng – một trong những hình mẫu của trí tuệ và tấm lòng trung nghĩa trong lịch sử Trung Hoa.

Gia Cát Lượng là một vị thừa tướng tài ba của nước Thục Hán thời Tam Quốc, ông được hậu thế coi là một trong những mưu lược gia kiệt xuất của lịch sử Trung Hoa. Cuộc đời ông bận rộn với các công việc chính trị và binh nghiệp, ông đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc củng cố triều đình Thục Hán. Ngoài ra, ông còn được biết đến với sự rộng hiểu biết, tỉnh thông binh pháp và khả năng suy tính chu đáo.

Tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa đã tập hợp và phân tích các truyền thuyết và sự kiện thực tế để tái hiện lại cuộc đời và những mưu lược của Gia Cát Lượng trong cuốn sách “Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng”. Độc giả sẽ được tìm hiểu một cách chi tiết và sâu sắc hơn về cuộc sống và sự nghiệp của một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Hoa. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà nghiên cứu, học sinh và những ai đam mê lịch sử và văn hóa Trung Quốc.

Tải Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook Miễn Phí

Đọc sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF Ebook theo hướng dẫn. Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook của tác giả Tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn Học.

DOWNLOAD Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF Ebook hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Văn Học.

Tác giả: Ngô Trần Trung Nghĩa.
Người dịch: Ngô Trần Trung Nghĩa.
Nhà xuất bản: Văn Học.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 400gr.
Kích thước: 24 x 16 x 1.4 cm.
Số trang: 256 trang.
Giá bán: 151.200 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Mưu Lược Trung Hoa - Tập 2 - Mưu Lược Gia Cát Lượng - Bìa Cứng PDF
Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng

Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng là một tác phẩm đầy cảm hứng về cuộc đời và sự nghiệp của nhà mưu lược nổi tiếng Gia Cát Lượng. Tác giả đã truyền đạt điều gì đó rất sâu sắc về tấm lòng trung nghĩa và trí tuệ của nhân vật này thông qua từng trang sách. Đọc sách, người đọc không chỉ được tận hưởng câu chuyện hấp dẫn về lịch sử Trung Hoa cổ đại mà còn thu được những bài học sâu sắc về chiến thuật, mưu lược và tư duy chiến tranh. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc và khám phá.

Tóm Tắt Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng

Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng của tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa là tập sách đặc biệt về mưu lược của nhà triết học, nhà chính trị, và nhà quân sự nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại là Gia Cát Lượng. Cuốn sách bao gồm hai phần, phần đầu tiên là Tiện Nghi Thập Lục Sách và phần thứ hai là Tướng Uyển với các chủ đề từ binh quyền, trị quốc, quân thần, tri nhân tính, tập luyện, tình thế và kích thế. Cuốn sách đưa ra các mưu lược đặc sắc và hệ thống tri thức phong phú để giúp người đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng và cách làm việc của Gia Cát Lượng, một mưu lược gia kiệt xuất trong thời loạn của Trung Hoa cổ đại.

Đọc Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng Ebook Online

Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng

Gia Cát Lượng (181 – 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà phát minh nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại, là thừa tướng nước Thục Hán thời Tam quốc (220 – 280), được hậu thế xem là hình mẫu của trí tuệ và tấm lòng trung nghĩa.

Gia Cát Lượng cả đời bận rộn với binh nhung, vất vả với chính trị, ra sức xây dựng và củng cố triều đình Thục Hán. Ông học rộng biết nhiều, tỉnh thông binh pháp, hành xử cẩn trọng, suy tính chu đáo. Thông qua kinh nghiệm chính trị và kinh nghiệm quân sự của chính mình, cùng với quá trình nghiên cứu trứ tác của tiến nhân, Gia Cát Lượng đã tự hình thành một hệ thống mưu lược đặc sắc, trở thành một mưu lược gia kiệt xuất trong thời loạn.

Mưu Lược Trung Hoa – Phần 2. MƯU LƯỢC GIA CÁT LƯỢNG bao gồm 2 phần

Phần thứ nhất: TIỆN NGHI THẬP LỤC SÁCH

Trị quốc, Quân thần, Thị thính, Nạp ngôn, Sát nghi, Trị nhân, Cử thố, Khảo truất, Trị quân, Thưởng phạt, Hỷ nộ, Trị loạn, Giảo lệnh, Trảm đoạn, Tư lự, Âm sát,

Phần thứ hai: TƯỚNG UYỂN

Binh quyền, Trục ác, Tri nhân tính, Tướng tài, Tướng khí, Tướng tệ, Tướng chí, Tướng thiện, Tướng cương, Tướng kiêu lận, Tướng cường, Xuất sư, trạch tài, Trí dụng, Bất trận, Tướng thành, Giới bị, Tập luyện, Quân đố, Phúc tâm, Cẩn hậu, Cơ hình, Trọng hình, Thiện tướng, Thẩm nhân, Binh thế, Thắng bại, Giả quyền, Ai tử, Tam tân, Hậu ứng, Tiện lợi, Ứng cơ, Sủy năng, Khinh chiến, Địa thế, Tình thế, Kích thế, Chỉnh sư, Lệ sĩ, Tự miễn, Chiến đạo, Hòa nhân, Sát tình, Tướng tình, Uy lệnh, Đông di, Nam man, Tây nhung, Bắc địch.

PHỤ LỤC

Review Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng

Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook của tác giả Ngô Trần Trung Nghĩa là một tác phẩm đáng đọc cho những ai quan tâm đến lịch sử và chính trị Trung Quốc cổ đại. Đặc biệt, cuốn sách tập trung vào một nhân vật lịch sử quan trọng – Gia Cát Lượng, mang lại cho người đọc nhiều thông tin về cuộc đời và công lao của ông trong việc xây dựng và củng cố triều đình Thục Hán. Tác giả cũng miêu tả đầy đủ về hệ thống mưu lược đặc sắc của Gia Cát Lượng, giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của mưu lược trong chiến tranh và ngoại giao. Tuy nhiên, đôi khi ngôn từ trong sách khá khó hiểu với những người chưa quen với lịch sử Trung Quốc, nhưng nhờ sự kỹ càng trong việc tìm hiểu và thông tin phụ trợ, người đọc vẫn có thể tìm thấy sự hấp dẫn và giá trị đáng giá trong cuốn sách này.

Bài Học Từ Sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng

1. Tinh thần trung nghĩa: Gia Cát Lượng được xem là người có tấm lòng trung nghĩa và hành động đúng đắn trong các quyết định chính trị và quân sự của mình.

2. Kinh nghiệm quân sự: Gia Cát Lượng là nhà quân sự kiệt xuất, ông đã xây dựng và củng cố triều đình Thục Hán thông qua việc sử dụng binh pháp xuất sắc và các chiến lược mưu lược đặc sắc của mình.

3. Kiến thức đa dạng và suy tính chu đáo: Gia Cát Lượng là một học giả có kiến thức rộng, biết nhiều về binh pháp, chính trị và triết học. Ông cũng rất suy tính chu đáo trước mọi quyết định quan trọng.

4. Hệ thống mưu lược đặc sắc: Gia Cát Lượng đã tự xây dựng một hệ thống mưu lược đặc sắc, trở thành một mưu lược gia kiệt xuất trong thời loạn.

5. Giá trị lịch sử: Cuốn sách Mưu Lược Trung Hoa – Tập 2 – Mưu Lược Gia Cát Lượng – Bìa Cứng PDF Ebook đem lại cho chúng ta những kiến thức quý báu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa cổ đại, cũng như đưa ra các bài học quan trọng cho cuộc sống hiện đại.

Tác giả: Minh Hằng.

Mở Lối Yêu Thương PDF

Cuốn sách “Mở Lối Yêu Thương” của sư cô Thích Nữ Nhuận Bình là một tác phẩm tản văn vô cùng ý nghĩa. Tác giả chia sẻ về những trải nghiệm, những điều thấy, nghe trong cuộc sống và từ đó gợi mở cách suy nghĩ tích cực, cách tiếp cận tích cực và giải [...]

Tự Mình Cách Biệt PDF

Cuốn sách “Tự Mình Cách Biệt” của Hồ Anh Thái là một bút ký chân thực và sâu sắc về cuộc đời và nghề viết của một nhà văn tài ba. Từ những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, tác giả tỏ ra rất thành thật và chân thành trong việc thể hiện [...]

Bầu Trời Và Mặt Đất PDF

Bầu Trời Và Mặt Đất là một câu chuyện kinh điển của tình bạn và tình yêu trong thời kỳ trưởng thành. Với những khúc mắc và hiểu lầm của tuổi trẻ, câu chuyện đan cài với nhau một cách tinh tế, tạo nên một nhân vật độc đáo, cuốn hút và đầy hứa hẹn. [...]

Let’s Grow Up Together – Cùng Bạn Trưởng Thành PDF

Let’s Grow Up Together – Cùng Bạn Trưởng Thành is a book that accompanies you on your journey towards becoming a better version of yourself. Growing up can be a challenging path, but this book is here to offer the much-needed encouragement and motivation when you need it the most. Not only does this book [...]

Thép Đã Tôi Thế Đấy! PDF

Cuốn sách Thép Đã Tôi Thế Đấy! không chỉ là một tác phẩm văn học đơn thuần nhìn đời mà viết, mà là cuộc sống thực của tác giả Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp-xki – một chiến sĩ cách mạng cùng với nhân vật trung tâm Pa-ven. Viết trong những điều kiện gian khổ, khi bệnh tật tàn [...]

Chúng Ta Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc PDF

Cuốn sách “Chúng Ta Sinh Ra Là Để Hạnh Phúc” của tác giả “nhungdieubinhyen” là một bộ sưu tập gồm 205 bức thư chứa đựng nhiều cảm xúc vui buồn đan xen, những điều bình dị mà tác giả nhận ra sau khi trải qua thăng trầm của cuộc sống, những mong ước về một [...]

Bí Mật – Tập 2: Đã Quá Muộn Khi Bạn Đọc Cuốn Sách Này PDF

Cuốn sách Bí Mật – Tập 2: Đã Quá Muộn Khi Bạn Đọc Cuốn Sách Này đã đưa bạn vào cuộc phiêu lưu đầy kịch tính cùng với hai nhân vật chính Cass và Max-Ernest. Trong chuyến đi tìm kiếm sự thật về cái chết bí ẩn của ảo thuật gia Pietro Bergamo, bộ đôi [...]

Bản Sao – Replica PDF

Bản Sao là câu chuyện đầy căng thẳng và nghẹt thở của Chloe, một nhân vật chỉ còn là một cỗ máy, một “bản sao” sau khi đứt lìa khỏi cổ. Cuốn sách sẽ đưa bạn vào cuộc hành trình đi tìm chính mình của Chloe, một cuộc hành trình đầy bí ẩn và gay [...]

Vũ Trọng Phụng – Truyện Ngắn – Tạp Văn – Tiểu Luận PDF

Cuốn sách Vũ Trọng Phụng – Truyện Ngắn – Tạp Văn – Tiểu Luận là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Với những truyện ngắn được viết theo phong cách thời sự của xã hội, tác phẩm thu hút người đọc ngay từ những lần xuất hiện [...]

Tủ Sách Tuổi Mới Lớn – Một Cuộc Chiến Dữ Dội PDF

Cuốn sách Tủ Sách Tuổi Mới Lớn – Một Cuộc Chiến Dữ Dội sẽ đưa bạn trở về thời niên thiếu đầy màu sắc và những mơ ước đầy tò mò. Truyện kể về những nhân vật thanh niên tò mò, dũng cảm khám phá cuộc sống ở những góc lạ lùng, đầy kinh dị [...]

Thời Gian Bên Trái – Trần Duyên Bên Phải PDF

“Thời Gian Bên Trái – Trần Duyên Bên Phải” là một cuốn sách đầy cảm xúc của tác giả Tô Tâm, nơi cô chia sẻ về những mối quan hệ trong cuộc sống và cách ứng xử với đời, đặc biệt là “lấy nhu thắng cương”. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách [...]

Thơ Tố Hữu 2024 PDF

Thơ Tố Hữu 2024 PDF Ebook là tác phẩm của nhà thơ lãng mạn cách mạng Tố Hữu. Được biết, ông đã gắn bó với cách mạng suốt cả cuộc đời và thơ ông cũng không ngoại lệ. Bất kể hoàn cảnh hay tâm trạng nào, thơ của ông luôn phản ánh sự phấn chấn [...]

Nghĩa Tình Miền Tây PDF

Cuốn sách Nghĩa Tình Miền Tây PDF Ebook là một tuyển tập những bài viết tuyệt vời về tình yêu đối với vùng đất Tây Nam bộ. Những tác phẩm này không chỉ đơn thuần là những câu chuyện về một miền đất đẹp, mà còn thuật lại những nét văn hóa đặc biệt của [...]

Một Chỗ Trong Đời PDF

Cuốn sách “Một Chỗ Trong Đời” của Annie Ernaux là một câu chuyện đầy cảm xúc về khoảng cách và giằn vặt giữa một người cha nông dân và con gái của ông. Một tác phẩm được viết bằng lối hờ hững, không cảm xúc nhưng vô cùng sâu sắc, làm ta đắm chìm vào [...]

Hỏa Long Trận PDF

Hỏa Long Trận là một cuốn sách lịch sử đầy cảm hứng, khắc họa sống động các nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Tác giả, nhà văn Đàm Huy Đông, đã tạo ra một thế giới lịch sử đầy màu sắc, từ những trận chiến huyết lệ đến những [...]